kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia geronomikoulutuksen monimuoto-opinnoista

Opiskelua työn ohessaGeronomi Sirkku Rauma.jpg
Valitsin geronomin opinnot, koska tässä koulutusohjelmassa saa koko opiskeluajan keskittyä ikääntyvien asioihin.

Olen nuorena opiskellut merkonomiksi ja myöhemmin opiskelin myös kaksi vuotta liiketaloutta. Minulla ei ennen geronomin opintojen aloittamista ollut kokemusta vanhusalalta, joten ole niin sanotusti alanvaihtaja. Ennen opintojen aloittamista ajattelin, että nyt minun on viimeistään aika toteuttaa haaveeni. Lapin AMKin tarjoamat geronomin opinnot olivat helppo valinta, koska asun naapurikunnassa, Keminmaassa.

Monimuoto-opinnot koostuvat suurimmalta osin itsenäisestä opiskelusta. Ajankäytön hallinta on tärkeässä asemassa, jotta tehtävät tulee tehtyä ja palautettua ajallaan. Monimuoto-opiskelu kuitenkin mahdollistaa työssäkäynnin opiskelujen ohessa. Minä olin onnekas saadessani osa-aikatyötä vanhusalalta vielä opiskellessani. Osan kursseista sain hyväksi luettua aiempien liiketalouden opintojen turvin. Vaikka monimuoto-opiskelussa korostuu itsenäisen työn merkitys ja sitä on paljon, on opiskelussa myös tietynlainen vapaus. Minulle tässä elämäntilanteessa muuta vaihtoehtoa ei edes olisi ollut. On ollut helpompaa sulauttaa opiskelu, perhe ja työ yhteen. Mielestäni monimuoto-opiskelu sopii varsinkin perheelliselle ja työssäkäyvälle loistavasti.

Opiskelu koostuu kontaktipäivistä, joita on pääasiassa joka toinen viikko. Kontaktipäiviä kertyy 3-6 päivää kuukautta kohden ja näistä osa toteutetaan verkon kautta, jolloin opiskelu tapahtuu esimerkiksi kotona. Kontaktipäivinä on luentoja sekä käytännönharjoituksia. Opinnot pyritään liittämään oikeaan työelämään erilaisten projektien ja hankkeiden kautta. Kotona tehtävät harjoitukset ovat pääosin kirjallisia tehtäviä. Tällä alalla on opittava myös esiintymään ja siksi harjoittelemme myös sitä esitelmien ja ryhmätöiden kautta.

Ensimmäisenä vuonna opiskelimme muun muassa ensiapua, tietotekniikkaa, puheviestintää, gerontologiaa, ikääntymistä yhteiskunnallisen ja lainsäädännöllisen näkökulman kautta, etiikkaa ja vuorovaikutustaitoja sekä hoitotyöhön ja anatomiaan liittyviä asioita. Keskityimme opinnoissa aika paljon ikääntyneen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Toisena vuonna opiskelu on sitten ollut aika teoriapohjaista. Olemme käyneet läpi esimerkiksi geriatriaa, lääkehoitoa, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, palvelujärjestelmiä ja palvelutarpeen arviointia ja gerontologista kuntoutusta. Tietenkin myös englannin ja ruotsin kielen kurssit kuuluvat opintoihimme. Itselleni toimintakykyyn ja kuntoutukseen liittyvät kurssit ovat olleet lähellä sydäntä, mutta kaikki ammattiin liittyvät kurssit ovat olleet mielenkiintoisia.

Opintomme sisältävät myös harjoitteluita. Ensimmäisen vuoden syksyllä meillä oli lyhyt orientoiva harjoittelu ja keväällä viisi viikkoa kestävä harjoittelu. Toisen vuoden harjoittelujakso on keväällä, joka on kestoltaan 8 viikkoa. Jäljelle jää vielä esimiestyön ja johtamisen harjoittelu sekä syventävä harjoittelu. Osan harjoitteluista voi suorittaa omassa työssään. Valmistumistaan voi myös nopeuttaa suorittamalla syventävän harjoittelun ja joitakin kursseja aiemmin.

Lapin AMK on ympäristönä rento ja ilmapiiri myönteinen mukavien opettajien lisäksi. On todella hienoa, että meillä on täällä pohjoisessa mahdollisuus opiskella laaja-alainen geronomin ammatti. Meillä on Meripuistokadun kampuksella Kemissä virtuaaliset oppimisympäristöt terveydenhuollon opiskelijoille kuin myös vanhustyön opiskelijoille. Näissä voidaan luoda simuloituja oppimistilanteita tarpeen mukaan.

Jos haluaa syventyä laaja-alaisesti vanhustyöhön, niin geronomin opinnot on hyvä valinta. Geronomi voi työskennellä hyvin monenlaisissa tehtävissä ikääntymiseen liittyen niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorillakin. Tietenkin myös yrittäjyys on hyvä vaihtoehto. Geronomin osaamista arvostetaan koko ajan enemmän ja uskonkin, että tällä koulutuksella on helppo työllistyä valmistumisen jälkeen, tai jopa jo opintojen aikana, kuten minulle kävi.

Olen saanut opinnoista jo nyt todella paljon tietoa, pohdinnan aiheita, uutta näkökulmaa ja varmuutta tulevaisuutta varten. Viimeisen opiskeluvuoden tiedän vielä entisestään syventävän oppimaani ja valmistavan minua tulevaan uuteen työuraani. Tällä alalla minua kiinnostaa ennaltaehkäisevä ja kuntouttava vanhustyö. Pidän nykyisestä työstäni muistisairaiden parissa todella paljon ja toivonkin saavani jatkaa tässä työssä valmistumisenikin jälkeen.

- Sirkku Rauma, geronomiopiskelijaUutta näkökulmaa vanhustyöhönOlen tehnyt perushoitajan töitä 25 vuotta, joista 17 vuotta on mennyt vanhustyössä hoivahoidossa. Olin päättänyt että kun lapset saavat peruskoulunsa käytyä, on minun vuoroni lähteä opiskelemaan.

Jaana Kolvanki (geronomi) kuva julkaisuun.jpg Vanhustyö on edelleen minun juttuni, mutta halusin saada tehdä sitä nyt hieman eri näkökulmasta kuin aiemmin. Satuin tapaamaan geronomiopiskelijan eräässä koulutuksessa, ja hänen kanssaan juteltuani tiesin että tämä on se juttu mitä haluan opiskella. Päädyin opiskelemaan Lapin AMKiin, koska Kemin yksikkö oli lähin paikka täällä Pohjois-Suomessa missä geronomiksi voi kouluttautua.

Valitsin monimuoto-opinnot, sillä se tuntui tässä elämäntilanteessa parhaimmalta vaihtoehdolta kun se mahdollistaa opiskelun töiden ohessa. Monimuotoinen opiskelu on melko vaativaa, sillä opiskelu on niin paljon itsestä kiinni. Töiden ohessa opiskelu vaatii päättäväisyyttä ja kykyä organisoida ja aikatauluttaa tekemiset niin, että tehtävät saa tehtyä ja palautettua ajallaan. Kauempaa opiskelu ei ole ollut ongelma, sillä Oulusta pystyy helposti matkustamaan lähipäiville Kemiin, kuten myös Rovaniemeltä käsin opiskelevat matkustavat Kemiin päiväreissulle. Muutamat luokkatoverini, jotka tulevat kauempaa etelästä, yöpyvät Kemissä lähipäivien ajan.

Monimuoto-opintoihin kuuluu noin 3-5 kontaktipäivää kuukaudessa, ne ovat olleet joko lähipäiviä Kemissä tai netissä tapahtuvaa ilinc opetusta kotikoneelta käsin. Lähipäivillä Kemissä meillä on luentoja sekä käytännön harjoituksia, joita ei etänä ilincin kautta pysty tekemään. kotona tehtäviä kirjallisia tehtäviä on melko paljon, joiden tekemiseen menee aikaa ja jos on oikein monta tehtävää työn alla, menevät viikonloput ja muut vapaa hetket täysin koneella istuessa. Iltaluentoja meillä ei ole ollenkaan.

Ensimmäisenä vuonna opinnoissa keskityttiin gerontologiaan ja terveyspuolen opintoihin, kuten anatomiaan ja fysiologiaan, ensiapuun, terveystietoon, vuorovaikutustaitoihin, puheviestintään, toimintakykyyn, tietotekniikkaan ja niin edelleen. Ensimmäisenä vuonna pienet orientoivat harjoittelut minulla oli mahdollista suorittaa omalla työpaikalla. Toisen vuoden opintoihin kuului sitten muun muassa sosiaalipuolen opinnot kuten palvelujärjestelmät sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta, lääkeaineoppi, ravitsemusasiat ja englanti. Toisen vuoden keväällä oli sitten jo useamman viikon harjoittelu, kuten myös nyt kolmannen vuoden keväällä. Silloin toisen vuoden kevään harjoittelun yhteydessä meillä oli myös yksi isompi ryhmäprojekti, jolloin järjestimme Kemin seniorimessut. Kolmannen vuoden aikana olemme opiskelleet ruotsia, organisaatio osaamista, esimiestyötä, työyhteisöosaamista sekä innovaatioita. Viimeinen syventävä harjoittelu suoritetaan viimeisen vuoden syksyllä, mutta siitäkin on mahdollista muokata oman tilanteen mukaan. Opinnäytetyötä olen tehnyt jo hiljalleen toisen vuoden keväästä alkaen.

Itselleni opinnoissa aluksi tuotti haastetta tietokoneen välityksellä opiskelu ja se, että on pitänyt opetella tekemään kaikki työt oikeisiin pohjiin ohjeistusten mukaan. Myös oman ajankäytön suunnittelu, että selviytyy sekä töissä käymisestä että opiskelusta on lisännyt haastetta, sillä olen tehnyt 100 % kolmivuorotyötä opiskelun ohessa. Vapaapäivät ja lomapäivät olen käyttänyt siihen, että pääsen osallistumaan kontaktipäiville. Yhtään poissaoloa ei ole vielä tullut.

Mukavinta opinnoissa on ollut uuden tiedon saaminen ikääntymisestä ja kaikesta siihen liittyvästä sekä uusiin ihmisiin tutustuminen. Tykkään kontaktipäivistä, sillä silloin pääsee näkemään opiskelutovereita ja opettajia. Meidän luokallamme on ollut hyvä ryhmähenki ja luokasta löytyy monen eri ammattialan edustajia, joka on lisännyt erilaisten näkökulmien jakamisen. Monimuoto-opiskelussa parasta on, että saa itse aikatauluttaa tehtävien tekemiset oman jaksamisen mukaan.

Geronomi voi työskennellä monessa eri tehtävässä, esimerkiksi palvelunohjaajana, osastohoitajana, sosiaaliohjaajana, projektityöntekijänä, palveluesimiehenä, muistineuvojana, kotihoidonohjaajana tai palveluneuvojana. Uskon että valmistumisen jälkeen geronomille löytyy varmasti koulutusta vastaavaa työ, sillä koulutus on niin laaja-alainen. Esimerkiksi hyvinvointipalvelut tarjoavat edellä mainittuja työtehtäviä. Itseäni kiinnostaa eniten palvelunohjaus, mutta omasta vakituisesta työpaikasta en silti luovu ennen kuin on varmasti uusi työpaikka tiedossa.

Geronomi opinnot ovat kehittäneen hyvin ammattiosaamistani, vaikka vanhustyö olikin minulle alana jo ennestään tuttu, sillä teoriaopinnoista olen oppinut valtavasti uutta ja harjoittelujaksot ovat syventäneet vielä kaikkea oppimaani tietoa ja osaamista käytännössä. Suosittelen monimuoto-opintoja varsinkin sellaisille, jotka aikovat käydä töissä opiskelujen ohella. Geronomi opintoihin puolestaan suosittelen hakeutumaan, jos kokee kiinnostusta ikääntymiseen liittyvistä asioista ja haluaa vanhustyön tekemiseen uutta näkökulmaa.

- Jaana Kolvanki, geronomi monimuoto-opiskelija