kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Jatkuvan oppimisen virtuaalinen työpaja ELO-johtoryhmälle

Jatkuvan oppimisen virtuaalinen työpaja ELO-johtoryhmälle

8.5.2020Kangastie Koski Kuisma
TtM Helena Kangastie toimii erityisasiantuntijana Lapin ammattikorkeakoulussa. HTM Antti Koski on koulutus- ja kehitysjohtaja ja KM Linda Kuisma suunnittelija Lapin yliopistossa.

POIKKEUS blogikuva.jpg

Ennakointi ja jatkuva oppiminen – tulevaisuuden osaamistarpeet Lapissa -hankkeessa päivitetään voimassa olevaa Pitkospuilla – jatkuvan oppimisen poluilla: Lapin aikuiskoulutusstrategiaa 2020. Päivittämistyötä tehdään yhdessä alueen elinkeinon, yrittäjien, viranomaisten, opiskelijoiden sekä koulutuksen järjestäjien kanssa.

Hanketta toteuttaa LUC korkeakouluyhteisö, niin että Lapin yliopisto on päätoteuttaja ja Lapin ammattikorkeakoulu toimii osatoteuttajana. Blogin kirjoittajat muodostavat hankkeen projektiryhmän ns. työrukkasen.

Työtä tehdään pääasiassa työpajatyöskentelyllä, jossa toimivat rinnakkain laajempi sidosryhmä sekä pienemmän ryhmän muodostava Lapin elinikäisen oppimisen johtoryhmä (ELO-johto).

Sidosryhmän työpajat on suunnattu kaikille Lapin alueen toimijoille. Sidosryhmän työpajojen tarkoituksena on tuottaa strategiaprosessiin Lappia alueena kuvaavaa tietoa, jota ELO-johtoryhmän työpajoissa sitten kiteytetään ja konkretisoidaan lähemmäs varsinaisen strategian muodostumista.

Työpajojen teemat ja tavoitteet etenevät sisällöllisesti strategian laatimisprosessin mukaisesti ja ajallisesti hankkeen elinkaaren mukaisesti.

Kuvassa yksi on kuvattu työpajojen eteneminen. (kuva 1)

Kuva 1 Kangastie ja LY.jpg
Kuva 1. Ennakointi ja jatkuva oppiminen –tulevaisuuden osaamistarpeet Lapissa -hankkeen työpajatyöskentelyn aikajana.

Työpajan suunnittelu ja toteutus

Ennakointi ja jatkuva oppiminen –tulevaisuuden osaamistarpeet Lapissa -hankkeen työpaja “Osaamistarpeet ja kehittämistoiminnan painopisteet” järjestettiin 27. päivä maaliskuuta poikkeusoloissa. Työpaja oli suunniteltu alun perin pidettäväksi Lapin AMK:n fyysisissä ryhmätyötiloissa, mutta suunnitelmaa oli vaihdettava “lennosta”. Kirjaimellisesti lennosta – projektipäällikön kotiutuessa lomamatkan lennoltaan suoraan karanteeniin. Onneksi terveenä ja ilman koronan oireita. Näin päästiin yhdessä hankkeen projektikoordinaattorien kanssa muokkaamaan alkuperäisiä ajatuksia ja uudelleen suunnittelemaan työpajaa virtuaaliseen toteutusmuotoonsa.

Työpajan järjestäjät ja osallistujat olivat toki jo aiemmin työskennelleet etänä, mutta haasteita toi etäympäristöjen käyttörajaus. Adobe Connect työtilassa oli pidetty aiemmin ELO-johtoryhmän työpajoja siten, että suurin osa osallistujista oli läsnä fyysisesti ja osa oli etäyhteyksien kautta. Tämä oli onnistunut hyvin lukuun ottamatta yhteyksien ajoittaisia katkoksia.

Projektiryhmä laati toteutussuunnitelmaa myös etäyhteyksillä, joko Skypellä tai Teams-etäympäristöllä. “Osaamistarpeet ja kehittämistoiminnan painopisteet” työpajan toteutusympäristöksi valittiin tällä kertaa Teams-etäympäristö, joka mahdollisti erinomaisesti yhteisen keskustelun ja yhdessä työskentelyyn. Työpaja eteni kuvan kaksi ohjelman mukaisesti. (kuva 2)

Kuva 2 Kangastie ja Ly.jpg
Kuva 2. Osaamistarpeet ja kehittämistoiminnan painopisteet työpajan ohjelma.

Työpajan aluksi projektipäällikkö Antti Koski teki tilannekatsauksen ja kertoi osallistujille työpajan tavoitteen. Tämän jälkeen projektikoordinaattori Helena Kangastie kertoi alustavia tuloksia Lapin yrittäjille tehdystä kyselystä. Kyselyn tuloksina oli mm. Lappilaisten yritysten esille tuomia osaamistarpeita ja toiveita koulutuksen järjestäjille yhteistyön toteutusmuodoista. Osaamistarpeet jakaantuivat sekä ammatillisiin että yleisiin ns. työelämätaitoihin.

Seuraavaksi edettiin projektiryhmän yhdessä kokoaman osaamistarpeiden- toimialakohtaisen tarkastelun taulukon työstämiseen. Kuvassa kolme on tiivistetysti esitetty toimialakohtaiset osaamistarpeet. (kuva 3)

Kuva 3 Kangastie ja LY.jpg
Kuva 3. Osaamistarpeet toimialakohtaisesti.

Osaamistarpeita lähdettiin tarkastelemaan seuraavan kysymyksen avulla:

• Huomaatko jotain osaamistarpeita, joita ei ole mielestäsi noussut esille?
• Esitä mielestäsi 3-5 ammatilliseen perusosaamiseen liittyvää osaamisaluetta, joiden kehittämiseen pitäisi tarttua nopeasti?
• Esitä mielestäsi 3-5 osaamisaluetta, joiden kehittämiseen pitäisi tarttua pidemmällä tähtäyksellä? (tulevaisuustutkimus megatrendit)

Jokaista kysymystä pohdittiin aluksi yksin ja ajatuksia kirjattiin valmiille Padlet- alustalle.

Tämän jälkeen käytiin jokainen kysymys vielä yhteisesti keskustellen läpi. Kuvassa neljä on esitetty esimerkkejä ensimmäisen vaiheen työskentelyn tuotoksista ja vastauksista esitettyihin osaamistarve kysymyksiin.

Kuva 4 Kangastie ja LY.jpg
Kuva 4. Vastauksia ja tuotosta esitettyihin osaamistarvekysymyksiin.

Tämän jälkeen siirryttiin projektipäällikön alustuksella ja ohjauksella tarkastelemaan hankkeen strategiatyössä tuotettuja alustavia esityksiä jatkuvan oppimisen kehittämisen tavoitteista ja painopistealueista, joita ovat:

• Työelämäyhteistyö ja ennakointi – ”yhteistyö tarvetasolla”
• Osaamisen kehittämisen ympäristöt ja pedagogiikka
• Osaamisen kehittämisen polut (työelämä- ja yksilölähtöisyys)

Tehtäväksianto oli näiden tietojen ja alustuksen pohjalta miettiä,

• huomaatko jotain kehittämisen painopistealueita / tavoitteita, joita ei ole mielestäsi
noussut esille?

Pohdinnan ja miettimisen tuloksia koottiin Padlet - alustalle.

Työpajan tuloksina syntyi ideoita ja ajatuksia asioista, joita tulee vielä huomioida strategiatyössä kehittämisen painopistealueita ja tavoitteita muokattaessa. Kuvassa neljä esitetään nostoja painospistealueista ja tavoitteista.


Kuva 5 Kangastie ja LY.jpg
Kuva 5. Nostoja painopistealueista ja tavoitteista.


Kokemuksia ja huomioita

Työpaja onnistui erinomaisesti, jos mittarina käytetään työpajan tavoitteen “tarkastella ja analysoida koottuja osaamistarpeita, jatkuvan oppimisen tavoitteita ja painopistealueita sekä esittää näkemyksensää tarvittavista muutoksista ja täydennyksistä“saavuttamisen arviointia.

Osallistujien kokemuksissa tuli esille myös onnistumisen palaute: “Osallistuin itse ko. työpajaan "liikkuvasta toimistosta" matkan varrella. Yhteydet toimivat yllättävän hyvin ja Padlet lunasti taas paikkansa interaktiivisena ryhmätyöskentelytilana, kuten aiemmatkin kokemukset ovat sitä osoittaneet. Mielestäni työpaja oli erittäin osallistava ja onnistunut vaikkakaan en valitettavasti loppuun asti ehtinyt ollakaan”. Osallistujilta tuli palautteena kiitosta selkeistä ja konkreettisista tehtävänannoista myös Padlet alustalla.

Etätyöpajan järjestämisessä on tärkeää ottaa huomioon se, että kaikki käytettävät työkalut ja alustat eivät ole osallistujille tuttuja. Tämän vuoksi on hyvä laatia tarkat ja selkeät ohjeet suullisesti ja kirjallisesti. Lisäksi on tärkeää mahdollistaa tarvittava tuki haasteellisissa tilanteissa, niin järjestäjille kuin osallistujillekin.

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleKommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja

Asian äärellä tiistaisin

Pohjoisen tekijät on asiantuntijablogi, jossa julkaistaan Lapin AMKin toimintaa ja toimintaympäristöä käsitteleviä ajankohtaisia kirjoituksia.

Kirjoitukset perustuvat työntekijöidemme tekemään asiantuntija- tai tutkimustyöhön. 

Blogin tarkoituksena on yleistajuisen tiedon levittämisen lisäksi laatia tilannekuvaa ja analysoida erityisesti Lapin kehitystrendejä: onnistuessaan myös nostaa uusia teemoja yleiseen keskusteluun.

Kirjoituksia julkaistaan viikoittain. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti tiistai.

Blogin toimituskunnan muodostaa Lapin AMKin julkaisutyöryhmä.

Tervetuloa lukijaksi!

Opiskelijoiden blogi
Opiskelijoiden blogikirjoituksia julkaistaan Lapin AMKin opiskelijablogissa.