kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely

Lapin AMKin vastuullisuusraportti 2/2021

KIIKARISSA KESTÄVÄ TULEVAISUUS

Tämä keväällä 2022 julkaistu vastuullisuusraportti pohjautuu vuoden 2021 saatuihin tuloksiin ja toimintaamme ja kokoaa edellisen vuoden vastuullisuustyömme tuloksia ja vaikutuksia.

Rehtorin katsaus vastuulliseen vuoteen 2021

Lapin ammattikorkeakoulussa vastuullisuus on mahdollisuus kehittää toimintamme vaikuttavuutta. Vastuullisuuden pohjana on LUC-strategiamme missio ”Vastuullinen arktinen korkeakouluyhteisö” sekä arvomme, joita ovat luottamus, ennakkoluulottomuus ja yhteisöllisyys.
Vastuullisuus on osa laatu- ja johtamisjärjestelmää. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Vastuulliset valinnat tarkoittavat kestäviä ratkaisuja niin koulutuksessa kuin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, ihmisten ja hyvinvoinnin johtamisessa, hyvässä hallinnossa sekä taloudessa ja hiilineutraalisuuden tavoitteissa.

Vastuullisuus on strategiamme mukaisia valintoja. Lapin AMKin asiantuntijat ovat mukana Arenen vastuullisuuden ja kestävä kehityksen työryhmissä kehittämässä ammattikorkeakoulujen yhteisiä keinoja ja toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja kädenjäljen kasvattamiseksi ja jakamassa Lapin AMKissa hyviksi todettuja käytänteitä.

Marraskuussa 2021 Lapin AMK hyväksyttiin FIBSin jäseneksi. FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, joka toimii kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja asiantuntijuuden kehittäjä. FIBSin tavoitteena on saada yhä useammat suomalaiset organisaatiot innovoimaan tuottavia ratkaisuja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin yhteistyössä muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa, ja nousemaan näin kestävän liiketoiminnan huipulle globaalisti.

Loppuvuonna 2021 Lapin AMKin johtoryhmä arvioi FIBSin yritysvastuun itsearvioinnin avulla, miten vastuullisuus näkyy toiminnassamme ja miten vertaudumme vastuullisuuden johtamisessa asiantuntijayrityksiin. Itsearvioinnin tulos kertoi, että Lapin AMKissa vastuullisuustyöhön sitoudutaan, sen merkitys on tunnistettu ja jaettu. Parannettavaa meillä on vastuullisuuden seurannassa sekä tulosten ja vaikutusten osoittamisessa.

Lapin AMKin kädenjälki kuva.jpg

Kuva: Lapin AMKin kädenjälki alueella

Vuonna 2021 pandemian jatkuminen vaikutti edelleen niin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, henkilöstön kuin sidosryhmien arkeen. Korkeakouluyhteisön vastuullisuus korostuu erityisesti korona-ajan tuomissa muutoksissa. Käytännössä se tarkoittaa, että meillä on yhdessä kykyä toimia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti myös muutoksissa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Tässä olemme onnistuneet hyvin, vaikka koronavuodet ovat haastaneet opiskelijoiden hyvinvointia ja henkilöstön jaksamista. Vastuullisen toiminnan kehittäminen jatkui sovitusti ja syveni myös kumppanuussuhteissa.

Lapin AMKin koulutuksen ja TKI-toiminnan tulokset olivat erittäin hyvät ja keskeiset kehittämistavoitteet saavutettiin. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamiseen ja johtamiseen on meidän panostettava systemaattisesti. Tätä työtä johtamaan rekrytoimme vastuullisuusjohtajan, joka aloittaa tehtävässään huhtikuussa 2022. Yhdessä henkilöstön opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa tulemme jatkamaan vastuullisuustyötä, työmme tulosten läpinäkyvää raportointia ja vaikutusten osoittamista.

Haluan kiittää kaikkia kumppaneitamme, opiskelijoita ja henkilöstöä sitoutuneesta vastuullisuustyöstä vuonna 2021. Yhdessä on hyvä jatkaa vastuullista työtä Lapin ja Suomen parhaaksi.

Riitta Rissanen, Rehtori/toimitusjohtaja