kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely

Älykäs rakennettu ympäristö

Älykäs rakennettu elinympäristö tarkoittaa rakennusten sekä liikenne-, yhdyskuntatekniikka- ja energiaverkostojen muodostamaa elinympäristöämme, jota rakennetaan kestävästi, digitaalisia teknologioita hyödyntäen.

Kestävä rakentaminen tarkoittaa rakentamisen elinkaarivaikutusten hallintaa. Siinä huomioidaan maankäytön tavoitteet ja ympäristövaikutukset sekä taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset.

ICT ja digitaaliset teknologiat mahdollistavat rakennetun ympäristön älykkään hallinnan rakennusten elinkaaren eri vaiheissa, auttavat säästämään resursseja, mahdollistavat hiilijalanjäljen pienentämisen ja tuovat käyttäjälähtöisyyden keskiöön.

Mitä ryhmä tekee ja mihin se Lapin kehittämisessä tähtää? Katso video.

 

Eikö yllä oleva video näy? Katso se Youtubessa.

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot
Fokus

Älykäs rakennettu ympäristö osaamisryhmän läpileikkaavana erityisosaamisena on olosuhdeosaaminen. Olosuhdeosaaminen käsittää pohjoisten alueiden ilmasto-olosuhteissa tapahtuvan rakentamisen, etäisyyksien hallinnan ja mittaustekniikan sekä hallitut olosuhdeosaamiset eri ympäristöissä.

Osaamisryhmä vastaa maanmittaustekniikan ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksista sekä rakennusmestarikoulutuksesta Lapin AMKissa. Se tekee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä, ylläpitää osaamis- ja oppimisympäristöjä, harjoittaa palveluliiketoimintaa ja koulutusmyyntiä sekä järjestää erikoistumiskoulutuksia.

Osaamista ovat erityisesti:

• Energiatehokkuus ja vähähiilisyys arktisissa olosuhteissa
• ICT soveltaminen rakennetussa ympäristössä käyttäjälähtöisesti
• Rakentamisen kiertotalous ja elinkaaritekniikka
• Rakennetun ympäristön palvelukonseptit yrityksille, teknologiaprotot, tuotemuotoilu
• Uusiutuvan energian ratkaisut ja IoT
• Rakennetun ympäristön tietomallit ja digitaalinen työnkulku
• Räätälöidyt olosuhdetestaukset
• Puurakentaminen
• Rakennusterveysasiantuntijakoulutus (RTA)

LUC Strategia 2030

Kehittämishankkeet

Voit suodattaa älykästä rakentamista ja maankäyttöä edistäviä hankkeitamme hanketietohaullamme.

Katso myös: Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet Lapin AMKissa.

Yrityspalvelut ja henkilöstökoulutus

Palvelut

Monialaiset yrityspalvelut

Katso Lapin ammattikorkeakoulun palvelut yrityksille ja yhteisöille.

Teknologiaongelmien ratkaisut kuukaudessa

TEQU on Lapin ammattikorkeakoulun palvelukonsepti, joka palvelee lappilaisia yrityksiä tuotekehityksessä ja tutkimuksessa.

Katso myös: Ardico. Lappilaisten TKI-organisaatioiden asiantuntijapalvelut yhden luukun periaatteella.

Henkilöstön kehittämisen tueksi

Julkaisut

Löydä rakentamista ja maankäyttöä koskevia julkaisujamme

E-kirjat

Artikkeleita aiheesta

Podcast-jaksot

Videokanavamme soittolistat

Osaamisryhmä
(tietoa päivitetään)
Kumppanit ja verkostot

Kotimaiset sopimuskumppanit

Muut yhteistyökumppanit

• Rakennustuoteteollisuus
• Digita
• Kaivosyritykset
• Mittausalan yritykset
• Infra-alan yritykset
• Suuret rakennusalan yritykset
• Roadscanners
• NEVE
• Digipolis

Keskustellaan somessa!

#älykäsrakennettuympäristö  #rakentaminen #maankäyttö #insinööriAMK #LapinAMK #Pohjoistatekoa

Ota yhteyttä!

Älykäs rakennettu ympäristö -ryhmän osaamispäällikkö

Kai Ryynänen
p. 040 526 1596
kai.ryynanenLapin AMK sähköposti harmaa

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11
96300 Rovaniemi