kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely

LUC tietohallinto ja IT-palvelut

Lapin ammattikorkeakoululla ja Lapin yliopistolla on yhteinen LUC Tietohallinto. LUC IT-palvelut vastaa Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhteistyönä IT-palvelutuotannosta.

LUC Tietohallinto

LUC Tietohallinnon tehtävänä on tukea korkeakoulujen strategisia tavoitteita ja operatiivista toimintaa tietotekniikan ja tietojärjestelmien avulla. Tietohallinto tukee opetuksen, tutkimuksen ja TKI-toiminnan sekä hallinnon prosesseja ja niiden kehittämistä yhdessä prosessien omistajien kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että LUC Tietohallinto on mukana, kun suunnitellaan, hankitaan ja toteutetaan prosesseja tukevia tietojärjestelmiä ja tietoteknisiä välineitä. LUC Tietohallinto nähdään organisaatioiden johdossa kiinteänä osana strategista ja operatiivista johtamista.
Lapin korkeakoulujen kansallinen yhteistyö digitalisaation edistämiseksi etenee myös yliopistojen IT-johtajien FUCIO-verkostossa ja ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkostossa. Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu toimivat kansallisissa yhteistyömuodoissa sekä erilaisissa konsortioissa sekä projekteissa.


LUC IT-palvelut

LUC IT-palveluiden yhteistyön avulla on parannettu palvelujen kustannustehokkuutta ja laatua sekä lisäksi on pystytty hallitsemaan aiempaa paremmin palveluihin kohdistuneita henkilöstö- ja teknologiariskejä. Lappiin syntynyt ainutlaatuinen IT-infrastruktuuri tukemaan niin oppimista, opetusta, tutkimusta kuin niiden kehittämistä. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan sujuvan liikkuvuuden oppilaitosten välillä.

Oppilaitokset tuottavat yhteisesti tietoliikenne-, palvelinympäristö-, työasema-, tietoturva-, ICT-hankintapalvelut ja ICT-palvelupistetoiminnan. Yhteistyötä johdetaan yhteisessä LUC IT-johtoryhmässä.

LUC IT-info