kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely

Lapin korkeakoulukonserni LUC

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto muodostavat yhdessä Lapin korkeakoulukonsernin (LUC).

Lapin korkeakoulukonserni on kansallisesti ja kansainvälisesti johtava arktisen tutkimuksen ja osaamisen toimija ja edelläkävijä. Se on kahden korkeakoulun yhteisö, jonka erikoisosaaminen kohdistuu arktiseen globaaliin vastuullisuuteen, kestävään matkailuun sekä tulevaisuuden palveluihin ja etäisyyksien hallintaan.

Lapin korkeakouluyhteisön erikoisosaaminen kohdistuu arktiseen globaaliin vastuullisuuteen, kestävään matkailuun sekä tulevaisuuden palveluihin ja etäisyyksien hallintaan. Se luo uutta tietoa ja osaamista arktisen alueen hyvinvoinnille ja toimintaedellytyksille ja vahvistaa toimijoiden ja yhteisöjen vastuullisuutta. Kansalliset ja kansanväliset arktisen osaamisen verkostot edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Katso Lapin kammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen LUC strategia 2030

Lapin korkeakouluyhteisö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Se tarjoaa opiskelijoille innostavan opiskeluympäristön, jossa digitaaliset ratkaisut, työ- ja elinkeinoelämän yhteydet sekä osallisuus koulutus- ja tutkimusverkostoihin ovat olennainen osa opintoja.

Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti MTI

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) muodostavat Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun matkailualan yksiköt. Asiantuntijayhteisössä ovat mukana myös Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU:n ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian matkailu- ja liitännäisalojen asiantuntijat.

MTI toimii matkailualan suunnannäyttäjänä ja luo pohjaa koko toimialan paremmille toimintaedellytyksille. Pohjoinen on MTI:lle laboratorio, jossa on mahdollisuus testata uusia teorioita, toimintamalleja ja käytänteitä autenttisissa matkailukohteissa

LUC palvelut

Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteiset LUC palvelut tuottaa ja järjestää korkeakoulujen tarvitsemat tuki- ja hallintopalvelut laadukkaasti, tasa-arvoisesti ja yhdenmukaisesti. Tuki- ja hallintopalveluita johdetaan keskitetysti, mutta tuotetaan hajautetusti kolmella paikkakunnalla.

Lapin yliopiston ja Lapin AMKin hallitusten päätöksellä palvelut tuottaa Lapin yliopisto 1.1.2021 alkaen.