kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Vastuullisuus ja kestävä kehitys Lapin AMKissa

Ammattikorkeakoulut julkaisivat marraskuussa 2020 yhteisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, jonka lähtökohtina on YK:n vuonna 2015 hyväksymät kestävän kehityksen tavoitteet.Ohjelman tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä.

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman myötä ammattikorkeakoulujen koulutusta kehitetään siten, että jokaisella valmistuneella opiskelijalla on kyky edistää kestävää kehitystä ja torjua ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa. Kestävyys ja vastuullisuus huomioidaan kaikessa TKI-toiminnassa ja sitä suunnataan tuottamaan ratkaisuja kestävyyshaasteisiin, edistämään kestävää kehitystä ja vähentämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Johtamisen ja henkilöstöasioiden osalta ammattikorkeakoulut lupaavat toimia taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti vastuullisina työnantajina.

Ammattikorkeakoulut ovat hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Tähän pääsemiseksi ammattikorkeakoulut sitoutuvat systemaattisesti toteuttamaan eri toimia päästöjen vähentämiseksi, seuraamaan hiilijalanjälkensä kehittymistä ja etsimään yhdessä muita keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Lapin ammattikorkeakoulu on muiden ammattikorkeakoulujen tavoin sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin. Katso Lapin AMKin vastuullisuuden ja kestävän toiminnan suunnitelma vuodelle 2021.

Ota yhteyttä!
Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen yhteyshenkilöt

Johtaja Hannu Gyldén
p. 040 195 5268
hannu.gyldenLapin AMK sähköposti harmaa

Koordinaattori Katri Hendriksson
p. 044 478 0284
katri.hendrikssonLapin AMK sähköposti harmaa