kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely

Älykäs rakennettu ympäristö

Älykäs rakennettu elinympäristö tarkoittaa rakennusten sekä liikenne-, yhdyskuntatekniikka- ja energiaverkostojen muodostamaa elinympäristöämme, jota rakennetaan kestävästi, digitaalisia teknologioita hyödyntäen.

Kestävä rakentaminen tarkoittaa rakentamisen elinkaarivaikutusten hallintaa. Siinä huomioidaan maankäytön tavoitteet ja ympäristövaikutukset sekä taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset.

ICT ja digitaaliset teknologiat mahdollistavat rakennetun ympäristön älykkään hallinnan rakennusten elinkaaren eri vaiheissa, auttavat säästämään resursseja, mahdollistavat hiilijalanjäljen pienentämisen ja tuovat käyttäjälähtöisyyden keskiöön.

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot
Fokus

Älykäs rakennettu ympäristö -osaamisryhmän läpileikkaavana erityisosaamisena on olosuhdeosaaminen. Olosuhdeosaaminen käsittää pohjoisen alueiden (jopa arktisen) ilmasto-olosuhteissa tapahtuvan rakentamisen ja mittaustekniikan sekä hallitut olosuhdeosaamiset laboratorioympäristössä.

Toiminnassa huomioidaan kiinteistöjen hallinnan erityiskysymykset, terveys ja ympäristövaikutukset. Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on eri osapuolten aktiivinen vuorovaikutus, esteettisyys ja rakentamisen laatu.

Ryhmä vastaa maanmittaustekniikan ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksista Lapin AMKissa. Se tekee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä, ylläpitää laboratorioympäristöjä, harjoittaa palveluliiketoimintaa ja koulutusmyyntiä ja järjestää erikoistumiskoulutuksia.

Erityisiä osaamisalueita

 • Teknologian, bisneksen ja designin integraatio
 • Älykkään rakentamisen prototyypit ja simuloinnit
 • ICT (Cloud ja data, laitesuunnittelu, tiedonkeruu) soveltaminen rakennetussa ympäristössä käyttäjälähtöisesti
 • Vähähiilinen rakentaminen
 • Olosuhdeosaaminen (ml. olosuhdetestaus)
 • Älykäs liikenteen kunnossapito
 • Älykäs talotekniikka
 • Kestävä rakentaminen
 • Rakennusten ja järjestelmien mallintaminen ja 3D-suunnittelu
 • Kiinteistöjärjestelmän kehittäminen ja ylläpito
 • Älykäs energianhallinta
 • Olosuhdeosaamisen hallintaLUC Strategia 2030

Kehittämishankkeet

Voit suodattaa älykästä rakentamista ja maankäyttöä edistäviä hankkeitamme hanketietohaullamme.

Katso myös: Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet Lapin AMKissa.

Yrityspalvelut ja henkilöstökoulutus

Palvelut

Monialaiset yrityspalvelut

Katso Lapin ammattikorkeakoulun palvelut yrityksille ja yhteisöille.

Teknologiaongelmien ratkaisut kuukaudessa

TEQU on Lapin ammattikorkeakoulun palvelukonsepti, joka palvelee lappilaisia yrityksiä tuotekehityksessä ja tutkimuksessa.

Katso myös: Ardico. Lappilaisten TKI-organisaatioiden asiantuntijapalvelut yhden luukun periaatteella.

 

Henkilöstön kehittämisen tueksi

Julkaisut

Rakentamista ja rakennettuja ympäristöjä koskevia julkaisuja

Lapin ammattikorkeakoulun julkaisusarjojen luokat

 

Artikkeleita aiheesta

 

Videokanavamme soittolistat

Osaamisryhmä
(tietoa päivitetään)
Kumppanit ja verkostot

Kansainväliset

Luulajan teknillinen yliopisto
UiT Arctic University of Norway
Puurakentamisen verkostot

Kotimaiset sopimuskumppanit

Lappset Group Oy
Maanmittauslaitos

Muut yhteistyökumppanit

Oulun ja Lappeenrannan yliopisto
kylmälaitevalmistajat, lämpöpumppuvalmistajat
Rakennustuoteteollisuus
Älytie klusterit
Toptester
PBM
Luke
Keskustellaan somessa!

#älykäsrakennettuympäristö  #kestävärakentaminen #maankäyttö #insinööriAMK #LapinAMK #Pohjoistatekoa


Ota yhteyttä!

Älykäs rakennettu ympäristö -ryhmän osaamispäällikkö

Kai Ryynänen
p. 040 526 1596
kai.ryynanenLapin AMK sähköposti harmaa

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11
96300 Rovaniemi