kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely
Vastuullisuus ja kestävä kehitys Lapin AMKissa

Ammattikorkeakoulut julkaisivat marraskuussa 2020 yhteisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, jonka lähtökohtina on YK:n vuonna 2015 hyväksymät kestävän kehityksen tavoitteet.Ohjelman tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä.

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman myötä ammattikorkeakoulujen koulutusta kehitetään siten, että jokaisella valmistuneella opiskelijalla on kyky edistää kestävää kehitystä ja torjua ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa. Kestävyys ja vastuullisuus huomioidaan kaikessa TKI-toiminnassa ja sitä suunnataan tuottamaan ratkaisuja kestävyyshaasteisiin, edistämään kestävää kehitystä ja vähentämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Johtamisen ja henkilöstöasioiden osalta ammattikorkeakoulut lupaavat toimia taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti vastuullisina työnantajina.

Ammattikorkeakoulut ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Tähän pääsemiseksi ammattikorkeakoulut sitoutuvat systemaattisesti toteuttamaan eri toimia päästöjen vähentämiseksi, seuraamaan hiilijalanjälkensä kehittymistä ja etsimään yhdessä muita keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Lapin AMK on muiden ammattikorkeakoulujen tavoin sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin.

 

Kestävä kehitys

Lapin AMKin kestävän kehityksen ohjelma on laadittu vuosille 2020-2022. Tavoitteena on ottaa ohjelman osa-alueet osaksi henkilökunnan ja opiskelijoiden arkea sekä TKI-toimintaa.

Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat keke-työn organisoituminen Lapin AMKissa, hiilijalanjäljen pienentäminen vähentämällä hävikkiä ja kulutusta sekä hyvien käytäntöjen ja toiminnan näkyvyyden edistäminen opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa.

Lapin AMKin kestävän kehityksen ohjelma koostuu neljästä pääteemasta

  • Keke -työn organisoituminen
  • ravintola- ja kiinteistöasiat
  • yleinen kestävän kehityksen edistäminen
  • viestintä ja tapahtumat

Keke-ohjelman toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2022

Ota yhteyttä!
Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen yhteyshenkilöt

Johtaja Sinikka Jänkälä
p. 040 538 0760
sinikka.jankalaLapin AMK sähköposti harmaa

Koordinaattori Katri Hendriksson
p. 044 478 0284
katri.hendrikssonLapin AMK sähköposti harmaa