kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely

uudistuva teollisuus

Lapin teollisuuden kilpailu- ja tuotantokyky edellyttävät jatkuvaa uudistumista ja uusia innovaatioita.

Lapissa on osaamista, koulutusta ja ajanmukaisia kehittämisympäristöjä - meillä on siis kaikki edellytykset olla teollisuuden, tuotekehityksen ja palveluiden edelläkävijöitä.

Uudistuvan teollisuuden osaamisryhmä etsii aktiivisesti ratkaisuja prosessi- ja kaivosteollisuuden digitalisaatio- ja tuotekehitystarpeisiin ja kehittää innovaatioita yhdessä yritysten, tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

Digitalisaatio, automaatio ja tekoäly muuttavat teollisuuden toimintatapoja, tuotteita ja kilpailutilannetta kiihtyvällä vauhdilla. Ne luovat samalla merkittäviä kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia.

 
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot
Fokus

Teollisuutta uudistava otteemme tunnetaan erityisesti käynnissäpidon ja materiaalitutkimuksen osaamisista. Teemme käynnissäpidon ja materiaalien käytettävyyden soveltavaa tutkimusta ja pilotointia. Tietokoneavusteiset mittaus- ja mallinnusmenetelmät, virtualisointi, kiertotalous, elinkaarenhallinta ja teollisuuden sivuvirrat kuuluvat myös osaamiskärkiimme.

Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin. Arvioimme omaa osaamistamme ja toimimme laadukkaasti.

Oppimis- ja kehittämisympäristöt ovat ajanmukaiset ja niitä hyödynnetään monipuolisesti opetuksessa ja TKI- ja palvelutoiminnassa. Koulutuksissa panostetaan opintopolkujen joustavuuteen, laadukkaaseen työelämälähtöiseen opetustarjontaan ja nykyaikaisiin opetusmenetelmiin.

Uudistuvan teollisuuden osaamisryhmä kehittyy jatkuvasti yhdessä kumppanien kanssa, sillä jatkuva oppiminen mahdollistuu niin TKI- kuin koulutustoiminnassa. Panostamme kumppanuuksiin, kansainvälisyyteen sekä osoitamme osaamistamme julkaisujen ja referenssien avulla.

LUC Strategia 2030

Kehittämishankkeet

Voit suodattaa teollisuutta kehittäviä hankkeitamme hanketietohaullamme.

Katso myös: Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet Lapin AMKissa.

Yrityspalvelut ja henkilöstökoulutus

Tekninen tuotekehitys ja mittaus- ja testauspalvelut

Tuotekehitysprosessi muuttaa markkinatarpeet ja tekniset mahdollisuudet myytäviksi tuotteiksi. Lapin AMK voi olla tukenasi tässä prosessissa monin tavoin tarjoamalla tuotteistettuja palveluita mittauksen, testauksen ja tuotekehityksen alueilla.

Palvelut

Elektroniikka- ja materiaalilaboratorio
Materiaalien käytettävyystestaus
Sähkölaboratoriot
Teollisuuden kunnossapito; analyysit ja esiselvitykset

Katso myös: Ardico. Lappilaisten TKI-organisaatioiden asiantuntijapalvelut yhden luukun periaatteella.

Ota yhteyttä

Veli-Matti Pelimanni, Kemi

Henkilöstön kehittämisen tueksi

 

 

Julkaisut

Uudistuvaa teollisuutta koskevia julkaisuja

Lapin ammattikorkeakoulun julkaisusarjojen luokat

 

Artikkeleita aiheesta

 

Videokanavamme soittolistat

Osaamisryhmä

Uudistuvan teollisuuden osaamisryhmä tunnistaa toimintaympäristönsä muutosvoimat ja siitä kumpuavat haasteet ja mahdollisuudet. Työelämäyhteydet ovat vahvat ja toiminta näkyvää, avointa ja vaikuttavaa.

Asiantuntijat esittäytyvät

(tietoa päivitetään)

Kumppanit ja verkostot
Referenssejä
Mantis-projekti
We developed a Cyber Physical System based Pro-­active Maintenance Service Platform Architecture enabling Collaborative Maintenance Ecosystems. Katso Mantis-projektin video.
Kiertotalous
Kiertotalous Lapin ammattikorkeakoulussa. Tutustu.
Rikasta Pohjoista
Kutsumme vuosittain huhtikuussa pohjoisen teollisuuden toimijat koolle Rikasta Pohjoista -foorumiin. Tutustu tapahtumaan verkkosivuillamme.
Respetra-kontti
Respetra-prototyyppi luotiin ammattikorkeakoulun ASM-ryhmässä maanalaiseksi suojapaikaksi kaivosten käyttöön. Tuote on valmistuskäytössä. Lue lisää Respetrasta.
Pullotuskone
Koneinsinööriopiskelijat kunnostivat Tornion Panimolle pullotuskoneen. Lue uutisjuttu Insinööriopiskelijoiden missio: viina pulloihin!
Keskustellaan somessa!

#uudistuvateollisuus #insinööriAMK #insinööriYAMK #LapinAMK #Pohjoistatekoa

Ota yhteyttä!

Uudistuva teollisuus -ryhmän osaamispäälliköt

Jouko Isometsä
p. 044 478 0231
jouko.isometsaLapin AMK sähköposti harmaa

Lauri Kantola
p. 050 337 6901
lauri.kantolaLapin AMK sähköposti harmaa

 

Lapin ammattikorkeakoulu
Kosmos
Tietokatu 1
94600 Kemi