kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Tietosuoja

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan ihmisen yksityisyyden suojaamista esimerkiksi henkilötietoja käsiteltäessä. Lapin AMKin toiminnot edellyttävät muun muassa henkilöstön ja opiskelijoiden henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä. Tietosuoja tulee huomioida Lapin AMKin kaikissa toiminnoissa.


Henkilötietojen käsittelyn perusteista Lapin ammattikorkeakoulussa

Lapin AMK käsittelee henkilötietoja ammattikorkeakoululaissa säädetyn tehtävänsä toteuttamiseksi. Ammattikorkeakoulu käsittelee opiskelijoiden, henkilökunnan ja sidosryhmien henkilötietoja. Alumni-, markkinointi-, asiakas- ja kumppanitietoja käsitellään sopimukseen, suostumukseen, oikeutettuun etuun tai lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen. Henkilötietoja käsitellään työtehtävien hoitamiseksi, opiskelijan opiskelun mahdollistamiseksi sekä käyttövaltuuksien ja tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi.

Lapin AMK käsittelee kaikkia henkilötietoja lainsäädännön, säädösten ja sopimusten puitteissa.

Lapin AMK toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelyssä ja on vastuussa henkilötietojen käsittelystä myös niissä tapauksissa, kun palvelu, jossa henkilötietoja käsitellään, on hankittu palveluntoimittajalta tai käsittely on ulkoistettu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Poistamisoikeus ei ulotu henkilötietoihin, joita ammattikorkeakoulu käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella, yleisen edun vuoksi, tai joihin ammattikorkeakoululla on muu säilyttämisvelvoite.

Tietojen tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöt rekisterinpitäjälle tehdään näillä lomakkeilla:

Henkilötietojen tarkastuspyyntölomake
Henkilötietojen oikaisu- ja poistamispyyntölomake

Jos haluat tarkastaa tietosi tai pyytää tietojen korjaamista tai poistoa, toimi seuraavasti

  • Lapin AMKin opiskelijat ja henkilökunta

Lähetä lomake omasta Lapin AMKin sähköpostista kirjaamoon kirjaamo@lapinamk.fi.

  • Organisaation ulkopuolinen taho

toimita lomake joko postitse, sähköpostitse salattuna osoitteeseen kirjaamoLapin AMK sähköposti

 

Jos rekisteröity haluaa rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä, pyydetään häntä ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan.

Rekisteröidyllä voi olla oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen, mikäli kyseessä on sellainen tieto, johon kyseinen oikeus soveltuu.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Asetuksen tarkoittaman valvontaviranomaisen yhteystiedot, sekä ohjeet valituksen tekemiseen tulevat löytymään tältä sivulta, kun tieto tulee saataville.

 

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet
Ammattikorkeakoulun henkilötietoja suojataan osana normaalia tietoturvallisuuden ylläpitämistä. Organisaation kaikki tietojenkäsittely perustuu käyttöoikeuksiin, jotka riippuvat henkilön roolista ja asemasta ammattikorkeakoulussa.

Ammattikorkeakoulun tietotekniset järjestelmät ja palvelut on suojattu alan hyvien käytäntöjen mukaisesti asiattomalta pääsyltä, niiden toimintakyky on tarvittavassa määrin varmistettu ja niiden elinkaari on hallittu.
Jokainen vastaa tietoturvasta

Havaituista tai epäillyistä tietoturvallisuuden puutteista ja väärinkäytöksistä tulee viiveettä ilmoittaa tietohallintopäällikölle tai tietosuojavastaavalle. Sähköposti osoite tietoturvaLapin AMK sähköposti tai tietosuojaLapin AMK sähköposti

  • henkilökohtaista salasanaa ei pidä koskaan kertoa kenellekään
  • jokaisella on vaitiolovelvollisuus tietoonsa saamistaan salassa pidettävistä tiedoista
  • muille kuuluvien tietojen urkkiminen, hyväksikäyttö, talteenotto ja levittäminen on kielletty

Tietosuoja- tai tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Lapin ammattikorkeakoululla on oikeus suojatoimena rajoittaa tai estää IT-palvelujen käyttöä.

Käyttösäännöt

Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttämäsi selain tallentaa sinun omalle päätelaitteelle (esim tietokone, tabletti, älypuhelin). Eväste-tiedosto sisältää nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet sekä vierailetko sivuillamme useamman kerran samalla päätelaitteella ja selaimella.

Tarkempaa tietoa evästeiden käytöstä