kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Vastuullinen TKI

Lapin AMKin vastuullisuusraportti 2/2021

Vastuullinen TKI-toiminta

Vastuullisuus on Lapin korkeakoulujen yhteisen strategian visio sekä ja strategisten valintojen läpileikkaava teema. Kaiken kaikkiaan ammattikorkeakoulun strategian mukainen TKI-toiminta tukee vastuullisuuden ja kestävän kehityksen toteutumista.

Vuoden 2021 aikana tarkennettiin Lapin AMKin strategisten valintojen painopisteitä sekä osaamiskärkiä, jotka ovat kaikki vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä ja niitä edistäviä.

Lapin AMK on valinnut profiilinsa pohjaten YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteista kuusi, joita se osaamisellaan erityisesti edistää koulutuksissaan ja TKI-toiminnassaan. Syksyllä 2021 täsmennettiin edelleen, miten strategisten valintojen sekä Lapin AMKin osaamiskärkien avulla toteutetaan valittuja kuutta tavoitetta.

Vuonna 2021 TKI -toiminnassa erityinen kehittämiskohde oli hanketoiminnan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen selkeämpi näkyvyys ja hankkeiden vastuullisuuden systemaattinen tarkastelu niiden käynnistymisestä päättymiseen saakka. Syksystä 2021 lähtien TKI-hankkeelle määritellään ja kirjataan Reportronic-hankehallintajärjestelmässä vähintään yksi SDG-tavoite, joita se toteuttaa. Reportronic mahdollistaa myös hankkeiden lajittelun SDG-tavoitteittain. Suositeltavaa on, että hankkeen kuvailutiedoissa myös avataan, miten ko. hanke valittuja tavoitteita toteuttaa. Toiminnallisuus ei ole vielä kattavasti otettu käyttöön kaikissa hankkeissa, mutta kirjauksia on kertynyt jo varsin hyvin.

Vuoden 2021 lopun tilannekatsauksen mukaan 70 % käynnissä olevista hankkeista edistää erityisesti Lapin AMKin valitsemaa kuutta kestävän kehityksen tavoitetta.Arenen kestävän kehityksen TKI-työryhmässä on suunniteltu keväästä 2021 asti TKI-toiminnan kestävyyden arvioinnin tueksi mittaristoa, joka julkaistaan hieman aikataulusta myöhässä kevään 2022 aikana. Mittaristoa voi jatkossa hyödyntää esimerkiksi TKI-toiminnan, kehittämisympäristöjen ja kestävyystoimintojen arvioinnissa.

Esimerkkejä TKI-hankkeista, joissa Lapin AMKin kestävän kehityksen erityisosaaminen on keskeisessä roolissa.

SERI – Resurssiviisas Meri-Lappi -hankkeessa tehdään yhdessä alueen toimijoiden kanssa Meri-Lapin alueelle toimintasuunnitelma, joka sisältää alueelle soveltuvia kiertotaloudellisia, resurssiviisaita sekä kestävää kehitystä ja vastuullisuutta tukevia ehdotuksia.

Kohti Kestäviä Hankintoja –hankkeessa kehitetyn työkalun avulla hankinnat voidaan suunnitella niin, että ne tukevat alueen talouden kasvua hiilipäästöt huomioiden. Työkalu tarjoaa vaihtoehtoja ja tukee päätöksentekoa sekä julkisten hankintojen, että yksityisen sektorin ostojen kohdistamiseksi lähituotantoon.