kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ilmoituskanava
Ilmoituskanava
Lapin ammattikorkeakoululla on käytössään Ilmoittajansuojelulain mukainen sisäinen ilmoituskanava. Ilmoituskanavan kautta voit ilmoittaa luottamuksellisesti rikoksista, rikkomuksista, väärinkäytöksistä tai muista teoista tai laiminlyönneistä. Ilmoittajana voit olla henkilökunnan jäsen tai korkeakouluyhteisön ulkopuolinen henkilö.
Ilmoituksen tekeminen
Ilmoituksen voi antaa omalla nimellään tai nimettömästi. Nimettömästi tehty ilmoitus voi kuitenkin vaikeuttaa ilmoituksen käsittelyä. Tapahtunut teko on hyödyllistä kuvailla ilmoitukseen mahdollisimman tarkasti, jotta pystymme selvittämään sen.

Tallenna itsellesi ilmoituskanavan käyttäjätunnus ja salasana, kun avaat ilmoituskanavasivun ensimmäisen kerran. Tunnusten avulla pääset kirjautumaan ilmoituskanavaan myöhemmin uudelleen ja seuraamaan ilmoituksen käsittelyn tilaa. Lähetämme sinulle vastaanottokuittauksen ilmoituksen vastaanottamisesta 7 vuorokauden kuluessa ilmoituskanavan kautta. Voimme kysyä sinulta myös ilmoituskanavan kautta ilmoitukseesi lisätietoja ja voit myös itse lähettää meille vielä ilmoituksen jättämisen jälkeen lisätietoja. Vastaanottoilmoitusta ja tietoa toteutetuista toimenpiteistä ei toimiteta nimettömänä tehtyihin ilmoituksiin. Tunnukset poistetaan kolmen kuukauden kuluttua viimeisestä kirjautumisesta.

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Siirry tästä ilmoituskanavaan.
Ilmoituksen käsittely
Ilmoitus käsitellään Lapin ammattikorkeakoulussa luottamuksellisesti. Ilmoituksia käsittelevät vain ilmoitusten käsittelyyn määritetyt henkilöt ja heitä sitoo salassapitovelvollisuus. Ilmoittajansuojelulain mukaisesti ilmoittajana saat suojelua, jotta henkilöllisyytesi ei tule ilmi, eikä sinuun voida kohdistaa vastatoimia.
Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely on tarpeen Lapin ammattikorkeakoulun lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, artiklan 6, kohdan 1 mukaiseen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen ja yleisen edun mukaiseen viranomaistehtävään. Erityisten henkilötietoryhmien käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, artiklan 9 mukaiseen rekisteröidyn suostumukseen sekä lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 30 §.


Lapin ammattikorkeakoulu on rekisterinpitäjä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa ilmoituskanavan käyttö, jolla henkilökunnan jäsen, opiskelija tai korkeakouluyhteisön ulkopuolinen henkilö voi antaa ilmi havaitsemansa rikoksen, rikkomuksen, väärinkäytöksen, muun teon taikka laiminlyönnin. Ilmoitus ja siihen liittyvät henkilötiedot poistetaan, kun ilmoituksella ei ole enää merkitystä oikeudellisen vaatimuksen kannalta. Ilmoitus poistetaan ilmoituskanavasta 5 vuodessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteröidyn oikeudet riippuvat siitä, onko rekisteröity ilmoituksen tekijä vai ilmoituksen kohde. Rekisteröidyn ollessa ilmoittaja, hänellä on oikeus saada pääsy tietoihin ja pyytää tietojensa oikaisemista. Rekisteröidyn ollessa ilmoituksen kohde, hänellä on oikeus saada pääsy tietoihin, kun asian käsittely on päättynyt ja jos tiedon antamisesta ei aiheudu haittaa.