kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Vastuullinen yhteisö

Lapin AMKin vastuullisuusraportti 2/2021

kestävä ja vastuullinen korkeakouluyhteisö

Henkilöstön hyvinvointi ja vastuullisuustyö

Lapin AMKin henkilöstön hyvinvointia seurataan parillisina vuosina laajalla työhyvinvointitutkimuksella. Työhyvinvointia seurataan välivuosina yksinkertaistetulla henkilöstökyselyllä, joka toteutettiin loppuvuonna 2021. Haastavasta pandemia-ajasta ja laajasta etätyöstä huolimatta tulokset nousivat edellisvuodesta hieman. Vuoden aikana järjestettiin useita henkilöstön hyvinvointia tukevia webinaareja, verkkokoulutuksia ja keskustelutilaisuuksia.

Vuoden 2021 aikana 30 Lapin ammattikorkeakoulun työntekijää suoritti HAMKilta hankitut Kestävän kehityksen verkko-opinnot. Kurssin sisältö sai hyvää palautetta ja opinto-oikeuksia hankitaan lisää. Henkilöstön vastuullisuusosaamisen kehittämistä ja erityisesti vastuullisuuden teemojen sisällyttämistä opetukseen tuki myös Arenen järjestämä webinaarisarja.

Elokuussa 2021 järjestetyssä Lapin AMKin henkilöstöpäivässä oli teemana sosiaalinen vastuullisuus työyhteisössä. Päivän aikana pohdittiin alustusten ja paneelikeskustelun lomassa, mitä vastuullisuus merkitsee kullekin työntekijälle henkilökohtaisesti, miten sosiaalinen vastuullisuus näkyy työyhteisössä ja millaisilla toimilla sitä voitaisiin edelleen vahvistaa.

Korkeakouluyhteisön vastuullisuus tarkoittaa, että meillä on yhdessä kykyä toimia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti myös muutoksissa ja muuttuvassa toimintaympäristössä.

Opiskelijoiden hyvinvointi

Korona-aika on tuonut lisää haasteita opiskelijoiden hyvinvoinnille sekä mielenterveydelle ja lisännyt entisestään riskiä uupua opintojen aikana. Opiskelijoiden hyvinvointia tukevia palveluja on koottu informatiivisiksi ja helposti tavoitettaviksi videoiksi.

Opiskelijoiden hyvinvointipalveluja kehitetään aktiivisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa verkostoissa ja hankeyhteistyössä.