kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely

Lapin ammattikorkeakoulu oy

 

Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n omistavat

Osakeyhtiön kotipaikka on Kemi ja hallituksen puheenjohtajuus on Lapin yliopistolla.

Yhtiön toimitusjohtaja on rehtori Riitta Rissanen.

Y-tunnus: 2528792-5

Hallitus

Ammattikorkeakoulun hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtiökokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan yhdeksän (9) jäsentä.

Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Vaaleilla valittavan henkilöstöä edustavan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään hallituksen hyväksymässä vaalisäännössä. Opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään opiskelijakunnan säännöissä, jotka vahvistaa rehtori. Yhtiökokous vahvistaa nämä valinnat.

Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi. Hallituksen muut jäsenet ovat vararehtori Satu Uusiautti (Lapin yliopisto), suunnittelujohtaja Jorma Puuronen (Lapin yliopisto), kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen (varapuheenjohtaja, Kemin kaupunki), kaupunginjohtaja Jukka Kujala (Tornion kaupunki), toimitusjohtaja Liisa Ansala (Lapin kauppakamari), kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio (Rovaniemen kaupunki) sekä Lapin AMKin opiskelijajäsen Joel Manninen ja henkilöstöjäsen Kenneth Karlsson. Hallituksen sihteerinä toimii vastuullisuusjohtaja Hannu Gyldén.

Hallitus hoitaa osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoululain mukaiset tehtävät, huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä vastaa siitä, että ammattikorkeakoulu organisoidaan ja sitä johdetaan säännösten mukaisesti. Hallituksen esittelijänä toimii rehtori tai hänen määräämänsä henkilö.

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi:

  • päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
  • päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös
  • huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä
  • hyväksyä ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot ammattikorkeakoulua koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa
  • hyväksyä ammattikorkeakoululain 42 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus ammattikorkeakoulun puolesta;
    valita ja erottaa rehtori ja vararehtori
  • hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset ja päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta
  • päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.


Lisätietoja hallituksen toiminnasta

Vastuullisuusjohtaja, varatoimitusjohtaja Hannu Gyldén
P. 040 195 5268
hannu.gylden(at)lapinamk.fi