kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely

DIGITAALISET RATKAISUT

Digitaalisiin teknologioihin tukeutuvat liiketoimintamallit, strategiat ja toimintatavat parantavat yritysten ja koko yhteiskunnan kilpailukykyä. Digitaalisessa ekosysteemissä välimatkojen merkitys katoaa, kun ihmiset ja laitteet ovat jatkuvasti yhdistettynä.


Yritysten toiminnan tehokkuus ja kilpailukyky nopeasti digitalisoituvissa toimintaympäristöissä.

Mitä ryhmä tekee ja mihin se Lapin kehittämisessä tähtää? Katso video.

 

Eikö yllä oleva video näy? Katso se Youtubessa.

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot
Fokus

Ryhmän avainosaamista on digitaalisten ratkaisujen kehittäminen ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa. Siihen kuulu autonomisten ja älykkäiden järjestelmien, digitaalisten käyttöliittymien ja kokemusten kehittämisosaaminen ja vahva ymmärrys digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksista.

Autamme yrityksiä suunnittelemaan

- älykkäitä, yhdistettyjä ja pelillisiä järjestelmiä,
- hyödyntämään digitaalisten ekosysteemien resurssitarjontaa,
- analysoimaan liiketoimintatietoa ja -dataa sekä
- uudistamaan asiakas- ja käyttäjäkokemuksia.

Pystymme myös kehittämään, myymään ja markkinoimaan uudenlaisia palvelukonsepteja, tuotteita ja palveluita.

Teknologiakehityksen osalta osaamisryhmä hallitsee

- pelimoottorit ja reaaliaikaiset 3D-ympäristöt (ml. XR-ratkaisut),
- robotiikka-alustat,
- data-analytiikan,
- web- ja mobiilikehityksen sekä
- IoT-sensorit ja tiedonsiirtoverkot.

Ryhmällä on kehityksessä vaadittavaa tietoturva, back-end ja tekoälyosaamista.

Hallitsemme myös kuvataidealan tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja navigoimme sujuvasti digitaalisen ja perinteisen kuvataiteen välillä. Ryhmällä on vahvaa kuvallista osaamista, kykyä toimia interaktiivisesti ajasta ja paikasta riippumatta sekä hyödyntää digitaalisen kuvataiteen työkaluja ja ympäristöjä.

Tutkimuskärkiämme ovat älykkäiden järjestelmien ja simulaatio-/peliteknologioiden yhdistäminen digitaalisten kaksosten (Digital Twins) toteutuksessa ja digitaalisiin kaksosiin liittyvät uudenlaiset liiketoimintamallit ja prosessit.

LUC Strategia 2030

Kehittämishankkeet

Voit suodattaa digitalisaatiota edistäviä hankkeitamme hanketietohaullamme.

Katso myös: Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet Lapin AMKissa.

Yrityspalvelut ja henkilöstökoulutus

Palvelut

Monialaiset yrityspalvelut

Katso Lapin ammattikorkeakoulun palvelut yrityksille ja yhteisöille.

Teknologiaongelmien ratkaisut kuukaudessa

TEQU on Lapin ammattikorkeakoulun palvelukonsepti, joka palvelee lappilaisia yrityksiä tuotekehityksessä ja tutkimuksessa.

Katso myös: Ardico. Lappilaisten TKI-organisaatioiden asiantuntijapalvelut yhden luukun periaatteella.

Henkilöstön kehittämisen tueksi

Julkaisut

Löydä digitalisaatiokehitystä koskevia julkaisujamme

E-kirjat

Artikkeleita aiheesta

Podcast-jaksot

Videokanavamme soittolistat

Osaamisryhmä

Digitaaliset ratkaisut on monialainen osaamisryhmä, joka kouluttaa, tutkii ja pilotoi digitaalisten state-of-the-art ratkaisujen toteuttamista ja hyödyntämistä liiketoiminnassa, teknologiakehityksessä ja kuvataiteessa.

(tietoa päivitetään)

Kumppanit ja verkostot

Kansainväliset

CERN
LTU
Wien Technikum
UArctic: Arctic Sustainable Art & Design

Kotimaiset

Kajaanin AMK
Arctic Connect Oy
LapIt
Työelämäyhteistyö: Fonecta, Digita 
Kuvataidekorkeakoulut
Tornion, Kemin ja Rovaniemen kaupungit
Referenssejä
Datan visualisointi

Esimerkkejä 3D-visualisoinneista: virtuaalikaivos, virtuaalimetsä, rakentaminen, metsäpelit ja onnettomuusharjoituksen simulointi. AR- ja VR-visualisointeja tehdään pLab-ohjelmistolaboratoriossamme.

Katso video.
TaideArt
Taiteilijat tarvitsevat uusia keinoja työllistymiseen. Tuotteistaminen, liiketoimintaosaaminen ja kyky tuoda omaa taidetta esille tukevat
taiteilijan menestystä. Tutustu TaideArt-hankkeen julkaisuun Taiteilijan uudet ansaintamallit, roolit ja toimeentulo.
Digiassari

Digiassari tunnistaa digitalisaation edistämiseen liittyviä kehityskohtia yrityksessä. Digiassari-valmennuksilla tuetaan Lapin alueen korkeakoulutettuja työnhakijoita sekä yrityksiä tarjoamalla molempia osapuolia hyödyttäviä mahdollisuuksia työllistämiseen. Tutustu valmennukseen.

Revontultentie kartalla
Yksi joki, kolme maata ja kymmenen siltaa. Revontultentie kulkee Tornio-Haaparannalta jokivartta pitkin Tromssaan saakka. Our Stories -hankkeessa keräsimme inspiroivia ja rajat ylittäviä tarinoita tien varren yhteisöistä. Tarinnallistaminen on palvelumuotoilun keino. Lue tarinoita, kuuntele musiikkia ja katsele videoita Revontultentien varrelta.
Keskustellaan somessa!

#digitaalisetratkaisut #tradenomiAMK #insinööriAMK #kuvataiteilijaAMK #LapinAMK #Pohjoistatekoa

Ota yhteyttä!

Digitaaliset ratkaisut -ryhmän osaamispäälliköt

Heikki Konttaniemi
p. 040 161 4521
heikki.konttaniemiLapin AMK sähköposti harmaa

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11
96300 Rovaniemi

Marika Saranne
p. 050 461 1345
marika.saranneLapin AMK sähköposti harmaa

Lapin ammattikorkeakoulu
Minerva
Kauppakatu 58
95400 Tornio