kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Vastuullisuus ja kestävä kehitys Lapin AMKissa

Lapin AMKissa vastuullisuus pohjautuu arvoihimme, joita ovat luottamus, ennakkoluulottomuus ja yhteisöllisyys. Vastuullisuus on myös sisällä Lapin AMKin laatujärjestelmässä, jossa tähtäämme jatkuvaan parantamiseen ja toiminnan vaikuttavuuteen.

Laadunhallinnan kulmakiviä ovat sovitut toimintatavat ja toiminnalle asetetut tavoitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa jatkuvaa valintojen tekemistä: sovimme, miten asiat teemme ja sitten teemme sovitulla tavalla. Valintoja tehdessämme pohdimme myös, millaista vaikuttavuutta toiminnallamme tavoittelemme, ja millä keinoin siihen pyrimme. Yhtä tärkeää on pohtia, miten asiat mahdollistetaan valinnoillamme, ja kuinka tavoitteiden toteutumista mitataan ja toiminnan jatkuvaa parantamista arvioidaan.

Vastuullisuus määrittää kaikkea tekemistä

Lapin AMKissa vastuullisuus on meidän valintamme ja tapamme toimia joka päivä kaikessa tekemisessämme. Asetettujen tavoitteiden ja tekojen kautta saamme aikaan haluttuja muutoksia, joista syntyy ja säteilee positiivista vaikuttavuutta toimintaympäristöön. Vaikuttavuutta luodaan yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa.

Kaavio toiminnasta ja vaikutuksesta vastuullisuuteen

 

Profiilimme mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen teemoja ja YK:n Agenda 2030 -tavoitteita on sisältynyt Lapin AMKin koulutuksen opetussuunnitelmiin jo vuodesta 2017. Myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kestävän kehityksen teemat ovat olleet pitkään mukana.

Monialaisena ammattikorkeakouluna Lapin AMK edistää kaikkia YK:n Agenda 2030 -tavoitteita (SDG:t). SDG-tavoitteet ovat toisiinsa integroituneita ja sisältävät ekologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia näkökulmia. Olemme nostaneet Lapin AMKin tärkeimmiksi kestävän kehityksen edistämisen teemoiksi kuusi YK:n Agenda 2030 -tavoitetta. Valitut tavoitteet liittyvät vahvasti strategisiin valintoihimme sekä strategiamme painopisteisiin ja osaamiskärkiin. Vuoden 2021 lopun tilannekatsauksen mukaan 70 % käynnissä olevista tutkimus- ja kehittämishankkeista edistää erityisesti näitä kuutta kestävän kehityksen tavoitetta.

SDG-tavoitteet vastuullisuusraportti.png


Ota yhteyttä!
Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen yhteyshenkilöt

Johtaja Hannu Gyldén
p. 040 195 5268
hannu.gyldenLapin AMK sähköposti harmaa

Koordinaattori Katri Hendriksson
p. 044 478 0284
katri.hendrikssonLapin AMK sähköposti harmaa

Lapin AMKin vastuullisuusuutisia
27.10.2022 7:00

Kestävä yhteiskunta, talous ja kasvu – Lumen-lehden syysnumero on ilmestynyt

Verkkolehti Lumen keskittyy tällä kertaa syventämään kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoja.

10.10.2022 14:00

Kehittämistyö alkaa – Via Kareliasta vetovoimainen ja vastuullinen ruokamatkailukohde

Via Karelian kehittämistyötä on jo aiemmin tehty sen eteläosissa ja nyt se jatkuu myös pohjoisessa.

10.10.2022 12:00

Lapin ammattikorkeakoulu mukana Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa.

Lapin AMK on sitoutunut laskemaan kampuskiinteistöjen keskilämpötilaa yhdellä asteella.

20.9.2022 13:00

GRUDE - vihreän talouden tiedonvälityshanke ehdolla Arctic Awards 2022 voittajaksi

Green Rural Economy, eli tuttavallisemmin GRUDE-hanke on ehdolla kansainvälisen Arctic Awards -kilpailun voittajaksi.

15.9.2022 7:00

Opiskelijat saavat tukea aiempaa helpommin

Viime keväänä toteutetun asiakaskyselyn vastaajista yli 90 prosenttia oli tyytyväisiä kuraattorilta saamaansa palveluun.