kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Vastuullisuus ja kestävä kehitys Lapin AMKissa

Lapin ammattikorkeakoulussa vastuullisuus pohjautuu arvoihimme, joita ovat luottamus, ennakkoluulottomuus ja yhteisöllisyys. Vastuullisuus on valintamme ja tapamme toimia päivittäin kaikessa tekemisessämme. Toimimme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.

Vastuullisuus on sisällä Lapin AMKin laatujärjestelmässä, jossa tähtäämme jatkuvaan parantamiseen ja toiminnan vaikuttavuuteen. Laadunhallinnan kulmakiviä ovat sovitut toimintatavat ja toiminnalle asetetut tavoitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa jatkuvaa valintojen tekemistä: sovimme, miten asiat teemme ja sitten teemme sovitulla tavalla.

 


Kiikarissa kestävä tulevaisuus - Lapin ammattikorkeakoulun vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma on osa strategiamme ja perustehtäviemme toteuttamista. Valintoja tehdessämme pohdimme, millaista vaikuttavuutta toiminnalla tavoittelemme ja millä keinoin siihen pyrimme. Yhtä tärkeää on pohtia, miten asiat mahdollistetaan valinnoillamme ja kuinka tavoitteiden toteutumista mitataan ja toiminnan jatkuvaa parantamista arvioidaan.

Lapin AMKille olennaiset vastuullisuuden näkökohdat luovat perustan vastuullisuusohjelmalle. Millainen muutoksentekijä olemme ja haluamme olla? Mihin voimme vaikuttaa? Mitä kestävyyshaasteita voimme olla ratkaisemassa yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa? Miten omalla toiminnallamme ja esimerkillämme edistämme vastuullisuuden näkökohtia?

Lapin AMKin vastuullisuusohjelma muodostuu viidestä kestävyysteemasta, joiden alle olemme koonneet ekologisen (E), sosiaalisen ja kulttuurisen (S) sekä talouden ja hyvän hallinnon (G) vastuullisuuden tavoitteet ja mittarit. Vastuullisuusteot pienentävät Lapin AMKin jalanjälkeä tai kasvattavat kädenjälkeä.

Lapin_AMK_vastuullisuusohjelma final ppt.jpg

 

Profiilimme mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen teemoja ja YK:n Agenda 2030 -tavoitteita on sisältynyt Lapin AMKin koulutuksen opetussuunnitelmiin jo vuodesta 2017. Myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kestävän kehityksen teemat ovat olleet pitkään mukana.

Monialaisena ammattikorkeakouluna Lapin AMK edistää kaikkia YK:n Agenda 2030 -tavoitteita (SDG:t). SDG-tavoitteet ovat toisiinsa integroituneita ja sisältävät ekologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia näkökulmia. Olemme nostaneet Lapin AMKin tärkeimmiksi kestävän kehityksen edistämisen teemoiksi kuusi YK:n Agenda 2030 -tavoitetta. Valitut tavoitteet liittyvät vahvasti strategisiin valintoihimme sekä strategiamme painopisteisiin ja osaamiskärkiin. Vuoden 2021 lopun tilannekatsauksen mukaan 70 % käynnissä olevista tutkimus- ja kehittämishankkeista edistää erityisesti näitä kuutta kestävän kehityksen tavoitetta.

SDG-tavoitteet vastuullisuusraportti.png

 

Ota yhteyttä!
Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen yhteyshenkilöt

Vastuullisuusjohtaja Hannu Gyldén
p. 040 195 5268
hannu.gyldenLapin AMK sähköposti harmaa

Koordinaattori Katri Hendriksson
p. 044 478 0284
katri.hendrikssonLapin AMK sähköposti harmaa

Kehittämispäällikkö Mirva Juntti
p. 0400 126 287
mirva.junttiLapin AMK sähköposti harmaa

Lapin AMKin vastuullisuusuutisia
7.5.2024 13:00

Digitaalinen vastuullisuus muuttaa yritysten vastuullisuusraportointia

Tiedolla johtamisen asiantuntijakoulutukseen kuuluvassa Mari Nopan YAMK-opinnäytetyössä selvitettiin digitaalisen vastuullisuuden raportoinnin nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä.

5.3.2024 7:00

Naisyrittäjille tukea kestävän liiketoiminnan käynnistämiseen

Vihreään naisyrittäjyyteen keskittyvä GENGREEN-hanke on käynnistynyt tammikuun alussa. Hankkeen tavoitteena on tukea yhteensä 50 naisyrittäjää Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Norbottenissa, Tromssassa ja Finnmarkissa.

13.2.2024 6:00

Pyöräetu kannustaa liikkumaan ja arjen ympäristötekoihin

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun syksyllä käyttöön ottama työsuhdepyöräetu pyrkii edistämään henkilöstön hyvinvointia.

12.2.2024 10:00

Lapissa kiihdytetään teollista kiertotaloutta edelleen

Teollisen kiertotalouden kasvua ja innovaatioita vahvistetaan Lapin alueen yritysten ja kehittämisorganisaatioiden tiiviillä yhteistyöllä.

2.2.2024 8:00

Myös raskaalta liikenteeltä edellytetään vihreää siirtymää

Lapin ammattikorkeakoululla selvitetään, mitä raskaan liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran kehittäminen edellyttää Lapin olosuhteissa.