kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Strategia
Kestävä rakennettu ympäristö ja liikenne

Puu- ja teräsrakentaminen

Panostamme kestävään, terveelliseen ja vähähiiliseen rakentamiseen, jossa keskiössä ovat elinkaariajattelu ja kiertotalous aina suunnittelusta purkamiseen. Osallistavan suunnittelun, olosuhteisiin sopivien materiaalivalintojen ja tilojen optimaalisen käytön avulla pyrimme pienentämään rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkeä ja energiankulutusta.

Puu- ja teräsrakentamisen osaamisen ydin Lapin AMKissa on rakentamisen hiilijalanjälkivaikutusten, rakennusfysikaalisten ilmiöiden sekä mittausosaamisen soveltamisessa puu- ja teräsrakentamisessa. Ratkaisuissa hyödynnämme dataa ja uusinta digitaalista teknologiaa, kuten 3D-malleja, simulointeja ja älykästä automaatiota.

Energiatehokkuus ja vähähiilisyys

Käyttäjälähtöisyys ja kokonaistaloudellinen tarkastelu ovat keskiössä kun sovellamme uusinta teknologiaa, palveluita ja liiketoimintamalleja energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistämiseksi. Energian kulutuksen seurannassa ja optimoinnissa hyödynnämme kerättyä dataa reaalimaailmasta ja yhdistämme sen virtuaalimaailman simulointeihin, joilla tuotamme uutta monialaista tietoa päätöksenteon tueksi.

Uuden tiedon avulla voimme myös tehdä optimoituja energiastrategioita ja valintoja niin yksilön, kiinteistön kuin kunnankin tasolla. Keskeisiä ratkaisuja ovat uudet energianlähteet, uusiutuva energia ja uusien teknologioiden mahdollistama älykäs energian hallinta.

Olosuhdetestaus ja simulointi

Olosuhdeosaaminen ja olosuhdetestaus ovat erikoisosaamistamme niin todellisissa käyttöolosuhteissa kuin laboratorioissa ja simulaatiomaailmassakin. Tuotamme kenttäolosuhteissa sekä hallituissa laboratorio-olosuhteissa toteutettavan olosuhdetestauksen avulla lisäarvoa tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle. Digitaalisten kaksosten ja simulointien avulla kykenemme tukemaan koko tuotekehitysprosessia suunnittelusta testaukseen ja markkinointiin.

Simulointien avulla toteutettu olosuhdetestaus mahdollistaa nopean ja edullisen testaamisen lukuisissa eri skenaarioissa ja käyttökohteissa. Reaali- ja virtuaalimaailman yhdistäminen olosuhdetestauksessa tuo myös lisäarvoa ja ketteryyttä tuotekehitykseen. Erityisenä fokusalueena ovat sovellukset älykkääseen liikkumiseen.

Strategista valintaa toteuttavat osaamisryhmät
Strategisen valinnan edistämät SDG tavoitteet

Tavoite 4 300x300.jpg

Tavoite 7 300x300.jpg

Tavoite 9 300x300.jpg

Tavoite 11 300x300.jpg