kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Strategia

Visio 2030

Luova edelläkävijä
Vastuullinen arktinen korkeakouluyhteisö

Lapin korkeakoulukonserni on kansallisesti ja kansainvälisesti johtava arktisen tutkimuksen ja osaamisen toimija ja edelläkävijä. Se on kahden korkeakoulun yhteisö, jonka erikoisosaaminen kohdistuu arktiseen globaaliin vastuullisuuteen, kestävään matkailuun sekä tulevaisuuden palveluihin ja etäisyyksien hallintaan.

Lapin korkeakoulujen tehtävänä on luoda uutta tietoa ja osaamista arktisen alueen hyvinvoinnille ja toimintaedellytyksille ja vahvistaa toimijoiden ja yhteisöjen vastuullisuutta. Kansalliset ja kansanväliset arktisen osaamisen verkostot edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Lapin korkeakouluyhteisö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Se tarjoaa opiskelijoille innostavan opiskeluympäristön, jossa digitaaliset ratkaisut, työ- ja elinkeinoelämän yhteydet sekä osallisuus koulutus- ja tutkimusverkostoihin ovat olennainen osa opintoja.

Lapin AMK strategian visualisointi 2022 slide size.png 

Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana.

Strategiset valinnat

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto profiloituvat arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimukseen sekä arktiseen olosuhdeosaamiseen. Toimintaa ohjaavat korkeakoulujen yhteiset strategiset valinnat.

Strategisten valintojen kautta tuotetaan ratkaisuja toimintaympäristössä todennettuihin tulevaisuuden haasteisiin yhteistyössä tutkimuskumppaneiden ja verkostojen kanssa. Niihin suunnatut toimenpidekokonaisuudet tuottavat uutta tietoa, osaamista ja välineitä tulevaisuuden ymmärtämiseen. Strategisiin valintoihin panostamalla saadaan paras vaikuttavuus muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategisilla valinnoilla Lapin korkeakoulut erottautuvat ja profiloituvat kansallisesti ja kansainvälisesti.

Strategian mahdollistajat

Kansalliset ja kansainväliset verkostot - Global+

Vuonna 2030 Lapin korkeakouluyhteisö on strategisten valintojen osaamisalueillaan vahvasti verkostoitunut houkutteleva toimija, joka tuottaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti laadukasta ja vaikuttavaa osaamista arktisista teemoistaan. Kansainvälisyys on luonteva, läpileikkaava osa korkeakoulun opetusta ja tutkimusta.

LUC Global+ ohjelman tavoitteena on luoda edellytykset korkeakoulun kansainvälistymiselle osana LUC strategian toteuttamista. Tavoitteena on nostaa Lapin korkeakoulujen kyvykkyyttä toimia osana kansainvälistä osaajaverkostoa ja olla houkutteleva yhteistyökumppani. Korkeakoulut vahvistavat kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista ja Suomen työmarkkinoille siirtymistä.

Hyvinvointi ja yhteisöllisyyden tukeminen - Work+

Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämisohjelmalla lisätään opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia arjessa sekä edistetään vuorovaikutusta ja avointa toimintakulttuuria.

Keskeisiä kehittämisohjelman painopisteitä ovat opiskelijoiden ja henkilöstön arjen hyvinvointi sekä yhteisöllisyys ja avoimen toimintakulttuurin edistäminen.

Koulutuksen kehittäminen - Study+

Lapin korkeakouluyhteisö rakentuu vahvuusperustaisuudelle ja opiskelijalähtöiselle pedagogiselle osaamiselle ja digitaalisuuden hyödyntämiselle.

Koulutuksen kehittämisohjelmalla vastataan kansallisiin kehittämistarpeisiin (tutkintokoulutuksen laajentaminen, digitaaliset palveluympäristöt, jatkuva oppiminen ja kansainvälistyminen) ja Lapin korkeakoulujen opetusyhteistyön edistämiseen.

Osaamisen uudistaminen ja rakenteiden vahvistaminen - Sync+

Strategian toteuttamiseksi jatketaan Lapin korkeakoulukonsernin kehittämistä painopisteenä johtamisjärjestelmä, henkilöstövoimavarat ja uudet digitaaliset ratkaisut.