kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Johtoryhmä

Rehtori Riitta Rissanen

Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja ja rehtori

  • johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa LUC-strategian mukaisesti
  • vastaa ammattikorkeakoulun tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä ammattikorkeakoulun toiminnan laadusta.

Johtoryhmän tehtävänä on avustaa rehtoria Lapin ammattikorkeakoulun johtamisessa ja ‎kehittämisessä.

 

Hannele Keränen, osaamisaluejohtaja, Pohjoinen hyvinvointi ja palvelut

Hannu Kähkölä, osaamisaluejohtaja, Arktiset luonnovarat ja talous

Osaamisaluejohtajat vastaavat osaamisalueensa koulutusvastuiden (opetus, TKI, liiketoiminta) suunnittelusta, taloudesta ja tuloksesta sekä laadusta ja kehittämisestä

  • strategian toimeenpanosta
  • viestinnästä, vuorovaikutuksesta ja yhteisöllisyyden rakentamisesta
  • työelämä- ja sidosryhmäyhteistyöstä
  • LUC- yhteistyön tavoitteiden toteutumisesta

Hannu Gylden, vastuullisuusjohtaja

Hannu Gylden johtaa ja kehittää Lapin ammattikorkeakoulun vastuullisuuden kokonaisuutta sekä toimii Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n varatoimitusjohtajana.

 

Johtoryhmän asiantuntijajäsenet

Ari Konu, hallintojohtaja, LUC palvelut

Hallintojohtajan vastuualueeseen kuuluu Lapin korkeakoulujen toimiva hallinto ja hallintopalveluiden tuottaminen ja kehittäminen. 

 

Elisa Kusmin, talousjohtaja, LUC palvelut

Talousjohtaja vastaa kuuluu talous-, kiinteistö- ja hankintapalveluiden johtamisesta, laadusta ja tarvelähtöisestä kehittämisestä.

 

Pia Satta, henkilöstöjohtaja, LUC palvelut

Henkilöstöjohtajan vastuualueeseen kuuluu Lapin korkeakoulujen henkilöstöpalveluiden tuottaminen ja kehittäminen sekä osaamisen kehittäminen ja uudistaminen.


Ulla Okkonen, viestintäpäällikkö, LUC palvelut

Viestintäpäällikkö vastaa Lapin AMKin viestinnän ja markkinoinnin koordinoinnista ja kehittämisestä, tukee Lapin AMKin johtoa viestintätehtävissä sekä vastaa muutos- ja kriisiviestinnästä.

 

Kristiina Hintikka-Kukkola, johdon sihteeri

  • johtoryhmän sihteeri