kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia geronomikoulutuksesta

Tulevaisuuden alallaOpiskelijatarina Johanna Ylilehto 2021 420x200.png
Olen 36-vuotias nainen ja asun Tyrnävällä, Pohjois-Pohjanmaalla. Olen toisen vuoden geronomiopiskelija. Aiemmalta koulutukseltani olen koulunkäynninohjaaja, joten olen tehnyt töitä enimmäkseen lasten parissa.

Myös muita töitä on tullut kokeiltua, kuten myyntineuvottelijan töitä. Opiskelujen ohella teen välillä keikkatyötä lastenhoitajana eri päiväkodeissa. Suoritin pari vuotta sitten myös kasvatustieteen perusopinnot avoimessa yliopistossa ja pohdin, mitä oikein haluaisin tehdä isona. Pikkuhiljaa alkoi kiinnostaa vanhustyö. Pari tuttuani oli opiskellut Lapin ammattikorkeakoulussa geronomiksi, ja kiinnostukseni ikääntymiseen liittyvistä asioista heräsi. Olen aina ajatellut että sosiaali- ja terveysala on minua varten, joten hain kouluun ja onnekseni pääsin. Opiskelujen myötä minulle on herännyt tunne, että tämä on sitä mitä tulevaisuudessa haluan tehdä. 

Monimuoto-opinnot sopivat minulle, koska asun Tyrnävällä ja kampus on Kemissä. Olin kyllä valmistautunut matkustamaan lähipäivinä Kemiin, sillä ei se niin kovin kaukana kuitenkaan ole. Meitä geronomiopiskelijoita on ympäri Suomea. Koronan vuoksi meillä on ollut harmillisesti ainoastaan yksi training camp ennen harjoittelua Kemissä, muutoin opiskelut ovat hoituneet etänä AC:n välityksellä. Nuo lähipäivät olivat tosi mielenkiintoisia ja oli hienoa nähdä opettajat ja lähes kaikki opiskelukaverit ensimmäistä kertaa. Sai äänille kasvot. Toivottavasti ensi vuonna tilanne paranisi koronan osalta ja pääsisimme olemaan yhdessä enemmän. 

Monimuoto-opinnoista olen tykännyt sen takia, koska niissä on tietynlainen vapaus. Toki omaa ajankäyttöään täytyy suunnitella tarkasti, jotta saa tehtävät ajallaan tehtyä työn ja perheen ohessa. Tämä toisen vuoden syksy on ollut mielestäni melko tiukka tehtävien osalta, ryhmätyöskentelyä on ollut paljon ja välillä on pitänyt järjestellä menoja, jotta ryhmäläisten aikataulut kohtaavat. Opinnot linkittyvät työelämään mm. erilaisten projektien ja hankkeiden kautta. Kirjallisia tehtäviä on myös paljon. Vaikka opiskelemmekin tällä hetkellä etänä, on esiintymisharjoitusta saanut ryhmätöiden ja esitelmien pitämisenä AC-luokassa kameran avulla.

Ensimmäiseen opiskeluvuoteen kuului mm. gerontologiaa, lainsäädäntöä, etiikkaa ja vuorovaikutustaitoja sekä hoitotyöhön ja anatomiaan liittyviä asioita. Toisena vuonna olemme keskittyneet mm. gerontologiseen kuntoutukseen ja geronteknologiaan. Myös englannin kurssi on mahtunut tähän syksyyn, ja saimme tehdä ryhmässä videon. Oli hauskaa työstää videota yhdessä muutaman opiskelukaverin kanssa, onnekkaasti pääsimme näkemään toisemme livenä ja kuvaamaan.

Opintoihimme kuuluu myös harjoitteluja. Ensimmäisen vuoden syksyllä meillä, joilla ei ollut aiempaa kokemusta vanhustyöstä oli lyhyt orientoiva harjoittelu, keväällä oli viisi viikkoa kestävä harjoittelu. Toisen vuoden harjoittelujakso on ensi keväällä, se on kestoltaan 8 viikkoa. Myöhemmin tulossa on vielä ikääntyvän väestön palveluiden kehittäjä- ja johtamisosaamisen harjoittelu sekä syventävä harjoittelu. Kaikki kurssit ovat olleet mielenkiintoisia ja valmistavat mainiosti tulevaan ammattiin.

Vaikka opinnot tällä hetkellä ovatkin pääasiassa etänä, luokallemme on muodostunut hyvä yhteishenki ja yhteisestä WhatsApp-ryhmästä saa aina tukea. Olen myös saanut muutaman hyvän ystävän opintojen kautta, pidämme yhteyttä vapaa-ajallakin. Jotta elämä ei keskittyisi pelkästään opintoihin tai työhön, on mielestäni tärkeää pitää huolta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Minulle hyvinvointia tuo esimerkiksi valokuvaus, luonnossa liikkuminen, käsitöiden tekeminen ja ystävien seura.

Geronomi voi työskennellä monessa eri tehtävässä, esimerkiksi palveluohjaajana, sosiaaliohjaajana, projektityöntekijänä, palveluesimiehenä tai kotihoidonohjaajana. Koulutus on laaja-alainen ja tulevaisuuden ala, joten uskon että geronomille löytyy koulutusta vastaava työ. Tällä hetkellä itseäni kiinnostaa eniten palveluohjaus.

Lapin AMKin arvoihin (luottamus, ennakkoluulottomuus, yhteisöllisyys) on hyvä samaistua ja koen opettajat helposti lähestyttäviksi ja Kemin kampuksen lämminhenkiseksi paikaksi.

- Johanna Ylilehto, geronomiopiskelija

Opiskelua työn ohessaGeronomi Sirkku Rauma.jpg
Valitsin geronomin opinnot, koska tässä koulutusohjelmassa saa koko opiskeluajan keskittyä ikääntyvien asioihin.

Olen nuorena opiskellut merkonomiksi ja myöhemmin opiskelin myös kaksi vuotta liiketaloutta. Minulla ei ennen geronomin opintojen aloittamista ollut kokemusta vanhusalalta, joten ole niin sanotusti alanvaihtaja. Ennen opintojen aloittamista ajattelin, että nyt minun on viimeistään aika toteuttaa haaveeni. Lapin AMKin tarjoamat geronomin opinnot olivat helppo valinta, koska asun naapurikunnassa, Keminmaassa.

Monimuoto-opinnot koostuvat suurimmalta osin itsenäisestä opiskelusta. Ajankäytön hallinta on tärkeässä asemassa, jotta tehtävät tulee tehtyä ja palautettua ajallaan. Monimuoto-opiskelu kuitenkin mahdollistaa työssäkäynnin opiskelujen ohessa. Minä olin onnekas saadessani osa-aikatyötä vanhusalalta vielä opiskellessani. Osan kursseista sain hyväksi luettua aiempien liiketalouden opintojen turvin. Vaikka monimuoto-opiskelussa korostuu itsenäisen työn merkitys ja sitä on paljon, on opiskelussa myös tietynlainen vapaus. Minulle tässä elämäntilanteessa muuta vaihtoehtoa ei edes olisi ollut. On ollut helpompaa sulauttaa opiskelu, perhe ja työ yhteen. Mielestäni monimuoto-opiskelu sopii varsinkin perheelliselle ja työssäkäyvälle loistavasti.

Opiskelu koostuu kontaktipäivistä, joita on pääasiassa joka toinen viikko. Kontaktipäiviä kertyy 3-6 päivää kuukautta kohden ja näistä osa toteutetaan verkon kautta, jolloin opiskelu tapahtuu esimerkiksi kotona. Kontaktipäivinä on luentoja sekä käytännönharjoituksia. Opinnot pyritään liittämään oikeaan työelämään erilaisten projektien ja hankkeiden kautta. Kotona tehtävät harjoitukset ovat pääosin kirjallisia tehtäviä. Tällä alalla on opittava myös esiintymään ja siksi harjoittelemme myös sitä esitelmien ja ryhmätöiden kautta.

Ensimmäisenä vuonna opiskelimme muun muassa ensiapua, tietotekniikkaa, puheviestintää, gerontologiaa, ikääntymistä yhteiskunnallisen ja lainsäädännöllisen näkökulman kautta, etiikkaa ja vuorovaikutustaitoja sekä hoitotyöhön ja anatomiaan liittyviä asioita. Keskityimme opinnoissa aika paljon ikääntyneen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Toisena vuonna opiskelu on sitten ollut aika teoriapohjaista. Olemme käyneet läpi esimerkiksi geriatriaa, lääkehoitoa, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, palvelujärjestelmiä ja palvelutarpeen arviointia ja gerontologista kuntoutusta. Tietenkin myös englannin ja ruotsin kielen kurssit kuuluvat opintoihimme. Itselleni toimintakykyyn ja kuntoutukseen liittyvät kurssit ovat olleet lähellä sydäntä, mutta kaikki ammattiin liittyvät kurssit ovat olleet mielenkiintoisia.

Opintomme sisältävät myös harjoitteluita. Ensimmäisen vuoden syksyllä meillä oli lyhyt orientoiva harjoittelu ja keväällä viisi viikkoa kestävä harjoittelu. Toisen vuoden harjoittelujakso on keväällä, joka on kestoltaan 8 viikkoa. Jäljelle jää vielä esimiestyön ja johtamisen harjoittelu sekä syventävä harjoittelu. Osan harjoitteluista voi suorittaa omassa työssään. Valmistumistaan voi myös nopeuttaa suorittamalla syventävän harjoittelun ja joitakin kursseja aiemmin.

Lapin AMK on ympäristönä rento ja ilmapiiri myönteinen mukavien opettajien lisäksi. On todella hienoa, että meillä on täällä pohjoisessa mahdollisuus opiskella laaja-alainen geronomin ammatti. Meillä on Meripuistokadun kampuksella Kemissä virtuaaliset oppimisympäristöt terveydenhuollon opiskelijoille kuin myös vanhustyön opiskelijoille. Näissä voidaan luoda simuloituja oppimistilanteita tarpeen mukaan.

Jos haluaa syventyä laaja-alaisesti vanhustyöhön, niin geronomin opinnot on hyvä valinta. Geronomi voi työskennellä hyvin monenlaisissa tehtävissä ikääntymiseen liittyen niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorillakin. Tietenkin myös yrittäjyys on hyvä vaihtoehto. Geronomin osaamista arvostetaan koko ajan enemmän ja uskonkin, että tällä koulutuksella on helppo työllistyä valmistumisen jälkeen, tai jopa jo opintojen aikana, kuten minulle kävi.

Olen saanut opinnoista jo nyt todella paljon tietoa, pohdinnan aiheita, uutta näkökulmaa ja varmuutta tulevaisuutta varten. Viimeisen opiskeluvuoden tiedän vielä entisestään syventävän oppimaani ja valmistavan minua tulevaan uuteen työuraani. Tällä alalla minua kiinnostaa ennaltaehkäisevä ja kuntouttava vanhustyö. Pidän nykyisestä työstäni muistisairaiden parissa todella paljon ja toivonkin saavani jatkaa tässä työssä valmistumisenikin jälkeen.

- Sirkku Rauma, geronomiopiskelijaUutta näkökulmaa vanhustyöhönOlen tehnyt perushoitajan töitä 25 vuotta, joista 17 vuotta on mennyt vanhustyössä hoivahoidossa. Olin päättänyt että kun lapset saavat peruskoulunsa käytyä, on minun vuoroni lähteä opiskelemaan.

Jaana Kolvanki (geronomi) kuva julkaisuun.jpg Vanhustyö on edelleen minun juttuni, mutta halusin saada tehdä sitä nyt hieman eri näkökulmasta kuin aiemmin. Satuin tapaamaan geronomiopiskelijan eräässä koulutuksessa, ja hänen kanssaan juteltuani tiesin että tämä on se juttu mitä haluan opiskella. Päädyin opiskelemaan Lapin AMKiin, koska Kemin yksikkö oli lähin paikka täällä Pohjois-Suomessa missä geronomiksi voi kouluttautua.

Valitsin monimuoto-opinnot, sillä se tuntui tässä elämäntilanteessa parhaimmalta vaihtoehdolta kun se mahdollistaa opiskelun töiden ohessa. Monimuotoinen opiskelu on melko vaativaa, sillä opiskelu on niin paljon itsestä kiinni. Töiden ohessa opiskelu vaatii päättäväisyyttä ja kykyä organisoida ja aikatauluttaa tekemiset niin, että tehtävät saa tehtyä ja palautettua ajallaan. Kauempaa opiskelu ei ole ollut ongelma, sillä Oulusta pystyy helposti matkustamaan lähipäiville Kemiin, kuten myös Rovaniemeltä käsin opiskelevat matkustavat Kemiin päiväreissulle. Muutamat luokkatoverini, jotka tulevat kauempaa etelästä, yöpyvät Kemissä lähipäivien ajan.

Monimuoto-opintoihin kuuluu noin 3-5 kontaktipäivää kuukaudessa, ne ovat olleet joko lähipäiviä Kemissä tai netissä tapahtuvaa ilinc opetusta kotikoneelta käsin. Lähipäivillä Kemissä meillä on luentoja sekä käytännön harjoituksia, joita ei etänä ilincin kautta pysty tekemään. kotona tehtäviä kirjallisia tehtäviä on melko paljon, joiden tekemiseen menee aikaa ja jos on oikein monta tehtävää työn alla, menevät viikonloput ja muut vapaa hetket täysin koneella istuessa. Iltaluentoja meillä ei ole ollenkaan.

Ensimmäisenä vuonna opinnoissa keskityttiin gerontologiaan ja terveyspuolen opintoihin, kuten anatomiaan ja fysiologiaan, ensiapuun, terveystietoon, vuorovaikutustaitoihin, puheviestintään, toimintakykyyn, tietotekniikkaan ja niin edelleen. Ensimmäisenä vuonna pienet orientoivat harjoittelut minulla oli mahdollista suorittaa omalla työpaikalla. Toisen vuoden opintoihin kuului sitten muun muassa sosiaalipuolen opinnot kuten palvelujärjestelmät sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta, lääkeaineoppi, ravitsemusasiat ja englanti. Toisen vuoden keväällä oli sitten jo useamman viikon harjoittelu, kuten myös nyt kolmannen vuoden keväällä. Silloin toisen vuoden kevään harjoittelun yhteydessä meillä oli myös yksi isompi ryhmäprojekti, jolloin järjestimme Kemin seniorimessut. Kolmannen vuoden aikana olemme opiskelleet ruotsia, organisaatio osaamista, esimiestyötä, työyhteisöosaamista sekä innovaatioita. Viimeinen syventävä harjoittelu suoritetaan viimeisen vuoden syksyllä, mutta siitäkin on mahdollista muokata oman tilanteen mukaan. Opinnäytetyötä olen tehnyt jo hiljalleen toisen vuoden keväästä alkaen.

Itselleni opinnoissa aluksi tuotti haastetta tietokoneen välityksellä opiskelu ja se, että on pitänyt opetella tekemään kaikki työt oikeisiin pohjiin ohjeistusten mukaan. Myös oman ajankäytön suunnittelu, että selviytyy sekä töissä käymisestä että opiskelusta on lisännyt haastetta, sillä olen tehnyt 100 % kolmivuorotyötä opiskelun ohessa. Vapaapäivät ja lomapäivät olen käyttänyt siihen, että pääsen osallistumaan kontaktipäiville. Yhtään poissaoloa ei ole vielä tullut.

Mukavinta opinnoissa on ollut uuden tiedon saaminen ikääntymisestä ja kaikesta siihen liittyvästä sekä uusiin ihmisiin tutustuminen. Tykkään kontaktipäivistä, sillä silloin pääsee näkemään opiskelutovereita ja opettajia. Meidän luokallamme on ollut hyvä ryhmähenki ja luokasta löytyy monen eri ammattialan edustajia, joka on lisännyt erilaisten näkökulmien jakamisen. Monimuoto-opiskelussa parasta on, että saa itse aikatauluttaa tehtävien tekemiset oman jaksamisen mukaan.

Geronomi voi työskennellä monessa eri tehtävässä, esimerkiksi palvelunohjaajana, osastohoitajana, sosiaaliohjaajana, projektityöntekijänä, palveluesimiehenä, muistineuvojana, kotihoidonohjaajana tai palveluneuvojana. Uskon että valmistumisen jälkeen geronomille löytyy varmasti koulutusta vastaavaa työ, sillä koulutus on niin laaja-alainen. Esimerkiksi hyvinvointipalvelut tarjoavat edellä mainittuja työtehtäviä. Itseäni kiinnostaa eniten palvelunohjaus, mutta omasta vakituisesta työpaikasta en silti luovu ennen kuin on varmasti uusi työpaikka tiedossa.

Geronomi opinnot ovat kehittäneen hyvin ammattiosaamistani, vaikka vanhustyö olikin minulle alana jo ennestään tuttu, sillä teoriaopinnoista olen oppinut valtavasti uutta ja harjoittelujaksot ovat syventäneet vielä kaikkea oppimaani tietoa ja osaamista käytännössä. Suosittelen monimuoto-opintoja varsinkin sellaisille, jotka aikovat käydä töissä opiskelujen ohella. Geronomi opintoihin puolestaan suosittelen hakeutumaan, jos kokee kiinnostusta ikääntymiseen liittyvistä asioista ja haluaa vanhustyön tekemiseen uutta näkökulmaa.

- Jaana Kolvanki, geronomi monimuoto-opiskelijaVanhustyön monialaiseksi osaajaksihenkilökuva
Valmistumisen jälkeen olen saanut omanalan töitä ja aloitan työt geronomina Rovaniemelle avattavassa ikääntyneiden hoivakodissa.

Työtehtäviini kuuluu päivittäisen työn organisointi ja vastuuttaminen, ohjaaminen, omaisyhteistyö, ikääntyneiden arjessa ja hoivassa mukana oleminen, valmistelen palavereita ja huolehdin asiakkaiden päivittäisistä asioista, toimintakyvyn tukemisesta sekä hoiva- ja hoitotyöstä.

Ikääntyneiden parissa oleminen on tuntunut aina minulle luontevalta, joten siksi hakeuduin tälle alalle, jossa ikääntyneiden parissa työskentely on mahdollista. Koska olen syntyjään Lapista ja viihdyn täällä iloisten ihmisten ja kauniin luonnon keskellä päädyin hakemaan Lapin ammattikorkeakouluun, jossa on mahdollista kouluttautua vanhustyön monialaiseksi osaajaksi.

Opiskeluni Lapin AMKissa sujui hyvin, eikä pitkä välimatkakaan opiskelupaikkani ja kotini välillä ollut ongelma. Lähes päivittäin matkani taittui Rovaniemeltä Kemiin ja takaisin.  Lapin AMKissa geronomi opinnot ovat toteutettu monialaista osaamista hyödyntäen, joka antaa vanhustyön osaajalle vahvan pohjan sosiaali - ja terveysalan työelämän kentälle.

Geronomikoulutus on Lapissa suhteellisen tuore, jonka vuoksi työelämään täytyy lähteä itseään markkinoiden. Geronomin osaamiselle on kasvavan vanhustyön kentällä todella tarvetta nyt ja tulevaisuudessa, sillä tämä on tulevaisuuden ala.

Ammattikorkeakoulu tutkinnosta on ollut mielestäni erityinen hyöty niin työnhaussa kuin työelämässä. Opinnoista on saatu vahva monitieteinen teoreettinen perusta ja sen mahdollisuus käytännön työelämään yhdistämiseen antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään.

Suosittelen geronomin tutkintoon hakeutumista kaikille niille, joilla on halu kehittää itseään, tämän päivän ja tulevaisuuden vanhustyötä. Geronomin opintojen koostuessa laaja-alaisesta osaamisesta ja esimiestyötehtäviin tähtäävistä opinnoista, voi jokainen suunnata katseensa juuri siihen mikä itsellä eniten kiinnostaa ikääntyneiden parissa. Lapin AMKissa geronomiopinnot sujuvat aidoissa oppimisympäristöissä ja opetuksen sisältö koostuu useasta tieteenalasta kuten gerontologiasta, sosiaali- ja käyttäytymistieteistä, fysioterapiasta sekä hoitotieteestä.

- Riina Poikajärvi, geronomi

Monipuolista vanhustyön opiskeluaHakeuduin opiskelemaan geronomin koulutusohjelmaan, koska olen kiinnostunut vanhustyöstä. Olen aina tiennyt, että sosiaali- ja terveysala on minun juttuni. Mietin aluksi sairaanhoitoa, mutta suuntautumisvaihtoehdoista ei löytynyt vanhustyötä. Koulussa onnekseni huomasin, että tämähän on juuri sitä mitä olen aina halunnutkin tehdä.

haastattelukuva_Tiia Tolppanen.JPGAloittaessani opinnot, koulutusta järjestettiin vasta toista kertaa Kemissä. Toiseksi lähin paikka olisi ollut Seinäjoella, mutta en halunnut muuttaa Lapista pois. Veljenikin asuu Kemissä, joten sitä kautta löytyi myös tuttuja. Sairaanhoitajaksi valmistunut ystäväni antoi lisäksi hyvää palautetta koulusta, joten oli helppo valinta aloittaa opinnot Kemissä. Opinnoissa on monipuolinen sisältö ja saimme laajan kokonaiskuvan vanhustyössä tarvittavasta osaamisesta ja erilaisista näkökulmista. Työyhteisöosaamisen kurssi on jäänyt mieleen itselleni tärkeänä ja mielekkäänä kurssina. Kurssilla teimme paljon ryhmätöitä ja opettajat pyrkivät aktivoimaan opiskelijoita. Harjoittelupaikoissamme saimme voimauttaa työyhteisöjä, ja pohtia niiden hyviä puolia.

Lähes kaikilla kursseilla oli jotain aktiviteettia, koska opettajat halusivat keskusteluja aikaan. Luokassamme ikäjakauma oli 19 – 55, joten ikähaitari oli kohtalaisen suuri. Meillä oli paljon vapaamuotoisia kursseja, jotka sisälsivät muutamia luentoja, osallistavia tehtäviä ja erilaisia workshopeja. Kyseiset kurssit palvelivat eniten omaa osaamistani. Gerontologiaa, eli vanhustutkimusta meillä oli myös muutama kurssi. Tutkimuksissa tarkasteltiin mm. ikäihmisen toimintakykyä psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen lähestymistavan kautta. Varsinkin psykologian koin mielenkiintoiseksi. Parasta on ollut se, että tulin opiskelujen aikana varmemmaksi siitä, että olen nyt oikealla alalla, teen hyvää työtä ja olen saanut loistavaa opetusta. Projektiharjoittelu mahdollisti vielä sen, että minunkin oli pakko ujona tyttönä uskaltaa nousta esille ja tehdä asioita, eikä jäädä vaan taka-alalle.

Geronomin koulutusohjelmassa meillä oli mahdollisuus päästä myös opintomatkalle. Koulutusohjelmasta valittiin kymmenen opiskelijaa Erasmus Intensive-ohjelmaan. University of South-Bohemia Tsekissä otti meidät, sekä brittiläisiä ja unkarilaisia opiskelijoita ohjelman kautta kahden viikon vierailulle. Viimeistään siellä sain intensiivikurssin myös englantia. Matkan aikana meillä oli paljon workshopeja, luentoja ja muita tehtäviä. Päivät venyivätkin lähes aina kaksitoistatuntisiksi. Viikonloput olivat onneksi vapaita, joten ehdimme myös tutustua kaupunkiin ja kierrellä lähiympäristössä. Itselleni jäi positiiviset muistot kyseisestä reissusta. On mahtavaa, että opiskelijoille annetaan tällaisia mahdollisuuksia opiskelujen aikana.

Jos tietää valmiiksi, että vanhus työ on se oma juttu, suosittelen ehdottomasti hakeutumaan kyseiseen koulutusohjelmaan. Kurssitarjonta on monipuolinen ja kattava, joten tässä kasvaa alan asiantuntijaksi. Voin olla samalla sekä hoitaja, että palveluiden kehittäjä. Itselleni tämä oli juuri oikea valinta. Koen että opiskelu antoi tämänhetkiseen työhön hyvät valmiudet ja oikeastaan myös kaikkiin muihin töihin mitä itsenäni kiinnostaisi hakeakin. Geronomi voi toimia myös lähihoitajana, mutta parasta on päästä tekemään sitä oman alan työtä johon on kouluttautunut. Jatkokoulutuskin on mahdollista. Yliopistossa voi opiskella gerontologiaa, ja ylemmässä ammattikorkeakoulussa (YAMK) olisi myös meille soveltuvia koulutuspolkuja. Olen miettinyt jatko-opiskelua, mutta tykkään työnteosta tällä hetkellä enemmän. Alalle työllistyminen riippuu omasta aktiivisuudesta, ja harjoittelupaikkoihin voi varmasti työllistyä jos on tehnyt työnsä hyvin. Nykyisen työni sain harjoittelupaikan kautta.

Ikäihmisten määrän lisääntyminen lisää myös geronomien tarvetta. Toivon, että ihmiset ja organisaatiot huomaavat ennen pitkää, että geronomi on vanhustyön kehittämiseen se, joka ymmärtää vanhuksen parhaan. Osaamme katsoa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista puolta, sekä sovellamme fysioterapiaa ja kuntouttavaa työotetta. Esimerkiksi sairaanhoitajilla ei välttämättä ole osaamista niin pitkälle. Haluaisin olla kehittämässä vanhuspalveluita, mutta mahdollisuuksia on melko vähän. Hankkeita tai projekteja menee silloin tällöin, mutta niitäkään ei niin useasti ole, että voisi aina saada töitä. Geronomi-opinnot voi suorittaa myös aikuissovelluksena. Nuorten koulutusta ei järjestetä vähän hakijamäärän vuoksi, sillä monet haluavat sairaanhoitoalalle. Mielestäni koulutusalaa pitäisi markkinoida enemmän. Tämä ei ole mielestäni samaa kuin vaippojen vaihto, vaan hoitotyönäkin antoisimmasta päästä. 

-Tiia Tolppanen, geronomiPalveluohjaaja auttaa ikäihmisiäGeronomiksi Lapin ammattikorkeakoulusta valmistunutta Pilvi Niemeä haastateltiin Meän Tornionlaakso -lehteen.

Pilvi kuvailee työtään:

- Teen kotikäyntejä pääasiassa ikäihmisten luona, mutta sen lisäksi työhöni kuuluvat esimerkiksi kehitysvammaisvierailut. Vierailujen tärkein tehtävä on palvelutarpeen kartoitus: selvitän millaisia palveluja voimme tarjota kuntalaisille ja miten voimme auttaa heitä mahdollisimman hyvin. Yhteydenotot voivat tulla suoraan avuntarvitsijoilta, omaisilta, terveyskeskuksen kautta tai vaikkapa palvelutalon sisältä. Asiakkaan avuntarpeesta riippuen hänelle tarjotaan kartoituksen jälkeen joko kunnan kotipalvelua, tai sitten ohjataan yksityisen palvelutarjoajan luokse.

Yksi tehtäväkenttään sisältyvä alue on omaishoidon tuki. Kehitysvammaiset ovat usein tässä ryhmässä. Lisäksi kaikenlainen asiaan liittyvä ohjaus ja neuvonta, kuten vaikkapa ikäihmisten eri tukien selvittäminen, kuuluvat tehtävänkuvaan. Eläkkeensaajien  hoitotuki ja kotitalousvähennykseen liittyvät asiat ovat monesti esille nousevia kysymyksiä. 

- Ohjaus ja neuvontatyö kuuluvat työhöni kiinteästi. Lähden kiertämään kentälle myös mahdollisimman pian. Näin niin asiakkaat kuin paikkakuntakin tulevat tutuiksi. Työ vaatii ihmisten luottamista, ja sen saa vain tapaamalla heitä.