kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Strategia
Digitaalinen ja vihreä teollisuus

Älykkäät sähköverkko- ja automaatioratkaisut

Autamme alueen yrityksiä älykkään automaation ratkaisuissa ja vihreän siirtymän edistämisessä. Eri lähteistä tulevan datan hyödyntäminen auttaa ennakoivassa kunnossapidossa ja energiankulutuksen optimoinnissa. Automaatioratkaisuja voidaan hyödyntää prosessin ja laitteiden ohjauksessa, uusissa liiketoiminta-avauksissa ja yritysten välisen yhteistyön kehittämisessä. Käyttäjäkokemus on tärkeä osa-alue älykkäiden automaatioratkaisujen käytössä.

Sähkö- ja talotekniikan sekä älykkään automaation yhteistyön lisääminen tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia. Älykkäiden verkkoratkaisujen avulla voidaan hallita hajautettua energiantuotantoa ja –kulutusta. Älykkään kiinteistöautomaation avulla voidaan lisätä rakennusten ekologisuutta kyvyllä mukautua ennakoiden sään, käyttöasteen ja kulutuspiikkien mukaan. Teknologioina näissä auttavat uudet rajapintaratkaisut järjestelmien välillä, teköälyn avulla oppivat järjestelmät, digitaaliset kaksoset ja visualisointi.

Modernit valmistus- ja tuotantomenetelmät

Avustamme alueen yrityksiä tutustumaan ja kokeilemaan uusia valmistus- ja tuotantomenetelmiä, joissa kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat ratkaisujen keskiössä. Tämä mahdollistuu hyödyntämällä oppilaitosten moderneja kehittämisympäristöjä ja tekemällä niissä ketterää käyttäjälähtöistä kokeilua ja kehittämistä. Teollisuus 4.0 mukaiset teknologiset ratkaisut, kuten robotiikka, digitaalinen tuoteosaaminen ja lisäävä valmistus ovat osaamistamme perinteisten menetelmien ohella. Uusissa ratkaisuissa tarkastellaan valmistusketjuja huomioiden tuote- ja palvelumuotoilun sekä toimitusvarmuuden vaatimukset.

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan modernien valmistus- ja tuotantomenetelmien mahdollisuuksia ja rajoituksia, sekä kehittämään liiketoimintaa ja verkostoja.

Fossiilivapaat ja erikoislujat materiaalit

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä fossiilivapaisiin teräksiin liittyvässä, soveltavassa tutkimuksessa. Tähän sisältyy sovelluskohteiden tutkinta sekä kestävyyteen ja käytettävyyteen liittyvät selvitykset ja testaukset, kuten terästen hitsattavuus ja muovattavuus. Toiminnoissa ja ratkaisuissa huomioidaan laajasti kestävyys ja vastuullisuus, joiden elementtejä ovat hiilineutraalisuus, hiilijalanjäljen laskenta,kiertotalousstandardit, elinkaariajattelu ja jatkokäyttö.

Tulevaisuudessa tärkeä osa-alue on myös terästen käytettävyyteen vetysovelluksissa liittyvä osaaminen. Teräksiin liittyvää tutkimusosaamista voidaan soveltaa myös uusiin, esimerkiksi biopohjaisiin, materiaaleihin.

Kiertotalous ja raaka-aineet

Toimimme aktiivisesti eri aloilla toimivien asiakkaiden digivihreän siirtymän edistämiseksi. Tarkastelun keskiössä on tilannekuvan tunnistaminen ja pitkän tähtäimen kehittämistavoitteiden asettaminen suunnitelmallisesti koko toimintaprosessin huomioiden. Ratkaisuissa huomioidaan materiaalien ja raaka-aineiden elinkaaren hallinta, muunneltavuus, käytön optimointi, uudelleenkäyttö, kierrätettävyys, purkaminen, materiaalivirtojen hallinta sekä hukan ja jätteen määrän vähentäminen.

Uusien ja kestävämpien kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämisessä hyödynnetään tietojärjestelmiä, tiedolla johtamista ja businesslogiikkaa tukevia alustoja. Työkaluina on mm. kokeilukulttuuri, yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa sekä kysynnän ja tarjonnan kohtauttaminen.


Tutkimusalueisiimme kuuluu myös alihankkijaverkoston toimintatapojen kehittäminen, kestävien ratkaisujen kilpailuedun selvittäminen sekä brändinrakennus ja viestintä.

Strategisen valinnan edistämät SDG tavoitteet

Tavoite 4 300x300.jpg

Tavoite 7 300x300.jpg

Tavoite 9 300x300.jpg

Tavoite 11 300x300.jpg