kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Johtoryhmä

Rehtori Riitta Rissanen

Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja ja rehtori

  • johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa LUC-strategian mukaisesti
  • vastaa ammattikorkeakoulun tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta sekä ammattikorkeakoulun toiminnan laadusta.

Johtoryhmän tehtävänä on avustaa rehtoria Lapin ammattikorkeakoulun johtamisessa ja ‎kehittämisessä.


Hannele Keränen, osaamisaluejohtaja, Pohjoinen hyvinvointi ja palvelut

Hannu Kähkölä, osaamisaluejohtaja, Arktiset luonnovarat ja talous

Osaamisaluejohtaja vastaa osaamisalueensa koulutusvastuiden (opetus, TKI, liiketoiminta) suunnittelusta, taloudesta ja tuloksesta sekä laadusta ja kehittämisestä

  • strategian toimeenpanosta
  • viestinnästä, vuorovaikutuksesta ja yhteisöllisyyden rakentamisesta
  • työelämä- ja sidosryhmäyhteistyöstä
  • LUC- yhteistyön tavoitteiden toteutumisesta


Ari Konu, hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja vastaa Lapin AMKin toimivasta hallinnosta, osaamisen kehittämisestä ja uudistamisesta, henkilöstö- ja hallintopalveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä sekä LUC-yhteistyön koordinoinnista.


Sinikka Jänkälä, talousjohtaja

Talousjohtajan vastuualueeseen kuuluu Lapin AMKin vaikuttavuuden lisääminen ja liiketoimintamallin kehittäminen, talouspalvelut, tilat ja tilojen turvallisuus sekä kampuspalvelut.


Jouko Tiirola, korkeakoulupalveluiden johtaja

Korkeakoulupalveluiden johtaja vastaa ennakointitiedon tuottamisesta, laadunhallinnasta, oppimis- ja ohjauspalveluista sekä TKI-palveluista.


Ulla Okkonen, viestintäpäällikkö

Viestintäpäällikkö vastaa Lapin AMKin viestinnän ja markkinoinnin koordinoinnista ja kehittämisestä, tukee Lapin AMKin johtoa viestintätehtävissä sekä vastaa muutos- ja kriisiviestinnästä.


Kristiina Hintikka-Kukkola, johdon sihteeri

  • johtoryhmän sihteeri