kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Lapin AMK - Ajankohtaista - Hoitotiedepäivät 2019

Tiivistelmät, suulliset esitykset ja posterit

Monikulttuurisuusteema korostuu erityisesti hoitotiedepäivien pääpuhujien esityksissä.

Muihin esityksiin (suulliset esitykset ja posterit) pyydetään tarjoamaan myös laajemmin aiheita ajankohtaisista hoitotieteellisistä tutkimuksista ja kehittämishankkeista.

Tiivistelmä

Esitysten tiivistelmät kootaan sähköiseksi julkaisuksi, joka on luettavissa ja ladattavissa tapahtuman etusivulta muutamaa päivää ennen tapahtumaa.


Suulliset esitykset

Rinnakkaisesitykset
Torstai 28.3.2019

TILA B304

IKÄÄNTYNEIDEN HOIDON JA PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN
Sari Arolaakso

15.00-15.15 GERONTOLOGISEN HOITOTYÖN OSAAMISALUEET
Tohmola Anniina ym.

15.15-15.30 VANHUSTYÖN ESIMIESTEN EETTINEN STRESSI
Jumisko Eija ym.

15.30-15.45 MUISTISAIRAAN ASUKKAAN KIVUN ARVIOINNIN JA LÄÄKKEETTÖMÄN KIVUNHOIDON KEHITTÄMINEN
Marttinen Heli

15.45-16.00 IKÄIHMISTEN KAATUMISEN ENNALTAEHKÄISY TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖSSÄ
Mäkinen Kirsi ym.

16.00-16.15 TEKNOLOGIA AVUKSI KOTIHOITOON
Arolaakso Sari ym.

16.15- 16.30 TOIMIVAA KOTIHOITOA LAPPIIN
Arolaakso Sari

TILA B204

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN: KOHDERYHMÄNÄ NUORET JA ÄIDIT
Lipponen Tarja

15.00-15.15 HYVINVOINTIVALMENNUKSEN VAIKUTUKSEN KOULULAISTEN POSITIIVISEEN MIELENTERVEYTEEN
Kehusmaa Johanna ym.

15.15-15.30 LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA YKSINÄISYYDESTÄ JA SEN MERKITYKSESTÄ TERVEYTEEN
Hyvönen Riitta ym.

15.30-15.45 POHJOIS-SUOMALAISTEN NUORTEN ELINTAPAPROFIILIT JA NIIDEN YHTEYS PAINOINDEKSIIN
Marttila-Tornio Kaisa

15.45-16.00 OHJAAJIEN NÄKÖKULMIA YKSIN MAAHAN TULLEIDEN ALAIKÄISTEN TURVAPAIKANHAKIJOIDEN SELVIYTYMISKYVYN TUKEMISEEN
Isokoski Annukka ym.

16.00-16.15 SYNNYTYSPALVELUN LAATU ÄITIEN KOKEMANA
Kortet Saija ym.

16.15- 16.30 ÄITIEN SELVIYTYMISKEINOT LAPSIVUODEPSYKOOSIN KOHDATESSA
Svanberg-Karhu Marja-Leena

TILA B207

KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN ERILAISISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ
Kuivila Heli

15.00-15.15 SAIRAANHOITAJAKSI KAMPUSALUEEN ULKOPUOLELTA –KOULUTUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI
Saranki-Rantakokko Sirkka

15.15-15.30 SOTE-SILTA - KORKEASTIKOULUTETUN MAAHANMUUTTAJAN PÄTEVÖITYMISPOLKU
Ezeonodo Aino ym.

15.30-15.45 TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJAOPISKELIJOIDEN KÄSITYKSIÄ TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJAN TYÖSSÄ TARVITTAVASTA OSAAMISESTA
Kuivila Heli ym.

15.45-16.00 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ OPPIMASSA HYVINVOINTIPYSÄKILLÄ
Meinilä Arja

16.00-16.15 HOITOTYÖN OPINNÄYTETYÖT JA SOTE-OSAAMINEN
Seppänen Raija

16.15- 16.30 MENTORS’ COMPETENCES TO IMPROVE CLINICAL LEARNING ENVIRONMENTS IN ITALIAN NURSING EDUCATION: A CROSS-SECTIONAL STUDY
Tomietto Marco ym.

TILA Auditorio

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN HOITOTYÖSSÄ, JOHTAMISESSA JA KOULUTUKSESSA
Saranki-Rantakokko Sirkka

15.00-15.15 SUULLISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN POTILAAN HOITOVASTUUN SIIRTYESSÄ HOITO-OSASTOLTA LEIKKAUSOSASTOLLE
Kervinen Katja

15.15-15.30 OSAAMISEN KEHITTÄMISEN PROSESSIN KUVAUS TEHO – JA VALVONTAOSASTOLLA KAINUUN KESKUSSAIRAALASSA
Jäppinen Minna

15.30-15.45 SAIRAANHOITAJAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN ELEKTIIVISEN LEIKKAUSPOTILAAN PREOPERATIIVISESSA OHJAUKSESSA
Nissi-Lämsä Jaana

15.45-16.00 ENSIHOITAJIEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN AKUUTTIA KORONAARISYNDROOMAA SAIRASTAVAN POTILAAN HOITOTYÖSSÄ
Sirviö Minna

16.00-16.15 HYVINVOINTIALOJEN ESIMIESTEN OSAAMISTARPEISIIN PERUSTUVA LISÄ- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Kaasalainen Marja

16.15- 16.30
EU- TAI ETA-MAIDEN ULKOPUOLELTA TULEVIEN SAIRAANHOITAJIEN OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIKORKEAKOULUISSA
Saranki-Rantakokko Sirkka


rinnakkaisESITYKSET
PErjantai 29.3.2019

TILA B204

KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMIS- JA TUTKIMUSTOIMINTA MONIALAISISSA TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ
Hökkä Minna

13.30-13.45 SYÖPÄÄ SAIRASTAVAN POTILAAN LÄÄKEHOITOPROSESSIN MONIAMMATILLINEN KEHITTÄMINEN
Heikkinen Virpi

13.45-14.00 PALLIATIIVISEN KOULUTUKSEN MONIALAINEN JA TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMINEN
Hökkä Minna ym.

14.00-14.15 RAKENTEISEN HOITOTYÖN KIRJAAMISEN JA RAFAELA-HOITOISUUSLUOKITUKSEN PPCQ-MITTARIN YHTEISKÄYTÖN KEHITTÄMINEN
Romppainen Riina

14.15-14.30 MONIÄÄNISYYS VOIMAVARANA TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ CASE KOTISAIRAALA ALIISA, KAINUUN SOTE
Väyrynen Outi

14.30-14.45 LAPIN HOIVAKODIT KUNTOON – YHTEISÖLLINEN KOULUTUSHANKE
Saarnio Reetta ym.

14.45- 15.00 OPETUSMODUULIN HYÖDYNTÄMINEN UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYKSESSÄ
Kokki Anni ym.

TILA Auditorio

DIGI- JA TEKNOLOGIAOSAAMINEN HOITOTYÖSSÄ Siira Heidi

13.30-13.45 TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN DIGIOSAAMINEN
Siira Heidi ym.

13.45-14.00 HOITOHENKILÖKUNNAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN DIGITALISAATIOTA HYÖDYNTÄVÄN PITKÄAIKAISSAIRAAN ASIAKKAAN PALVELUKETJUN UUDISTAMISESSA Haverinen Merja

14.00-14.15 IMETYSOHJAUKSEN MOBIILISOVELLUS RASKAANA OLEVILLE JA SYNNYTTÄNEILLE PERHEILLE
Nikula Pirkko ym.

14.15-14.30 UBIIKIN OHJAUSYMPÄRISTÖN KÄYTETTÄVYYS SEPELVALTIMOIDEN TT-TUTKIMUKSEEN TULEVILLA POTILAILLA - PILOTTITUTKIMUS
Paalimäki-Paakki Karoliina ym.

14.30-14.45 DIGITAALISEN JA TEKNOLOGIAOSAAMISEN KEHITTÄMISEN HAASTEITA SOSIAALI- JA TERVEYS-ALALLA KAINUUSSA
Juntunen Anitta

14.45- 15.00 KAINUUN SOTEN JA HOIVAYRITYSTEN LÄHIJOHTAJIEN VALMIUDET HOITAA PITKÄAIKAISSAIRAAN ASIAKKAAN HOITO- JA PALVELUKETJUN MUUTTAMISTA DIGITALISAATIOTA JA TEKNOLOGIAA HYÖDYNTÄVÄKSI
Nikula Maarit

TILA B207

OHJAUKSEN JA LAADUN KEHITTÄMINEN KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
Tuomikoski Annukka

13.30-13.45 LÄÄKEHOIDON OHJAUKSEN LAATU PARKINSONIN TAUTIA SAIRASTAVAN ARVIOIMANA
Komu Maria

13.45-14.00 SYDÄNPOTILAAN OHJAUKSEN LAATU PALLOLAAJENNUSHOIDON JÄLKEEN
Lahtinen Minna

14.00-14.15 POLVEN TEKONIVELLEIKATTUJEN POTILAIDEN OHJAUKSEN LAATU JA TOIMINTAKYKY – RCT TUTKIMUSP
Kaakinen Pirjo ym.

14.15-14.30 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖÖN SAIRASTUNEEN HENKILÖN KOTIUTUMISEN TUKEMINEN
Katajisto Päivi

14.30-14.45 SAIRAANHOITAJIEN OPISKELIJAOHJAUSOSAAMINEN JA OPISKELIJAOHJAAJIEN PROFIILIT
Tuomikoski Annukka

14.45- 15.00 HOITOSUOSITUS -OSANA LAADUKASTA HOITOA
Tuomikoski Annukka ym.

TILA B304

KULTTUURISUUS JA KOKEMUKSELLISUUS VOIMAVARANA JOHTAMISESSA, TUTKIMUKSESSA JA KEHITTÄMISESSÄ
Tohmola Anniina

13.30-13.45 MIEHET HUOMION KOHTEENA MERI- LAPISSA
Mylläri Birgit ym.

13.45-14.00 ENHANCING LEARNING ENVIRONMENTS OF NURSES: ORGANIZATIONAL RESEARCH ADVANCEMENTS – ELEONORA PROJECT
Tomietto Marco ym.

14.00-14.15 HEALTHCARE, SOCIAL CARE AND REHABILITATION EDUCATOR’S OWN PERCEPTIONS OF THEIR COMPETENCE IN HIGHER EDUCATION- QUALITATIVE STUDY
Mikkonen Kristina ym.

14.15-14.30 SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA POLIKLIINISEN HOITOISUUSLUOKITUSMITTARIN JA HOITOISUUSLUOKITUSJÄRJESTELMÄN TUOTTAMAN HOITOISUUSTIEDON HYÖDYNTÄMISESTÄ POLIKLINIKOILLA
Saarenpää Sinikka ym.

14.30-14.45 JATKUVAN PARANTAMISEN MALLI PIENEN YKSIKÖN LAATUJOHTAMISEN TUKENA
Maaninka SatuEsitystilojen varustukseen kuuluu PC-tietokone ja videoprojektori. Tietokoneissa on Microsoft Office-ohjelmisto sisältäen PowerPoint-ohjelman.

Ohjeet suulliseen esitykseen

 • Esityksen pituus on 10 minuuttia, jonka jälkeen on viisi minuuttia aikaa keskusteluun.
 • Esityksen toivotaan painottuvan tutkimuksen tulosten tai kehittämishankkeen tuotoksen esittelyyn ja hyödynnettävyyteen.
 • Jokaisessa sessiossa on puheenjohtaja, joka johtaa rinnakkaissessioiden ohjelmaa ja aikataulutusta. Esittäjien tulee ilmoittautua sessionsa puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen rinnakkaissession alkamista.
 • Esityksenne tulee ladata esityssalin koneelle viimeistään 15 minuuttia ennen session alkua. Saliavustajat avustavat tarvittaessa tallentamisessa.


Posterit

Postereiden esitysajankohdat

Postereita esitellään päivien ohjelmassa olevien taukojen aikana. Posterit voi tuoda molempina päivinä esille klo 8.00 alkaen.

Postereiden esittelijöitä pyydetään valmistamaan kestoltaan n. 1 min. mittainen esittely omasta posteristaan. Terveyden edistämisen YAMK- opiskelijat videoivat postereiden esitykset ja ne ladataan youtube-sivustolle hoitotiedepäivien osallistujien katsottavaksi tilassa A402. Haastattelijat kysyvät suostumuksesi esittelyyn.

Posterit vaihtuvat päivittäin. Jokainen esittäjä huolehtii oman posterinsa sille varatulle paikalle esityspäivän aamuna ja pois päivän päätteeksi. Paikka määräytyy ohjelmasta löytyvän numeron perusteella.

Molempina päivinä äänestetään sen päivän parasta posteria ja tulokset julkaistaan ja voittajat palkitaan perjantaipäivän päätteeksi.

Postereiden koko ja kiinnitys

 • Posterin maksimikoko voi olla A0 (leveys 84,1 cm x korkeus 118,9 cm).
 • Posterit tulee asetella pystyasentoon.
 • Posteritauluihin posterit voidaan kiinnittää nastoin, joita on tarjolla järjestäjien puolesta.

 

Hyvän posterin ominaisuuksia

 • Sanoma on pelkistetty, nopeasti luettava ja helposti ymmärrettävä.
 • Posterissa on riittävästi tietoa, mutta samalla se herättää katselijassa halun tietää asiasta enemmän.
 • Mahdollisimman selkeä: ei liikaa tekstiä, riittävän suuret kirjaimet ja selkeät kappalejaot.
 • Posteri on luettavissa vähintään 1.5 – 2 metrin päästä ja enintään viidessä minuutissa.
 • Fonttikoko on vähintään 25 pt tekstissä ja 50 pt otsikossa. Ei ole suositeltavaa käyttää pelkästään isoja kirjaimia tai lihavoitua tekstiä.
 • Posterissa on otsikko eli työn nimi, tekijöiden nimet ja yhteystiedot, tutkimuksen tai kehittämistyön tausta, tarkoitus, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset.
 • Numerointi tai listojen käyttö on tehokas tapa tuoda esille tärkeät ja keskeiset kohdat.
 • On hyvä käyttää yhtä pääväriä sekä yhtä tai kahta väriä korostuksiin.
 • Posterin viestiä vahvistaa visuaalisesti sopusointuinen asettelu, jossa kuvat, väritys ja tekstit tukevat toisiaan.
 • Kuviot ovat riittävän isoja ja näyttävät kaukaakin selkeiltä. Jokaiseen kuvioon tai taulukkoon on liitetty otsikko ja selitteet. Valokuvat ovat tarkkoja.

 

POSTERIESITYKSET
TO 28.3.2019

1 POHJOINEN LUONTO MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISESSA
Uusitalo Marja ym.

2 DIMMI – DIGITAALISET MENETELMÄT NUORTEN POSITIIVISEN MIELENTERVEYDEN TUKEMISEEN
Ravelin Teija ym.

3 POTILAISIIN KOHDISTUVAT ASENTEET JA ENNAKKOLUULOT ENSIHOIDOSSA Korkalainen Silja-Maria

4 YLEISSAIRAANHOITAJAN AMMATILLISEN PERUSOSAAMISEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN – YLESHARVIOINTI HANKE Koivisto Kaisa ym.

5 ETÄVASTAANOTON KEHITTÄMINEN KOLARIN KUNNAN KOTIHOITOON
Pääkkölä Ira ym.

6 LUONTOYMPÄRISTÖ- JA TYÖPAJATOIMIJAT YHTEISTYÖHÖN OSALLISUUDEN VAHVISTAMISEKSI
Jääskeläinen Arja ym.

7 POTILAIDEN HOITOHENKILÖKUNTAAN KOHDISTAMA VÄKIVALTA PSYKIATRISESSA AVOHOIDOSSA- mittarin validointi ja esitestaus
Konttila Jenni

8 UHKA- JA VÄKIVALTATILANTEIDEN KÄSITTELY TYÖYHTEISÖSSÄ
Valtanen Katja

9 YHDEN ENSIHOITAJAN YKSIKÖN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLE
Ramlin Aila ym.

10 POHJOIS-SUOMEN BIOPANKKI BOREALIS
Moilanen Tuomas ym.

11 SAIRAANHOITAJIEN KULTTUURISEN KOMPETENSSIN KEHITTÄMINEN KOULUTUKSEN AVULLA Oikarainen Ashlee ym.

12 INTERVENTIOTUTKIMUKSEN TOTEUTTAMISEN HAASTEITA LASTEN PÄIVÄKIRURGIASSA Kerimaa Heli ym.

13 OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN PSYKIATRISEN TYÖN SISÄLLÖN JA AJANKÄYTÖN ARVIOINTIMITTARI
Puusti Anna-Maija ym.

14 OULULAISTEN PALJON PALVELUJA TARVITSEVIEN ASIAKKAIDEN TOIMINTAMALLIN ARVIOINTI TAI KEHITTÄMINEN Heikka Laura ym.

15 OULULAISTEN JA KEMILÄISTEN SEPELVALTIMOIDEN VARJOAINEKUVAUKSESSA KÄYNEIDEN ASIAKKAIDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN KÄYTTÖ JA KÄYTÖN KUSTANNUKSET VUONNA 2016
Ilvesmaa Nea ym.

16 SEPELVALTIMOTAUTIA SAIRASTAVIEN ASIAKKAIDEN HOITOPOLKU JA OHJAUS
Autio Sanna ym.

17 HOITAJIEN TARPEET TÄYDENNYSKOULUTUKSEN SISÄLLÖLLE
Piirainen Paula ym.

18 MENTOROINTI SAIRAANHOITAJIEN PEREHDYTYKSESSÄ – SYSTEMOITU KIRJALLISUUSKATSAUS
Ahosola Pia ym.

19 VALMENTAVALLA TIIMIPEDAGOGIIKALLA KOHTI OYS TYÖELÄMÄJAKSOA
Laitinen Arja ym.

20 TERVEYDENHOITAJIEN KÄSITYKSET NUORTEN FYYSISEN
Pöyskö Elina ym.

21 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖÖN SAIRASTUNEEN HENKILÖN KOTIUTUMISEN TUKEMINEN
Katajisto PäiviPOSTERIESITYKSET
PE 29.3.2019

1 OPPIMISYMPÄRISTÖ DIGITAALISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISEKSI
Eklund Anna-Leena ym.

2 ONNI ON LÄHIPALVELUA JA OPPIMISTA EDISTÄVÄ YMPÄRISTÖ
Meinilä Arja

3 LÄÄKEHOIDON OPETUKSEN KEHITTÄMINEN POHJOISMAIDEN JA BALTIAN YHTEISTYÖNÄ (MEDICO-YHTEISTYÖVERKOSTO)
Mikkola Anja ym.

4 HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TEKNOLOGIATUETUSSA OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ
Männistö Merja

5 HEALTH SCIENCE TEACHERS’ COMPETENCE - A SYSTEMATIC REVIEW
Mikkonen Kristina ym.

6 PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT AND CONTINUOUS EDUCATION OF HEALTHCARE, SOCIAL SERVICE AND REHABILITATION TEACHERS - TEROPE PROJECT
Mikkonen Kristina ym.

7 KOULUTUSINTERVENTIO OPISKELIJAOHJAAJIEN KULTTUURISEN KOMPETENSSIN JA OHJAUSOSAAMISEN KEHITTÄMISEKSI
Oikarainen Ashlee ym

8 PITKÄAIKAISSAIRAAN ASIAKKAAN HOITO- JA PALVELUKETJUN CHAT-PALVELUN PILOTOINTI
Kinnunen Jukka ym.

9 HYVINVOINTIVALMENNUKSEN VAIKUTUKSET PALJON PELAAVIEN NUORTEN POSITIIVISEEN MIELENTERVEYTEEN
Ojala Paula ym.

10 DYNAMO JR-VALMENNUKSEN VAIKUTTAVUUS NUORTEN ELINTAPOIHIN JA HYVINVOINTIIN
Ruotsalainen Heidi ym.

11 DIGIPELIRAJAT´ON RYHMÄTOIMINTAMALLIEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI PALJON PELAAVIEN NUORTEN HYVINVOINTIIN JA DIGITAALISEEN PELAAMISEEN
Ruotsalainen Heidi ym.

12 ”KAIKKI POTILAAT SAAVAT YKSILÖLLISTÄ TUKEA JA OHJAUSTA”.
Jääskeläinen Johanna ym.

13 MIDWIFERY CARE ABOUT A FOREIGNER WOMAN IN TRAVAIL IN CZECH REPUBLIC
Lamkova Ivana ym.

14 KESKOSEN VANHEMPIEN KOKEMUKSIA JA TOIVEITA HOITOHENKILÖKUNNAN ANTAMASTA TUESTA SEKÄ OHJAUKSESTA VAUVAN TEHOHOIDON AIKANA
Hyttinen Ira-Maarit ym.

15 HAMMALÄÄKÄREIDEN, SUUHYGIENISTIEN JA HAMMASHOITAJIEN OPISKELIJAOHJAUSOSAAMINEN
Keinänen Anna-Leena ym.

16 ASIAKASLÄHTÖISYYDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN KOTIKUNTOUTUKSESSA
Hyvärinen Jaakko ym.

17 LAPPILAISTEN IKÄMIESTEN ELÄMÄN MUISTELUKSET
Seppänen Raija

Ilmoittautuminen
Huomaathan, että ilmoittautumisohje ja osallistumismaksu koskevat myös suullisten esitysten ja postereiden esittäjiä.
Yhteyshenkilösi

Saarnio Reetta pylpyrä.jpg

Reetta Saarnio
040 584 6781
reetta.saarnioLapin AMK sähköposti ja
hoitotiedepaivatLapin AMK sähköposti