kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia maaseutuelinkeinojen opinnoista

Opinnoissa parasta on ollut verkostoituminen eri alan toimijoiden kanssaMarkkinointikertomukseen Henriikka K.jpg
Valmistuin Lieksan lukiosta ylioppilaaksi keväällä 2018. Lukio-opintoni painottuivat matematiikkaan ja luonnontieteisiin. Minulla ei ollut alaan liittyvää työkokemusta. Aloitin opiskelemaan Rovala-opistossa kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa syksyllä 2018. Osaamisalana oli kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja. Elokuussa Lapin ammattikorkeakoululla lisähaussa oli agrologin päiväopinnot. Päätin, hoksattuamme äitini kanssa viimeisen hakupäivän olevan auki, että runsaan pääsykoekevään jälkeen lähden vielä pääsykokeisiin. Osallistuin pääsykokeisiin ja pääsin aloittamaan opinnot samaisena syksynä.

Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa opinnoissa porotaloutta. Porotalous oli merkittävä kiinnostuksen kohde Pohjois-Karjalaiselle, joka ei ole aiemmin kuin reissannut ja ihaillut Suomen, Ruotsin ja Norjan Lapin alueita. Minua kiinnostivat myös elintarvikkeisiin ja erityisesti alkutuotantoon liittyvät asiat, erityisesti eettisyys ja kehitysmahdollisuudet ruoantuotannossa merkittävimpinä.

Rovaniemi tarjoaa opiskelukaupunkina monipuolisia opiskelu-, harrastus- ja liikkumismahdollisuuksia. Entuudestaan minulla oli lähipiiriini kuuluvan henkilön sukulaisia paikkakunnalla. Minulla oli myös mahdollisuus käyttää henkilöautoa ja julkista liikennettä matkustamiseen opiskelupaikkakunnan ja kotipaikkakunnan välillä.

Lappi on alueena laaja mutta luonto ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet- ja ympäristöt, tekevät alueesta ihanteellisen opiskelijalle. Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto muodostavat Lapin korkeakoulukonsernin, joka mahdollistaa opintojen valitsemisen esimerkiksi Lapin yliopiston tarjonnasta osaksi vaihtoehtoisia ammattiopintoja.

Opiskelu on koostunut monimuotomaisista päiväopinnoista. Mikä tarkoittaa sitä, että haettuani tuutoropettajalta luvan osallistua etäpäivien luennoille Adobe Connectin kautta, olen päässyt niihin osallistumaan tai kuuntelemaan myöhemmin toisena ajankohtana kotona. Näin olen saanut sovitettua Rovala-Opiston ja Lapin ammattikorkeakoulun opintoja yhteen.

Ensiksi tutustuimme ammattikorkeakouluopiskeluun ja pohjoisiin ekosysteemeihin erilaisia ekskursioita ja opintomatkoja hyödyntäen. Ensimmäisten vuosien opinnot ovat sisältäneet kokonaisuuksia kasveista, niiden rakenteista, kasvusta, puulajeista, erilaisista kasvupaikoista, viljelymenetelmistä, kotieläintuotannon ja porotalouden sekä elinkeinon harjoittamiseen liittyvistä kestävistä tuotantomenetelmistä.

Esimerkiksi poro-, kotieläin-, kasvi ja metsätuotannon suunnittelu tilatasolla opintokokonaisuus sisälsi tilan lähtötilaselvityksen ja arvioinnin valmistamisen. Työssä parasta, oli ryhmätyön lisäksi se, että meitä vanhempi vuosikurssi jatkoi tästä lähtötilaselvityksestä ja arvioinnista eteenpäin kehittämään tilaa omassa opintokokonaisuudessaan.

Tutustuimme myös Rovaniemellä Lapin AMKin oppimisympäristöihin ensimmäisen lukuvuoden aikana. Meille tarjottiin esimerkiksi mahdollisuutta osallistua DBL-hankkeen myötä biotalouspelin testaajaksi Lapin ammattikorkeakoulun ohjelmistotekniikan kehityslaboratorio Frostbitissä.

Monet kurssit ovat jääneet mieleen erityisenä. Ensimmäisenä mielessäni on yleisötapahtuman järjestäminen luonnonvara-alalla. Opintokokonaisuuden myötä tapahtuman järjestämistä on harjoiteltu ryhmätyönä ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suoritan vielä opintokokonaisuutta ja odotan tulevia tapahtumia innolla. Opinnoissa tähän asti parasta on ollut opiskelu ja verkostoituminen eri alan toimijoiden kanssa. Opinnot ovat harjoittaneet ryhmätyötaitoja, ajanhallintaa ja alan sanavarastoa esimerkiksi englannin kielellä. Tulevaa työelämää varten olen
oppinut hyödyllisiä taitoja ja tulen oppimaan niitä jatkossa yhä enemmän opintojen ohessa.

Valmistumisen jälkeen en sulje pois mahdollisuutta jäädä Lappiin. Paluu Pohjois-Karjalan tai Savon alueelle mahdollistaisi jatko-opintohaaveet pyrkiä pelastusalalle. Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa ylemmän korkeakoulututkinnon mahdollisuuden, joten tarvittavan työssä käytävän ajan jälkeen, Rovaniemi ja Lapin ammattikorkeakoulu houkuttelisi myös.

Agrologitutkinto antaa opiskelijalle valmiuksia kokonaisvaltaiseen maatalouden ja elinkeinojen kehittämiseen. Opintojen aikana opiskelija pääsee verkostoitumaan ja tapaamaan monia luonnonvara-alan toimijoita työelämälähtöisten projektien ja ongelmanratkaisun parissa. Valmistumisen jälkeen agrologi voi työskennellä valvonta-, neuvonta-, ohjaus- ja opetustehtävissä tai yrittäjänä. Opinnot antavat hyvät valmiudet esimerkiksi maatilan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa laadukasta opetusta monelta eri koulutusalalta ja koulutustarjontaa voit hakuvaiheessa tutkia, ovatko tarjolla olevat opinnot niitä, joiden parissa voisit päästä ratkaisemaan kiinnostavia alan ja oman ammattitaidon kehitysaskeleita. Opiskelupaikkakuntana Kemi, Tornio tai Rovaniemi tarjoavat sinulle mahdollisuuden tutustua Lappiin, vaikka kotipaikkakuntasi olisi mistäpäin tahansa.

Henriikka Kokkonen, agrologiopiskelija


Porotalouden opinnot vaikuttivat alan valintaanpaavohuhta.jpg
Valmistuin Ylitornion lukiosta ylioppilaaksi ja lähdin Lapin AMKiin opiskelemaan agrologiksi, sillä luonto on aina ollut tärkeä osa elämää metsästyksen ja kalastuksen kautta. Kotona on lypsykarjatila ja olen ollut siellä töissä mukana pienestä asti. Omistan myös poroja ja Lapin AMK on ainut korkeakoulu Suomessa, jossa pystyy opiskelemaan porotaloutta.

Lapin AMKin valitsin sen takia, sillä se ei ole kaukana kotoa enkä halunnut muuttaa Lapista pois. Valitsin agrologikoulutuksen, sillä tulevaisuudessa haluan työskennellä maaseutuelinkeinojen parissa ja ehkä jopa tilallisena yrittäjänä.

Haluan opiskella Lapissa, sillä täällä luonto on lähellä. Kaupungit eivät ole liian isoja ja täältä löytyy kaikki tarpeellinen. Rovaniemellä oli jo ennestään tuttuja opiskelemassa, joten minun ei tarvinnut hypätä täysin uuteen ympäristöön, jossa en olisi ketään tuntenut.

Rovaniemi on mielestäni erittäin mieluisa paikka opiskella. Opiskelupiirit ovat tiiviit ja muiden koulutusalojen opiskelijoihin on helppo tutustua esimerkiksi yhteisten projektien kautta. Rovaniemeltä löytyy paljon hyviä liikuntamahdollisuuksia sekä esimerkiksi laavuja, joissa pystyy viettämään ystävien kanssa rentoa iltaa.

Rovaniemellä opiskelupiirit eivät ole liian suuria ja uusia ystäviä syntyy helposti. Opettajat tuntevat oppilaat nimeltä ja pystyvät kohdentamaan opetusta ja opastusta juuri itselle sopivasti. Suosittelen Rovaniemeä opiskelupaikkakunnaksi, jos tykkää luonnonläheisestä opiskeluympäristöstä ja eri koulutusaloilla hyödynnetään Lapin mahdollisuuksia niin opetuksessa kuin työllistymismahdollisuuksissa.

Opiskelu on tähän mennessä ollut käytännönläheistä ja olemme perehtyneet paljon Lapin erilaisuuteen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Agrologikoulutus on erittäin laaja. Olemme opiskelleet luonnontuotteita, maataloutta, porotaloutta, hieman metsätaloutta sekä tehneet kehittämissuunnitelmia tiloille, eri alueille ja jopa kokonaisille kylille.

Koulutuksessa on käytetty monia opetusmenetelmiä. Lisäksi olemme päässeet vierailemaan tiloilla, poronerotuksessa sekä käyneet opintomatkoilla. Kursseilta on parhaiten jäänyt mieleen ne, joissa olemme päässeet tekemään käytännön töitä. Opinnot ovat monipuolisia ja luonnonläheisiä ja luokan ryhmähenki on tiivis. Lapin AMK oppimisympäristönä on viihtyisä ja rento ja opettajat ovat helposti tavoitettavissa.

On sanottu, että agrologi voi työllistyä aina paalaajasta pankinjohtajaan asti. Kuitenkin yleensä agrologi voi työllistyä neuvojiksi, yrittäjiksi ja myyjiksi. Olen työskennellyt opintojen aikana lähinnä kotililalla sekä lomittajana Ylitornion läheisyydessä ja tiloilla konetöissä. Urasuunnitelmissa on mahdollisesti jatkaa sukutilan toimintaa. Valmistumisen jälkeen haluan jäädä Lappiin, täältä en lähde vasta kuin pakon edessä. Kaiken kaikkiaan opinnot antavat hyvät ja monipuoliset eväät työelämää ajatellen.

Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi jo ainutlaatuisen sijainnin ja opiskeluympäristön takia. Agrologikoulutus täällä on yksi monipuolisimmista ja Rovaniemi on ainut paikka, missä pystyy opiskelemaan porotaloutta ja ainutlaatuisia luonnontuotteita.

Paavo Huhta, agrologiopiskelija


Lappi on minun paikkanisanna marjomaa filtteröity kuva.jpg
Lapin AMKin agrologiopinnot tarjosivat hyvän jatkon aikaisemmille opinnoilleni, sillä opiskelin Lapin Ammattiopistossa luonto- ja ympäristöalaa, ja suuntauduin sitä kautta poronhoitajaksi. Lähdin jatkamaan opintoja Rovaniemellä, sillä täällä on ainoa mahdollisuus koko Suomessa suuntautua agrologiopinnoissa porotalouteen. Se on itselläni lähellä sydäntä, sillä meillä on kotonakin poroja, joiden kanssa olen ollut koko elämäni ajan.

Muutin Rovaniemelle Porokarista opiskelemaan. En halunnut lähteä pois Lapista, sillä viihdyn täällä. Ensin muutto pieneltä paikkakunnalta sai Rovaniemen tuntumaan suurelta ja tuntemattomalta, mutta olen sopeutunut hyvin. Täällä tutustuu todella helposti muihin ihmisiin ja opiskelijoihin ja tarjolla on paljon aktiviteetteja. Kaupunkina Rovaniemi ei ole iso paikka, joten täällä on rauhallista, välimatkat ovat lyhyet ja luonto on lähellä. Aina voi halutessaan lähteä lenkille luontopoluille ja harrastusmahdollisuudet ovat hyvät.

Parasta opinnoissa ovat olleet saman henkiset luokkakaverit. Meidän ryhmässämme kaikki tulevat toimeen keskenään ja tuemme aina toinen toisiamme, mikä auttaa tsemppaamaan opinnoissa ja pärjäämään. Pidän Lapin AMKista oppimisympäristönä, sillä täällä on mukavaa ja viihtyisää. Agrologiopinnoissa opiskelu on ollut mielekästä, sillä joka toinen viikko on lähiviikko ja joka toinen taas etäviikko. Lähiviikoilla opiskelemme koululla ja etäviikoilla luennot tulevat netin kautta, joka mahdollistaa opiskelun esimerkiksi kotipaikkakunnalla. Etäviikot tuovat omanlaistaan maustetta opintoihin, sillä ne vaativat itseltä ajankäytön hallintaa ja -suunnittelua. 

Opiskelen nyt toista vuotta ja olen käynyt ensimmäisen opiskeluvuoden kesälle ajoittuvan perusharjoittelun, ja nyt olisi taas kesällä mahdollista jatkaa harjoittelua, jos halusi jakaa harjoittelun osiin. Odotan itse todella innolla suuntautumisvalinnan jälkeen alkavia ammattipainotteisia opintoja, jotka liittyvät porotalouteen. Tällä hetkellä olemme opiskelleet esimerkiksi erilaisia kasvikursseja ja ekosysteemi- palvelukurssin.

Valmistuttuani aion jäädä ehdottomasti Lappiin. En ole vielä aikaisemmin työskennellyt alaan liittyvissä työtehtävissä, mutta opinnot tarjoavat monipuoliset eväät työelämään ja mahdollisuudet työllistyä ovat laajat. Agrologi voi työskennellä esimerkiksi porotalousneuvojana, maatalousneuvojana, maatalouskaupoissa ja pankissa, ei siis ole mitään tiettyä rajaa mitä pystyy tekemään, vaan mahdollisuudet ovat laajat. Itselläni tulevaisuuden suunnitelmat ovat melko selkeät, sillä aion ostaa oman porokarjan ja muuttaa takaisin omalle kotipaikkakunnalleni. Koulutus tarjoaa minulle laajempaa osaamista tulevaisuuden suunnitelmiani ajatellen, mutta vaikka kokemusta poroista löytyykin, niin agrologin opinnot tarjoavat myös vaihtoehdon työllistyä muutenkin. Suosittelisin oman koulutusohjelmani opintoja sellaisille, joilla kiinnostaa maatalous, porotalous tai luonnontuotteet.

-Sanna Marjomaa, agrologiopiskelijaLuonnonläheinen opiskeluympäristö kiinnostijenni tyni.jpg
Muutin Taivalkoskelta Rovaniemelle opiskelemaan, sillä olen asunut täällä ennenkin ja tiesin viihtyväni kaupungissa. Eläinrakkaus, kotona olevat porot, Rovaniemen tarjoamat ympärivuotiset laajat harrastusmahdollisuudet, luonnonläheisyys, rauhallisuus ja hyvät kulkuyhteydet saivat minut valitsemaan Lapin AMKin opiskelupaikaksi.

Lapin AMKin tarjoama agrologin koulutusohjelma antaa mahdollisuuden suuntautua porotalouteen, mikä ei muissa ammattikorkeakouluissa ole mahdollista. Koulutus antaa myös hyvät eväät työelämää varten. Olen aina pitänyt eläimistä ja meillä on kotona poroja, jonka takia tiesin, että haluan opiskella maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmaa hakiessani korkeakouluun. Aikaisemmin olen opiskellut lähihoitajaksi ja myyjäksi. Tältä alalta minulla ei ollut vielä työkokemusta, mutta kotona olevia poroja olen kyllä hoitanut.

Halusin asua ja opiskella Lapissa, sillä täällä on rauhallista ja luonto on lähellä, kulkuyhteydet ovat hyvät, jos haluaa käydä jossain muualla. Tiesin myös, että täällä on korkeakoulu, jossa voi opiskella porotaloutta ja pohjoinen sijainti kiinnosti. Tämä ei mielestäni muistuta sellaista perinteistä kaupunkia, ja täällä on talvisin lunta, mikä on mielestäni kiva asia. Rovaniemi on hyvä opiskelukaupunki, jos tykkää luonnosta, rauhallisuudesta ja haluaa laajat harrastusmahdollisuudet ympäri vuoden.

Opiskelu Lapin AMKissa on ollut tähän asti mukavaa, mutta myös haastavaa. Kursseilla olemme tutustuneet kasvituotantoon sekä eläintuotantoon ja tehneet erilaisia projektitöitä. Agrologin opintoihin kuuluu harjoittelua melkein joka vuosi. Ensimmäisenä vuonna on perusharjoittelu tuotantotilalla, joka voi olla esimerkiksi maatila, lammastila tai porotila. Muina vuosina harjoittelupaikan voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Maatilan ja porotalouden työt –opintojaksolla matkasimme syksyllä viikoksi Inariin opiskelemaan ja keväällä olimme viikon Louella opiskelemassa navetassa työskentelyä ja työkoneiden käyttöä. Inarin matka on ollut mielestäni paras kurssiin sisältyvä asia tähän asti, sillä saimme viikon ajan tutustua porotalouden töihin ja kävimme vierailuilla erilaisissa paikoissa. 

Parasta opinnoissa on ollut se, että tekemistä riittää ja erilaisia tehtäviä on monipuolisesti. Opintoihin hyvän lisämausteen tuovat välillä järjestettävät etäopinnot, jolloin luentoja voi seurata esimerkiksi kotoa käsin. Pidän Lapin AMKista, sillä se on miellyttävä, viihtyisä ja rauhallinen opiskeluympäristö.

Voin valmistumiseni jälkeen työskennellä esimerkiksi johtavana lomittajana, itsenäisenä yrittäjänä, maaseutusihteerinä tai porotalousneuvojana, mahdollisuuksia on monia. Valmistumisen jälkeen aion työllistyä alalle tai perustaa oman yrityksen, en ole vielä päättänyt, mutta vaihtoehdot ovat avoinna. Käyn töissä opintojeni ohella, mutta teen tällä hetkellä entisen ammattini töitä. Valmistumisen jälkeen haluaisin jäädä tänne Lappiin töihin. Olen kokenut, että opintomme antavat mahtavan lähtökohdan työelämään, saamme tarvittavan teoriatiedon ja käytännön näkökulman opimme myös alan töitä tekemällä.

Suosittelen Lapin AMKia myös muille, sillä opiskelupaikkana se on miellyttävä ja opettajat ovat ammattitaitoisia. Opinnot ovat projektiluontoisia, joka on positiivinen asia. Agrologiopintojen koulutusohjelma on itsessään laaja ja mielenkiintoinen. On paljon eri osa-alueita, joihin opinnot voi suunnata ja itse pystyy vaikuttamaan siihen mihin opinnoissaan lähtee suuntautumaan.

- Jenni Tyni, agrologiopiskelijaOpiskelua mielekkäällä ja monipuolisella alallailkka oja.JPG
Päädyin opiskelemaan Lapin AMKiin, koska täällä oleva Agrologin koulutusohjelma on huomattavasti laajempi muihin agrologikoulutuksiin verrattuna ja olen pitkään asunut Rovaniemellä. Lisäksi Lapin AMK on ainoa korkeakoulu, jossa agrologikoulutukseen kuuluu porotalous.

Mielestäni Lappi on rauhallinen paikka asua ja täällä on puhdas ilma. Opiskelijakaupunkina Rovaniemi on mukava ja tarjoaa paljon erilaisia aktiviteetteja ja paikkoja, joissa voi käydä ystävien kanssa rentoutumassa koulun ulkopuolella. Ennen kuin aloitin opinnot Lapin AMKissa, aloitin vuonna 2009 maatalousalan perustutkinnon Ammattiopisto Lappian Louen yksikössä ja valmistuin vuonna 2012 maaseutuyrittäjän nimikkeellä. Koulutusalan valinta oli helppo, sillä olen aina ollut hyvin kiinnostunut maataloudesta ja luonnosta. Aikaisempaa kokemusta alalta löytyy maatalousalan perustutkinnon koulutuksesta, olen myös työskennellyt paljon alalla. Tällä hetkellä opiskelen jo toista vuotta agrologiksi. 

Meidän kampuksella on todella joustava ja hyvä ilmapiiri. Meille tarjotaan myös hyvät mahdollisuudet vaikuttaa asioihin. Opintojen myötä vaihtomahdollisuudet varsinkin Euroopan alueelle ovat hyvät, jonka takia suosittelenkin Lapin AMKia opiskelupaikaksi. 

Opintoihini kuuluvia kursseja ovat esimerkiksi kasvi– ja eläintuotannon perusteet. Lisäksi meillä käsitellään hyvin paljon luonnontuotteisiin, porotalouteen, karjatalouteen ja maidontuotantoon liittyviä asioita. Opiskelu on koostunut hyvin paljon projekteista, jotka kestävät aina yhden lukukauden ajan. Esimerkiksi kävimme kerran haastattelemassa lypsykarjatilan isäntää ja kirjoitimme siitä haastattelusta raportin ja laadimme Powerpoint – esityksen. Tarkoituksena oli kartoittaa tilan kehittämistarpeita ja laatia kehittämisehdotuksia sen perusteella. 

Tällä alalla saamme parhaiten käytännönharjoitusta niin sanotusti kenttätöissä tapahtuvasta käytännönharjoituksesta, joka kuuluu opintoihimme. Erityisesti opinnoista on jäänyt mieleen poro- ja kotieläintuotannon kurssi, jonka aikana tutustuimme paljon poro – ja karjatalouteen mm. vierailemalla porotiloilla. Parasta opinnoissa on kuitenkin mielestäni ollut reissut, joita onkin useampia. Inarin opintoreissuista olen itse tykännyt eniten.

Valmistumisen jälkeen voin työskennellä esimerkiksi erilaisissa asiantuntija- ja neuvontatehtävissä, mutta on mahdollista toimia myös yrittäjänä ja luonnontuotealalla. Olen opintojen aikana työskennellyt maatalouslomittajana sekä maataloustyöntekijänä. Opinnoistani olen saanut paljon uusia ideoita, miten tehdä joitain asioita toisin työelämässä, tietyllä tavalla olen voinut jo nyt hyödyntää teoriaa käytäntöön ja kehittää asioita työelämässä. Varmaa urasuunnitelmaa minulla ei vielä valmistumisen jälkeen ole, mutta oman alani työtehtävät kiinnostavat ja mielellään jäisin Lappiin töihin, kun olen täällä koko elämäni asunut. Opinnot antavat hyvät eväät tulevaa työelämää ajatellen, esimerkiksi itse osaan nyt paremmin ajatella tulevia vaikutuksia mm. peltoviljelyssä.

- Ilkka Oja, agrologiopiskelijaLappilainen elämäntyyli kiehtooSarai-Natalia Kela.JPG
Olen lähtöisin Kuusamosta, joten maaseutu ja sen elinvoimaisuus ovat olleet aina lähellä sydäntäni. Olen aiemmin työskennellyt porotalouden puolella viiden vuoden ajan. Valitsin Lapin AMKin agrologiopinnot, koska tämä on ainoa korkeakoulu Suomessa, jossa on mahdollisuus keskittyä juuri porotalouteen.

Lukioaikoina suunnitelmassani oli lähteä pyrkimään eläinlääkäriksi. Kummisetäni kuitenkin mainitsi minulle Lapin AMKin agrologin opinnoista, jonka innoittamani päätinkin hakea tänne. Valitsin agrologin opinnot Lapin AMKissa myös siitä syystä, että halusin jäädä asumaan pohjoiseen. Rovaniemellä on edellytykset porotalouteen, ja opinnoissa painotetaan myös pienempiin asiakokonaisuuksiin, kuten esimerkiksi luonnontuotealaan ja pohjoisen maatalouteen.

Lappilainen kiireetön elämäntyyli kiehtoo minua, ja minulle on tärkeää kokea neljä selkeää vuodenaikaa. Rovaniemi on kaupunkina sopivankokoinen ja hyvä paikka asua: tekemistä vapaa-ajalle löytyy, kaikki palvelut ovat suhteellisen lähellä ja julkinen liikenne toimii. Rovaniemen luonto on kaunis, ja luontopalveluihin onkin panostettu täällä.

Opinnoissamme on parasta joustavuus, opiskelijoiden huomioonottaminen sekä se, että saan olla Lapissa. Tähän asti opintojemme kurssit ovat olleet mielenkiintoisia ja monipuolisia. Opintomme sisältävät teoriaa, joka yleensä pohjustaa ongelmanperusteisen oppimistyyliin liittyviä tehtäviä, jonka myötä teemme paljon ryhmätöitä. Olemme opiskelleet porotaloutta, kasvi- ja peltoviljelyä, ympäristöasioita, luonnon monikäyttöä sekä laki- ja kiinteistöasioita. Ensimmäisenä vuonna käsittelimme käytännönasioista, kuten eläinten anatomiaa ja eläinruokintaa. Toisena vuonna olemme taas keskittyneet maaseutuelinkeinoihin liittyvien lakiasioiden lisäksi talouspuoleen. Tavallisten luentojen ohella, liikumme myös luonnossa ja käymme esimerkiksi katselemassa tuotantoeläimiä.

Käytännönharjoittelut ovat myös osa opintojemme. Perusharjoittelun tavoitteena on tutustua perusmaatalouteen, kun taas toisessa harjoittelukokonaisuudessa pääsemme erikoistumaan itseä kiinnostavaan osa-alueeseen. Itse menen suorittamaan erikoistumisharjoittelun Paliskuntain yhdistykselle, jolloin pääsen seuraamaan porotalousneuvojan päivittäistä työtä. Voimme myös halutessamme suorittaa vapaavalintaisen työnjohtamisen harjoittelun opintojemme aikana.

Opintomme sisältävät myös yritysvierailuja. Ensimmäisenä vuonna kävimme metsätalousopiskelijoiden kanssa yhteisellä kolmen päivän retkellä Pyhällä, jossa pääsimme vierailemaan muun muassa huskyfarmilla sekä poroerotusaidalla. Ohjelmaamme kuului vierailujen lisäksi myös suunnistusta ja luonnossa liikkumista. Oman ryhmän kanssa sen sijaan kävimme vierailulla Inarissa museo- ja luontokeskus Siidassa, Porotutkimusasemalla etsimässä porotokkaa sekä vaeltamassa tuntureilla.

Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, koska täällä painotetaan arktiseen osaamiseen. Lapin AMKin agrologikoulutus on omanlaisensa juuri porotalouden ansiosta, mutta myös pienempiä kokonaisuuksien osalta. Maaseudun elinvoimaisuus on tärkeää ja maatalous ei tule loppumaan. Lapin AMKin agrologin opinnot antavat mielestäni hyvät valmiudet tulevaan työelämään, koska koulutuksesta löytyy useampia eri suuntautumismahdollisuuksia esimerkiksi yrittäjyyteen, kasvi- ja peltoviljelyyn tai eläinpuolelle. Rovaniemeltä löytyy mielestäni hyvin töitä esimerkiksi poromatkailun puolella. Valmistumisen jälkeen aion pysyä pohjoisessa. Haluaisin työskennellä porotalouden parissa Paliskuntayhdistyksellä tai esimerkiksi ELY-keskuksella tai ProAgrialla neuvonta- ja viranomaistehtävissä.

- Sarai-Natalia Kela, agrologiopiskelija
Monipuolista opiskelua ja uusi elämä LapissaMetsälä Sini.JPG
Olen aina tiennyt, että haluan opiskella jotain luontoon liittyvää ja mielellään korkeakoulussa. Tutkiessani vaihtoehtoja agrologi kuulosti eniten omalta, aiempaa kokemusta alasta minulla ei ollut. Hain opiskelemaan alaa nimenomaan Lapin AMKiin, koska olen Helsingistä kotoisin ja halusin radikaalisti vaihtaa maisemaa.

Lappi on aina kiehtonut ja nyt oli hyvä syy lähteä ja muuttaa Lappiin opintojen perässä, vaikka olisin joka tapauksessa jossain vaiheessa Lappiin lähtenytkin. Haluan opiskella ja asua Lapissa, koska Lappi on ihan eri asia kuin Etelä-Suomi. Täällä minua kiehtoo luonnon, vuodenaikojen ja talven lisäksi muun muassa lappilainen elämäntapa, sillä elämä täällä on paljon kiireettömämpää ja ihmiset keskittyvät ihan eri asioihin elämässä ja ovat yleisesti luonnonläheisempiä.

Rovaniemi on Lapissa, mutta tämä on kuitenkin kaupunki, minulle ainakin muutto tänne on ollut hyvä kontrasti Helsinkiin verrattuna. Haluan korostaa sitä kaikille Etelä-Suomessa asuville, että Rovaniemi on oikeasti kaupunki, eikä mikään tuppukylä, niin kuin ehkä joillekin ”Lappi” sanasta tulee mieleen. Onhan tämä paljon pienempi paikka kuin esimerkiksi Helsinki, mutta täällä on paljon nuoria ja opiskelijoita, ei pelkästään ikäihmisiä, mikä on toinen Lappiin helposti yhdistettävä mielikuva.

Pidän Rovaniemestä opiskelukaupunkina, sillä täällä on hyvät kulkuyhteydet, joka paikkaan kyllä pääsee, vaikka busseja ei viiden minuutin välein menekään. Opiskelijoille löytyy hyviä harrastusmahdollisuuksia muun muassa Ounasvaaralta. Kaikki liikuntaan liittyvät palvelut löytyvät, kuten isommassakin kaupungissa. Esimerkiksi kuntosaleja täällä on melkein jopa paremmin, mutta myös samoja ketjujakin löytyy ja mielestäni täällä on paljon miellyttävämpää käydä salilla kun ei ole sellaista ruuhkaa kuin Helsingissä.

Täällä luonto on ihanan lähellä, hyvät lenkkipolut ja mikä itselleni on tärkeää, niin täällä on laavuja jopa keskustassa. Niille on arkenakin helppo lähteä vaikka kaverin kanssa juomaan kahvit tai paistamaan makkarat. Kyllä täältä kivoja baareja ja pubejakin löytyy, jos niitä kaipaa. Mielestäni Rovaniemi kaikin puolin on hyvän kokoinen paikka asua.

Opiskelu on ollut tähän asti tosi mukavaa, kun lähdin korkeakouluun, se tuntui tosia isolta ja itsenäiseltä, mutta täällä on oikeasti todella yksilöllistä opetusta, opettajat auttavat aina ja heille voi jutella muutenkin ihan kuin ihmiselle. Yllätyin oikeasti siitä, miten opettajat tukevat ja ovat aina valmiita auttamaan. Parhaita puolia opiskelussa onkin ollut opintojen monipuolisuus ja hyvät opettajat. Kun luvataan käytännönläheisyyttä, niin sitä täällä opiskelu todella on.

Kursseihin on sisältynyt muun muassa maatalousopintoja lehmistä, lampaista ja hevosista sekä porotaloutta, mikä on täällä se uniikki juttu, jota muualla Suomessa ei voi opiskella. Sitten on ollut kasvi- ja viljelyopintoja, yritysopintoja, perus kieliopintoja, meidän alaan liittyvää matikkaa, käytännön kursseja, vapaasti valittavia opintoja sekä työharjoittelua. Olen suorittanut tähän mennessä kaksi harjoittelua, viime kesänä olin Savukoskella maitotilalla, jossa pääsin tekemään myös porohommia. Toisen harjoittelun taas suoritin Ylläksellä vaellushevostallilla.

Olemme myös käyneet paljon opintoreissuilla eri paikoissa, yleensä ne ovat pitäneet sisällään yritysvierailuja. Yksi reissu oli esimerkiksi Pyhälle, siellä tutustuimme pariin paikalliseen yritykseen, yövyimme siellä ja vaellettiin. Siellä nähtiin laavulla jopa revontulia, se oli mahtavaa! Opintoihin kuuluu myös päiviä, kun lähdetään vain ulos esimerkiksi pellolle keräämään kasveja tai mittaamaan pinta-aloja.

Erityisesti mieleeni on jäänyt kesän kasvikurssi, se oli viikon putki kun olimme koko ajan ulkona, ja toisena porotalouskurssi, jossa opiskelimme oikeita poromiehen töitä ja olimme mukana muun muassa porojen erotuksessa. Monet kurssit antavat ammattitaidon lisäksi hyvää perustietoa, jota voi hyödyntää muutenkin omassa elämässä kuten sienikurssilla, oppi sienestämään ja eläinten ruokintakurssilla sai paljon tietoa, jota hyödyntää esimerkiksi lemmikkien hoidossa.

On ollut myös paljon hankkeita, joihin on saanut lähteä mukaan. Itse olen mukana yhdessä eläinten hyvinvointi -hankkeessa. Hankkeen myötä ollaan käyty muun muassa huskyfarmeilla tekemässä haastatteluja, tarkoituksena on vaikuttaa eläinten hyvinvointiin ja mahdollisesti parantaa niitä.

Haastavinta opinnossa on ehkä ollut se, että minulla ei ollut minkäänlaista taustaa tähän alaan ja lähes kaikilla muilla luokallani oli tai niin ainakin aluksi tuntui. Tästä huolimatta, olen pärjännyt opinnoissa tosi hyvin ja saanut yhtä lailla hyviä arvosanoja, kun kaikki asiat on opetettu perusteellisesti alusta lähtien. Eli ei haittaa ollenkaan, vaikka ei olisikaan alasta aiempaa kokemusta. Minua ei ole myöskään yhtään katsottu vinoon, vaikka olenkin Helsingistä, vaan kaikki ovat ottaneet todella hyvin vastaan ja osa on ihan mielissään siitä, kun saadaan ihan etelästä asti tänne porukkaa.


Parasta puolestaan on ollut opintojen käytännönläheisyys, monipuolisuus ja hyvä porukka. Meillä on pieni ryhmä ja tosi hyvä ryhmä henki, kaikki tuntee toisensa hyvin. Tyttöjä ja poikia on luokallamme tasapuolisesti. Koulun puitteet ovat myös hyvät ja viihtyisät, kaikki toimii hyvin. Kampuksella on keskeinen sijainti ja on kiva kun se on lähellä keskustaa, mutta ei kuitenkaan ihan keskellä kaupunkia. Kemijoki tuo seesteisyyttä ja koulun ikkunoista näkyy kivat maisemat.

Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, mikäli Lappi kiinnostaa, sillä Rovaniemi on hyvä paikka aloittaa Lappiin  tutustuminen ja samalla täällä voi aloittaa ”uuden elämän”. Koulut missä agrologiksi voi opiskella ovat hyvin eri tavoin painottuneita, Lapin AMK on siinä suhteessa uniikki, että täällä agrologiopintoihin kuuluu porotalous ja luonnontuotteet. Täällä käsitellään muutenkin kaikkia alan osa-alueita kattavasti ja jos joku osa-alue kiinnostaa enemmän, niin siihen voi sitten panostaa esimerkiksi vapaasti valittavien opintojen kautta. Varsinkin, jos haluaa erikoistua neuvonta- ja johtotehtäviin, niin Lapin AMKin tarjoama agrologikoulutus on siinä mielessä erinomainen, kun tämä tarjoaa laajan ja monipuolisen kuvan agrologin eri toimenkuvista ja myös sen mukaisen osaamisen. Lisäksi ympäristönä tämä on mielestäni ihan huippu paikka opiskella.


Suosittelen tätä alaa sellaisille, joilla luonto ja eläimet kiinnostavat. Tämä on erinomainen mahdollisuus laajentaa tietämystä asioista, jotka muutenkin elämässä ovat tärkeitä. Jos on kiinnostunut ylipäätään itseään ympäröivästä maailmasta, luonnontuotealasta, ympäristön- ja luonnonsuojelusta ja niin edelleen, niin ehdottomasti kannattaa tutustua koulutukseen tarkemmin.

Itse haluaisin valmistumisen jälkeen työllistyä tänne Lappiin, vaikka tokihan tällä alalla on mahdollista työllistyä ympäri Suomen tai ulkomaillekin, jos haluaa, sillä maatalous on niin kattava ala, jota on joka puolella. Toivoisin työllistyväni neuvonta- tai johtotehtäviin, jossa olisi myös käytännön työtä, mutta en ehkä kuitenkaan haluaisi omaa tilaa. Koulutuksen ansiosta luonnontuote alan yrityksen perustaminen olisi näiden opinnoista saatujen tietojen pohjalta helppoa, mutta en näe itseäni yrittäjänä, ainakaan vielä. Monessa työpaikassa varmasti halutaan korkeakoulutettu työntekijä mieluummin kuin pelkkä tilallinen, jolla ei ole alan koulutusta neuvonta ja johtotehtävistä. Nyt lähiaikoina vanhenee paljon tilanpitäjiä ja työpaikkoja tulee vapautumaan. Esimerkiksi lomittajista on Lapissa kova pula. Minuakin on opintojenaikana monesti pyydetty töihin lomittajaksi, mutta minulla ei vielä ole ollut mahdollisuutta ottaa töitä vastaan, mutta opintojen jälkeen miksi ei.

-Sini Metsälä, agrologiopiskelija-Hyvät eväät työelämäänValitsin agrologin opinnot, koska olen asunut koko ikäni maalla ja ollut tekemisissä kaikenlaisten eläinten kanssa. Myös maaseudun ”poliittiset” asiat ovat lähellä sydäntäni. Alana tämä oli tosin minulle aivan uusi, mutta ennen hakemista otin selvää suuntautumisvaihtoehdoista ja mahdollisista työpaikoista. Ala kiinnosti minua ja tuntui oikealta. Päädyin opiskelemaan alaa Lapin AMKiin, sillä pohjoinen sijainti ja erilaisuus kiehtoivat minua.

Haastattelukuva Laura Antikka (agrologi).jpg Ensimmäisenä opiskeluvuonna opintoihin kuului paljon ”opintomatkoja” ja opiskelu tapahtui hyvin käytännönläheisesti. Luentoja on myös ollut paljon sekä PBL (Problem Based Learning) tapaista opiskelua. On myös tärkeää, että osaa Itse ottaa asioista selvää ja kehittää osaamistaan. Ensimmäisen vuoden aikana käsiteltiin paljon eläinasioita ja kasviopintoja. Toisena vuonna asiat ovat jo hieman teoreettisempia; lakiasioita ja liiketoimintaan sekä yrittäjyyteen liittyviä opintoja. Matematiikka kulkee mukana koko opiskeluiden ajan ja olemme opiskelleet myöskin jonkin verran muun muassa kemiaa ja fysiikkaa. Opintoihin kuuluu lisäksi kolme perusharjoittelua jotka ovat kukin 5op ja erikoistumisharjoittelu 15op.

Itse olen suorittanut perusharjoittelut maatilalla ja ulkomailla ratsastustallilla. Ensi kesänä menen hevossiittolaan tutustumaan hevosten jalostamiseen ja siellä saan samalla myöskin arvokasta kokemusta eläinlääkäreiden kanssa työskennellessä. Olen aina ollut kiinnostunut eläinten hyvinvoinnista ja nyt saan työskennellä ja oppia eläinlääkäreiden kanssa, joten uskon, että tuleva harjoittelupaikkani on luultavasti tähänastisista minulle se kaikkein mieluisin.

Agrologi voi työskennellä hyvin erilaisissa tehtävissä. Esimerkiksi maaseudun erilaisissa järjestöissä (MTT, ELY, ProAgria yms.), pankissa ja muiden rahoitus ja vakuutus asioiden yhteydessä, jalostusneuvojana ja suuri osa alkaa myös yrittäjäksi. Tällä hetkellä työllistyminen on vähän joka alalla hankalaa, mutta maaseutua ei voi täysin koneellistaa ja se on meidän työllistymisen elinehto. Biotalous on kasvava ala ja myös sen parissa on tulevaisuudessa hyviä työpaikkoja agrologeille. Olen itse kotoisin Oulaisista, jossa on paljon maataloutta. Kotiseudullani työllistymismahdollisuuksia on esimerkiksi rahoitus ja vakuutusalalla sekä kunnan maaseututoimistossa, ProAgrialla toimistossa ja yksi mahdollisuus on myöskin maatalous alan kauppa. Omat urasuunnitelmani valmistumisen jälkeen suuntautuvat tällä hetkellä maatalouden rahoitus ja vakuutus alalle.

Agrologin koulutusohjelma antaa hyvät eväät työelämään, mutta itsestä on paljon kiinni mitä tapahtuu koulun jälkeen, sillä koulusta päästyä on vielä paljon oppimista asioista joita oppii varsinaisesti vasta työelämässä. Opinnoissa mielekkäintä on ollut käytännönläheisyys ja se, että asia on itselle kiinnostavaa. Mukavaa on ollut myös se, että on paljon niin käytäntöä kuin teoriaakin. Kuvailisin koulutusohjelman olevan kiinnostava, laaja sekä tietyllä tavalla haastava. Mikäli eläimet ja maatalous jollakin tavalla kiinnostavat, kannattaa lähteä opiskelemaan agrologiksi. Opinnoista saa hyvin myös rohkeutta alkaa yrittäjäksi

Suosittelisin myös Rovaniemeä opiskelupaikkakunnaksi, sillä täällä on hyvä henki ja kaupunkina tämä on mielestäni sopivan kokoinen, sillä täältä löytyy kaikki ison kaupungin palvelut, mutta jos haluaa pois kaupungin hälinästä, ei tarvitse matkustaa montaakaan kilometriä. Ihmiset ovat mukavia ja täällä on myöskin paljon harrastusmahdollisuuksia ja tekemistä koulun ulkopuolellakin, tänne oli mielestäni varsin helppo tulla opiskelemaan. Lapissa opiskelussa on sekin etu, että täällä pääsee näkemään luontoa ja kokemaan sitä eri tavalla opiskeluiden yhteydessä, varsinkin meidän koulutusalalla.

- Laura Antikka, agrologiopiskelija


Opiskelu ei ole aina vain luennoilla istumistaAgrologin opinnot tuntuivat itselleni sopivimmalta vaihtoehdolta, sillä kotonani on maatila ja maatalous sekä koneet ovat aina kiinnostaneet minua. Olen suorittanut aikanaan lukion ja lukiossa minulle oikeastaan selkeytyi, että maatalous on se ala jossa haluan työskennellä. Mitään maatalous alaa en kuitenkaan ole aiemmin opiskellut. Minulla oli mielessä eri vaihtoehtoja siitä minne lähtisin agrologin opintoja opiskelemaan. Rovaniemi kuitenkin paikkana kiinnosti minua, joten hakeuduin opiskelemaan Lapin AMKiin.

Haastattelukuva Markus Mäkelä (agrologi).jpg Opiskelut ovat koostuneet pitkälti luennoista, harjoituksista sekä ryhmätöistä ja olemme olleet mukana myös erilaisissa hankkeissa. Joillakin kursseilla järjestettiin harjoituksia käytännössä ja maastossa. Esimerkiksi yksityismetsätalouden kurssilla olimme yhdessä metsäala opiskelijoiden kanssa tekemässä maastossa erilaisia neuvonta harjoituksia. Jatkojalostuksen kurssilla puolestaan olimme jalostamassa poron ja lampaan lihasta erilaisia lihatuotteita. Olemme olleet mukana myös poronhoito- sekä navettatöissä. Ensimmäisenä ja vielä toisenakin vuonna opintoihin kuuluu aikalailla pakollisia perusaineita, kuten matemaattisia aineita sekä kieliä. Kolmantena vuonna opintoja voi enemmän suunnata esimerkiksi porotalouteen tai kotieläintuotantoon. Neljäs vuosi on sitten aikalailla opinnäytetyön tekemistä.

Opintoihin kuuluu myös perusharjoittelut ja erikoistumisharjoittelu. Itse olen suorittanut harjoitteluja maatalouskaupoissa ja poromatkailu yrityksessä. Mielestäni opinnoissa mukavinta on nimenomaan ollut, harjoittelut koska niissä on päässyt tutustumaan tämän alan työelämään. Lisäksi erilaiset reissut, mitä joillain kursseilla on järjestetty, ovat mielestäni olleet mukavia, sillä ne ovat tuoneet mukavaa vaihtelua opiskeluun.

Agrologit voivat työllistyä hyvin laajasti esimerkiksi omalle tilalleen, maatalouskauppoihin, luonnontuotealalle, erilaisiin neuvontatöihin tai vaikkapa opetustehtäviin. Itse näen työllistymistilanteen alalla suhteellisen valoisana, sillä uskon että tekevälle on aina töitä. Olen itse kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta Sievistä. Uskoisin että meillä Pohjois-Pohjanmaalla agrologit työllistyvät parhaiten neuvontatehtäviin ja kaupalliselle puolelle. Itselläni olisi tarkoitus jäädä jatkamaan kotitilaani, en tosin vielä kuitenkaan osaa sanoa milloin on sen aika. Opintojen aikana olen jo kuitenkin väliajat työskennellyt kotitilallani kone-, navetta- ja metsätöissä.

Opiskeluissa mielekkäintä on ollut se että tämä ei ole aina ollut sitä luennoilla istumista. Meillä on ollut juuri niitä maasto- ja käytännön harjoituksia sekä erilaisia reissuja. Lisäksi meillä on ollut opintoja laajalta alalta esimerkiksi myös liiketaloudesta ja metsäalalta. Tämän myötä on tullut osaamista siihenkin suuntaan, mitä kuitenkin nykyään maatalousalalla tarvitaan. Nykyään maataloudessa pitää osata tehdä kaikenlaisia paperitöitä ja mielestäni agrologin opinnot ovat antaneet hyvät eväät siihen, että osaa tehdä tällaiset ”kynähommat” itse.

Lapin AMKissa agrologit ovat pieni ryhmä, mutta sitäkin tiiviimpi. Opiskelijat ja opettajat tuntevat hyvin toisensa mikä auttaa opiskelua. Itse pidän opiskelusta pienemmässä ryhmässä. Kuvaisilin agrologikoulutuksen olevan mielenkiintoinen, antoisa ja laaja-alainen. Opintojen aikana olen saanut paljon hyödyllistä tietoa mitä tarvitsee tulevaisuudessa. Agrologiopinnot Lapin AMKissa antavat hyvät eväät tulevaisuudelle, työskentelit sitten esimerkiksi porotalouden parissa, luonnontuotealalla, karjatilalla, neuvontatöissä tai sitten maatalouskaupassa.

- Markus Mäkelä, agrologiopiskelijaHyvä mahdollisuus verkostoitumiselleValmistuin juuri Lapin AMKista agrologiksi. Alan valinta oli minulle selvä juttu, sillä olen kotoisin maatilalta. Päätin jo lukiossa, että haluan opiskella maaseutuelinkeinoja ja pääsinkin kouluun ensi yrittämällä. Opiskelun aikana maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden opiskelijoiden välinen yhteistyö lisääntyi paljon. Olemmehan samalla alalla. Yksin ei ole tarvinnut jäädä missään vaiheessa ja toiminta on ollut opiskelijaporukassa aktiivista. Olen ollut tuutorina ja mukana opiskelijatoiminnassa muutenkin käytännössä koko opiskeluajan.

haastattelukuva_Saila Tervaniemi.JPG Rovaniemen agrologikoulutus erottuu vastaavista koulutuksista muun muassa porotalouden ja luonnontuotteiden ansiosta. Teoriaa meillä on laajasti maaseudun eri aihealueista kuten kasvin- ja kotieläintuotannosta, luonnonvarojen käytöstä sekä lisäksi yrittäjyydestä, ekonomiasta ja maatalouspolitiikasta. Olemme mukana monissa hankkeissa, joita on integroitu suoraan opintoihimme. Esimerkiksi PoruTaku- ja Green Care -hankkeille olemme tehneet monipuolisesti töitä. Työelämästäkin tulee tehtäviä kurssien yhteydessä. Jatkojalostuskurssilla kehittelimme toimeksiantajalle uusia tuotteita esimerkiksi naudanlihasta.

Agrologikoulutuksen mieleenpainuvimmat kokemukset ovat olleet seminaari- ja
koulutusreissut ympäri Suomea. Opiskelijoina olemme saaneet myös itse vaikuttaa mihin olemme porukalla lähteneet, jos on löytynyt jokin hyvä tapahtuma. Yrityskäyntien lisäksi olemme vierailleet muun muassa ProAgrian koulutuksissa, Koneforum-messuilla Tampereella ja Helsingissä MTK:n maatalous- ja maaseutupolitiikan AMK-konferenssissa. Pidän kyllä luennoista ja tavallisesta opiskelusta, mutta ei tämä koulunkäynti ole ollut pelkkää tunnilla istumista. Reissut olivat hienoja mahdollisuuksia päästä kuuntelemaan alan ammattilaisia, verkostoitua ja tuoda omaa käyntikorttiaan esille.

Olen tehnyt erikoistumisharjoitteluni Sodankylän kunnassa. Tein myös opinnäytetyöni Sodankylän kunnan toimeksiannosta ja työskentelen tälläkin hetkellä kunnan maaseututoimistossa. Toiveissa olisi saada töille jatkoa kesän jälkeen. Myös yrittäjyys on jonkinasteisena tavoitteena ja haaveena mielessä. Kun on tilalta kotoisin, niin veri vetää sinne takaisin. Lapissa maaseutualalla verkostojen luominen on melko helppoa, koska ihmiset tuntevat toisensa. Pitää vain itse olla aktiivisesti mukana. Agrologi voi työllistyä mihin vain millä vain alalla, jossa tarvitaan tietämystä maaseudun asioista.

 

 -Saila Tervaniemi, agrologiopiskelija