kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Vastuuullisuus koulutuksessa

Lapin AMKin vastuullisuusraportti 1/2021

Koulutus ja kestävä kehitys

Lapin AMKin koulutusten opetussuunnitelmissa ja niiden toteutussuunnitelmissa on huomioitu kestävä kehitys ja vastuullisuus. Toteutuksissa on mukana sekä Unescon kestävän kehityksen tavoitteita, että ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n geneerisiä osaamisia, jotka jokaisella korkeakoulusta valmistuvalla tulisi olla valmistuessaan. Arenen geneeriset osaamiset uudistuvat syksyllä 2021.

Voimassa olevia opetussuunnitelmia ja niiden toteutuksia on tarkasteltu peilaten niitä Lapin AMKissa valittuihin kestävän kehityksen kuuteen painopistetavoitteeseen (SDG:t). Tieto- ja viestintäteknologia -koulutuksen kehittämispäivillä pohdittiin, kuinka valitut SDG:t voivat näkyä TVT-koulutuksen opetussuunnitelmissa ja toteutuksissa. Tieto- ja viestintätekniikan opettajat tekivät CDIO-toimintamallin (conceive, design, implement, ope-rate) mukaisesti koulutuksen itsearvioinnin kestävään kehitykseen keskittyen. Keväällä 2021 on myös käynnistetty selvitys, jossa arvioidaan, voiko kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista koulutuksessa seurata ja arvioida Peppi-järjestelmän avulla.

Syksyllä 2021 alkavien uusien YAMK-koulutusten opetussuunnitelmat on laadittu huomioiden kestävän kehityksen osaamistavoitteet. Huhtikuussa 2021 Lapin AMKin laatukahveilla esiteltiin koulutuksen toteutuksen esimerkkinä opintojakso ”Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin hallinta”. Esimerkki teki näkyväksi, kuinka kestävä kehitys ja vastuullisuus toteutuu opetussuunnitelmissa ja niiden opintojaksojen toteutuksissa.
Hyvä koulutus on laadukasta, saavutettavaa ja erilaiset opiskelijat huomioivaa.

Opetussuunnitelman laadinnan perusteissa korostetaan opiskelijoiden mahdollisuuksia hyvään oppimisen tukeen, erilaisiin opintopolkuihin, monipuolisiin ja vaihteleviin oppimisympäristöihin sekä digitaaliseen avoimeen opintotarjontaan.

Jatkuvan oppimisen tavoitteisiin sisältyy osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä työn opinnollistamisen laajentaminen, väyläopintojen laajuuden ja sisältöjen arviointi sekä profiloitujen osaamiskokonaisuuksien tarjoaminen työelämässä oleville. Diplomikoulutusten käynnistyminen, MOOC-opintotarjonnan kasvu (avoimet verkko-opinnot), monimuoto- ja verkko-opintoina toteutuvien koulutusten lisääntyminen sekä väyläopintojen kehittyminen ovat esimerkkejä saavutettavuuden edistämisestä. Koulutuksissa on lisätty opiskelijoiden mahdollisuuksia profiloida omaa osaamistaan myös korkeakoulujen välisessä yhteistyössä ristiinopiskelun kautta.

Opinto-ohjaajien määrän kasvu vuosina 2020 ja 2021 parantaa saavutettavuutta ja koulutuksen laatua sekä tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja motivaatiota (vrt. Terveys ja hyvinvointi, Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu SDG-valinnat).