Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely

Visio 2030

Luova edelläkävijä
Vastuullinen arktinen korkeakouluyhteisö

Lapin korkeakoulukonserni on kansallisesti ja kansainvälisesti johtava arktisen tutkimuksen ja osaamisen toimija ja edelläkävijä. Se on kahden korkeakoulun yhteisö, jonka erikoisosaaminen kohdistuu arktiseen globaaliin vastuullisuuteen, kestävään matkailuun sekä tulevaisuuden palveluihin ja etäisyyksien hallintaan.

Lapin korkeakoulukonsernin tehtävänä on luoda uutta tietoa ja osaamista arktisen alueen hyvinvoinnille ja toimintaedellytyksille ja vahvistaa toimijoiden ja yhteisöjen vastuullisuutta. Kansalliset ja kansanväliset arktisen osaamisen verkostot edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Lapin korkeakouluyhteisö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Se tarjoaa opiskelijoille innostavan opiskeluympäristön, jossa digitaaliset ratkaisut, työ- ja elinkeinoelämän yhteydet sekä osallisuus koulutus- ja tutkimusverkostoihin ovat olennainen osa opintoja.

 

LUC strateginen tahtotila.jpg

 

STRATEGISET VALINNAT

Lapin korkeakoulukonserni profiloituu arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimukseen sekä arktiseen olosuhdeosaamiseen. Toimintaa ohjaavat strategiset valinnat.

Globaali arktinen vastuu - Global arctic responsibility

Tavoitteena on arktisen ympäristön sosiaalisten, kulttuuristen, tuotannollisteknologisten ja ekologisten muutosten tunnistaminen ja hallinta, saamen- ja alkuperäiskansojen tutkimus sekä ratkaisut kestävän kehityksen varmistamiseksi.

Kestävä matkailu - Sustainable tourism

Tavoitteena on arktisen matkailun ekologisten, yhteisöllisten ja taloudellisten vaikutusten tunnistaminen, ennakointi ja hallinta sekä ratkaisut vastuullisen toiminnan tukemiseksi.

Tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta - Future services and reachability

Tavoitteena on tulevaisuuden palvelutarpeiden tunnistaminen, palveluratkaisujen muotoilu ja kehittäminen palveluiden saavutettavuuden, tasa-arvoisen koulutuksen ja hyvinvoinnin toteutumiseksi harvaan asutuilla alueilla.


STRATEGIAN MAHDOLLISTAJAT

Kansalliset ja kansainväliset verkostot

Kansallisilla ja kansainvälisillä verkostoilla mahdollistetaan ja varmistetaan strategisten valintojen vaikuttavuus sekä Lapin korkeakoulukonsernin vision toteutuminen.

Hyvinvointi ja yhteisöllisyyden tukeminen

Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämisohjelmalla lisätään opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia arjessa sekä edistetään vuorovaikutusta ja avointa toimintakulttuuria.

Koulutuksen kehittäminen

Koulutuksen kehittämisohjelmalla vastataan kansallisiin kehittämistarpeisiin
(tutkintokoulutuksen laajentaminen, digitaaliset palveluympäristöt, jatkuva oppiminen ja kansainvälistyminen) ja Lapin korkeakoulukonsernin opetusyhteistyön edistämiseen.

Osaamisen uudistaminen ja rakenteiden vahvistaminen

Strategian toteuttamiseksi jatketaan Lapin korkeakoulukonsernin kehittämistä painopisteenä johtamisjärjestelmä, henkilöstövoimavarat ja uudet digitaaliset ratkaisut.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK