kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Strategia
Kestävä metsätalous ja ruokatuotanto

Vastuullinen metsänhoito ja puunkorjuu

Panostamme metsänhoidon ja puunkorjuun kestävyyteen pohjoisen alueen erityispiirteet ja ilmastonmuutos huomioiden. Kehittämisen keskiössä on puuhuollon turvaaminen metsä- ja sahateollisuudelle. Tavoitteena on edistää myös luonnon monimuotoisuutta ja luonnonhoidon menetelmiä.

Digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä tuotamme tehokkaita toimintamalleja ja palveluita sekä uutta tietoa päätöksenteon tueksi maankäyttöön ja metsien monikäyttöön. Kehityksen keskiössä on paikkariippumattomien ja automatisoitujen menetelmien tuottaminen elinkeinoelämän käyttöön

Ruokaturva ja älykäs maatalous

Toiminnan keskiössä on alueellisen ruokaturvan sekä taloudellisesti kannattavan ja kestävän alkutuotannon, ensimmäisen asteen jalostuksen kehittäminen ja uudet innovaatiot.

Kehittämisen kohteena ovat mm. luonnontuotteet, uudet viljelykasvit ja -menetelmät sekä resurssitehokkaan lihantuotannon ja kalatalouden edistäminen. Läpileikkaavina teemoina ovat kiertotalous ja digitalisaatio.

Strategista valintaa toteuttavat osaamisryhmät
Strategisen valinnan edistämät SDG tavoitteet

Tavoite 4 300x300.jpg

Tavoite 7 300x300.jpg

Tavoite 9 300x300.jpg

Tavoite 11 300x300.jpg