kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia maaseutuelinkeinojen opinnoista

Agrologiopinnot ovat monipuoliset ja kulkevat käsi kädessä arktisen luonnon ja osaamisen kanssaOpiskelijakertomus Laura 2022 420x200.jpg
Valmistuin aikaisemmin matkailupalveluiden tuottajaksi Sodankylästä ja työskentelin siitä lähtien sesonkityössä porosafarioppaana. Siinä sitten useamman vuoden porotalouden parissa työskenneltyä halusin ammattikorkeakouluun opiskelemaan maaseutuelinkeinoa ja Lapin AMKiin hain, sillä täällä opintoihin sisältyy porotalouden kursseja.

Valitsin agrologiopinnot, sillä pidän eläimistä ja olen maaseudulta kotoisin. Valinnaisista kursseista olen ajoittanut opintosuunnitteluuni kursseja porotalouden erityisteemoista.

Opiskelukaupunki

Muutin Rovaniemelle Sodankylästä. Rovaniemellä on hyvät palvelut ja täällä on aktiiviset opiskelijapiirit. Kavereita olen saanut niin ammattikorkeakoulun, kuin yliopistonkin puolelta muun muassa tapahtumissa tutustumalla. Rovaniemellä ei tarvitse jäädä yksin jos ei halua, täältä löytyy kaikki tarpeellinen, luonto on lähellä ja pääsee myös omaan rauhaan halutessaan.

Agrologin opinnoista

Opintoihin on sisältynyt kasvi-, eläin- ja metsäoppia. Ollaan opiskeltu muun muassa poro-, kotieläin-, kasvi- ja metsätuotantoa tilatasolla, ekosysteemipalveluita, maatila- ja porotalouden johtamista, liiketoiminnan suunnittelua, kirjanpitoa, rahoitusta ja verotusta, kiertotaloutta ja bioenergiaa sekä maaseudun kehittämistä, neuvontaa ja edunvalvontaa.Hyvin monipuolisesti opintoja, jotka antavat valmiudet moniin työtehtäviin. Lisäkursseja voi etsiä ja suorittaa esimerkiksi campus onlinen kautta, mikäli haluaa paneutua johonkin aiheeseen vielä tarkemmin. Myös Lapin yliopiston tarjonnasta voi ottaa opintoihin kursseja, esimerkiksi kieliä. Mahdollisuudet laajentaa ja ottaa opintoihin lisäkursseja ovat mainiot, mikäli jaksaa tehdä enemmän.

Kursseilla on käyty esimerkiksi tilavierailulla, josta on saatu tilalliselta tuotosseurannan lukuja ja säilörehuanalyysi. Tilavierailulla ollaan tarkkailtu eläimiä, otettu kuvia ja tehty muistiinpanoja. Näistä luvuista sekä tarkkailusta on raportoitu ja pyritty analysoimaan tuotosseurannan, rehuanalyysin ja lehmien perusteella mahdollisia muutostarpeita esimerkiksi ruokinnassa.

Työharjoitteluja on yhteensä 30 op, joista minulla perusharjoittelut (10op) hyväksiluettiin porotalouden työkokemuksella. Loput 20 op on erikoistumisharjoitteluja, joita suoritetaan esimerkiksi asiantuntijatyössä ja hankkeissa.

Luennot ovat olleet kampuksella sekä etänä. Kursseilla on myös käyty tilavierailuilla eläintuotannon kursseilla sekä luonnossa eri kasvupaikkoja opiskellessa. Kampus on mukava ja olen huomannut, että esimerkiksi rakennusten esteettömyyttä pyritään parantamaan jatkuvasti. Uuteen biolabraan en ole päässyt vielä tutustumaan kunnolla, mutta haluaisin.

Vierailevia luennoitsijoita on ollut kursseilla. Lisäksi opettajat ilmoittavat opiskelijoille seminaareista sekä lisäkoulutuksista, jotka liittyvät alaan. Opettajat myös ilmoittavat opiskelijoille mahdollisista harjoittelupaikoista, joihin tarvitaan tekijöitä.

Itse opinnoissa parasta on olleet tilavierailut ja eläimet, mutta opiskeluaikana korkeakouluyhteisö sekä opiskelija-aktiivi toiminta.

Olen suorittanut harjoitteluja Paliskuntain yhdistyksellä sekä porotalouden hankkeessa. Opiskeluaikana kesätöissä olen ollut kasvialalla.

Tulevaisuuden urasuunnitelmia

Agrologina voin työskennellä muun muassa maaseudun kehittämis- ja neuvontatyössä, asiantuntijana sekä yrittäjänä. Mahdollisuuksia on erittäin paljon. Tarkkaa urasuunnitelmaa ei ole, mutta pyrin alan töihin valmistumisen jälkeen ja mahdollisesti hakeudun suorittamaan agrologin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon myöhemmin.

Lapissa on ihmisen hyvä olla. Haluan jatkaa työskentelyä porotalouden parissa ja olen paliskunnan osakas, joten täällä pysytään. Olen opintojeni aikana päässyt verkostoitumaan alan toimijoihin sekä saanut monipuolisesti oppia alan eri aihealueilta. 

Kolme hyvää syytä opiskella Lapin AMKissa: 

  1. Täällä on hyvä opiskella ja opiskelu on joustavaa ja monipuolista.
  2. Kampuksella on yleisesti hyvä ilmapiiri opiskelijoiden kesken ja luonnonvara-alan opiskelijoilla on myös omia illanviettoja ja tapahtumia.
  3. Agrologiopinnot ovat monipuoliset ja kulkevat käsi kädessä arktisen luonnon ja osaamisen kanssa

 

Laura Horsma, agrologiopiskelijaOpinnoissa parasta on ollut verkostoituminen eri alan toimijoiden kanssaMarkkinointikertomukseen Henriikka K.jpg
Valmistuin Lieksan lukiosta ylioppilaaksi keväällä 2018. Lukio-opintoni painottuivat matematiikkaan ja luonnontieteisiin. Minulla ei ollut alaan liittyvää työkokemusta. Aloitin opiskelemaan Rovala-opistossa kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa syksyllä 2018. Osaamisalana oli kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja. Elokuussa Lapin ammattikorkeakoululla lisähaussa oli agrologin päiväopinnot. Päätin, hoksattuamme äitini kanssa viimeisen hakupäivän olevan auki, että runsaan pääsykoekevään jälkeen lähden vielä pääsykokeisiin. Osallistuin pääsykokeisiin ja pääsin aloittamaan opinnot samaisena syksynä.

Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa opinnoissa porotaloutta. Porotalous oli merkittävä kiinnostuksen kohde Pohjois-Karjalaiselle, joka ei ole aiemmin kuin reissannut ja ihaillut Suomen, Ruotsin ja Norjan Lapin alueita. Minua kiinnostivat myös elintarvikkeisiin ja erityisesti alkutuotantoon liittyvät asiat, erityisesti eettisyys ja kehitysmahdollisuudet ruoantuotannossa merkittävimpinä.

Rovaniemi tarjoaa opiskelukaupunkina monipuolisia opiskelu-, harrastus- ja liikkumismahdollisuuksia. Entuudestaan minulla oli lähipiiriini kuuluvan henkilön sukulaisia paikkakunnalla. Minulla oli myös mahdollisuus käyttää henkilöautoa ja julkista liikennettä matkustamiseen opiskelupaikkakunnan ja kotipaikkakunnan välillä.

Lappi on alueena laaja mutta luonto ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet- ja ympäristöt, tekevät alueesta ihanteellisen opiskelijalle. Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto muodostavat Lapin korkeakoulukonsernin, joka mahdollistaa opintojen valitsemisen esimerkiksi Lapin yliopiston tarjonnasta osaksi vaihtoehtoisia ammattiopintoja.

Opiskelu on koostunut monimuotomaisista päiväopinnoista. Mikä tarkoittaa sitä, että haettuani tuutoropettajalta luvan osallistua etäpäivien luennoille Adobe Connectin kautta, olen päässyt niihin osallistumaan tai kuuntelemaan myöhemmin toisena ajankohtana kotona. Näin olen saanut sovitettua Rovala-Opiston ja Lapin ammattikorkeakoulun opintoja yhteen.

Ensiksi tutustuimme ammattikorkeakouluopiskeluun ja pohjoisiin ekosysteemeihin erilaisia ekskursioita ja opintomatkoja hyödyntäen. Ensimmäisten vuosien opinnot ovat sisältäneet kokonaisuuksia kasveista, niiden rakenteista, kasvusta, puulajeista, erilaisista kasvupaikoista, viljelymenetelmistä, kotieläintuotannon ja porotalouden sekä elinkeinon harjoittamiseen liittyvistä kestävistä tuotantomenetelmistä.

Esimerkiksi poro-, kotieläin-, kasvi ja metsätuotannon suunnittelu tilatasolla opintokokonaisuus sisälsi tilan lähtötilaselvityksen ja arvioinnin valmistamisen. Työssä parasta, oli ryhmätyön lisäksi se, että meitä vanhempi vuosikurssi jatkoi tästä lähtötilaselvityksestä ja arvioinnista eteenpäin kehittämään tilaa omassa opintokokonaisuudessaan.

Tutustuimme myös Rovaniemellä Lapin AMKin oppimisympäristöihin ensimmäisen lukuvuoden aikana. Meille tarjottiin esimerkiksi mahdollisuutta osallistua DBL-hankkeen myötä biotalouspelin testaajaksi Lapin ammattikorkeakoulun ohjelmistotekniikan kehityslaboratorio Frostbitissä.

Monet kurssit ovat jääneet mieleen erityisenä. Ensimmäisenä mielessäni on yleisötapahtuman järjestäminen luonnonvara-alalla. Opintokokonaisuuden myötä tapahtuman järjestämistä on harjoiteltu ryhmätyönä ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suoritan vielä opintokokonaisuutta ja odotan tulevia tapahtumia innolla. Opinnoissa tähän asti parasta on ollut opiskelu ja verkostoituminen eri alan toimijoiden kanssa. Opinnot ovat harjoittaneet ryhmätyötaitoja, ajanhallintaa ja alan sanavarastoa esimerkiksi englannin kielellä. Tulevaa työelämää varten olen
oppinut hyödyllisiä taitoja ja tulen oppimaan niitä jatkossa yhä enemmän opintojen ohessa.

Valmistumisen jälkeen en sulje pois mahdollisuutta jäädä Lappiin. Paluu Pohjois-Karjalan tai Savon alueelle mahdollistaisi jatko-opintohaaveet pyrkiä pelastusalalle. Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa ylemmän korkeakoulututkinnon mahdollisuuden, joten tarvittavan työssä käytävän ajan jälkeen, Rovaniemi ja Lapin ammattikorkeakoulu houkuttelisi myös.

Agrologitutkinto antaa opiskelijalle valmiuksia kokonaisvaltaiseen maatalouden ja elinkeinojen kehittämiseen. Opintojen aikana opiskelija pääsee verkostoitumaan ja tapaamaan monia luonnonvara-alan toimijoita työelämälähtöisten projektien ja ongelmanratkaisun parissa. Valmistumisen jälkeen agrologi voi työskennellä valvonta-, neuvonta-, ohjaus- ja opetustehtävissä tai yrittäjänä. Opinnot antavat hyvät valmiudet esimerkiksi maatilan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa laadukasta opetusta monelta eri koulutusalalta ja koulutustarjontaa voit hakuvaiheessa tutkia, ovatko tarjolla olevat opinnot niitä, joiden parissa voisit päästä ratkaisemaan kiinnostavia alan ja oman ammattitaidon kehitysaskeleita. Opiskelupaikkakuntana Kemi, Tornio tai Rovaniemi tarjoavat sinulle mahdollisuuden tutustua Lappiin, vaikka kotipaikkakuntasi olisi mistäpäin tahansa.

Henriikka Kokkonen, agrologiopiskelija


Porotalouden opinnot vaikuttivat alan valintaanpaavohuhta.jpg
Valmistuin Ylitornion lukiosta ylioppilaaksi ja lähdin Lapin AMKiin opiskelemaan agrologiksi, sillä luonto on aina ollut tärkeä osa elämää metsästyksen ja kalastuksen kautta. Kotona on lypsykarjatila ja olen ollut siellä töissä mukana pienestä asti. Omistan myös poroja ja Lapin AMK on ainut korkeakoulu Suomessa, jossa pystyy opiskelemaan porotaloutta.

Lapin AMKin valitsin sen takia, sillä se ei ole kaukana kotoa enkä halunnut muuttaa Lapista pois. Valitsin agrologikoulutuksen, sillä tulevaisuudessa haluan työskennellä maaseutuelinkeinojen parissa ja ehkä jopa tilallisena yrittäjänä.

Haluan opiskella Lapissa, sillä täällä luonto on lähellä. Kaupungit eivät ole liian isoja ja täältä löytyy kaikki tarpeellinen. Rovaniemellä oli jo ennestään tuttuja opiskelemassa, joten minun ei tarvinnut hypätä täysin uuteen ympäristöön, jossa en olisi ketään tuntenut.

Rovaniemi on mielestäni erittäin mieluisa paikka opiskella. Opiskelupiirit ovat tiiviit ja muiden koulutusalojen opiskelijoihin on helppo tutustua esimerkiksi yhteisten projektien kautta. Rovaniemeltä löytyy paljon hyviä liikuntamahdollisuuksia sekä esimerkiksi laavuja, joissa pystyy viettämään ystävien kanssa rentoa iltaa.

Rovaniemellä opiskelupiirit eivät ole liian suuria ja uusia ystäviä syntyy helposti. Opettajat tuntevat oppilaat nimeltä ja pystyvät kohdentamaan opetusta ja opastusta juuri itselle sopivasti. Suosittelen Rovaniemeä opiskelupaikkakunnaksi, jos tykkää luonnonläheisestä opiskeluympäristöstä ja eri koulutusaloilla hyödynnetään Lapin mahdollisuuksia niin opetuksessa kuin työllistymismahdollisuuksissa.

Opiskelu on tähän mennessä ollut käytännönläheistä ja olemme perehtyneet paljon Lapin erilaisuuteen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Agrologikoulutus on erittäin laaja. Olemme opiskelleet luonnontuotteita, maataloutta, porotaloutta, hieman metsätaloutta sekä tehneet kehittämissuunnitelmia tiloille, eri alueille ja jopa kokonaisille kylille.

Koulutuksessa on käytetty monia opetusmenetelmiä. Lisäksi olemme päässeet vierailemaan tiloilla, poronerotuksessa sekä käyneet opintomatkoilla. Kursseilta on parhaiten jäänyt mieleen ne, joissa olemme päässeet tekemään käytännön töitä. Opinnot ovat monipuolisia ja luonnonläheisiä ja luokan ryhmähenki on tiivis. Lapin AMK oppimisympäristönä on viihtyisä ja rento ja opettajat ovat helposti tavoitettavissa.

On sanottu, että agrologi voi työllistyä aina paalaajasta pankinjohtajaan asti. Kuitenkin yleensä agrologi voi työllistyä neuvojiksi, yrittäjiksi ja myyjiksi. Olen työskennellyt opintojen aikana lähinnä kotililalla sekä lomittajana Ylitornion läheisyydessä ja tiloilla konetöissä. Urasuunnitelmissa on mahdollisesti jatkaa sukutilan toimintaa. Valmistumisen jälkeen haluan jäädä Lappiin, täältä en lähde vasta kuin pakon edessä. Kaiken kaikkiaan opinnot antavat hyvät ja monipuoliset eväät työelämää ajatellen.

Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi jo ainutlaatuisen sijainnin ja opiskeluympäristön takia. Agrologikoulutus täällä on yksi monipuolisimmista ja Rovaniemi on ainut paikka, missä pystyy opiskelemaan porotaloutta ja ainutlaatuisia luonnontuotteita.

Paavo Huhta, agrologiopiskelija


Lappi on minun paikkanisanna marjomaa filtteröity kuva.jpg
Lapin AMKin agrologiopinnot tarjosivat hyvän jatkon aikaisemmille opinnoilleni, sillä opiskelin Lapin Ammattiopistossa luonto- ja ympäristöalaa, ja suuntauduin sitä kautta poronhoitajaksi. Lähdin jatkamaan opintoja Rovaniemellä, sillä täällä on ainoa mahdollisuus koko Suomessa suuntautua agrologiopinnoissa porotalouteen. Se on itselläni lähellä sydäntä, sillä meillä on kotonakin poroja, joiden kanssa olen ollut koko elämäni ajan.

Muutin Rovaniemelle Porokarista opiskelemaan. En halunnut lähteä pois Lapista, sillä viihdyn täällä. Ensin muutto pieneltä paikkakunnalta sai Rovaniemen tuntumaan suurelta ja tuntemattomalta, mutta olen sopeutunut hyvin. Täällä tutustuu todella helposti muihin ihmisiin ja opiskelijoihin ja tarjolla on paljon aktiviteetteja. Kaupunkina Rovaniemi ei ole iso paikka, joten täällä on rauhallista, välimatkat ovat lyhyet ja luonto on lähellä. Aina voi halutessaan lähteä lenkille luontopoluille ja harrastusmahdollisuudet ovat hyvät.

Parasta opinnoissa ovat olleet saman henkiset luokkakaverit. Meidän ryhmässämme kaikki tulevat toimeen keskenään ja tuemme aina toinen toisiamme, mikä auttaa tsemppaamaan opinnoissa ja pärjäämään. Pidän Lapin AMKista oppimisympäristönä, sillä täällä on mukavaa ja viihtyisää. Agrologiopinnoissa opiskelu on ollut mielekästä, sillä joka toinen viikko on lähiviikko ja joka toinen taas etäviikko. Lähiviikoilla opiskelemme koululla ja etäviikoilla luennot tulevat netin kautta, joka mahdollistaa opiskelun esimerkiksi kotipaikkakunnalla. Etäviikot tuovat omanlaistaan maustetta opintoihin, sillä ne vaativat itseltä ajankäytön hallintaa ja -suunnittelua. 

Opiskelen nyt toista vuotta ja olen käynyt ensimmäisen opiskeluvuoden kesälle ajoittuvan perusharjoittelun, ja nyt olisi taas kesällä mahdollista jatkaa harjoittelua, jos halusi jakaa harjoittelun osiin. Odotan itse todella innolla suuntautumisvalinnan jälkeen alkavia ammattipainotteisia opintoja, jotka liittyvät porotalouteen. Tällä hetkellä olemme opiskelleet esimerkiksi erilaisia kasvikursseja ja ekosysteemi- palvelukurssin.

Valmistuttuani aion jäädä ehdottomasti Lappiin. En ole vielä aikaisemmin työskennellyt alaan liittyvissä työtehtävissä, mutta opinnot tarjoavat monipuoliset eväät työelämään ja mahdollisuudet työllistyä ovat laajat. Agrologi voi työskennellä esimerkiksi porotalousneuvojana, maatalousneuvojana, maatalouskaupoissa ja pankissa, ei siis ole mitään tiettyä rajaa mitä pystyy tekemään, vaan mahdollisuudet ovat laajat. Itselläni tulevaisuuden suunnitelmat ovat melko selkeät, sillä aion ostaa oman porokarjan ja muuttaa takaisin omalle kotipaikkakunnalleni. Koulutus tarjoaa minulle laajempaa osaamista tulevaisuuden suunnitelmiani ajatellen, mutta vaikka kokemusta poroista löytyykin, niin agrologin opinnot tarjoavat myös vaihtoehdon työllistyä muutenkin. Suosittelisin oman koulutusohjelmani opintoja sellaisille, joilla kiinnostaa maatalous, porotalous tai luonnontuotteet.

-Sanna Marjomaa, agrologiopiskelijaLuonnonläheinen opiskeluympäristö kiinnostijenni tyni.jpg
Muutin Taivalkoskelta Rovaniemelle opiskelemaan, sillä olen asunut täällä ennenkin ja tiesin viihtyväni kaupungissa. Eläinrakkaus, kotona olevat porot, Rovaniemen tarjoamat ympärivuotiset laajat harrastusmahdollisuudet, luonnonläheisyys, rauhallisuus ja hyvät kulkuyhteydet saivat minut valitsemaan Lapin AMKin opiskelupaikaksi.

Lapin AMKin tarjoama agrologin koulutusohjelma antaa mahdollisuuden suuntautua porotalouteen, mikä ei muissa ammattikorkeakouluissa ole mahdollista. Koulutus antaa myös hyvät eväät työelämää varten. Olen aina pitänyt eläimistä ja meillä on kotona poroja, jonka takia tiesin, että haluan opiskella maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmaa hakiessani korkeakouluun. Aikaisemmin olen opiskellut lähihoitajaksi ja myyjäksi. Tältä alalta minulla ei ollut vielä työkokemusta, mutta kotona olevia poroja olen kyllä hoitanut.

Halusin asua ja opiskella Lapissa, sillä täällä on rauhallista ja luonto on lähellä, kulkuyhteydet ovat hyvät, jos haluaa käydä jossain muualla. Tiesin myös, että täällä on korkeakoulu, jossa voi opiskella porotaloutta ja pohjoinen sijainti kiinnosti. Tämä ei mielestäni muistuta sellaista perinteistä kaupunkia, ja täällä on talvisin lunta, mikä on mielestäni kiva asia. Rovaniemi on hyvä opiskelukaupunki, jos tykkää luonnosta, rauhallisuudesta ja haluaa laajat harrastusmahdollisuudet ympäri vuoden.

Opiskelu Lapin AMKissa on ollut tähän asti mukavaa, mutta myös haastavaa. Kursseilla olemme tutustuneet kasvituotantoon sekä eläintuotantoon ja tehneet erilaisia projektitöitä. Agrologin opintoihin kuuluu harjoittelua melkein joka vuosi. Ensimmäisenä vuonna on perusharjoittelu tuotantotilalla, joka voi olla esimerkiksi maatila, lammastila tai porotila. Muina vuosina harjoittelupaikan voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Maatilan ja porotalouden työt –opintojaksolla matkasimme syksyllä viikoksi Inariin opiskelemaan ja keväällä olimme viikon Louella opiskelemassa navetassa työskentelyä ja työkoneiden käyttöä. Inarin matka on ollut mielestäni paras kurssiin sisältyvä asia tähän asti, sillä saimme viikon ajan tutustua porotalouden töihin ja kävimme vierailuilla erilaisissa paikoissa. 

Parasta opinnoissa on ollut se, että tekemistä riittää ja erilaisia tehtäviä on monipuolisesti. Opintoihin hyvän lisämausteen tuovat välillä järjestettävät etäopinnot, jolloin luentoja voi seurata esimerkiksi kotoa käsin. Pidän Lapin AMKista, sillä se on miellyttävä, viihtyisä ja rauhallinen opiskeluympäristö.

Voin valmistumiseni jälkeen työskennellä esimerkiksi johtavana lomittajana, itsenäisenä yrittäjänä, maaseutusihteerinä tai porotalousneuvojana, mahdollisuuksia on monia. Valmistumisen jälkeen aion työllistyä alalle tai perustaa oman yrityksen, en ole vielä päättänyt, mutta vaihtoehdot ovat avoinna. Käyn töissä opintojeni ohella, mutta teen tällä hetkellä entisen ammattini töitä. Valmistumisen jälkeen haluaisin jäädä tänne Lappiin töihin. Olen kokenut, että opintomme antavat mahtavan lähtökohdan työelämään, saamme tarvittavan teoriatiedon ja käytännön näkökulman opimme myös alan töitä tekemällä.

Suosittelen Lapin AMKia myös muille, sillä opiskelupaikkana se on miellyttävä ja opettajat ovat ammattitaitoisia. Opinnot ovat projektiluontoisia, joka on positiivinen asia. Agrologiopintojen koulutusohjelma on itsessään laaja ja mielenkiintoinen. On paljon eri osa-alueita, joihin opinnot voi suunnata ja itse pystyy vaikuttamaan siihen mihin opinnoissaan lähtee suuntautumaan.

- Jenni Tyni, agrologiopiskelijaOpiskelua mielekkäällä ja monipuolisella alallailkka oja.JPG
Päädyin opiskelemaan Lapin AMKiin, koska täällä oleva Agrologin koulutusohjelma on huomattavasti laajempi muihin agrologikoulutuksiin verrattuna ja olen pitkään asunut Rovaniemellä. Lisäksi Lapin AMK on ainoa korkeakoulu, jossa agrologikoulutukseen kuuluu porotalous.

Mielestäni Lappi on rauhallinen paikka asua ja täällä on puhdas ilma. Opiskelijakaupunkina Rovaniemi on mukava ja tarjoaa paljon erilaisia aktiviteetteja ja paikkoja, joissa voi käydä ystävien kanssa rentoutumassa koulun ulkopuolella. Ennen kuin aloitin opinnot Lapin AMKissa, aloitin vuonna 2009 maatalousalan perustutkinnon Ammattiopisto Lappian Louen yksikössä ja valmistuin vuonna 2012 maaseutuyrittäjän nimikkeellä. Koulutusalan valinta oli helppo, sillä olen aina ollut hyvin kiinnostunut maataloudesta ja luonnosta. Aikaisempaa kokemusta alalta löytyy maatalousalan perustutkinnon koulutuksesta, olen myös työskennellyt paljon alalla. Tällä hetkellä opiskelen jo toista vuotta agrologiksi. 

Meidän kampuksella on todella joustava ja hyvä ilmapiiri. Meille tarjotaan myös hyvät mahdollisuudet vaikuttaa asioihin. Opintojen myötä vaihtomahdollisuudet varsinkin Euroopan alueelle ovat hyvät, jonka takia suosittelenkin Lapin AMKia opiskelupaikaksi. 

Opintoihini kuuluvia kursseja ovat esimerkiksi kasvi– ja eläintuotannon perusteet. Lisäksi meillä käsitellään hyvin paljon luonnontuotteisiin, porotalouteen, karjatalouteen ja maidontuotantoon liittyviä asioita. Opiskelu on koostunut hyvin paljon projekteista, jotka kestävät aina yhden lukukauden ajan. Esimerkiksi kävimme kerran haastattelemassa lypsykarjatilan isäntää ja kirjoitimme siitä haastattelusta raportin ja laadimme Powerpoint – esityksen. Tarkoituksena oli kartoittaa tilan kehittämistarpeita ja laatia kehittämisehdotuksia sen perusteella. 

Tällä alalla saamme parhaiten käytännönharjoitusta niin sanotusti kenttätöissä tapahtuvasta käytännönharjoituksesta, joka kuuluu opintoihimme. Erityisesti opinnoista on jäänyt mieleen poro- ja kotieläintuotannon kurssi, jonka aikana tutustuimme paljon poro – ja karjatalouteen mm. vierailemalla porotiloilla. Parasta opinnoissa on kuitenkin mielestäni ollut reissut, joita onkin useampia. Inarin opintoreissuista olen itse tykännyt eniten.

Valmistumisen jälkeen voin työskennellä esimerkiksi erilaisissa asiantuntija- ja neuvontatehtävissä, mutta on mahdollista toimia myös yrittäjänä ja luonnontuotealalla. Olen opintojen aikana työskennellyt maatalouslomittajana sekä maataloustyöntekijänä. Opinnoistani olen saanut paljon uusia ideoita, miten tehdä joitain asioita toisin työelämässä, tietyllä tavalla olen voinut jo nyt hyödyntää teoriaa käytäntöön ja kehittää asioita työelämässä. Varmaa urasuunnitelmaa minulla ei vielä valmistumisen jälkeen ole, mutta oman alani työtehtävät kiinnostavat ja mielellään jäisin Lappiin töihin, kun olen täällä koko elämäni asunut. Opinnot antavat hyvät eväät tulevaa työelämää ajatellen, esimerkiksi itse osaan nyt paremmin ajatella tulevia vaikutuksia mm. peltoviljelyssä.

- Ilkka Oja, agrologiopiskelijaHyvä mahdollisuus verkostoitumiselleValmistuin juuri Lapin AMKista agrologiksi. Alan valinta oli minulle selvä juttu, sillä olen kotoisin maatilalta. Päätin jo lukiossa, että haluan opiskella maaseutuelinkeinoja ja pääsinkin kouluun ensi yrittämällä. Opiskelun aikana maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden opiskelijoiden välinen yhteistyö lisääntyi paljon. Olemmehan samalla alalla. Yksin ei ole tarvinnut jäädä missään vaiheessa ja toiminta on ollut opiskelijaporukassa aktiivista. Olen ollut tuutorina ja mukana opiskelijatoiminnassa muutenkin käytännössä koko opiskeluajan.

haastattelukuva_Saila Tervaniemi.JPG Rovaniemen agrologikoulutus erottuu vastaavista koulutuksista muun muassa porotalouden ja luonnontuotteiden ansiosta. Teoriaa meillä on laajasti maaseudun eri aihealueista kuten kasvin- ja kotieläintuotannosta, luonnonvarojen käytöstä sekä lisäksi yrittäjyydestä, ekonomiasta ja maatalouspolitiikasta. Olemme mukana monissa hankkeissa, joita on integroitu suoraan opintoihimme. Esimerkiksi PoruTaku- ja Green Care -hankkeille olemme tehneet monipuolisesti töitä. Työelämästäkin tulee tehtäviä kurssien yhteydessä. Jatkojalostuskurssilla kehittelimme toimeksiantajalle uusia tuotteita esimerkiksi naudanlihasta.

Agrologikoulutuksen mieleenpainuvimmat kokemukset ovat olleet seminaari- ja
koulutusreissut ympäri Suomea. Opiskelijoina olemme saaneet myös itse vaikuttaa mihin olemme porukalla lähteneet, jos on löytynyt jokin hyvä tapahtuma. Yrityskäyntien lisäksi olemme vierailleet muun muassa ProAgrian koulutuksissa, Koneforum-messuilla Tampereella ja Helsingissä MTK:n maatalous- ja maaseutupolitiikan AMK-konferenssissa. Pidän kyllä luennoista ja tavallisesta opiskelusta, mutta ei tämä koulunkäynti ole ollut pelkkää tunnilla istumista. Reissut olivat hienoja mahdollisuuksia päästä kuuntelemaan alan ammattilaisia, verkostoitua ja tuoda omaa käyntikorttiaan esille.

Olen tehnyt erikoistumisharjoitteluni Sodankylän kunnassa. Tein myös opinnäytetyöni Sodankylän kunnan toimeksiannosta ja työskentelen tälläkin hetkellä kunnan maaseututoimistossa. Toiveissa olisi saada töille jatkoa kesän jälkeen. Myös yrittäjyys on jonkinasteisena tavoitteena ja haaveena mielessä. Kun on tilalta kotoisin, niin veri vetää sinne takaisin. Lapissa maaseutualalla verkostojen luominen on melko helppoa, koska ihmiset tuntevat toisensa. Pitää vain itse olla aktiivisesti mukana. Agrologi voi työllistyä mihin vain millä vain alalla, jossa tarvitaan tietämystä maaseudun asioista.

 

 -Saila Tervaniemi, agrologiopiskelija