kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista

Tietoa, taitoa ja uutta osaamista tapahtumista, osa 5

19.5.2020Meriläinen Santeri.jpg
Tradenomi (AMK) Santeri Meriläinen toimii projektisuunnittelijana TEQU:lla, joka on Lapin ammattikorkeakoulun palvelukonsepti ja osa Älykäs rakennettu ympäristö -osaamisryhmää.

Blogisarja vuoden 2019 tapahtumien osalta tulee päätökseen ja viimeisessä osassa kerron vuoden viimeisestä tapahtumasta. Aiheena oli tällä kertaa työelämän murros ja inspiroiva johtaminen.

Sarjan aiempien julkaisujen teemat

 

TEQU Talk – Johtamiskulttuurin muuttuminen

Kiireisen ja tapahtumarikkaan syksyn viimeinen tapahtuma järjestettiin 7.11.2019 tutussa TEQU ympäristössä.

Meriläinen 5 kuva 1.jpg
Kuva 1. Tapahtumatila


Tietotaitoa johtamisesta yleisölle olivat jakamassa tunnetut herrasmiehet Erkka Westerlund ja Petteri Kilpinen. Vetovoimaiset puhujat herättivät paljon mielenkiintoa ennen tapahtumaa ja yleisöä saapuikin hienosti paikalle. Kyseessä oli yleisömäärältään isoin tapahtuma, kun parhaillaan tapahtumaa oli seuraamassa 70-80 henkilöä ja hyvin mahduttiin.

Meriläinen 5 kuva 2.jpg

Kuva 2. Erkka Westerlund

Erkka Westerlund on tunnettu ja ansioitunut Suomalainen jääkiekkovalmentaja. Hän on myös liikuntatieteiden maisteri, hyvinvointi valmentaja sekä urheiluvaikuttaja. Tätä nykyä Erkka toimii hyvinvointi- ja johtamisvalmentajana Lepoaika-perheyrityksessä sekä Voittava Tiimi Oy:ssä.

Johtamisen kulttuurin muutosta Erkka kutsui ihmisen kohtaamisen kulttuurin muutokseksi. Yhdessä tekeminen, kehon ja mielen valmentaminen sekä tiimin johtaminen on Erkan mukaan paljolti yksilöiden johtamista. Yksilöiden hyvinvointi alkaa itsensä, muiden sekä elämän arvostamisesta. Itsensä johtaminen hyvinvointi edellä on tärkeää, jonka lisäksi valmentavan johtamisen avulla voidaan auttaa, innostaa ja inspiroida oppimaan. Tulevaisuuden johtaminen on ennen kaikkea yhdessä tekemistä ja työelämää tulee arvostaa. (Westerlund 2019.)


Meriläinen 5 kuva 3.jpg

Kuva 3. Petteri Kilpinen

Petteri Kilpinen on monipuolinen yritys- ja urheilujohtaja sekä luennoitsija ja valmentaja. Petterillä on takanaan pitkä ja menestyksekäs ura mainostoimistojohtajana sekä Suomessa, että kansainvälisesti. Petteri on valmentanut tuhansia yritysjohtajia ja esimiehiä sekä huippu-urheilijoita.

Petterin luento kertoi työelämän ja johtamisen murroksesta sekä siitä miten muuttuvassa työelämässä tulisi johtaa. Kokenut yritysjohtaja avasi ymmärrettävästi yleisölle johtamisen peruspilareita ja hyvän johtajan tunnusmerkkejä sekä sen mitä työelämän murroksessa pitäisi todellisuudessa miettiä.

 

Paljon puhuttu työelämän murros

Teollisella aikakaudella työtä johdettiin ylhäältä, jonka lisäksi työ oli paikka- ja aikasidonnaista. Työstä haettiin rahaa ja työuraa sekä se kuormitti fyysisesti. Informaatio aikakaudella työ on kaikkialla ja läsnä 24/7. Johdetaan itseä, haetaan uusia haasteita ja etsitään merkitystä, jolloin työ kuormittaa enemmän henkisesti. (Kilpinen 2019.)

Mitä työelämän murros todellisuudessa on? Useimmiten murroksen yhteydessä esiin nousee sanoja, kuten digitalisaatio, tekoäly, automatisaatio ja lista jatkuu.

Kilpisen (2019) mukaan työelämän murrosta lähestytään liian teknokraattisesti. Teknologiassa on tapahtunut aina, tasaisin väliajoin harppauksia ja jättimuutoksia, mutta ihminen on aina sopeutunut niihin. Murroksessa pitäisi miettiä miten se vaikuttaa inhimilliseen pääomaan eli ihmisten toimintaan, tekemiseen, vuorovaikutukseen ja kulttuuriin, koska harva puhuu siitä, vaikka se on kaikkein radikaalein muutos mitä on tapahtumassa.

 

Inspiroiva johtaminen tuottavuuden lähteenä

Johtaminen vaatii ihmistuntemusta, koska se on ihmissuhdetaito ja yksi elämän vaikeimmista asioista. Ihmistuntemus ja ihmisten omien voimavarojen käyttö ratkaisee loppujen lopuksi kaiken. Johtajien pitäisi käyttää myös enemmän aikaa alaisten kanssa kuuntelemalla heitä sekä kertomalla itsestään, arvoistaan ja uskomuksistaan, jotta pääsisi lähemmäksi alaisiaan. (Kilpinen 2019.)

Yksi tärkein perustaito elämässä on oppia tulemaan toimeen toisten ihmisten kanssa, riippumatta siitä oletko johtaja vai johdettava. Toimeen tuleminen ennen kaikkea erilaisten ihmisten kanssa on tärkeää, koska kaikkihan tykkäävät omanlaisista tyypeistä. Tämä on myös yksi ratkaiseva tekijä siinä, ollaanko hyviä johtajia. (Kilpinen 2019.)

Tuottavuus syntyy tyytyväisistä, sitoutuneista ja inspiroituneista työntekijöistä. Sitoutunut työntekijä on 44% tuottavampi. Työntekijät tulee saada innostumaan työstään ja suurin este innostuneille sekä inspiroituneille työntekijöille on huono esimiestyö. Tyytyväisyys itsessään ei siis takaa tuottavuutta, vaikka henkilöstötutkimusten mukaan tyytyväisiä oltaisiinkin. (Kilpinen 2019.)

Inspiroiva johtaminen lisää ihmisten rohkeutta ja energisyyttä sekä tuottaa parhaat tulokset. Energiset työntekijät myös ottavat vastaan haasteita, joita muut välttelevät. (Kilpinen 2019.)

 

Tuntematon johtaja -workshop

Tuntematon johtaja niminen workshop osio rakennettiin DISC -mallin ympärille. Osallistujat jaettiin ryhmiin, joissa aloitettiin tutustumalla toisiin. Seuraavaksi ryhmät tutustuivat DISC -malliin, jonka pohjalta jokainen listasi neljä ominaisuutta, jotka kuvasivat parhaiten oman unelmajohtajan ominaisuuksia.

Tehtävänä oli seuraavaksi sijoitella jokaisen ryhmäläisen unelmajohtajan ominaisuudet DISC -malliin, jonka jälkeen piirrettiin painopiste ryhmän DISC -profiilista. Lopuksi ryhmät esittelivät oman ryhmänsä unelmajohtajan ominaisuudet ja miten ne profiloituivat DISC -malliin.
DISC -malli ja tehtävä herätti paljon mielipiteitä sekä loistavaa rakentavaa keskustelua tapahtuman lopuksi. DISC -malliin enemmänkin perehtynyt Petteri toi myös omat näkemyksensä esille ja valisti yleisöä keskustelussa heränneiden asioiden pohjalta. Kiitos kaikille mukana olleille.

Pohdintaa

Viisi tapahtumaa kahteen kuukauteen oli haastava paketti kaikkine järjestelyineen ja markkinointeineen. Kaikkinensa kuitenkin onnistunut syksy ja viimeiset tapahtumat myivät todella hyvin. Tiedossa on varmasti entistä paremmat TEQU Talkit vuonna 2020, kun hyvä pohja on saatu luotua.

Kehitystä kahdessa kuukaudessa tapahtui paljon. Iso harppaus yleisömäärässä ja mielenkiinto TEQU Talkkeja kohtaan kasvoi vauhdilla parissa kuukaudessa.

Viimeiset tapahtumat menivät tietyllä tapaa järjestelijöiden osalta jo rutiinilla. Itsekin pääsi todella keskittymään puhujien esityksiin, eikä tarvinnut stressata seuraavan päivän tapahtumaa. Onnistunut kaksipäiväinen kaiken kaikkiaan. Aktiivisia osallistujia, paljon yritysten edustajia, opiskelijoita, työnhakijoita ja yleisöä talon sisältä.

Tätä kirjoitusta kirjoittaessani on tammikuun loppu ja loppuvuoden puhujat tapahtumiin kilpailutuksessa. Loistava tilanne, kun ensimmäiset tapahtumat ovat toukokuussa ja aikaa tapahtumamarkkinointiin on reilusti verrattuna viime syksyyn. Hienoa päästä hyvissä ajoin tiedottamaan myös loppuvuoden tapahtumista.


Lopuksi

Viisi TEQU Talkkia on tuloillaan, joten bloggaaja hiljenee hetkeksi. Palaamme asiaan loppuvuoden aikana. Tervetuloa myös paikan päälle seuraamaan tapahtumiamme!

 

Lähteet

Kilpinen, P. 2019. Aava Virta. Liiketoimintajohtaja. Luento. Inspiroitunut. 7.11.2019
Westerlund, E. 2019. Lepoaika. Valmentaja. Luento. Ihmisen kohtaamisen (johtamisen) kulttuurin muutos. 7.11.2019

 

TEQU Get10 logokokoelma.jpg

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleWebinaarilla lisäpotkua kuntien vihreään talouteen

15.5.2020Kalle Santala ja Reeta Sipola.jpg
Metsätalousinsinööri YAMK Kalle Santala työskentelee projektisuunnittelijana ja agrologi YAMK Reeta Sipola projektipäällikkönä Tulevaisuuden biotalous -osaamisryhmässä Lapin ammattikorkeakoulussa.

POIKKEUS blogikuva.jpg

Korona ravistelee elinkeinoja kovalla otteella. Osalla yrityksistä on täysin pudonnut pohja pois toiminnalta ja käytännössä kaikilla aloilla on ainakin jollain tavalla täytynyt sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen.

Myös hankemaailmassa korona on laittanut tämän kevään työsuunnitelmat uusiksi, mutta tietotyössä monia asioita voidaan siirtää virtuaalisesti toteutettavaksi, mikä antaa mahdollisuuksia toimia näissä olosuhteissa. 

Siirsimme GRUDE-hankkeemme vihreän talouden tiedonvälitykseen liittyvän työpajan toteutettavaksi etäyhteydellä, kun varmistui että keväällä ei voida järjestää fyysisiä tapahtumia.

Hankkeilta odotetaan tuloksia muuttuneista olosuhteista huolimatta, joten päätimme miettiä miten tärkeimmät tavoitteemme vihreän talouden hyvien käytänteiden jaosta ja haasteiden kartoittamisesta voitaisiin toteuttaa verkossa. Myös rahoittaja on kannustanut hankkeita keksimään joustavia ratkaisuja toimenpiteiden toteuttamiseen poikkeusoloista huolimatta.

Markkinoimme Vihreää lisäpotkua kuntiin -tapahtumaa hankkeen uutiskirjeessä suoraan kohderyhmällemme julkisen sektorin edustajille ja lisäksi levitimme tietoa GRUDEn omissa some-kanavissa ja yhteistyöhankkeiden kautta. Viesti saavutti hyvin yleisön ja vaikka epäilimme nopeasti kasvaneen webinaaritarjonnan ehkä syöneen osallistujien kiinnostusta, oli ilmoittautuneita lopulta 55 henkeä. 


Webinaarin toteutus tavoitteet edellä 

Totesimme, että tavoitteemme välittää tietoa vihreän talouden mahdollisuuksista ja samalla tuottaa hankkeelle tietoa vihreän talouden kehityksen pullonkauloista on mahdollista saavuttaa myös verkkototeutuksella. Tuoreimmassa Lumen-verkkolehdessä julkaistussa artikkelissamme kuvailimme, mitä verkkototeutukseen siirtyminen käytännössä tarkoitti suunnittelun, järjestelyjen ja toteutuksen osalta.

Kiinnitimme erityistä huomiota tilaisuuden rakenteen selkeyteen ja puheenvuorojen tiiviyteen, jotta osallistujien mielenkiinto säilyisi tapahtuman seuraamisessa.

Webinaarialustan valinnassa päädyimme lopulta Microsoft Teamsiin, sillä se sisälsi riittävän määrän ominaisuuksia osallistavan webinaarin järjestämiseen. Keskeisiä ominaisuuksia olivat näyttökuvan sujuva jakaminen, helppotoiminen käyttöliittymä ja osallistujien vaivaton liittyminen ilman sovelluksen asentamista.

Osallistamista varten hankimme lisenssin Mentimeter-sovellukseen, jolla on vaivatonta kerätä yleisöltä nopeasti palautetta tilaisuuden aikana. Mentimeter sopii parhaiten nopean ja lyhyen palautteen ja kommenttien keräämiseen kuulijoilta puhujalle, mutta sei ei mahdollista vuorovaikutusta osallistujien kesken. Välineen etuna on kuitenkin se, että se antaa kaikille yleisössä matalan kynnyksen mahdollisuuden osallistua ja kertoa mielipiteensä, kun fyysisessä tilaisuudessa usein vain muutama rohkein pääsee ääneen. 

Fyysisessä tapahtumassa olisimme varmasti käyttäneet työpajaosuuteen enemmän aikaa ja osallistujat olisivat päässeet keskenään enemmän vuorovaikutukseen. Tässä tilanteessa kuitenkin päätimme, että vähemmän on enemmän ja keskityimme vain aivan tärkeimpiin tavoitteisiin ja teemoihin, jotta tilaisuuden seuraaminen olisi osallistujille mahdollisimman helppoa.

Grude kuva 1.jpg
 
Kuva 1. GRUDE -hankkeen toimenpiteitä vihreän talouden edistämiseksi

Jotta kaikki sujuisi varsinaisessa webinaarissa suunnitelmien mukaisesti, olimme jakaneet toteutuksen tehtävät tarkasti hankehenkilöstön kesken. Puheenjohtajan tehtävien lisäksi meidän tuli järjestää webinaarin tallennus, Mentimeterin toiminta ja tekninen tuki osallistujille.

Valitsimme webinaarin puheenjohtajaksi Luonnonvara-alan lehtori Maarit Timosen. Maaritin tiesimme jämäkäksi ja käsiteltävää asiaa tuntevaksi henkilöksi, joka kykenee pitämään kiinni sovitusta aikataulusta ja johtamaan keskustelua asiantuntijuuteensa pohjautuen.

Puheenjohtajan tehtävänä oli alustajien esittelemisen lisäksi keskustella alustajan kanssa yleisön interaktiivisella sanapilvialustalla esiin nostamista aihealueista. Webinaaritoteutuksen tavallista seminaaria rajallisemman aikataulun vuoksi alustukset tuli pitää lyhyinä ja keskustelu tiiviinä. Tiivis aikataulu vaati puheenjohtajalta erityistä selkeyttä ja taitoa rytmittää webinaarin eteneminen annetussa aikaikkunassa. Teams-alustalla ilmenneistä teknisistä ongelmista huolimatta Maarit hoiti tehtävänsä erinomaisesti.

Osallistamiseen käytimme webinaarissa Mentimeter-sovellusta. Halusimme Mentimeterin käytöllä myös tukea yleisön huomion säilymistä webinaarin seuraamisessa muistuttamalla jokaisen puheenvuoron käynnistyessä siihen liittyvästä kysymyksestä.

Lämmittelykysymyksenä kysyimme yleisöltä, mitä vihreä talous heidän mielestään tarkoittaa. Kysymyksen kautta osallistujat orientoituivat webinaarin aihealueeseen ja pääsivät opettelemaan Mentimeterin käyttöä. Vastauksista pystyi päättelemään, että yleisössä oli selkeästi jo lähtökohtaisesti oikeansuuntainen käsitys vihreästä taloudesta.

Grude kuva 2.jpg 
Kuva 2. Yleisö vastasi mitä vihreä talous heidän mielestään tarkoittaa

Lämmittelykysymyksen jälkeen Grude-hankkeen projektipäällikkö Reeta Sipola vastasi kysymykseen hankkeen näkökulmasta reflektoiden Mentimeteriin saapuneita vastauksia. Reetan esitys toimi myös yhteen kokoavana alustuksena tuleviin asiantuntijapuheenvuoroja varten. Vihreän talouden laaja-alaisuuden vuoksi esitysten aihealueet olisivat voineet jäädä irrallisiksi ilman vihreän talouden käsitteiden erillistä avaamista.

Katso Reeta Sipolan esitys tästä linkistä: https://youtu.be/F3wRYe0PKs0?t=260 

 

Tieto vihreästä taloudesta lisääntyi

Webinaarimme ensimmäinen vierailijapuheenvuoro oli Sitran Kiertotalous -avainalueen vetäjän, Kari Herlevin alustus Vihreästä taloudesta sekä Suomen valtakunnallisena että maailmanlaajuisena ilmiönä.

Verkossa järjestetty tapahtuma antoi meille erinomaisen mahdollisuuden saada valtakunnan tason asiantuntija puhujaksi. Fyysiseen, suhteellisen pienen yleisömäärän alueelliseen seminaariin on usein hankala saada nimekkäitä puhujia, webinaarissa osallistumiskynnys on myös esiintyjille pienempi.

Grude kuva 3.jpg
 
Kuva 3. Yleisöltä kysyttiin vihreän kasvun toteutumista estäviä tekijöitä

Herlevi kertoi Suomen kansallisista kiertotaloustavoitteista ja painotti, että paljon täytyy vielä tehdä työtä materiaalien säilyttämiseksi kierrossa ja tuotantopäästöjen vähentämiseksi. Yleisöltä kysyttiin vihreän kasvun toteutumisen esteistä. Puheenjohtaja nosti sanapilvestä esiin tiedon puutteen.

Kari Herlevi vastasi, että hän uskoo tietoa kyllä olevan riittävästi saatavilla mutta oikea ja ajankohtainen tieto ei välttämättä tavoita tiedon tarvitsijaa.

Katso Kari Herlevin esitys tästä linkistä: https://youtu.be/F3wRYe0PKs0?t=663 

Toisena puhujana saimme kuulla Iin kunnan energia-asiantuntija Kari Mannista. Kari toi webinaariin Pohjois-Suomalaisen esimerkin Iin kunnassa tehdyistä onnistuneista energiaratkaisuista, joihin kuulijoilla oli helppo samaistua Iin maantieteellisen sijainnin ja asukastiheyden perusteella.

Yleisöltä kysyttiin, mikä estää Iin toimintamallin kopioimisen muihin kuntiin ja asenteiden merkitys nousi esiin vastauksissa. Puheenjohtaja kysyi, millä Iiläinen asenne energia-asioiden edistämiseksi on saatu aikaiseksi. Kari Manninen vastasi, että rohkeus ja osallistaminen ovat olleet avainasemassa vihreän talouden toimintamallien edistämisessä. 

Katso Kari Mannisen esitys tästä linkistä: https://youtu.be/F3wRYe0PKs0?t=1638 

Grude kuva 4.jpg

Kuva 4. Miksei Iin toimintamallia voi kopioida muihin kuntiin?

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juha Laitila Joensuusta kertoi metsäenergian hankinnan ja käytön merkityksestä energiantuotannolle ja työllisyydelle. Hän painotti esityksessään kustannustekijöiden merkitystä metsäenergian käytön lisäämisessä.

Yleisöltä kysyttiin, mikä estää pöhinän Lapin pöpeliköissä. Puheenjohtaja nosti alustajalle sanapilvestä kysymyksen, mitä metsäenergian tukijärjestelmille pitäisi tehdä, jotta metsäenergian käyttö tehostuisi. Juha Laitila vastasi, että tukijärjestelmän ennustettavuuden helpottuminen vakiinnuttaisi metsäenergian toimitusketjujen toimintaa ja sitä myötä metsäenergian käyttö lisääntyisi ja tehostuisi.

Katso Juha Laitilan esitys tästä linkistä: https://youtu.be/F3wRYe0PKs0?t=3538 

Grude kuva 5.jpg

Kuva 5. Yleisöltä kysyttiin, mikä estää pöhinän Lapin pöpeliköissä

Viimeisenä asiantuntijana kuultiin Sodankylän kehittämisjohtaja Jukka Lokkaa. Hänen aiheenaan oli Lähiruuan käytön lisääminen julkisissa keittiöissä. Jukka esitteli Sodankylässä hanketoiminnan kautta kehitettyä ja käynnistettyä toimintamallia keskuskeittiövetoisesta ruokapalvelutuotannosta, jossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan paikallisia raaka-aineita.

Yleisöltä kysyttiin esteitä Sodankylän toimintamallin kopioimisen muissa kunnissa, josta syntyneestä sanapilvestä puheenjohtaja nosti Jukalle kysymyksen keinoista tahtotilaan vaikuttamiseksi kunnissa. Jukka vastasi, että tiedon lisääminen ja kustannuslaskentaan perustuvien perusteluiden esittäminen ovat avainasemassa päätöksentekoon vaikutettaessa. Kokonaiskustannukset eivät välttämättä nouse, vaikka ruokapalvelut tuotetaan paikallisia raaka-aineita hyödyntäen.

Katso Jukka Lokan esitys tästä linkistä: https://youtu.be/F3wRYe0PKs0?t=5502

Grude kuva 6.jpg

Kuva 6. Esteitä Sodankylän julkisen kilpailutuksen toimintamallin kopioinnille
 

Hyvät käytännöt talteen

GRUDEn kannalta toteutus oli onnistunut: webinaariin osallistuneet olivat toteutukseen tyytyväisiä ja arvioivat tietämyksensä vihreästä taloudesta lisääntyneen.

Jokaisen asiantuntijavieraan aiheesta olisi voinut järjestää koko päivän tapahtuman, mutta tämän tilaisuuden tavoitteina oli avata näkymiä vihreän talouden mahdollisuuksille ja luoda myönteistä asennetta. Tavoitteet saavutettiin hyvin tiiviiden esittelyjen kautta. Saimme myös hyvin kommentteja kehityksen pullonkauloihin ja toiveita tulevien tilaisuuksien teemoista jatkosuunnittelua varten. 

Grude kuva 7.jpg
 
Kuva 7. Osallistujat kokivat webinaarin lisänneen tietämystä vihreästä kasvusta ja kiertotaloudesta

Verkostoitumiseen fyysiset tapaamiset tuovat selkeää lisäarvoa, sillä iso osa vuorovaikutuksesta tapahtuu puheenvuorojen tauoilla, kahvijonossa ja muuten vapaassa keskustelussa.

Verkkototeutuksessa voidaan kyllä jakaa ihmisiä virtuaalisiin keskusteluryhmiin, mutta ennestään toisilleen tuntematon osallistujajoukko ei välttämättä aktivoidu keskusteluun nopeatempoisessa webinaarissa. Virtuaaliset keskusteluryhmät toimivat parhaiten silloin, kun osallistujille on etukäteen luotu tiedontuottamisen tavoitteita webinaarin yhteyteen.

Tämänkertainen webinaarimme toimi johdantona vihreään talouteen ja sen tavoitteena oli ennen kaikkea herättää kiinnostusta ja luoda pohjaa tulevalle verkostomaiselle työskentelylle.

Realistisesti arvioiden tavoitimme verkkototeutuksella enemmän osallistujia kuin fyysinen tilaisuus olisi saanut paikalle. Etäosallistuminen mahdollisti erityisesti keskeisen kohderyhmämme, kiireisten julkisen sektorin edustajien, osallistumisen. Parin tunnin etätapahtuma on helpompi saada mahtumaan kalenteriin kuin koko päivän varaaminen matkustamiseen.

Tilaisuus myös tallennettiin ja ilmoittautuneille toimitettiin linkit tallenteeseen ja aineistoihin, joten esiteltyihin hyviin käytäntöihin on mahdollista perehtyä tarkemmin. Tämä riippumattomuus ajasta ja paikasta on webinaarina toteutetun tilaisuuden vahvuus. Tapahtumien siirtäminen etätoteutukseen on pieni käytännön esimerkki vihreästä taloudesta.

Toteutumatta jääneet puhujien ja yleisön matkustamisen päästöt vähentävät ympäristökuormitusta ja saadaan reurssitehokkaasti puhujiksi asiantuntijoita, jotka eivät ehtisi matkustaa paikalle.

Korona on kiistatta suuri isku taloudelle ja ihmisten hyvinvoinnille, ja on iskenyt eri aloihin hyvin epätasa-arvoisesti piittaamatta siitä, kuinka vastuullisesti asiat on yrityksissä hoidettu. Luonto on kuitenkin osoittanut elpymisen merkkejä nyt kun ympäristökuormitus on merkittävästi vähentynyt. Olemme saaneet lukea uutisista esimerkiksi Aasian kaupunkien ilmanlaadun paranemisesta ja Himalajan vuoriston näkymisestä jälleen Intiaan. 

Jotta tästä kriisistä koituisi myös jotain hyvää, tämän poikkeustilan tulisi saada meidät pohtimaan missä asioissa on syytä palata vanhaan ja mitä asioita voisimme tehdä jatkossakin toisin. Vihreässä taloudessa on kyse juuri tästä tasapainon etsimisestä talouden, hyvinvoinnin ja luonnon kesken. 

Grude kuva 8.jpg.jpg
 
Kuva 8. Webinaaritallenne on katsottavissa Youtubessa. Klikkaa kuvaa.

Kirjallisuutta:

Santala, K. & Sipola, R. 2020. Verkkotyöpajassa vara parempi. Lumen Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti 2/2020. https://blogi.eoppimispalvelut.fi/lumenlehti/2020/04/15/verkkotyopajassa-vara-parempi/

Koronan ilmastovaikutuksista hurja arvio: Vähentää päästöjä enemmän kuin toinen maailmansota, mutta sekään ei riitä pysäyttämään ilmastonmuutosta. Yle uutiset 18.4.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11308211

Päästöt laskevat nyt rytinällä, mutta onko koronavirus hyvä uutinen ilmastonmuutoksen kannalta? Päinvastoin, sanoo tutkija: “Tämä on pelottava oppitunti” Yle uutiset 29.3.2020. https://yle.fi/uutiset/3-11279055

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleKirja-arvostelu: Ryhmärakennuttajan opas

12.5.2020Olli Kuisma
Insinööri (AMK) Olli Kuisma työskentelee projekti-insinöörinä Älykäs rakennettu ympäristö -osaamisryhmässä Lapin ammattikorkeakoulussa.

Osa rakennusinsinööreiksi opiskelevista opiskelijoista lähtee varmasti opiskelujensa jälkeen työelämään, jossa toimitaan rakennuttajana tai rakennuttajan palveluksessa. Tämän takia on hyvä muistaa rakennuttamisen pelisäännöt ja rakennuttajan työhön kuuluvat tavat.

Kirjastot ovat täynnä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, ja niitä voivat käyttää niin opiskelijat kuin työelämässä toimivat ammattilaiset. Salla Korpelan toimittama teos ryhmärakennuttajan opas antaa hyvän kuvan rakennushankkeesta, kun se tilataan ryhmärakennuttajan näkökulmasta.

Salla Korpela on asukaslähtöisen ryhmärakennuttamisen urauurtaja Suomessa. Hänen johtamanaan Helsingin Jätkäsaareen nousi ensimmäinen asukkaiden itselleen rakennuttama kerrostalo vuosikymmeniin. Korpela on myös toiminut konsulttina vastaavissa hankkeissa ja on Ryhmärakennuttajat ry:n puheenjohtaja.

Kirja antaa tarkan kuvauksen siitä, minkälainen prosessi on edessä, jos halutaan porukalla rakennuttaa esimerkiksi kerrostalo.

Opas aloittaa kartoituksen perustiedoista ja nostaa esille tekniset, juridiset ja rahalliset näkökulmat: miten tilaaminen käy, miten rahoitus järjestetään ja mitä vaihtoehtoja ryhmärakennuttajilla on sekä tarvitaanko konsulttia viemään haluttu rakennushanke loppuun asti. Lisäksi teos nostaa esiin keinoja erimielisyyksien selvittämiseen ja mahdollisuudet sanoutua irti rakennushankkeesta.

 

Rakennusinsinöörille perustietoa juridiikasta ja rahoituksesta

Salla Korpela toimittama teos soveltuu hyvin oppikirjakäyttöön, mikäli oppiaihe koskee rakennuttamista. Lisäksi se antaa näkökulmaa työn tilaamiseen, jos tilaajana on ryhmä, joka haluaa rakennuttaa isomman rakennuskompleksin.

Kirjassa ei kuitenkaan käydä läpi yksityiskohtaisesti rakennuttamiseen liittyviä urakkamuotoja, vaan ne esitellään lyhyesti. Tämä ei sinällään ole yllättävää, koska teoksessa halutaan painottua juuri ryhmärakennuttamiseen ilman, että aihe lähtisi rönsyilemään liiaksi. Jos rakennusurakoihin liittyvät asiat olisi nostettu kirjassa tarkkaan esille, olisi teoksesta tullut huomattavan pitkä.

Mielestäni ryhmärakennuttajan opas tuo selkeällä tavalla julki ryhmärakennuttamista koskevat juridiset sekä rahoitusta koskevat asiat. Vaikka ne eivät suoraan kuulu rakennusinsinöörin tehtäviin, on heidän hyvä tietää tähän agendaan kuuluvat vastuut. Näin ryhmärakentamisen tapa ei tule työelämässä vastaan aivan täytenä yllätyksenä, jolloin kaikki muukin on uutta.

 

Ryhmärakennuttamisprojektin avut ja ratkaisukeskeisyys

Allekirjoittaneelle tämän tyylinen rakennuttamisen muoto oli uusi asia, jonka kanssa en ole ollut tekemisissä missään muodossa. Eri rakennusurakoiden vaihtoehtojen valinta voi nostattaa tavallisilla ihmisillä hiukset pystyyn, koska markkinoilla on vaikea tehdä valintoja ja yleisesti ottaen projektiin halutaan saada mahdollisimman tehokas, mutta samalla kustannuksiltaan halvin rakennuttamisen muoto.

Ryhmärakennuttamisen opas korostaa, ettei konsulttien käyttöä hankkeessa kannata odotella, vaan sellaisen hankkiminen on järkevää jo alkuvaiheessa, mikäli porukalla ei ole kokemusta rakennuttamisesta. Tällöin rakennushanke maksaa tietenkin enemmän, mutta vastapainoksi taustalle saadaan henkilö, jolla on arvokasta kokemusta tämän tyylisistä hankkeista ja hanketta osataan viedä eteenpäin oikealla tavalla, ilman komplikaatioita.

Konsultin käyttöön sain paljon uusia näkökulmia. Ryhmärakennuttamiseen alkava porukka voi esimerkiksi sopia konsultille maksettavista palkkioista monella tapaa, ja samalla voidaan määritellä konsultin osallistumisaste rakennushankkeessa, eli kuinka paljon konsultti on mukana itse hankkeessa.

 

Projektin hyvä johtaminen ennaltaehkäisee konflikteja

Teoksen lopussa esille nostetaan hyvän tavan mukaiset ryhmärakennuttamisen johtotavat sekä konfliktien ratkominen. Täytyy muistaa, että jokaisessa rakennushankkeessa voi tulla vastaan tilanne, jossa ollaan tyytymättömiä rakennushanketta johtavaan projektiryhmään tai esille nousee muita erimielisyyttä aiheuttavia tilanteita.

Sanna Korpela on huomioinut selkeästi sen, millä tavalla toimii hyvä ryhmärakennuttamishankkeen vetäjä, jotta kaikki sujuisi oikealla tavalla eikä kukaan jäisi epätietoisuuteen tai pimentoon. Hankkeen hyvästä johtajasta on esitetty kattava ominaisuuksien lista.

Aivan teoksen loppuun on vielä annettu ohjeet konfliktitilanteita varten, jos keskinäisellä neuvonpidolla ja koko ryhmän palavereilla ratkaisua ei saada syntymään. On hyvä nostaa esille vaikeita asioita, jotka voivat vaikeuttaa hankkeiden vetämistä ja sen myötä oppia niitä tapoja, joilla erimielisyyksiä ratkotaan. Lisäksi tärkeää on saada ohjeita myös niihin tilanteisiin, joissa ratkaisua ei synny omassa porukassa, vaan konfliktit joudutaan ratkomaan ryhmän ulkopuolella.

Ryhmärakennuttajan opas antaa tärkeän näkökulman rakennuttamisen muodosta, jonka avulla tavalliset rakennushankkeen urakkamallit voidaan jättää pois. Koenkin siis, että Ryhmärakennuttajan opas on hyvä lisä perinteisiin rakennusurakoihin ja teosta voisi käyttää hyvinkin oppimateriaalina rakennusinsinöörien opinnoissa.

Uskon vahvasti, että ryhmärakennuttaminen voi yleistyä rakennusteollisuudessa. Tässä on oiva opas sen saloihin.

Ryhmärakennuttajan opas.jpg

Teoksen nimi: Ryhmärakennuttajan opas
Päätoimittaja: Sanna Korpela
Sivumäärä: 144
Julkaistu: 2015
Julkaisija: Rakennustieto Oy
ISBN: 978-952-267-108-0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleJatkuvan oppimisen virtuaalinen työpaja ELO-johtoryhmälle

8.5.2020Kangastie Koski Kuisma
TtM Helena Kangastie toimii erityisasiantuntijana Lapin ammattikorkeakoulussa. HTM Antti Koski on koulutus- ja kehitysjohtaja ja KM Linda Kuisma suunnittelija Lapin yliopistossa.

POIKKEUS blogikuva.jpg

Ennakointi ja jatkuva oppiminen – tulevaisuuden osaamistarpeet Lapissa -hankkeessa päivitetään voimassa olevaa Pitkospuilla – jatkuvan oppimisen poluilla: Lapin aikuiskoulutusstrategiaa 2020. Päivittämistyötä tehdään yhdessä alueen elinkeinon, yrittäjien, viranomaisten, opiskelijoiden sekä koulutuksen järjestäjien kanssa.

Hanketta toteuttaa LUC korkeakouluyhteisö, niin että Lapin yliopisto on päätoteuttaja ja Lapin ammattikorkeakoulu toimii osatoteuttajana. Blogin kirjoittajat muodostavat hankkeen projektiryhmän ns. työrukkasen.

Työtä tehdään pääasiassa työpajatyöskentelyllä, jossa toimivat rinnakkain laajempi sidosryhmä sekä pienemmän ryhmän muodostava Lapin elinikäisen oppimisen johtoryhmä (ELO-johto).

Sidosryhmän työpajat on suunnattu kaikille Lapin alueen toimijoille. Sidosryhmän työpajojen tarkoituksena on tuottaa strategiaprosessiin Lappia alueena kuvaavaa tietoa, jota ELO-johtoryhmän työpajoissa sitten kiteytetään ja konkretisoidaan lähemmäs varsinaisen strategian muodostumista.

Työpajojen teemat ja tavoitteet etenevät sisällöllisesti strategian laatimisprosessin mukaisesti ja ajallisesti hankkeen elinkaaren mukaisesti.

Kuvassa yksi on kuvattu työpajojen eteneminen. (kuva 1)

Kuva 1 Kangastie ja LY.jpg
Kuva 1. Ennakointi ja jatkuva oppiminen –tulevaisuuden osaamistarpeet Lapissa -hankkeen työpajatyöskentelyn aikajana.

Työpajan suunnittelu ja toteutus

Ennakointi ja jatkuva oppiminen –tulevaisuuden osaamistarpeet Lapissa -hankkeen työpaja “Osaamistarpeet ja kehittämistoiminnan painopisteet” järjestettiin 27. päivä maaliskuuta poikkeusoloissa. Työpaja oli suunniteltu alun perin pidettäväksi Lapin AMK:n fyysisissä ryhmätyötiloissa, mutta suunnitelmaa oli vaihdettava “lennosta”. Kirjaimellisesti lennosta – projektipäällikön kotiutuessa lomamatkan lennoltaan suoraan karanteeniin. Onneksi terveenä ja ilman koronan oireita. Näin päästiin yhdessä hankkeen projektikoordinaattorien kanssa muokkaamaan alkuperäisiä ajatuksia ja uudelleen suunnittelemaan työpajaa virtuaaliseen toteutusmuotoonsa.

Työpajan järjestäjät ja osallistujat olivat toki jo aiemmin työskennelleet etänä, mutta haasteita toi etäympäristöjen käyttörajaus. Adobe Connect työtilassa oli pidetty aiemmin ELO-johtoryhmän työpajoja siten, että suurin osa osallistujista oli läsnä fyysisesti ja osa oli etäyhteyksien kautta. Tämä oli onnistunut hyvin lukuun ottamatta yhteyksien ajoittaisia katkoksia.

Projektiryhmä laati toteutussuunnitelmaa myös etäyhteyksillä, joko Skypellä tai Teams-etäympäristöllä. “Osaamistarpeet ja kehittämistoiminnan painopisteet” työpajan toteutusympäristöksi valittiin tällä kertaa Teams-etäympäristö, joka mahdollisti erinomaisesti yhteisen keskustelun ja yhdessä työskentelyyn. Työpaja eteni kuvan kaksi ohjelman mukaisesti. (kuva 2)

Kuva 2 Kangastie ja Ly.jpg
Kuva 2. Osaamistarpeet ja kehittämistoiminnan painopisteet työpajan ohjelma.

Työpajan aluksi projektipäällikkö Antti Koski teki tilannekatsauksen ja kertoi osallistujille työpajan tavoitteen. Tämän jälkeen projektikoordinaattori Helena Kangastie kertoi alustavia tuloksia Lapin yrittäjille tehdystä kyselystä. Kyselyn tuloksina oli mm. Lappilaisten yritysten esille tuomia osaamistarpeita ja toiveita koulutuksen järjestäjille yhteistyön toteutusmuodoista. Osaamistarpeet jakaantuivat sekä ammatillisiin että yleisiin ns. työelämätaitoihin.

Seuraavaksi edettiin projektiryhmän yhdessä kokoaman osaamistarpeiden- toimialakohtaisen tarkastelun taulukon työstämiseen. Kuvassa kolme on tiivistetysti esitetty toimialakohtaiset osaamistarpeet. (kuva 3)

Kuva 3 Kangastie ja LY.jpg
Kuva 3. Osaamistarpeet toimialakohtaisesti.

Osaamistarpeita lähdettiin tarkastelemaan seuraavan kysymyksen avulla:

• Huomaatko jotain osaamistarpeita, joita ei ole mielestäsi noussut esille?
• Esitä mielestäsi 3-5 ammatilliseen perusosaamiseen liittyvää osaamisaluetta, joiden kehittämiseen pitäisi tarttua nopeasti?
• Esitä mielestäsi 3-5 osaamisaluetta, joiden kehittämiseen pitäisi tarttua pidemmällä tähtäyksellä? (tulevaisuustutkimus megatrendit)

Jokaista kysymystä pohdittiin aluksi yksin ja ajatuksia kirjattiin valmiille Padlet- alustalle.

Tämän jälkeen käytiin jokainen kysymys vielä yhteisesti keskustellen läpi. Kuvassa neljä on esitetty esimerkkejä ensimmäisen vaiheen työskentelyn tuotoksista ja vastauksista esitettyihin osaamistarve kysymyksiin.

Kuva 4 Kangastie ja LY.jpg
Kuva 4. Vastauksia ja tuotosta esitettyihin osaamistarvekysymyksiin.

Tämän jälkeen siirryttiin projektipäällikön alustuksella ja ohjauksella tarkastelemaan hankkeen strategiatyössä tuotettuja alustavia esityksiä jatkuvan oppimisen kehittämisen tavoitteista ja painopistealueista, joita ovat:

• Työelämäyhteistyö ja ennakointi – ”yhteistyö tarvetasolla”
• Osaamisen kehittämisen ympäristöt ja pedagogiikka
• Osaamisen kehittämisen polut (työelämä- ja yksilölähtöisyys)

Tehtäväksianto oli näiden tietojen ja alustuksen pohjalta miettiä,

• huomaatko jotain kehittämisen painopistealueita / tavoitteita, joita ei ole mielestäsi
noussut esille?

Pohdinnan ja miettimisen tuloksia koottiin Padlet - alustalle.

Työpajan tuloksina syntyi ideoita ja ajatuksia asioista, joita tulee vielä huomioida strategiatyössä kehittämisen painopistealueita ja tavoitteita muokattaessa. Kuvassa neljä esitetään nostoja painospistealueista ja tavoitteista.


Kuva 5 Kangastie ja LY.jpg
Kuva 5. Nostoja painopistealueista ja tavoitteista.


Kokemuksia ja huomioita

Työpaja onnistui erinomaisesti, jos mittarina käytetään työpajan tavoitteen “tarkastella ja analysoida koottuja osaamistarpeita, jatkuvan oppimisen tavoitteita ja painopistealueita sekä esittää näkemyksensää tarvittavista muutoksista ja täydennyksistä“saavuttamisen arviointia.

Osallistujien kokemuksissa tuli esille myös onnistumisen palaute: “Osallistuin itse ko. työpajaan "liikkuvasta toimistosta" matkan varrella. Yhteydet toimivat yllättävän hyvin ja Padlet lunasti taas paikkansa interaktiivisena ryhmätyöskentelytilana, kuten aiemmatkin kokemukset ovat sitä osoittaneet. Mielestäni työpaja oli erittäin osallistava ja onnistunut vaikkakaan en valitettavasti loppuun asti ehtinyt ollakaan”. Osallistujilta tuli palautteena kiitosta selkeistä ja konkreettisista tehtävänannoista myös Padlet alustalla.

Etätyöpajan järjestämisessä on tärkeää ottaa huomioon se, että kaikki käytettävät työkalut ja alustat eivät ole osallistujille tuttuja. Tämän vuoksi on hyvä laatia tarkat ja selkeät ohjeet suullisesti ja kirjallisesti. Lisäksi on tärkeää mahdollistaa tarvittava tuki haasteellisissa tilanteissa, niin järjestäjille kuin osallistujillekin.

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleKohota kuntoa kokoustamalla

5.5.2020Huczkowski Pekkala Vatanen.jpg
TtM Panu Huczkowski, TtM Tiina Pekkala ja sairaanhoitaja YAMK Marko Vatanen työskentelevät lehtoreina Lapin ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden terveyspalvelut -osaamisryhmässä ja SotePeda 24/7 -hankkeessa.

SotePeda 24/7 -hanke pyrkii hankesuunnitelman mukaisesti edistämään digitaalisuuden käyttöönottoa ja hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla. Mietimme myös aktiivisesti, miten näitä sisältöjä olisi parasta opettaa oppilaitoksissa ja työelämässä.

Uuden luomisessa on mielestämme tärkeää pystyä muuttamaan totuttuja käytäntöjä ennakkoluulottomasti ja rohkeasti. Olemmeko itse rohkeita ja ennakkoluulottomia hankkeessa käyttämiemme työskentelytapojen uudistamisen suhteen? Olemmeko ennakkoluulottomasti ottaneet vastaan digitaalisuuden meille tarjoamat mahdollisuudet työskentelytapojen muutoksessa?

Työskentelimme Lapin AMK:n SotePeda-tiimissä aluksi perinteisiä menetelmiä käyttäen. Kokoonnuimme säännöllisesti palavereihin, joita varten olimme varanneet kokoustilan. Oikeastaan emme edes osanneet toimia toisin, sillä meillä oli vahvasti selkärankaan iskostunut ajatus siitä, miten kokous organisoidaan ja viedään läpi.

Oli tavallista, että tiimin kokoukset saattoivat venyä pitkiksi, eikä taukoja ollut kuin sanojen välissä puhujan vetäessä välillä happea. Osa kokouksistamme on siirretty käytäväksi verkon välityksellä. Etäkokoukset eivät ole vähentäneet istumisen määrää, vaan olemme ankkuroituneet entistä tiukemmin tuolin ja läppärin väliin.

Kaiken edellä mainitun lisäksi havahduimme siihen, että myös kokouksien tauot istuttiin, kahvikupin äärellä.

Pitkät työskentelyjaksot paikallaan istuen ja asioita miettien olivat raskaita ja olo päivän päätteeksi oli voipunut. Puhuimme useasti siitä, miten raskaita työpäivät joskus olivat. Liikunnan lisääminen työpäivään oli asia, joka toistui usein keskusteluissa ja kaikki olivat sitä mieltä, että työskentelytapoja pitäisi muuttaa liikkumista suosivaan ja paikallaanoloa vähentävään suuntaan.

”Pitäisi muuttaa” alkoi hiljalleen kuulostaa turhauttavalta ja siksi päätimme ryhtyä tuumasta toimeen. Terveyden edistämisen näkökulmasta halusimme siirtää osan kokouksista ulos luontoon pidettäviksi kävelykokouksiksi. Liikunnan tuomien terveyshyötyjen lisäksi halusimme hyödyntää myös luonnon terveysvaikutuksia. Työyksikkömme työpisteiden läheisyydessä löytyy lähiluontoa, joka mahdollistaa luonnossa liikkumisen satunnaisesti myös työpäivien aikana.

Ensimmäinen kävelykokouksemme tapahtui kansallisena Unelmien liikuntapäivänä toukokuussa 2019. Kävelykokouksen suunnittelun lähtökohtana oli säilyttää yleiset kokoukselle asetetut standardit liikunnasta huolimatta.

Käsiteltyjen asioiden kirjaaminen ja dokumentointi asianmukaisesti ja reaaliaikaisesti haastoi meitä uutta kokoustapaa opetellessamme. Huomasimme muutaman kävelykokouksen jälkeen selkeän tarpeen reaaliaikaiselle kirjaamiselle. Kokousmuistion kirjoittaminen vasta kokouksen jälkeen oli turhauttavaa ja tehotonta. Halusimme löytää ratkaisun tähän haasteeseen.

Ensimmäiset kokeilut

Kävelykokouksen aikana käsin kirjoitettujen muistiinpanojen tekeminen on epäkäytännöllistä. Tämä ajoi meidät kokeilemaan sanelua asioiden tallentamisen menetelmänä. Sanelu itsessään on helppoa, mutta menetelmä osoittautui hankalaksi tilanteissa, joissa aiemmin käsiteltyihin ja kirjattuihin asioihin pitää palata kokouksen aikana.

Halusimme tekstin näkyville, jotta asioihin palaaminen ja kokonaiskuvan luominen olisi helpompaa. Puheesta tekstiksi toiminto nousi esille, kun joku työryhmästämme oli kokeillut toimintoa WhatsApp-sovelluksessa ja todennut sen erityisen toimivaksi ja helppokäyttöiseksi. Kyseinen toiminto löytyy nykyisin useasta palvelusta tai sovelluksesta, kuten esimerkiksi Microsoftin tekstinkäsittelyohjelmasta ja mobiililaitteiden viestintäsovelluksista (viestit, WhatsApp jne.)

Teimme Google Docsiin oman muistiopohjan, johon tekstiä on helppo syöttää puhekirjoituksen avulla, silloinkin kun olemme liikkeellä. Google Docsin mobiiliapplikaatiossa toimiva puhekirjoitus on helppokäyttöinen ja se tunnistaa puheen kokemuksemme mukaan hyvin. Asiat saadaan dokumentoitua reaaliajassa ja nopeasti, sillä puheen tuottaminen on useimmissa tapauksissa nopeampaa kuin tekstin kirjoittaminen näppäimistöllä.

Kuva 1 PH et al.jpg
Kuva 1. Kokousmuistiinpanojen kirjaamista mobiililaitteella. (kuva: Pia Rajaniemi)

Vaikka saneleminen on teknisesti helppoa se voi tuntua aluksi oudolta, sillä kirjakielellä puhuminen ja selkeä artikulaatio poikkeaa arkipäivän kielenkäytöstä jonkin verran.

Saneltava teksti on hyvä jäsentää mielessä valmiiksi, jotta tekstistä tulisi sujuvaa. Vieraskieliset sanat voivat olla haastavia, sillä puhekirjoitus ei tunnista niitä oletuskielen ollessa suomi. Onneksi vieraskielisten sanojen määrä on usein rajallinen, jolloin tämä ongelma ei merkittävästi haittaa sanelutoiminnon käyttöä.

Kuva 2 PH et al.jpg

Kuva 2. Puheesta tekstiksi -toiminto mahdollistaa kokousmuistion reaaliaikaisen tallentamisen. (Kuva: Pia Rajaniemi).

Ylös tuolista, ulos työpaikalta ja lenkille kokoustamaan

Passiivisuus ja pitkä paikallaan istuminen on terveydelle ja hyvinvoinnille haitallista. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat myös, että liikunnasta on hyötyä oppimisessa ja ongelmanratkaisussa. Työhyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen ja työn tuottavuuden lisäämisen edellyttää nykyisen toimintatavan kyseenalaistamista ja muuttamista. Työpäivään pitää sisällyttää fyysistä aktiivisuutta ja työtä tulisi jaksottaa niin, että pitkät yhtäjaksoiset paikallaanolot vähenevät. Nykyaikaisen teknologian avulla työskentely erilaisissa ympäristöissä on mahdollista.

Laadukas älypuhelin on erittäin tehokas ja monipuolinen työväline, jonka ominaisuuksista käytämme usein vain murto-osaa. Parhaimmillaan laite mahdollistaa hyvin monipuolisen työskentelyn myös kävelykokousten aikana. Ohjeita ja vinkkejä mobiililaitteiden tehokkaaseen käyttöön löytyy esimerkiksi Youtubesta lähes rajaton määrä. Pienellä vaivannäöllä voit löytää itsellesi oivan tavan lisätä puhelimesta saatavaa lisäarvoa ja helpottaa omaa työskentelyäsi. Ole rohkea ja kokeile!

Lähde liikkeelle vaikkapa näin:

● Tunnista oman työyhteisösi “huonot toimintamallit”

● Lisää oman työskentelytiimisi fyysistä aktiivisuutta
○ Järjestä ensimmäinen kävelykokous
○ Pidä työpäivän aikana pieniä taukoliikuntahetkiä

● Hyödynnä teknologiaa rohkeasti
○ Ota mobiililaitteet käyttöön
○ Kokeile erilaisia toimintoja, joita laitteet tarjoavat

● Edistä omaa ja työyhteisön terveyttä
○ Ole aktiivinen ja haasta nykyiset toimintakäytännöt

Kuva 3 PH et al.jpg
Kuva 3. Aloita rohkeasti. (kuva: Marko Vatanen)

Fyysisen aktiivisuuden systemaattinen lisääminen työpäiviin on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi työhyvinvoinnin näkökulmasta. Liikunnallinen työpäivä on energinen ja työskentely on tehokasta ja aikaansaavaa. Positiiviset vaikutukset jatkuvat myös työpäivän jälkeen. Olo liikunnallisen työpäivän jälkeen on virkeämpi ja energiaa riittää touhuamiseen perheen ja harrastusten parissa.

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleVAHTO - Vahvuusperustainen tulevaisuusohjaus -hankkeen kyselyn alustavia tuloksia Lapin ammattikorkeakoulussa

28.4.2020Kangastie ja Löf.jpg
TtM Helena Kangastie työskentelee TKI ja O -erityisasiantuntijana ja KM Jonna Löf oppimis- ja ohjauspalvelujen erityisasiantuntijana Lapin ammattikorkeakoulussa.

VAHTO- vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittäminen -hanke käynnistyi 1.8.2019 ja kestää 31.12.2021 saakka.

Hankkeen tuloksena syntyy korkeaopiskelijoiden tarpeisiin ja työelämän tulevaisuuden haasteisiin vastaava VAHTO-ohjausmalli ja korkeakouluopiskelijoita ohjaavien ura- ja tulevaisuusohjausvalmiudet kehittyvät. Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden valmiudet tunnistaa erityisvahvuutensa, määrittää uratavoitteita ja onnistua opintojen ja työelämän välisissä siirtymissä paranevat.

Hankkeen yhtenä toimenpiteenä toteutettiin kysely Lapin ammattikorkeakoulusta ja Lapin yliopistosta valmistuneille. Kyselyn avulla selvitettiin valmistuneiden korkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä, tarpeita ja odotuksia työelämään valmistavasta ohjauksesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeen työpajoissa ja VAHTO-mallin kehittämisessä.

Kysely lähetettiin yhteensä 5083 Lapin ammattikorkeakoulusta vuosina 2015-2019 AMK- ja YAMK- koulutuksista valmistuneille. Kysely toteutettiin 8.10.2019 - 31.20.2019 välisenä aikana. Vastauksia tuli ammattikorkeakoulusta valmistuneilta yhteensä 234. Eniten vastauksia tuli sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalta sekä tekniikan alalta. Vastaushetkellä vastaajista 85,5, % oli työelämässä.

Tässä kirjoituksessa kuvaamme VAHTO-hankkeessa tehdyn kyselyn alustavia tuloksia Lapin ammattikorkeakoulussa. Pohdimme tulosten perusteella jatkossa kehitettäviä ja huomioitavia ohjauksen kehittämistarpeita.


Vahvuuksien tunnistamisen tahot ohjauksessa

Vastaajista suurin osa koki, että vahvuuksien tunnistamisessa suurin rooli oli opiskelijakavereilla, opettajatuutorilla ja muulla opetushenkilöstöllä. Vastauksissa yllättävää oli se, että 34 % vastaajista koki, että ei ollut saanut lainkaan ohjausta muulta organisaation ohjaushenkilöstöltä vahvuuksiensa tunnistamiseen ja 49 % ei tiennyt mahdollisuudesta laisinkaan.

Löf ja Kangastie kaavio 1.JPG

Kaavio 1. Ohjaustahot vahvuuksien tunnistamisessa.

Vahvuuksiin perustuvissa opintoihin liittyvissä valinnoissa ohjausta oli saatu vastaajien mukaan opiskelukavereilta, opettajatuutoreilta tai muulta opetushenkilöstöltä. 85 % vastaajista koki, että ei ollut saanut lainkaan tai ei tiennyt mahdollisuudesta, että muu ohjaushenkilöstö voisi ohjata vahvuuksien tunnistamiseen.

Löf ja Kangastie kaavio 2.JPG

Kaavio 2. Ohjaustahot vahvuuksiin perustuvissa opintovalinnoissa.

Vahvuuksien tunnistamisessa ja vahvuuksiin perustuvissa opiskeluvalinnoissa opiskelijaterveydenhuollolla, opiskelijatuutoreilla tai muulla oppilaitoksen henkilöstöllä ei vastaajien mielestä ollut erityisen suurta roolia.


Vahvuuksien tunnistaminen opinnoissa

Vastaajat kokivat, että vahvuuksien soveltaminen opiskelussa liittyi pääosin harjoitteluun.

’’Harjoittelupaikan ohjaaja tuki, kannusti ja kertoi vahvuuksista ym. Vaati paljon, mutta myös ohjasi. Hyvät kaksi harjoittelua, joista oppi paljon.’’

Lisäksi vastauksissa tuli esille myös vahvuuksien soveltaminen opinnäytetyöhön ja keskusteluihin opettajan, opiskelijakavereiden ja harjoittelun ohjaajan kanssa.

’’Opinnäytetyötä tehdessä sain ohjaajalta palautetta ja kannustusta samoin kuin omalta opettajatuutorilta, joka kannusti jatkamaan opintoja ylempään tutkintoon.’’

’’Opiskelukavereiden kanssa keskusteltiin vahvuuksista. Minulle itselleni oli selvää jo alusta asti, mihin suuntaan haluan opintoja suunnata …”

’’Muistaakseni järkeilin itse kuinka soveltaa ja kehittää omia vahvuuksiani. Erilaisten harjoittelujen aikana ymmärsin varsin hyvin, millaisesta työstä pidän ja missä olen parempi."

Vastaajat kuvasivat vahvuuksien hyödyntämisen mahdollisuuksia harjoittelussa muun muassa asiakastyössä, itsenäisessä työssä, käytännön työtehtävissä ja ihmisten kohtaamisessa ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

’’Jokaisessa harjoittelussa koen että omat vahvuudet tulee jollakin lailla esiin."

’’Olin haastattelun tekijä eräässä tehtävässä ja olen hyvä kohtaamaan ihmisiä, jolloin pääsin hyödyntämään vahvuuksia.’’

’’Kielitaito on eräs vahvuus, jota saatoin käyttää työssä sekä töiden organisointi sekä vuorovaikutustaidot asiakaspalvelutehtävissä sekä työyhteisön sisällä.’’

Vastaajien mukaan vahvuuksien tunnistaminen opinnoissa liittyy pääosin harjoitteluun, opinnäytetyöhön ja keskusteluihin eri osapuolten kanssa. Vahvuuksia koettiin voivan hyödyntää muun muassa asiakastyössä, itsenäisessä työssä, käytännön työtehtävissä ja ihmisten kohtaamisessa ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Vahvuuksien huomioiminen työllistymisen suunnittelussa

Suurin osa vastaajista koki, että he pystyivät huomioimaan vahvuuksiaan paljon tai jonkin verran työllistymisen suunnittelussa. Vastaajista 92 % oli kyennyt huomioimaan vahvuuksiaan työtehtävien etsimisessä, 80 % työnantajan valinnassa ja 91 % työhakemusten ja ansioluettelon päivittämisessä.

Löf ja Kangastie kaavio 3.JPG

Kaavio 3. Vahvuuksien huomioiminen työllistymisen suunnittelussa

Vastaajat toivat esiin avoimissa vastauksissa vahvuuksien hyödyntämisessä tulevaisuuden ja työllistymisen suunnittelussa erityisesti hakeutumisen omien vahvuuksien mukaisiin työpaikkoihin ja -tehtäviin.

’’Pyrin etsimään töitä missä pääsen käyttämään vahvuuksiani joka päiväisessä työskentelyssä ja mahdollisesti kehittämään niitä vielä paremmiksi mitä ne nyt ovat...’’

Vastaajat kokivat, että vahvuuksien hyödyntäminen oman työllistymisen suunnittelussa toteutuu hyvin. Vahvuuksia pystyi huomioimaan työtehtävien etsimisessä, hakuasiakirjojen päivittämisessä ja työnantajan valinnassa.

 

Kehittämiskohteita

Vastaajat esittivät avoimissa vastauksissa kehittämiskohteiksi vahvuudet huomioivaan ja tulevaisuuteen suuntaavaan ohjaukseen seuraavia asioita:

• yksilöllinen huomioon ottaminen
“Enemmän henkilökohtaista ohjausta "

• kahdenkeskiset ohjauskeskustelut
“Minusta olisi pitänyt puhua enemmän opettajien ja ohjaajien kanssa kahden kesken niistä vahvuuksista ja kehittämiskohteista eikä vain siitä mikä kiinnostaa.”

• palautteen antaminen
’’Palaute. Pienillä sanoilla ja positiivisilla asioilla voi olla suurikin merkitys yksilölle sen suhteen että oppii tunnistamaan omia vahvuuksia ja luottamaan itseensä.’’

• henkilökohtaisen ohjauksen järjestäminen tasaisesti opintojen aikana.
“Opettajien pitäisi pystyä keskittymään ajan kanssa opiskelijoihin. Olla aidosti kiinnostuneita kiinnostus opiskelijoita ja heidän osaamistaan ja vahvuuksiaan kohtaan’’

“Voisi kehittää sitä, että olisi samantapaisia "kehityskeskusteluja" kuin nykyajan työelämässä.’’

Kyselyn avoimissa vastauksissa esille tulleet kehittämiskohteet ovat tuttuja myös aikaisempien selvitysten ja tulosten perusteella. Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden antaman vuosipalautteen perusteella palautteen antaminen on vuosi toisensa perään ilmaistu tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Yksilöllinen ja henkilökohtainen ohjaustarve konkretisoituu esimerkiksi HOPS-keskusteluissa, joita opettajatuutorit ja opinto-ohjaajat käyvät.


Pohdintaa

Kyselyn vastausprosentti jäi pieneksi, ja tästä johtuen tulokset eivät ole yleistettävissä. Kyselyn tulokset ovat kuitenkin suuntaa antavia ja selittävät ohjauksen ilmiötä vastaajien näkökulmasta. Kyselyn käsittely jatkuu alakohtaisten ja avoimien vastausten analysoimisella ja tulosten esittämisellä. Tuloksia hyödynnetään korkeakoulujen ohjauksen kehittämisessä, hankkeen työpajoissa ja Vahto-mallin luomisessa (Löf, 2020).

Vastausten perusteella ohjausta antavia tahoja on useita ja on tärkeää, että ohjausta saa tulevaisuudessakin useammalta taholta. Jokaisella on velvollisuus ja oikeus antaa tietoa, neuvoa ja ohjata opiskelijaa opinnoissaan ja uran ja tulevaisuuden suunnittelussa sekä ohjata oikean tiedon lähteille. Näissä edellä mainituissa tehtävissä on tärkeää hyödyntää työntekijöiden osaamista ja asiantuntijuutta.
Tärkeää on myös ymmärtää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelun eroja. On eri asia antaako tietoa, antaako neuvontaa ja antaako ohjausta. Ohjauksesta puhuttaessa on tärkeää tarkentaa käsitteiden merkitysten, määrittelyjen ja ohjaustoimijoiden työnjakoon ja tehtäviin liittyviä asioita ja työnjaon suhdetta. (Menestyjäksi Lapissa strategia vuoteen 2025)

Muuttuvan työelämän tarpeisiin vastaamisessa on tärkeää kehittää vahvuuksiin perustuvaa tulevaisuusohjausta ja osaamista. Tämä tarkoittaa ohjauksessa vahvuuksien tunnistamista ja tukemista. Ohjaus on tällöin vuorovaikutteista keskustelua, jossa opiskelijalla on aktiivinen rooli ratkaisujen etsimisessä omista lähtökohdistaan käsin. Opiskelija on oman elämänsä asiantuntija.


Lähteet:

Löf, J.2020. Vahvuusperustaisella ohjauksella tulevaisuuden työelämään. Pohjoiset tekijät - Lapin ammattikorkeakoulun blogi. Viitattu 28.4.2020

Menestyjäksi Lapissa. Maakunnallinen tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen strategia vuoteen 2025. Viitattu 22.2.2020.

VAHTO-hanke: https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Lapin-AMKin-hankkeet ja www.ulapland.fi/Vahto sekä www.facebook.com/vahvuusperustainen

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleVahvasti työssä virtuaalikampuksella - kokemuksia hanketyöpajan toteutuksesta etänä

24.4.2020Kangastie ja Löf.jpg
TtM Helena Kangastie työskentelee TKI ja O -erityisasiantuntijana ja KM Jonna Löf oppimis- ja ohjauspalvelujen erityisasiantuntijana Lapin ammattikorkeakoulussa.

POIKKEUS blogikuva.jpg

Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehittäminen (VAHTO) -hanke on käynnistynyt 1.8.2019 ja toiminnassa on edetty kevään 2020 kolmannen työpajan järjestämiseen (kuva 1).

Hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakouluopiskelijoiden vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen käytäntöjä ja menetelmiä sekä rakennetaan näistä koostuva, korkeaopiskelijoiden tarpeisiin ja työelämän haasteisiin vastaava VAHTO-ohjausmalli yhdessä korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.

Vahvuusperustaisen tulevaisuusohjauksen kehitystyötä tehdään osallistavissa työpajoissa. Osallistujat tuottavat työpajoissa ja pilottikokeiluissa kokemustietoa sekä kehittävät aktiivisesti ohjaustyökaluja ja -menetelmiä. (Löf 2020, Kangastie & Löf 2020)

Kuva 1 Vahtotyöpajat kuvio.jpg
Kuva 1. VAHTO työpajat ja osaamisen kehittyminen

Kolmas työpaja “opiskelijalähtöisyys ohjauksessa” toteutettiin vallitsevissa ja yhtäkkiä muuttuneissa valtionhallinnon päättämissä poikkeusoloissa, kun korona-tuo maailmalla vallinnut pahaenteinen virus rantautui myös Suomeen.

Myös korkeakoulujen (LUC) oli mukauduttava vallitseviin olosuhteisiin ja otettava Lapin AMKin Virtuaalikampus laajempaan ja kokoaikaiseen käyttöön. Myös yhteisen VAHTO-hankkeen oli edettävä toimenpiteissään etämaailmaan.

VAHTO -työpajan järjestäminen etäyhteyksin

Vallitsevan tilanteen johdosta VAHTO-hankkeen työpajan 3 pitämiseen tuli muutos. Jouduimme suunnittelemaan ja organisoimaan työpajan uusiksi.

AC-lisenssit olivat opetuskäytössä, joten jouduimme miettimään toisen etäympäristön ja muiden työkalujen käyttöä. Sinällään etävälineet eivät olleet meille hanketyöntekijöille uusia ja outoja, olimmehan niitä jo aikaisemminkin käyttäneet erilaisissa TKI-toiminnan ja opetuksen yhteyksissä sekä aiemmissa hankkeen työpajoissa.

Hankkeen tiedottamisen ja materiaalin kanavana käytämme Open Moodle -ympäristöä ja osa osallistujista on osallistunut työpajoihin AC:n välityksellä. Pohdimme AC:n tilalle toista ympäristöä ja lisäksi erillistä ympäristöä projektiryhmän etätyötilaksi ajatusten vaihdolle ja työprosessin johtamiseen. Päädyimme valinnassa siihen, että osallistujat työskentelivät Teamsissa ja projektiryhmä vaihtoi ajatuksia ja keskusteli toistensa kanssa Skypessä (kuva 2).

Työpajaan osallistui LUC korkeakoulujen opetus ja ohjaushenkilöstöä noin 20 henkilöä. Mukana oli myös korkeakoulujen opiskelijaedustusta kertomassa omista ohjauskokemuksistaan.

Kuva 2 Vahtotyöpajaohjelma.jpg
Kuva 2. Työpaja 3 ohjelma

Työpajan ja ryhmätyöskentelyn käynnistäminen

Työpaja käynnistyi projektipäällikön johdannolla, tervetulotoivotuksilla ja esityksellä työpajan etenemisestä. Aluksi palauteltiin mieleen edellisen työpajan antia mm. Pirkko Kepasen alustusta reflektion tärkeydestä oppimisen ja kehittymisen edellytyksenä. Tämän jälkeen muisteltiin vielä työryhmien työskentelyä ja tuotiin esille edellisen työpajan ryhmätöiden tuloksia (kuva 3).

Kuva 3 Vahtotyöpjakoonti.png

Kuva 3. Työpaja 2 työryhmätyöskentelyn koonti

Työpajan kaksi päätteeksi osallistujille oli annettu ohjeistus omaan ohjaustyöhön liittyvästä havainnointitehtävästä. Osallistujia pyydettiin pitämään päiväkirjaa seuraavin apukysymyksin:

• Minkälaisia kohtaamisia opiskelijoiden kanssa päivääsi sisältyi?
• Mitkä tilanteet jäivät mieleen onnistuneina? Miksi?
• Mitkä näistä kohtaamisista olivat mielestäsi otollisia vahvuusperustaiselle lähestymistavalle? Miksi?
• Oliko osa kohtaamisista sellaisia, että niissä ei olisi ollut vahvuusperustaisuudelle sijaa. Miksi?
• Kuvaile kohtaamiesi opiskelijoiden ohjaamistarpeita. Pohdi, minkälaisia taitoja ne sinulta edellyttivät.
• Mitä muita huomioita teit?

Etätyöpajan ensimmäisessä ryhmätyöskentelyssä tämän havainnointitehtävän tuotokset purettiin keskustelemalla ja vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: Millaisia kohtaamis- ja ohjaustilanteita on tullut vastaan? Mitä tarpeita ryhmän jäsenten havaintojen mukaan opiskelijoilla on? Millainen on onnistunut ohjauskohtaaminen? Tuliko muita huomioita tai yllättikö jokin?

Keskustelua käytiin projektihenkilöstön johdolla Teams -ympäristössä ja ajatukset koottiin Flinga-alustalle. Keskustelu Teamsissä oli aktiivista ja antoisaa. Projektiryhmällä oli tärkeä aktiivinen rooli toimia kolmessa eri ympäristöissä keskustelun johdattajana, ajatusten kirjaajana ja etäapuna. Ryhmätyöskentelyn tuotos ohjaustilanteista ja kohtaamisista koottiin Flingaan (kuva 4).

Kuva 4 Vahtotyöpajatulos.jpg
Kuva 4. Työpajan tuotos ohjaustilanteista ja kohtaamisista Flingassa

VAHTO-työpajan asiantuntija-alustukset

Aktiivisen työpajavaiheen jälkeen tuli kaksi tietoiskua. Lapin AMKin hankkeen asiantuntija Helena Kangastie kertoi Vahvuusperustaisuus opinto-ohjaajien koulutusten opetussuunnitelmissa (OPS) -analysoinnin tuloksia. Analyysin olivat laatineet yhdessä Helena Kangastie ja Jonna Löf Lapin AMKista.

Analyysin päätelminä oli, että kaikki opetussuunnitelmat näyttävät tavoittelevan opinto-ohjaajan kompetensseja. Opetussuunnitelmien lähtökohtina ovat IAEVG:n (International Assosiation for Educational and Vocational Guidance) julkaisemat kompetenssi ehdotukset sekä NICE (Network for Innovation in Career Guidence and Councelling in Europe) määrittelemät ohjauksessa toimivat ydinkompetenssit. Vaikka vahvuusperustaisuus eivät lue opetussuunnitelmassa niin, toteutuksessa ne huomioidaan esimerkiksi käytännön toiminnassa.

Seuraavaksi hankkeen asiantuntija Satu Uusiautti Lapin yliopistosta avasi vahvuusperustaisuuden tutkimuksista ja interventioista esimerkkejä. Seuraavat havainnot olivat tulosten perusteella olennaisen tärkeitä:

• VAHTOssa tutkitaan omaa työtä ja pohditaan, mitkä työkalut toimivia juuri omassa ohjaustyössä ja omien opiskelijoiden kohtaamisessa.
• VAHTOn kannalta kiinnostavaa pohtia vahvuuksien tunnistamisen kykyä osana tulevaisuussuuntautuneisuutta ja itsearvioitua kyvykkyyttä uraan liittyvään päätöksentekoon.

Työpajan ryhmätyöskentelyn jatkuminen

Tietoiskujen jälkeen oman työn havainnointitehtävän purkaminen jatkui. Aiheena oli opiskelijalähtöiset vahvuusperustaiset ohjauskohtaamiset. Keskustelussa olleet kysymykset ja aiheet olivat: Mitkä kohtaamiset ovat otollisia vahvuusperustaiselle lähestymistavalle? Onko kohtaamisia, joissa vahvuusperustaisuudelle ei ole sijaa? Miksi ei?

Keskustelun anti vahvuusperustaisista kohtaamisista ja ohjaustilanteista koottiin taas Flingaan (kuva 5).

Kuva 5 Vahtotuotos.jpg
Kuva 5. Työpajan tuotos vahvuusperustaiset kohtaamiset ja ohjaustilanteet Flingassa

Kokemuksesta viisastuneena

Työpajan suunnittelun ja toteutuksen jälkeen on arvioinnin ja kehittämiskohteiden laatimisen aika. Vanha sanonta kuuluu “hyvin suunniteltu on puoleksi tehty” pitää edelleen paikkansa. Kun työpajan sisältö oli projektiryhmässä suunniteltu ennalta jo hyvin, ei ympäristön ja toteutustavan vaihtaminen tuottanut erityisen paljon haasteita. Kaikilla työpajan vetäjillä eli projektiryhmän jäsenillä oli osaamista ja jaetut roolit työpajan onnistumiseksi. Suurin osa osallistujistakin oli tottunut työskentelemään etäympäristössä ja kykenevät ottamaan “etäisyydet hallintaan”.

Etäympäristössä työpajan pitäminen edellyttää hyvää suunnittelua ja toteutuksen ns. “kuivaharjoittelua”. Tätä projektiryhmä tekikin edellisinä päivinä ja vielä työpajapäivän aamuna tarkistimme, että kaikki toimii. Onnistunut toteutus edellyttää myös suunnitelmissa pysymistä ja yhtäkkisten muutosten välttämistä. Se edellyttää myös osaamista ja virtuaalisesti ajan hermolla olemista ja osallistujien kuulemista. On reagoitava nopeasti osallistujien tarpeisiin ja ohjattava työpajan etenemistä sekä tuloksien aikaansaamista.

Muutostilanteessa työpajan toteuttaminen vaatii epämukavuusalueelle menemistä ja epävarmuuden sietokykyä. Etäympäristössä toteutus vaatii myös avointa mieltä, yhteistyökykyä ja kuuntelemista. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin seurata toimintaa ja reagoida ajoissa vastaantuleviin haasteisiin. Työpajan 3 jälkimainingeissa voimme syvästi todeta, että virtuaalikampus toimii ja että työpajoja voi hoitaa etänäkin!


Lähteet:

Kangastie, H. & Löf, J. 2020. Vahvuuksilla kohti työelämää. UAS Journal -Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkolehti. https://uasjournal.fi/1-2020/vahvuuksilla-tyoelamaan/
Löf, J. 2020. Vahvuusperustaisella ohjauksella tulevaisuuden työelämään. Pohjoisen tekijät – Lapin AMKin blogi. https://www.lapinamk.fi/blogs/Vahvuusperustaisella-ohjauksella-tulevaisuuden-tyoelamaan/40628/81655cbb-3571-4e59-8f3f-1b38d03786d2

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleTietoa, taitoa ja uutta osaamista tapahtumista, osa 4

21.4.2020Meriläinen Santeri.jpg
Tradenomi (AMK) Santeri Meriläinen toimii projektisuunnittelijana TEQU:lla, joka on Lapin ammattikorkeakoulun palvelukonsepti ja osa Älykäs rakennettu ympäristö -osaamisryhmää.

Tietoa, taitoa ja uutta osaamista tapahtumista -blogisarjassa pääset tutustumaan TEQUn järjestämiin tapahtumiin, jonka lisäksi kirjoituksissa pureudutaan tapahtumissa käsiteltyihin teemoihin.

Blogisarja jatkuu ja tässä kirjoitelmassani kevyt katsaus siihen mitä kaikkea neljäs tapahtuma toi tullessaan. Käsittelyssä tällä kertaa työntekijöitä tukeva johtaminen.

 

TEQU Talk – Yhteistyöllä parempaa tulosta

Tapahtuma järjestettiin 6.11.2019 Rovaniemellä. Tapahtumatilana hyödynsimme edellisten tapahtumien tavoin TEQU toimistoamme panostaen entistä enemmän tilasuunnitteluun ja toteutukseen osallistujamäärä huomioiden, suuri kiitos siitä ammattitaitoisille työkavereille!

Kuva 1 meriläinen IV.jpg
Kuva 1. Tapahtumatila


Puhujina tapahtumassa nähtiin Pata Degerman ja Mikko Kuitunen.

Pata Degerman on Suomen ainoa ammattimainen löytöretkeilijä. Löytöretkien ja eri organisaatioiden suuria projekteja voi monin tavoin verrata toisiinsa. Usein kohdataan tuntemattomia haasteita, jolloin tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja, tiimityötä ja luovaa ajattelua.

Pata piti visuaalisesti näyttävän esityksen, jossa pureuduttiin tiimin yhteistyöhön, jonka avulla saadaan aikaan parempia tuloksia. Patan esitys kantoi nimeä Mount Sisu ja yleisö pääsi mukaan löytöretkeilijän rohkeille matkoille.

Kuva 2 meriläinen IV.jpg

Kuva 2. Pata Degerman

Mikko Kuitunen on Euroopan parhaana työpaikkana sekä Suomessa vuoden yrityksenä palkitun teknologiayhtiö Vincit Oyj:n toimitusjohtaja ja perustaja. Vincitin lisäksi Mikko on mukana tusinassa muita start-up kasvutarinoita.

Mikko uskoo yksilölliseen johtamiseen, mokista oppimiseen ja ihmisten haluun tehdä merkityksellisiä asioita tuloksellisesti ilman merkittävää ulkopuolista ohjausta.

Mikko oli puhumassa yleisölle innostavasta johtamisesta, jonka avulla rakennetaan motivaatiota ja positiivista ilmapiiriä sekä edistetään työhyvinvointia. Hän kertoi myös jatkuvasta työntekijäkokemuksen kehittämisestä sekä siitä, miten vapautetaan yksilöiden voimavaroja organisaatiossa. Saimme myös kuulla Mikon näkemykset siitä, miten tulevaisuudessa johdetaan.

Kuva 3 meriläinen IV.jpg

Kuva 3. Mikko Kuitunen

 

Järjestelmäkeskeinen johtaminen

Kuitusen (2019) mukaan yleismääritelmä johtamiselle on se, että johtamisella pyritään saamaan asiat tapahtumaan tehokkaammin ja paremmin kuin ilman johtamista.

Suoraselkäinen ja ennustettava johtamisen kulttuuri Suomessa on sitä, että asioista puhutaan suoraan sellaisina kuin ne ovat. Vahvat ja selkeät käskyketjut ja tasapäistämisen kulttuuri on vahva. Tasapäistäminen ei kuitenkaan ole tasa-arvoa, eikä yksilöllistä tukea ole tarjolla tarpeiden mukaan. (Kuitunen 2018.)

Palkan ja palkkioiden on tuettava työntekijöiden valintoja, mutta useimmiten tällä hetkellä kaikille on tarjolla sitä samaa. Järjestelmäkeskeinen ajattelu tulisi korvata kiinnostuksella ihmisestä. Miten sinä muutut ja kehityt? Miten me voimme auttaa sinua? Muutos paikan ja palkan suuresta merkitystä kohti arvojen, merkitysten ja aikaansaannosten huomioimista vaatii kannustimia. (Kuitunen 2018.)

Yrityksissä on tärkeää ymmärtää työntekijöiden toiveet ja tarpeet, koska muuten johtaminen perustuu arvaamiseen. Organisaatioiden tulisi myös tukea yksilöiden osaamisen kehitystä, koska markkina-arvoa tulee olla myös työntekijöillä. Yritysten täytyy hyväksyä se tosiasia, että henkilöstössä työntekijät näkevät mahdollisuuksia myös yrityksen ulkopuolella. Kaikki lähtee työntekijöistä ja työntekijäkokemuksella on merkitystä. (Kuitunen 2018.)

”Henkilöstön vaihtuvuus ei ole hyvä tai huono asia, se on vain tosiasia” (Kuitunen 2018)


Johtamisen tulisi olla ajatteluun vaikuttamista ja esteiden poistamista

Joukkoa koskevan johtajakeskeisen johtamisen sijaan tulisi johtamisen olla yksilöiden ajatteluun vaikuttamista. Johtajan halutessa parempi lopputulema lähtötilanteeseen nähden, yksilöiden toiminnassa pitää muuttua jotain. Johtamista ei ole tapahtunut, jos ei kenenkään ajattelussa mikään ole muuttunut eli ajattelun pitää muuttua ensin. (Kuitunen 2019.)

Uuden ajan johtamisessa tavat johtaa muuttuvat. Johtajan on tärkeää olla aidosti kiinnostunut ihmisestä, jotta yksilön osaamista voidaan tukea. Yhteispelillä tunnistetaan ja puretaan esteitä. Hyvän työsuorituksen edessä olevia esteitä poistamalla työntekijälle luodaan parhaat mahdolliset olosuhteet asiantuntijuuden ja taitojen käytölle. (Kuitunen 2019.)

Johtamisesta tulisi muodostaa palvelu, jolloin johtaminen on esteiden poistamista. Kaikkien kliseiden keskellä johtaminen tarkoittaa työntekijöiden auttamista, jotta he pystyvät tekemään työnsä nopeammin ja paremmin. Johtaminen alkaa yksilöistä ja itsensä johtamisesta. Ensimmäisenä muutetaan asennetta ja sen jälkeen tapaa toimia. (Kuitunen 2019.)

 

Itsensä johtaminen

Toimintaympäristöjen muutos nykypäivänä on nopeaa, jolloin myös organisaatiot muuttuvat dynaamisemmiksi ja erilaisten osaajien tarve kasvaa. Organisaatioissa kaikilta vaaditaan entistä enemmän ketteryyttä ja tuottavuutta mitataan ajan sijaan aikaansaannoksilla. (Kuitunen 2018.)

Kuitusen (2018) mukaan perinteiset pitkät urat samassa organisaatiossa ja pahimmillaan samoissa tehtävissä eivät tue parhaalla mahdollisella tavalla yksilöiden osaamisen kehitystä.

Itsensä johtamisen on vaativaa ja sen aloittaminen vaikeaa vanhasta uuteen siirryttäessä. Uuden johtamisen mallin tavoitteena on se, että yksilö tekee itse työtään koskevat päätökset. Päätöksenteosta on tehtävä mahdollisimman helppoa ja itseohjautuvuuteen tulee siirtyä hiljalleen. (Kuitunen 2018.)

Ympäristön tulisi mahdollistaa itsensä johtaminen ja se koskee niin yksilön työympäristöä kuin organisaation johtamiskulttuuria. Muutoksen myötä yksilö kuluttaa johtamista sen passiivisena kohteena olemisen sijaan. (Kuitunen 2018.)
Kokeilukulttuuri on tätä päivää uudistuksissa ja se koskee myös johtamismallien kehittämistä. Uudistumisessa tulee kuitenkin kuulla henkilöstöä ja pilotoiva lähestymismalli on oikea tapa edetä. (Kuitunen 2018.)

 

Onnistunut workshop

Tapahtumiemme workshop osioiden perimmäisenä tarkoituksena on aktivoida osallistujia verkostoitumaan sekä tuomaan omaa osaamistaan esille. Työnhakijoilla on mahdollisuus päästä lähestymään yrityksiä, jonka lisäksi yritysten välille voi kehkeytyä yhteistyömahdollisuuksia.

Mini-Diili osiossa osallistujat jaettiin ryhmiin, missä jokainen sai vuorollaan esitellä itsensä kertomalla myös vahvuuksiaan ja kehityksen kohteitaan. Mini-Diilin tehtävänä oli muodostaa ryhmästä menestystiimi, joka tekee arktisuudesta bisnestä. Ryhmät rakensivat Team Canvaksen tehtävään perustuen ja lopuksi ryhmät esittelivät itsensä kahdessa minuutissa hissipuhemaisesti kertomalla miksi juuri he ovat loistava tiimi.

Koko tapahtumapäivän ajan oli nähtävissä verkostoitumista, jota saatiin syvennettyä onnistuneen workshop osion avulla. Kiitos Patalle workshopin esittelystä ja käyntiin polkaisemisesta!


Pohdintaa

Hyvissä ajoin aloitettu tapahtumamarkkinointi poiki tuloksia ”täyden tuvan” muodossa. Ennakkoilmoittautuneiden suuri määrä verrattuna edellisiin tapahtumiin oli positiivinen yllätys ja päätimmekin pari viikkoa ennen tapahtumaa hieman höllätä viestinnän suhteen, koska kapasiteetti on rajallinen.

TEQU Talkissa näkyi paljon uusia kasvoja ja palautekyselyn mukaan tapahtumaan oltiin erittäin tyytyväisiä. Tapahtumatila, tunnelma ja muutoin hyvät järjestelyt keräsivät kiitosta. Kehityskohteeksi nousi tapahtumatilan penkit, mutta ongelma on nyt ratkaistu tämän vuoden tapahtumia ajatellen.

Palautekyselyssä oli hienoa huomata osallistujien positiiviset tuntemukset tapahtumassa käsiteltyihin asioihin. Tapahtumasta koetaan olleen aidosti hyötyä oman osaamisen kehittämisessä, jonka lisäksi tapahtuma on motivoinut kehittämään omaa osaamista myös tapahtuman jälkeen. Suurin osa palautekyselyyn vastanneista kokee myös pystyvänsä hyödyntämään tapahtumassa opittua työelämässä, opinnoissa sekä työnhaussa.

Sarjan aiempien julkaisujen teemat

 

Lopuksi

Vallitsevasta tilanteesta johtuen kaikki tämän vuoden TEQU Talk -tapahtumat ovat siirtyneet syksyyn. Ensimmäiset kaksi tapahtumaa järjestetään syyskuussa.

Tämän lisäksi tulemme järjestämään nopealla aikataululla TEQU Talk -webinaarisarjan touko-kesäkuun aikana. Myy verkossa tehokkaasti – aloita jo tänään webinaarisarjassa pääset kehittämään verkkokauppa- ja myyntiosaamistasi nopeasti. Järjestämme seitsemän webinaaria muuttuneen tilanteen vuoksi tukeaksemme pohjoisen yrittäjiä.

Verkkokauppa osaamisen kehittämiseksi webinaareissa käsitellään kaikki tärkeimmät teemat eli verkkokaupan rakentaminen, strateginen ajattelu, varastointi ja logistiikka, markkinointi ja viestintä, asiakaskokemus sekä kumppanit ja verkostot. Tervetuloa mukaan!


TEQU Get10 logokokoelma.jpg

Lähteet

Kuitunen, M. 2019. Vincit Oyj. Toimitusjohtaja. Luento. Vincit - Leadership as a Service. 6.11.2019
Kuitunen, M. 2018. Uusi johtaminen on esteiden poistamista. Artikkeli. Palta. Tulevaisuuden johtajuus. Viitattu 16.1.2020 https://www.palta.fi/tulevaisuuden-johtajuus/uusi-johtaminen-on-esteiden-poistamista/
Koronarintamalla kaikki uutta

17.4.2020Reijo Tolppi blogi.jpg
HTT Reijo Tolppi on Lapin ammattikorkeakoulun turvallisuusasioista vastaava johtaja.

POIKKEUS blogikuva.jpg

Tässä on pari kuukautta painittu koronaviruksen kanssa. Vauhti on ollut koko ajan kiihtyvä, ja monenlaista mutkaan on jo vastaan tullut.

 

I vaihe: Kiinan matkailun rajoittaminen

Joulukuussa 2019 alkoi Kiinan Wuhanista kuulua kummia uudesta viruksesta, joka leviää hallitsemattomasti Hubein maakunnassa. Kaukana oli tauti, ja avaruuspuvun näköisiin suoja-asuihin pukeutuneet kiinalaiset kriisityöntekijät tuntuivat hätävarjelun liioittelulta.

Joulu meni, tuli uusi vuosi, ja tauti sen kuin levisi. Ensimmäiset tapaukset löytyivät Kiinan ulkopuolelta, ja nopeaan tahtiin punaisia täpliä taudin merkiksi alkoi ilmestymään erityisesti Eurooppaan.

Meillä asiaan havahduttiin 29.1.2020, jolloin tuli Lapin AMKin ensimmäinen toimintaohje, jossa selitettiin lyhyesti mistä koronaviruksessa on kysymys ja oikeastaan ainoana käytännön toimenpiteenä kiellettiin Kiinaan matkustaminen. Edellisenä päivänä Lapin keskussairaalaan oli tuotu ensimmäinen koronavirusta kantava potilas, joka oli kiinalainen nuorehko nainen.

II vaihe: matkustusrajoitusten laajeneminen Kiinan ulkopuolelle

Kului kuukausi lisää, Kiinan koronauutisiin alettiin jo tottua. Tautitapausten määrä Kiinan ulkopuolella lähti pikku hiljaa kasvuun, ja puhkesi epidemiaksi aluksi Etelä-Koreassa ja Pohjois-Italiassa. Pörssikurssit lähtivät luisuun ja jotenkin tauti tuli lähemmäksi, kun meistä monille tutuilla Kanarian saarilla laitettiin hotellikaranteeniin.

Meilläkin matkustuskielto alue laajeni epidemia alueisiin, ohjeita annettiin myös epidemia-alueilta palaaville amkkilaisille. Tässä vaiheessa koronauutiset alkoivat viedä vähintään puolet iltauutisten ajasta, ja 26.2. Helsingin seudulta alkoi löytyä lisää tapauksia. Tästä edespäin tartunnan saaneiden määrä alkoi päivittäin kasvaa, ja virusta sairastavia löytyi ilta toisensa jälkeen uusista sairaanhoitopiireistä.

Lapin AMKissa koronan leviämisen torjuntaan keskittyvä valmiusryhmä aloitti 9.3.2020. Tuossa vaiheessa oli hiihtoloma takana, ja huolta kannettiin siitä, mitä lomalaiset mukanaan kantavat. Myöhemmin huomattiin, että ihan hyvästä syystä: varsinkin Tirolissa lomaansa viettäneistä liian moni tuli taudin kanssa takaisin.

Ohjeita päivitettiin 10.3., ja merkittävin uusin linjaus oli 14 vuorokauden karanteeni, johon epidemia-alueilta palaavia velvoitettiin jäämään. Lisäksi avattiin turvallisuus-sähköposti nopeaksi kanavaksi valmiusryhmän ja korkeakouluyhteisön väliseen viestintään.

III vaihe: Jalka jarrulle

Tilanne eli maaliskuun alkupuolella todella nopeasti. WHO julisti koronaviruksen pandemiaksi 11.3. ja samana päivänä matkustusrajoitukset ulotettiin kaikkeen ulkomaanmatkailuun. Samaa vauhtia lopetettiin opiskelijoiden ulkomaanvaihdot, aloitettiin koulutuksen valmiussuunnitelmien päivittäminen ja selviteltiin AC lisenssien nostomahdollisuutta 1000 lisenssiin. Etäopetukseen siirtyminen alkoi päivä päivältä tuntumaan todennäköisemmältä.

Seuraavana päivänä epidemia-alueen käsitteestä luovuttiin. Maan hallitus teki ensimmäisen näyttävän ulostulon, missä kiellettiin kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet. Urheiluruutu oli kyseisenä iltana lähinnä suljettavien ammattilaissarjojen ja peruuttavien tilaisuuksien lista.

Meillä otettiin vähän tiukempi linja, ja kiellettiin yli 100 hengen tilaisuudet. Valmiuslain käyttöönottoa Suomessa alettiin valmistella, mihin ei koskaan aikaisemmin ollut turvauduttu.

IV Äkkipysäys

Joka puolelta Eurooppaa alkoi kantautua aina vain lisää uutisia koronaviruksen etenemisestä. Rajoja alettiin sulkea ja karanteeneja asettaa.

Suomessa strategiaksi valittiin viruksen leviämisen hidastaminen sosiaaliset kontaktit minimoimalla, minkä seurauksena Lapin aluehallintovirasto määräsi myös Lapin AMKin tilat suljettavaksi 18.3.–13.4.2020. Myöhemmin aikaa jatkettiin vielä kuukaudella. Poikkeuksena päätöksessä mainittiin TKI-toiminnan käytössä olevat tilat kriittisen tutkimuksen osalta sekä opiskelijavalinnoissa tarvittavat tilat.

Meillä etätyömoodiin siirtyminen onnistui yllättävän vähäisellä kohinalla. Asiassa auttoi pitkä perinne etätyöopetuksessa ja eOppimispalveluiden omaksuma aktiivinen rooli. Myös opiskelijajärjestömme ROTKO loi omalta osaltaan positiivista tsemppiasennetta opiskelijoiden joukossa.

AVIn päätöksen jälkeen kampus myös aidosti hiljeni. Muutama laturinsa tai elintärkeän kansionsa unohtanut kävi ne hakemassa, mutta sekä opiskelijoissa että henkilökunnassa oli aistittavissa aitoa kriisitietoisuutta ja vastuullisuutta. Näin siitä huolimatta, että vielä maaliskuussa koronavirusta ei Lapissa juurikaan ollut.

Kampusten sulkemisen jälkeen AMK on pyrkinyt tukemaan viranomaisia lainaamalla sänkyjä ja hengityslaitteita sairaaloille, sekä varautumalla terveysalan opettajien ja opiskelijoiden mahdolliseen osittaiseen siirtymiseen poikkeusolojen tehtäviin.

Poikkeustilanne ja työmarkkinoiden voimakas jarruttaminen sai aikaan hakijarynnäkön korkeakoulutukseen, josta mekin saimme osamme. Päätä on raavittu pääsykokeiden kanssa, ja ratkaisuja etsitään siihen, miten ne saadaan järjestettyä valtioneuvoston päätöksiä ja terveysviranomaisten suosituksia rikkomatta.

V Mitä tähänastinen matka on opettanut?

Koronaviruksen vaikutukset ihmisten arkeen, maailmantalouteen ja työmarkkinoihin ovat olleet ennen näkemättömät.

Kriiseissä yleensä sekä ihmisen pahimmat että parhaat puolet nostavat päätään. Näihin pahimpiin puoliin laskisin kansainvälisen itsekkyyden, mistä vastenmielisin esimerkki oli Yhdysvaltojen yritys ostaa suunnitteilla oleva koronarokote yksinoikeudella käyttöönsä. Myöskään Euroopan Unionin sisäinen solidaarisuus ei kehuja kestä.

Parhaita puolia puolestaan ovat spontaanisti kehittyvät yhteisöpalvelut vanhusten turvaamiseksi, yhteisöllisyyttä lisäävät parvekekokoontumiset ja koronarintaman etulinjassa taisteleville terveydenhuollon ammattilaisille osoitettu arvostus ja peukutus.

Lapin AMKissa näkyy selvästi korkeakouluyhteisön halu noudattaa annettuja ohjeita, joustavuus kollegoja, opiskelijoita ja työnantajaa kohtaan, sekä aloitekyky ja oma-aloitteisuus esiintulevien ongelmien ratkaisemisessa. Nyt kun tätä on jo joku viikko takana, voi sitkeydenkin liittää tähän listaan.

Olen kirjoittanut tästä suurimman osan viimeisen viikon (9.–16.4.) välisenä aikana. Tällä hetkellä Suomessa on yli 3000 varmennettua tapausta, ja kuolleita lähes 100. Lapissa varmistettuja tartuntoja on hyvän matkaa yli 100, Kittilässä ja Merilapissa tilanne alkaa vähintäänkin lähennellä epidemiaa, mutta toistaiseksi kuolonuhreilta on vältytty.

Ensimmäinen rajoitusten purkaminen näki päivänvalon eilispäivänä, kun hallitus päätti liittää Uudenmaan takaisin muuhun Suomeen. Kaiken kaikkiaan Suomen käyttöön ottamat keinot näyttävät kuitenkin toimivan ajatellulla tavalla, eikä Italian, Espanjan ja Yhdysvaltojen tapaista eksponentiaalista tapausten kasvua ole nähty.

Monet meistä ovat viime viikkoina tehneet asioita ohi ja yli sen, mitä normaalisti vaaditaan. Erityisen vaikutuksen itseeni on tehnyt meidän terveysalan vetäjien Marika Kunnarin sekä Hannele Kauppilan ennakoiva toiminta sekä eOppimispalveluiden venymiskyky. Koronataisto on kuitenkin luonteeltaan enemmän maraton kuin pikamatka, ja tulevina viikkoina parasta mitä voimme tehdä, on pitää hyvä huoli itsestämme ja läheisistämme.Tietoa, taitoa ja uutta osaamista tapahtumista, osa 3

14.4.2020Meriläinen Santeri.jpg
Tradenomi (AMK) Santeri Meriläinen toimii projektisuunnittelijana TEQU:lla, joka on Lapin ammattikorkeakoulun palvelukonsepti ja osa Älykäs rakennettu ympäristö -osaamisryhmää.

Tietoa, taitoa ja uutta osaamista tapahtumista -blogisarjassa pääset tutustumaan TEQU Talkeihin, jonka lisäksi kirjoituksissa pureudutaan tapahtumissa käsiteltyihin teemoihin.

Blogisarjan kolmannessa osassa käsittelen monimutkaista työelämää kompleksisuusteoriaan viitaten sekä avaan systeemiajattelun ja kokeilukulttuurin luomia mahdollisuuksia. Kerron myös näkemyksiäni tapahtumien vaikuttavuudesta.

 

TEQU Talk – Luovuuden ketterä johtaminen

Toinen ja kolmas TEQU Talk järjestettiin peräkkäisinä päivinä. Tapahtuma pidettiin 26.9.2019 hyödyntäen edellisen päivän tilajärjestelyitä.

Puhujina nähtiin Timo Kiuru sekä Sami Honkonen. Tämän lisäksi tiiminvetäjämme Matti Vatanen esitteli TEQUn toimintaa ja kertoi yhteistyömahdollisuuksista yleisölle.

Kuva 1 meriläinen III.jpg

Kuva 1. Tiiminvetäjä Matti Vatanen

Timo on kansainvälinen huippupuhuja, globaalisti työskentelevä luova johtaja, kirjoittaja sekä puhuja. Merkityksellisten kokemusten luominen, brändin vetovoiman kasvattaminen, luovuus ja sen lisääminen sekä innovatiivisten toimintatapojen vahvistaminen ovat luovan johtajan intohimoja.

Sami on modernin johtamisen sekä digitalisaation asiantuntija. Johtamiskokemusta hänelle on kertynyt 11 vuoden Reaktor uralta. Nykyään hän on teknologiayritys Tomorrow Techin sekä digitaalista asuntokauppa-alustaa rakentavan DIAS OY:n toimitusjohtaja.

Timo kertoi luovasta johtamisesta ja siitä, miten saadaan lisää kannattavuutta ja vetovoimaa organisaatioiden toimintaan. Sami puolestaan kertoi lisääntyvän kompleksisuuden vaikutuksista organisaatioihin sekä organisaation rakentamisesta, joka jatkuvasti sopeutuu muuttuvaan maailmaan.

Kuva 2 meriläinen III.jpg

Kuva 2. DIY lavarakenteet


Monimutkainen työelämä

Digitalisaatio ja kasvava kompleksisuus monimutkaistavat maailmaa ja työelämää.

Kompleksisuudella tarkoitetaan kokonaisuuden ominaisuutta, joka koostuu monesta vaikuttavasta osasta ja näiden osien vaikutukset ovat vaikeasti selitettäviä. Meneillä olevassa työelämän muutoksessa voidaan viitata kompleksisuusteoriaan, joka jaetaan neljään eri kenttään. (Ojanpää 2018.)

Ensimmäinen eli ymmärrettävä ja ilmeinen kenttä tarkoittaa työelämässä perinteistä toimintaa, jolloin erilaiset ohjeistukset, säännöt ja prosessit toimivat. Toinen kenttä on monimutkainen ja työelämään peilatessa se tarkoittaa esimerkiksi analyyseja organisaatioiden nykytilasta sekä strategiatyötä ja sen toteuttamista paremmin, kuin kilpailijat. (Honkonen 2019; Karjula 2018.)

Kompleksisuus nousee esille kolmannessa kentässä, jossa ei enää voida hahmottaa syy – seuraussuhteita vaan ne ymmärretään vasta jälkikäteen. Kompleksisessa kentässä ei voida enää suunnitella vaan kokeilukulttuuri nousee avain asemaan. Digitaalisuus nousee vahvasti esille ja se tarkoittaa, että monimutkaisesta kentästä ollaan siirrytty kompleksisuuteen. (Honkonen 2019; Karjula 2018.)

Kompleksisuusteorian viimeinen kenttä on kaoottinen. Ei enää edes yritetä pärjätä eikä ymmärtää vaan koitetaan päästä sieltä pois, jos edes ymmärretään olevan siellä. Kaikkien näiden kenttien keskelle jää tyhjiö missä ollaan silloin, kun ei tiedetä mihin kenttään oikeasti kuulutaan. (Honkonen 2019; Karjula 2018.)

Kuva 3 meriläinen III.jpg

Kuva 3. Sami Honkonen


Kokeilukulttuuri ja systeemiajattelu

Kompleksisuusteoriasta olisi syytä siirtyä systeemiajatteluun. Työelämän päivittäistä käytöstä ohjaavat rakenteet ja ne tunnistaessa voidaan systeemiajattelun avulla alkaa ohjaamaan kokeiluja. Nykypäivän kompleksiseen maailmaan voidaan siten alkaa rakentaa organisaatio, jossa kaikki alkaa kokeilulla ja sitä ohjataan datalla. (Honkonen 2019; Karjula 2018.)

Systeemiajattelun avulla ymmärretään organisaation tarkoitus, suunnitellaan toiminta asiakkaan näkökulmasta sekä mitataan miten hyvin organisaationa ollaan onnistuttu. Tulisi luoda rakenteet, jossa yksilöt ja organisaatio pystyy toimimaan organisaation tarkoituksen mukaisesti autonomisesti. (Honkonen 2019; Karjula 2018.)

Digiajan tulevaisuus rakentuu kokeilujen kautta, koska tulevaisuutta ei voida ennustaa eikä organisaatiot pysty siihen varautumaan. Organisaatiot tulevat oppimaan kokeiluista ja menestyvät siirtämällä päätösvaltaa henkilöille, jotka ovat työssään lähimpänä kohderyhmää. (Honkonen 2019; Ojanpää 2018.)

Kokeilujen avulla voidaan selvittää asiakkaiden, kumppaneiden tai kilpailijoiden tarpeita ja ajatusmaailmaa. Kokeilun toimiessa sitä kannattaa jatkaa eteenpäin ja epäonnistuneet kokeilut voidaan mahdollisesti lakkauttaa. Kokeilujen tuloksista riippumatta niistä opitaan ja ne ovat apuna organisaation sekä toimintamallien kehityksessä. (Honkonen 2019; Ojanpää 2018.)

Kokeilukulttuurissa johdon tehtävä on hallita kokonaisuutta ja luoda edellytykset käytännön työhön asiantuntijoille. (Honkonen 2019; Ojanpää 2018.)

 

Näkemyksiäni

Peräkkäiset tapahtumat toimistossamme sujuivat hienosti ja ne loivat tulevaisuutta, ajattelen hyvät lähtökohdat. Mielenkiinto hankkeen tapahtumia kohtaan on selvästi lisääntynyt, jonka lisäksi TEQUn toimintaa ollaan saatu tuotua entistä tutummaksi pääkohderyhmälle eli alueen yrityksille sekä muulle yleisölle.

Tapahtumissa on ollut mukava huomata osallistujien aktiivisuus ja verkostoituminen osallistujien välillä on tapahtunut itsestään. Workshop osioita tullaan kuitenkin kehittämään entisestään, jotta kohtaamiset potentiaalisen työvoiman ja yritysten kanssa saadaan kasvamaan.

Verkostovalmennustapahtumien anti yleisölle on ollut kattavaa ja palautteiden mukaan tapahtumiin ollaan oltu tyytyväisiä. Jatkamme tapahtumien sekä tapahtumamarkkinoinnin kehittämistä entistä paremmaksi ja uskomme osallistujamäärien kasvavan mitä tutummaksi tapahtumat yleisölle tulevat.

Tapahtumien vaikuttavuus on asia, josta toivomme mahdollisimman paljon palautetta, jotta tulevaisuudessakin vastaavanlaisten tapahtumien järjestäminen on mahdollista. Osallistujille jaetut täytettävät lomakkeet ovat lisäksi yksi elinehto, joilla hankkeen tuloksia pystytään mittaamaan.


Lopuksi

Kokeilukulttuuria hyödynnetään myös TEQUn toiminnassa ja pyrimmekin jatkuvasti kehittämään toimintaamme sekä toimintamalleja kohti entistä parempaa asiakaskokemusta.

Vuoden 2020 aikana järjestetään viisi GET10 -hankkeeseen liittyvää TEQU Talkia. Seuraavat tapahtumat on suunniteltu toukokuulle ja lisätietoja niistä tulet löytämään seuraamalla Lapin ammattikorkeakoulun sekä TEQUn viestintäkanavia. Tervetuloa!

Sarjan aiempien julkaisujen teemat

TEQU Get10 logokokoelma.jpg

Lähteet

Honkonen, S. 2019. Tomorrow Tech. CEO. Luento. Maailma muuttuu nopeasti, mutta organisaatiomme eivät. Miten rakennetaan organisaatio, joka jatkuvasti sopeutuu muuttuvaan maailmaan? 26.9.2019

Karjula, V. 2018. Sami Honkonen: Kompleksisuusteoria. Blogikirjoitus 2018. Viitattu 9.1.2020
https://valtterikarjula.com/kompleksisuusteoria/

Ojanpää, H. 2018. Digiajan tulevaisuus rakentuu kokeilujen kautta. Uusikaiku. Johtaminen. Viitattu 9.1.2020 https://uusikaiku.fi/digiajan-tulevaisuus-rakentuu-kokeilujen-kautta/
Edellinen 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 24Seuraava
Asian äärellä tiistaisin

Pohjoisen tekijät on asiantuntijablogi, jossa julkaistaan Lapin AMKin toimintaa ja toimintaympäristöä käsitteleviä ajankohtaisia kirjoituksia.

Kirjoitukset perustuvat työntekijöidemme tekemään asiantuntija- tai tutkimustyöhön. 

Blogin tarkoituksena on yleistajuisen tiedon levittämisen lisäksi laatia tilannekuvaa ja analysoida erityisesti Lapin kehitystrendejä: onnistuessaan myös nostaa uusia teemoja yleiseen keskusteluun.

Kirjoituksia julkaistaan viikoittain. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti tiistai.

Blogin toimituskunnan muodostaa Lapin AMKin julkaisutyöryhmä.

Tervetuloa lukijaksi!

Opiskelijoiden blogi
Opiskelijoiden blogikirjoituksia julkaistaan Lapin AMKin opiskelijablogissa.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK