kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Kestävän kehityksen toimenpiteet 2020

Lapin ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen toimenpiteet painottuivat alkuvuonna 2020 kiinteistöihin, ruokapalveluihin ja ruokahävikkiin sekä kierrättämiseen.

 • Jatkettiin vuonna 2019 aloitettua kampusravintoloiden ruokahävikin seurantaa Hävikkimestari-palvelun avulla. Seuranta on tauolla koronatilanteen aiheuttamien poikkeusolojen ajan.
 • Siirryttiin vihreän sähkön käyttöön. Lapin AMK osti vuonna 2020 käytännössä pohjoismaista vesivoimaa. Näin vuosittain toimimalla sähkönkulutus on jatkossakin päästötöntä.
 • Laskettiin vuoden 2019 hiilijalanjälki. Laskenta kahdella eri tavalla osoitti eroavaisuudet eri laskureissa. Jatkossa laskuriin tuodaan lisää elementtejä, kuten hankinnat ja ruokapalvelut.
 • Hankittiin kampusten käytäville ja auloihin kierrätysastiat pulloille, paperille ja sekajätteelle.
 • Kopiokoneiden yhteyteen tehtiin ohjeet paperinkulutuksen pienentämiseksi.
 • Tarpeettomaksi jääneet kalusteet, laitteet ja muu tavara kierrätettiin.

Kestävän kehityksen periaatteet huomioitiin ja linjattiin myös seuraavissa toiminnoissa.

 • Tulevissa saneerauksissa ja uudisinvestoinneissa selvitetään energiatehokkain sekä päästöttömin ratkaisu ja toteutustapa.
 • Kestävän kehityksen näkökulma huomioitiin kilpailutuksissa (mm. kalustetoimitukset, laitelinjasto ja ravintolapalvelut). Huomiota kiinnitettiin erityisesti materiaalien ja kalusteiden osalta päästöihin, laitteiden energiatehokkuuteen sekä yleisesti kierrätettävyyteen.
 • Loppuvuonna käynnistyneessä päivityksessä matkustusohjeisiin rullaan sisällyttämään ohjeistusta kestävien matkustusvaihtoehtojen valintaan.

Vuoden 2020 aikana käynnissä olleista hankkeista 40 % toteuttaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden kehitystoimenpiteitä tai ovat kytköksissä näihin teemoihin.

Lisäksi Lapin AMKin asiantuntijat kirjoittivat aktiivisesti julkaisuja ja artikkeleja kestävän kehityksen ja kiertotalouden eri teemoista.

Lapin ammattikorkeakoulussa on jo vuosien ajan tehty paljon kestävän kehityksen teemoihin liittyvää työtä niin koulutuksessa kuin TKI-toiminnassa. Vuoden 2021 aikana kehittämisohjelma laajenee vastuullisuuden ja kestävän toiminnan kokonaisuudeksi.

 

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma

Ammattikorkeakoulut julkaisivat marraskuussa 2020 yhteisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, jonka lähtökohtina on YK:n vuonna 2015 hyväksymät kestävän kehityksen tavoitteet. Ohjelman tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Lapin AMK on muiden ammattikorkeakoulujen tavoin sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin.

Lapin AMKin asiantuntijat ovat mukana seuraavissa Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmissä.

 • Koulutuksen työryhmä: erityisasiantuntija Helena Kangastie
 • TKI-toiminnan työryhmä: erityisasiantuntija Sanna Tyni
 • Johtamisen ja hiilineutraaliuden työryhmät: johtaja Sinikka Jänkälä.