kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely

Lapin AMKin vastuullisuusraportti 2022

KIIKARISSA KESTÄVÄ TULEVAISUUS

Tämä keväällä 2023 julkaistu vastuullisuusraportti pohjautuu vuoden 2022 tuloksiimme ja toimintaamme sekä kokoaa edellisen vuoden vastuullisuustyömme tuloksia ja vaikutuksia.

Vastuullisuusjohtajan katsaus vuoteen 2022

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitys ja rooli kasvavat koko ajan yhteiskunnassamme. Tässä työssä Lapin AMK haluaa olla etulinjassa edistämässä hyvää tulevaisuutta meille kaikille.

Lapin AMKin arvot, visio ja strategia rakentuvat vastuullisuudelle. Ne luovat pohjaa AMKin vastuullisuudelle ja vastuullisille toimintatavoille. Lapin AMKin arvoja ovat luottamus, ennakkoluulottomuus ja yhteisöllisyys. AMKin visiona on olla luova edelläkävijä, vastuullinen arktinen korkeakouluyhteisö. Lisäksi vastuullisuus on keskeinen osa AMKin strategisia valintoja, painopisteitä ja osaamiskärkiä.

Lapin AMK on sitoutunut Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n julkaisemaan ammattikorkeakoulujen yhteiseen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan, jossa todetaan osaamisen olevan suurin yksittäinen aikaansaava voima tarvittavaan yhteiskunnalliseen muutokseen. Tämä pitää sisällään ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen sekä sen, että huomioimme kaikessa toiminnassamme suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Hiilijalanjälkikaavio .png

Ammattikorkeakouluyhteisöjen kädenjäljen kasvattamisen ja jalanjäljen pienentämisen osa-alueet vastuullisuuden osatekijöinä (Arene 2020).

Vastuullisuus on strategiamme mukaisia valintoja.

Lapin AMK edistää toiminnassaan kaikkia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joita on yhteensä 17. AMKissa on myös tunnistettu koulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta kuusi merkittävintä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joita AMK erityisesti edistää. Valitut tavoitteet liittyvät vahvasti strategisiin valintoihimme ja ydinosaamiseemme..

Lapin AMKin 6 sdg tavoitetta.jpg

Lapin AMKin valitsemat kuusi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta

Suurinta yhteiskunnallista vaikuttavuutta Lapin AMKin vastuullisuustyöllä saavutetaan koulutuksen ja TKI-toiminnan kautta. On kuitenkin tärkeää, että vastuullisuus ja kestävä kehitys huomioidaan kokonaisvaltaisesti kaikessa AMKin toiminnassa. Vastuullisuustyömme konkretisoimiseksi, täsmentämiseksi sekä tavoitteiden asettamiseksi ja seuraamiseksi Lapin AMKissa aloitettiin vuonna 2022 oman vastuullisuusohjelman valmistelu. Määrittelytyötä tehdään yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Vastuullisuusohjelma valmistuu vuoden 2023 aikana.

Lapin AMKissa toimii vastuullisuuden ja kestävän kehityksen työryhmä, joka edistää AMKissa vastuullisuutta ja kestävää kehitystä sekä muun muassa niihin liittyviä hyviä käytänteitä, tiedon jalkauttamista ja toiminnan näkyvyyttä. Kuitenkin koko henkilöstömme rooli on aivan keskeinen siinä, että vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat osa AMKin jokapäiväistä toimintaa ja yhteistä toimintakulttuuria. Tässä olemme hyvällä tiellä, kiitos erinomaisen henkilöstömme.

Seuraavilla sivuilla käydään läpi keskeisimpiä vuoden 2022 vastuullisuustoimia Lapin AMKissa jaoteltuna hiilijalanjälkeen, koulutukseen, TKI-toimintaan ja korkeakouluyhteisöön.

Lämpimät kiitokset opiskelijoillemme, henkilöstöllemme ja kumppaneillemme työstä vastuullisuuden edistämiseksi! Jatketaan yhdessä työtä tulevaisuuden parhaaksi!

Hannu Gyldén
Vastuullisuusjohtaja