kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely

Lapin AMKin sponsorointilinjaukset

Lapin AMK valitsee ensisijaisesti sponsoroinnin kohteiksi toimintaa, joka tukee opiskelijoiden ja nuorten hyvinvointia. Yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta on keskeistä yhteistyötoimijoiden ja kohteiden valinnassa. Tuki voi kohdentua kulttuuriin, urheiluun tai yhteiskunnallisiin hankkeisiin.

Tuen saajalta edellytetään

  • vastuullisuutta ja kestävää kehitystä ja Lapin AMKin arvoja tukevaa toimintaa
  • monipuolista yhteistyötä, josta viestitään sekä Lapin AMKin että yhteistyökumppanin viestintäkanavissa
  • mahdollisuutta esitellä Lapin AMKin koulutusmahdollisuuksia ja palveluita yhteistyökumppanin tapahtumissa
  • halukkuutta tarjota opiskelijoille kehittämistoimeksiantoja ja harjoittelupaikkoja.

Lapin AMK ei lähde sponsoroimaan toimintaa tai hankkeita

  • joissa ainoa vastine on logonäkyvyys
  • joissa on mukana muita koulutustoimijoita
  • jotka ovat aattellisia, poliittisia tai uskonnollisia
  • jotka ovat ympäristölle haitallisia tai toiminta ei muuten ole vastuullista.


Sponsorointiyhteistyökumppaneiden valinta

Arviointi ja päätökset tekevät osaamisaluejohtajat ja viestintäpäällikkö johtoryhmän linjaamien periaatteiden pohjalta.

Kriteereinä huomioidaan edellä mainittujen lisäksi näkyvyys, hyödynnettävyys sekä imago. Kohteiden määrä on rajattu. Arviointikriteereissä huomioidaan tasapuolisuus Lapin AMKin kampusten ja kaupunkien kesken.

Sponsorointiyhteistyökumppanit valitaan kerran vuodessa. Yhteistyökumppaneiden kanssa laaditaan sopimus, jossa määritellään yhteistyön muodot, seuranta ja kummankin osapuolen vastuuhenkilöt.

Yhteydenotot

Ulla Okkonen
Viestintäpäällikkö / Communications Manager
puh. 050 314 6470
ulla.okkonenharmaasähköposti-ulapland.jpg