kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Lapin ammattikorkeakoulun eettiset ohjeet

Korkeakouluyhteisö

Korkeakouluyhteisömme muodostavat Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat ja työntekijät. Toimintaamme ohjaavat Lapin AMKin arvot.

Toimimme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisella tavalla.

Kunnioitamme korkeakouluyhteisömme monimuotoisuutta. Meille jokainen on tervetullut ja arvokas sellaisena kuin on.

Tuemme ja arvostamme korkeakouluyhteisömme jäsenten hyvinvointia. Vaalimme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Emme hyväksy epäasiallista käytöstä, häirintää, syrjintää, uhkailua tai väkivaltaa. Puutumme epäkohtiin ja häiriöihin välittömästi ja tilanteen vaatimilla keinoilla.

Kannustamme omalla esimerkillämme avoimeen vuorovaikutukseen.

Oppiminen

Kehitämme osaamistamme ja asiantuntijuuttamme.

Tuemme opiskelijoita kantamaan vastuun opintojen etenemisestä. Sitoudumme ohjaamaan opiskelijat alansa asiantuntijoiksi.

Mahdollistamme opiskelun eri elämäntilanteissa.

Työskentely

Arvostamme yhteisömme jäsenten osaamista ja asiantuntijuutta. Kokeilemme ennakkoluulottomasti ja jaamme kokeilumme tulokset korkeakouluyhteisömme hyödynnettäväksi.

Tulemme tapaamisiin, kokouksiin ja oppimistilanteisiin valmistautuneena ja osallistumme aktiivisesti. Sitoudumme tekemään, minkä olemme sopineet.

Kunnioitamme omaa ja toistemme työrauhaa ja vapaa-aikaa.

Iloitsemme toistemme onnistumisista ja tuemme toisiamme, kun sitä tarvitaan.

Kannustamme rakentavaan vuorovaikutukseen, avoimeen keskusteluun ja kunnioitamme erilaisia näkemyksiä.

Viestimme asiantuntijoina laadukkaasti ja aktiivisesti.

Johtaminen

Teemme päätökset sovitun aikataulun mukaisesti, perustelemme ja viestimme ne avoimesti. Hyödynnämme erilaista asiantuntijuutta päätöksenteossa.

Innostamme ja mahdollistamme korkeakouluyhteisömme jäsenten onnistumisen tehtävässään. Huolehdimme riittävästä perehdyttämisestä.

Kuuntelemme ja olemme aidosti läsnä. Kohtaamme myös haastavat tilanteet vastuullisesti ja sitoudumme niiden ratkaisemiseen.

Sidosryhmät ja yhteistyö

Verkostoidumme aktiivisesti ja sitoudumme kehittävään työelämäyhteistyöhön.

Toimimme vastuullisesti ja edustamme Lapin AMKia kohtaamisissamme ja viesteissämme, myös sosiaalisessa mediassa.