kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Bio - ja kiertotalous Lapin ammattikorkeakoulussa

Osana kestävän kehityksen toimintaa Lapin ammattikorkeakoulu on sitoutunut edistämään bio- ja kiertotaloutta toiminnallaan. Kiertotalous on noussut maailmanlaajuiseksi megatrendiksi, joka koskettaa sekä julkisen, että yksityisen sektorin toimintaa. Pyrkimyksenä on edistää materiaalien ja energian käytön tehokkuutta sekä uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämistä ja minimoida hukkaa sekä hävikkiä.

Suunnitelmallisuuden kautta vaikutetaan materiaalien kierrätyksen lisäksi myös raaka-aineiden tuotantoon, materiaalien prosessointiin, tuotteiden valmistukseen sekä jakeluun. Keskeisessä roolissa kiertotaloudessa on pyrkiä muodostamaan tuotteille lisäarvoa palveluiden ja uusien liiketoimintamallien kautta.

Lapin AMKissa bio- ja kiertotalous on kytketty osaksi sekä koulutus- että TKI-toimintaa lähestulkoon kaikilla organisaation osaamisalueilla. Tulevaisuudessa kaikki Lapin AMKista valmistuvat opiskelijat omaavat bio- ja kiertotalouden tietotaitoa osana koulutusalaansa. TKI-toiminnassa bio- ja kiertotalous, resurssiviisaus ja vähähiilisyyden edistäminen tulevat vahvistumaan entisestään.
 

Ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan hankkeet tulevat entistä enemmän kytkeytymään myös bio- ja kiertotalouteen sekä kestävyyden edistämiseen. Lapin AMKin hanketietojen haku.

Lapin ammattikorkeakoulu on mukana Kierto- ja biotalouskeskuksen toiminnassa yhdessä Kemin kaupungin ja Kemin Digipolis Oy: kanssa.

Ota yhteyttä!
Kestävän kehityksen ja kiertotalouden erityisasiantuntijat

Erityisasiatuntija, FT Sanna Tyni
puh. +358 40 674 7964
sanna.tyniLapin AMK sähköposti harmaa