kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Vastuuullisuus koulutuksessa

Lapin AMKin vastuullisuusraportti 2/2021

Koulutus ja kestävä kehitys

Lapin ammattikorkeakoulun koulutusten opetus- ja toteutussuunnitelmissa on huomioitu kestävä kehitys ja vastuullisuus. Toteutuksissa on nähtävillä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita että Arenen geneeriset osaamistavoitteet, jotka jokaisella korkeakoulusta valmistuvalla tulisi olla hallussa valmistuessaan. Osaamistavoitteet otetaan käyttöön koulutuksissa syksystä 2022 lähtien.

Vuonna 2021 opetussuunnitelmia ja niiden toteutuksia tarkasteltiin peilaten niiden sisältöjä Lapin AMKissa valittuihin kestävän kehityksen kuuteen painopistetavoitteeseen (SDG:t). Keväällä 2021 selvitettiin, voitaisiinko kestävän kehitysten tavoitteiden toteutumista koulutuksissa seurata Peppi-järjestelmässä, mutta valitettavasti järjestelmä ei vielä sitä mahdollista.

Syksyllä 2021 käyttöön otettujen YAMK koulutusten uusien opetussuunnitelmien sisällöissä on huomioitu kestävän kehityksen osaamistavoitteet. Syksyllä 2021 käynnistyi myös uusi YAMK-koulutus Kestävän tuotannon kehittäminen, jossa paneudutaan kestävän kehityksen periaatteisiin ja bio- ja kiertotalouden toimintamalleihin sekä niiden soveltamiseen yritystoiminnassa. Koulutuksen englanninkielisen toteutuksen valmistelu on myös käynnissä.
Vaihtoehtoiset tavat suorittaa opintoja mahdollistavat opiskelun eri elämäntilanteissa.

Maakunnan toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa suunniteltiin uudenlaiset väyläopinnot, joiden tavoitteena on edistää korkeakouluopintoihin hakeutumista. Päiväopinnoissa opiskellaan yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa pääasiassa kampuksella. Monimuoto-opinnot ovat yhdistelmä verkko-opintoja, opiskelua kampusten oppimisympäristöissä sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Verkko-opinnot ovat muutamaa kampuspäivää lukuun ottamatta täysin verkossa.

Lapin AMK tarjosi koronakriisin vuoksi lomautetuille ja työttömäksi joutuneille mahdollisuuden opiskella Avoimen AMKin opintoja ilmaiseksi vuoden 2021 ajan.

Lapin AMKissa on panostettu opintojen ohjaukseen jo vuosien ajan, joten koronavuoden tuomat ohjaustarpeet vain nopeuttivat uusien menetelmien käyttöönottoa ja laajuutta. Toimien tehostamisella on varmistettu, että opinnot ovat edistyneet pandemian tuomista haasteista riippumatta. Esimerkiksi vahvuusperustainen tulevaisuusohjaus edistää opintojen etenemistä ja myös opiskelijoiden hyvinvointia.

Syyskuussa 2021 käynnistyi Lapin AMKin ja Lapin yliopiston yhteinen Korkeakouluopiskelijan digitaidot –hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden digitaalisen opiskelun valmiuksia ja taitoja sekä digihyvinvointia.

Esimerkkinä vastuullisuuden teeman sisällyttämisestä osaksi AMK-koulutusta on sairaanhoitajakoulutuksen opintojakso ”Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset sisätautien ja kirurgian hoitotyössä ”. Opintojakson eri tehtävissä opiskelijat pohtivat, miten vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat osa hoitotyötä ja sisätautikirurgiaa sekä hoitotyön ympäristöjä.