kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Strategia

Visio 2030

Luova edelläkävijä
Vastuullinen arktinen korkeakouluyhteisö

Lapin korkeakoulukonserni on kansallisesti ja kansainvälisesti johtava arktisen tutkimuksen ja osaamisen toimija ja edelläkävijä. Se on kahden korkeakoulun yhteisö, jonka erikoisosaaminen kohdistuu arktiseen globaaliin vastuullisuuteen, kestävään matkailuun sekä tulevaisuuden palveluihin ja etäisyyksien hallintaan.

Lapin korkeakoulujen tehtävänä on luoda uutta tietoa ja osaamista arktisen alueen hyvinvoinnille ja toimintaedellytyksille ja vahvistaa toimijoiden ja yhteisöjen vastuullisuutta. Kansalliset ja kansanväliset arktisen osaamisen verkostot edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Lapin korkeakouluyhteisö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Se tarjoaa opiskelijoille innostavan opiskeluympäristön, jossa digitaaliset ratkaisut, työ- ja elinkeinoelämän yhteydet sekä osallisuus koulutus- ja tutkimusverkostoihin ovat olennainen osa opintoja.

Lapin AMK strategia 

Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana.

STRATEGISET VALINNAT

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto profiloituvat arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimukseen sekä arktiseen olosuhdeosaamiseen. Toimintaa ohjaavat korkeakoulujen yhteiset strategiset valinnat.

Strategisten valintojen kautta tuotetaan ratkaisuja toimintaympäristössä todennettuihin tulevaisuuden haasteisiin yhteistyössä tutkimuskumppaneiden ja verkostojen kanssa. Niihin suunnatut toimenpidekokonaisuudet tuottavat uutta tietoa, osaamista ja välineitä tulevaisuuden ymmärtämiseen. Strategisiin valintoihin panostamalla saadaan paras vaikuttavuus muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategisilla valinnoilla Lapin korkeakoulut erottautuvat ja profiloituvat kansallisesti ja kansainvälisesti.

Globaali arktinen vastuu - Global arctic responsibility

Kestävä matkailu - Sustainable tourism


Tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta - Future services and reachability


STRATEGIAN MAHDOLLISTAJAT

Kansalliset ja kansainväliset verkostot

Kansallisilla ja kansainvälisillä verkostoilla mahdollistetaan ja varmistetaan strategisten valintojen vaikuttavuus sekä Lapin korkeakouluyhteisön vision toteutuminen.

Hyvinvointi ja yhteisöllisyyden tukeminen

Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämisohjelmalla lisätään opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia arjessa sekä edistetään vuorovaikutusta ja avointa toimintakulttuuria.

Koulutuksen kehittäminen

Koulutuksen kehittämisohjelmalla vastataan kansallisiin kehittämistarpeisiin
(tutkintokoulutuksen laajentaminen, digitaaliset palveluympäristöt, jatkuva oppiminen ja kansainvälistyminen) ja Lapin korkeakoulujen opetusyhteistyön edistämiseen.

Osaamisen uudistaminen ja rakenteiden vahvistaminen

Strategian toteuttamiseksi jatketaan Lapin korkeakouluyhteisön kehittämistä painopisteenä johtamisjärjestelmä, henkilöstövoimavarat ja uudet digitaaliset ratkaisut.