kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Vastuullinen TKI

Lapin AMKin vastuullisuusraportti 1/2021

TKI-toiminnan uudet tuulet

Lapin AMKin TKI-toiminnassa kestävä kehitys on ollut teemana läsnä jo vuosia osana aiempaa korkeakoulun strategiaa. Uuden vastuullisuusohjelman myötä TKI-toiminta sai kehittämiskohteeksi hanketoiminnan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen selkeämmän esille tuomisen. TKI-toiminnassa on mukana suuri osa henkilöstöstä ja se kytkeytyy myös osaksi koulutuksia.

Jatkossa hankkeille on mahdollista asettaa hankehallintajärjestelmässä yhdeksi luokittelutiedoiksi kestävän kehityksen tavoitteet, mikä mahdollistaa hankkeiden tarkastelun eri kestävän kehityksen osa-alueiden näkökulmasta. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemat huomioidaan jatkossa järjestelmällisesti myös hankkeiden toteutuksessa.

Tavoitteena on saada uudet työkalut käyttöön syksyn 2021 kuluessa ja käynnistää henkilöstön perehdyttäminen talven 2021-2022 aikanArenen kestävän kehityksen TKI-työryhmä on työstämässä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kestävyyden ja vastuullisuuden arvioinnin tueksi mittaristoa, joka on tarkoitus julkaista syksyllä 2021. Mittaristoa voi jatkossa hyödyntää myös muun kuin TKI-toiminnan, kuten kehittämisympäristöjen, kestävyyden arviointiin. TKI-toiminnan eri osa-alueiden osalta vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kehitystoimenpiteet on aikataulutettu käynnistymään portaittain vuoden 2022 kuluessa. Lapin AMK on vahva TKI-toimija ja valitut kestävän kehityksen kuusi painopistetavoitetta tuovat toiminnan toteutukseen raameja, joilla TKI-toimintaa kohdennetaan jo ennestään vahvoihin osaamiskärkiin. Toisaalta taas YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta tarjoavat mahdollisuuden tarkastella TKI-toimintaa erilaisista näkökulmista ja nostaa esille uusia kehityskohteita sekä potentiaalisia uusia avauksia.

Vuodesta 2017 lähtien sekä koulutuksen että TKI-toiminnan puolella tehty bio- ja kiertotalouden kehitystyö tarjoaa hyvän esimerkin uudesta avauksesta, jossa hyödynnettiin jo olemassa olevia vahvuuksia. Lapin AMK avaa monialaisella TKI-toiminnallaan ja osaamiskärjillään väylää uusille, kestävyyttä edistäville innovaatioille ja tulevaisuutta luoville liiketoimintaratkaisuille.

Käynnissä on useita TKI-hankkeita, joissa Lapin AMKin kestävän kehityksen ja kiertotalouden erityisosaaminen on keskeisessä roolissa.
Esimerkkejä tästä:

- Pk-yritysten vähähiilisten investointien tukeminen.

- Resurssiviisas Meri-Lappi: Alueen kehittämisessä huomioidaan vähähiiliset ja resurssitehokkaat ratkaisut. Mukana kunnat, kuntayhtymät, kehitysyhtiöt ja muut kehittämistoimijat ja Lapin AMK.

- Lapin teollinen kiertotalous: Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lappilaisten yritysten kilpailukykyä globaalissa murrosvaiheessa, jossa vaaditaan yhä energia- ja materiaalitehokkaampia ratkaisuja.