kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Vastuullisuus ja kestävä kehitys Lapin AMKissa

Lapin AMKin vastuullisuusraportti 1/2021

Vastuullisuus ja kestävä kehitys Lapin AMKissa

Vastuullisuusjohtajan katsaus

 

Lapin AMKissa vastuullisuus pohjautuu arvoihimme, joita ovat luottamus, ennakkoluulottomuus ja yhteisöllisyys. Vastuullisuus on myös sisällä Lapin AMKin laatujärjestelmässä, jossa tähtäämme jatkuvaan parantamiseen ja toiminnan vaikuttavuuteen.

Laadunhallinnan kulmakiviä ovat sovitut toimintatavat ja toiminnalle asetetut tavoitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa jatkuvaa valintojen tekemistä: sovimme, miten asiat teemme ja sitten teemme sovitulla tavalla. Valintoja tehdessämme pohdimme myös, millaista vaikuttavuutta toiminnallamme tavoittelemme, ja millä keinoin siihen pyrimme. Tämän myötä olemme entistä enemmän pohtineet, miten huomioimme kestävän kehityksen osana sovittuja tapoja toimia ja tehdä asiat, ja miten se näkyy myös toimintamme tavoitteissa. Yhtä tärkeää on pohtia, miten asiat mahdollistetaan valinnoillamme, ja kuinka tavoitteiden toteutumista mitataan ja toiminnan jatkuvaa parantamista arvioidaan.


Vastuullisuus määrittää kaikkea tekemistä

Lapin AMKissa vastuullisuus on meidän valintamme ja tapamme toimia joka päivä kaikessa tekemisessämme. Asetettujen tavoitteiden ja tekojen kautta saamme aikaan haluttuja muutoksia, joista syntyy ja säteilee positiivista vaikuttavuutta toimintaympäristöön. Vaikuttavuutta luodaan yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa.

 

kuvio vastuullisuus astuullisuusraportti.png

Kuva 1. havainnollistaa, kuinka toiminnan vaikuttavuus syntyy vastuullisten valintojen (=johtajuus), tavoitteiden (strategia ja toiminta-suunnitelma), panosten, tekojen ja tuotosten (=henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit, prosessit) tuottamien muutosten (=tulokset) kautta. Kaikista valinnoista eli toimintatavoista ja teoista ja niiden seurauksista eli muutoksista syntyy vaikuttavuus.


Kestävä kehitys ja YK:n Agenda 2030 -tavoitteita on sisältynyt Lapin AMKin koulutuksen opetussuunnitelmiin jo vuodesta 2017. Myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kestävän kehityksen teemat ovat olleet pitkään mukana.

Monialaisena ammattikorkeakouluna Lapin AMK edistää kaikkia YK:n Agenda 2030 -tavoitteita (SDG:t). SDG-tavoitteet ovat toisiinsa integroituneita ja sisältävät ekologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia näkökulmia. Olemme nostaneet Lapin AMKin tärkeimmiksi kestävän kehityksen edistämisen teemoiksi kuusi YK:n Agenda 2030 -tavoitetta. Valitut tavoitteet liittyvät vahvasti strategisiin valintoihimme ja ydinosaamiseemme.

SDG-tavoitteet vastuullisuusraportti.png

Johtaja/vastuullisuus, Sinikka Jänkälä