lehti.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan ihmisen yksityisyyden suojaamista esimerkiksi henkilötietoja käsiteltäessä. Lapin AMKin toiminnot edellyttävät muun muassa henkilöstön ja opiskelijoiden henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä. Tietosuoja tulee huomioida Lapin AMKin kaikissa toiminnoissa.

Termillä tietoturva viitataan puolestaan niihin hallinnollisiin ja teknisiin toimenpiteisiin, joilla tietosuojaa toteutetaan.

Euroopan unionin tietosuoja-asetus, GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679), astuu voimaan toukokuussa 2018. Asetus koskee käytännössä jokaista organisaatiota, joka käsittelee toiminnassaan henkilötietoja, näin ollen myös Lapin ammattikorkeakoulua.

Haluamme varmistaa, että ammattikorkeakoulun käytännöt täyttävät tietosuojalainsäädännön vaatimukset. Sen vuoksi koulutamme koko henkilökuntaa.

Tietosuojavastaava

Kärki-Koskinen Pirjo
etunimi.sukunimiLapin AMK sähköposti
40 510 0365
tietosuojaLapin AMK sähköposti


Tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluvat mm.

  • Seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta
  • Auttaa ammattikorkeakoulua toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet
  • Toimia valvontaviranomaisen yhteyspisteenä
  • Toimia henkilökunnan ja rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä
  • Antaa asiantuntija-apua sekä henkilöstölle ja johdolle, jolla on viimekätinen vastuu rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelystä

Tietosuojaryhmän jäsenet

Ervast Päivi
Kinnunen Laura
Kärki-Koskinen Pirjo
Pruikkonen Anu
Taipale Markku
Tolppi Reijo