kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Tavoitteena hiilineutraalius

Lapin AMKin vastuullisuusraportti 1/2021

tavoitteena hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä

Kestävän kehityksen kädenjälkemme rinnalla ponnistelemme hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Tätä kehitystyötä teemme yhdessä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa jakamalla hyviä käytänteitä, kokemuksia ja luomalla yhteistä laskentaperustaa hiilijalanjäljelle.

Lapin AMK on pohjoisen ja ainutlaatuisen luonnon ympäröimä koko Lapin maakunnan ammattikorkeakoulu. Meille kuuluu luontaisesti herkästä Lapin ympäristöstä, sen monimuotoisuudesta ja säilymisestä huolehtiminen. Samalla tavoitteemme on luoda vastuullisesti uutta ja kestävää hyvinvointia sekä toiminta-edellytyksiä Lappiin yhdessä opiskelijoidemme, henkilöstömme ja kaikkien sidosryhmiemme kanssa.


Hiilijalanjäljen pienentäminen

Ammattikorkeakoulut ovat yhdessä sitoutuneet tavoittelemaan korkeakoulusektorin hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tämä haastaa myös meitä Lapin AMKissa tarkastelemaan omaa toimintaamme ja miettimään ratkaisuja ja toteutuksia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Vuoden 2021 keväällä laskettiin toisen kerran Lapin AMKin työmatkustamisen ja kiinteistöjen vuotuinen hiilijalanjälki Arenen tuottamilla laskentaperusteilla. Hiilijalanjälki vuodelta 2020 oli 1 504 t CO2-ekv, mikä oli pienentynyt vuodesta 2019 noin 38 %. Suurin kuorma (noin 84 %) aiheutui kiinteistöistä. Matkustamisen osuus oli noin 16 %.

Hiilijalanjäljen pienentyminen on vihreään sähköön siirtymisen ja korona-aikana matkustamisen voimakkaan vähentymisen ansiota. Lapin AMK on vuonna 2020 myös investoinut voimakkaasti omien kampustensa saneerauksiin ja kehittämiseen, mikä on puolestaan nostanut hiilidioksidipäästöjen määrää. Päästöjen pienentämiseksi jatketaan aktiivisesti kehittämistoimia niin matkustamista ja kiinteistöjä koskien kuin muilla arjen osa-alueilla. Uusi matkustusohje sisältää myös kestävän matkustamisen suosimisen.

hiilineutraalius vastuullisuusraportti.png

Kuva 2. Ammattikorkeakouluyhteisöjen kädenjäljen kasvattamisen ja jalanjäljen pienentämisen osa-alueet vastuullisuuden osatekijöinä (Arene 2020).