kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Jatkuva oppiminen

Oikeus oppia aina

Lappi on laaja ja harvaan asuttu. Tämän vuoksi yksi strategiamme painoaloista on etäisyyksien hallinta.

Olemme kehittäneet systemaattisesti ja tavoitteellisesti ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista ja muita toimintamalleja, jotka vahvistavat ihmisten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.

 

Jatkuvalla oppimisella tarkoitamme mahdollisuutta osaamisen kehittämiseen ja uudistamiseen elämän ja työuran eri vaiheissa.

Jatkuvaan oppimiseen kuuluu kaikki elämän aikana tapahtuva oppiminen, jonka tarkoituksena on kehittää yksilön tietoja, taitoja ja kykyjä sekä henkilökohtaisessa, yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa elämässä että työelämässä. 

 

Tätä teemme

Keinojamme työelämän osaamistarpeiden tyydyttämiseksi ja yksilöiden jatkuvan osaamisen mahdollistamiseksi:

1. Muuntokoulutukset

2. Pääosin työpaikalla tapahtuva tutkintoon johtava koulutus

3. Henkilöstökoulutukset ja -valmennukset

5. Avoin ammattikorkeakoulutus

6. Erikoistumiskoulutukset

7. Ylempi ammattikorkeakoulutus

 

Jatkuvaa oppimista edesautetaan myös sujuvilla oppimispoluilla.

Polkuopinnot

Väyläopinnot