kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Ennakointi ja tiedolla johtaminen osaksi liiketalouden osaamiskärkiä

Ennakointi ja tiedolla johtaminen osaksi liiketalouden osaamiskärkiä

24.3.2020Vähäkuopus ja Kemi.jpg
Lehtori, KTM Mari Vähäkuopus ja projektipäällikkö, tradenomi (AMK) Jenni Kemi työskentelevät Lapin ammattikorkeakoulussa Vastuulliset palvelut -osaamisryhmässä.

Ennakointikokeiluista etumatkaa

Vuonna 2019 toteutetun Etumatka – tiedolla tulosta -hankkeen tavoitteena oli tunnistaa ja luoda innovatiivisia keinoja hankkia ennakointitietoa voimakkaassa muutoksessa olevasta lappilaisesta toimintaympäristöstä ja markkinoista (Kemi, Vähäkuopus, Harju-Myllyaho & Valtanen 2019; Lapin luotsi 2019a).

Tämä tehtiin konkreettisten kokeilujen avulla yhdistämällä laadullisia ennakointimenetelmiä, määrällistä dataa ja analytiikkaa.

Ennakointikokeiluissa tuotettiin tulevaisuustietoa käyttäjälähtöisesti, mikä tarjosi yrityksille matalan kynnyksen mahdollisuuden testata työkaluja ja menetelmiä maksutta. Kokeilujen kautta tarjoutui mahdollisuus löytää yrityksen toimintaan sopivia ennakoinnin työvälineitä toimintaympäristön, kilpailijoiden, asiakkaiden ja oman toiminnan tarkasteluun. Ennakointikokeilut toteutettiin yhteistyössä Lapin alueen yritysten kanssa kotihoidon, rekrytoinnin ja sitouttamisen sekä kesämatkailun teemoissa. (Kemi ym. 2019.)

Näkökulmia maailmalta

Organisaation toimintaan liittyvän tiedon hyödyntäminen niin operatiivisessa toiminnassa kuin strategisessa päätöksenteossa edellyttää tiedon keräämisen ja analysoinnin prosessien uudistamista. Ennakointikokeilut osoittivat systemaattisen (ennakointi)tiedon hyödyntämisen olevan vielä hyvin vähäistä. (Kemi ym. 2019.)

Valmiuksia tiedon tulkitsemiseen ja johtopäätösten tekemiseen tulisi vahvistaa.

Vierailimme syyskuussa University of Applied Sciences Upper Austrian, Steyrin kampuksella Itävallassa. Vierailun tavoitteena oli laajentaa olemassa olevaa yhteistyötä kansainvälisen kumppanimme kanssa liiketalouden koulutukseemme.

Steyrin kampuksen liiketalouden Process Management ja Business Intelligence -koulutuksessa yhdistyvät prosessien kehittäminen ja tiedolla johtaminen. Kyseisen koulutuksen lähtökohta on, että monikansallisten yritysten ohella myös pienten, paikallisten yritysten on kyettävä yhä vahvemmin pysymään mukana sekä globaalissa kilpailussa. Yritysten tulisi myös ennakoida asiakkaiden tarpeita ketterästi, innovatiivisesti ja vakuuttavasti. (Halmerbauer 2019; University of Applied Sciences Upper Austria 2019.)

Koulutuksessa yhdistyvät prosessien kehittäminen ja tiedolla johtaminen. Opintokokonaisuudet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa. Mukana on toimijoita ja toimeksiantajia niin erikoissairaanhoidosta kuin autoteollisuudesta, joiden tiedontarpeisiin ja tietoa hyödyntäen opiskelijat työstävät toimeksiantoja.

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa nimenomaan tiedolla johtamisen asiantuntijoita, jotka työssään hyödyntävät yrityksen liiketoimintaan liittyvää ulkoista ja sisäistä tietoa systemaattisesti ja toimivat linkkinä strategisen johdon, analyytikoiden sekä ohjelmistotoimittajien välillä. (University of Applied Sciences Upper Austria 2019.)


Lapin AMK kumppanina aluekehittämisessä

Laadukas ja elinkeinoja hyödyttävä koulutus on merkittävä tekijä Lapin menestymisessä (Lapin luotsi 2019b).

Etumatka-hankkeessa toteutetut kokeilut osoittivat lappilaisten yritysten olevan kiinnostuneita ennakoinnin ja avoimen datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa (Kemi ym. 2019). Myös Lapin matkailustrategia nostaa tiedolla johtamisen yhdeksi kehittämisen kohteeksi tavoitteeksi asetetun viisaan kasvun toteutumiseksi (Lapin liitto 2019).

Liiketalouden koulutusta ja TKI-toimintaa ohjaavien osaamiskärkien hiomisessa nämä alueelliset kehittämistarpeet on syytä huomioida Lapin ammattikorkeakoulun toimiessa aluekehittäjänä. Olisi hyvä pohtia, voisimmeko ottaa ennakoinnin ja tiedon hyödyntämisen kokonaisvaltaisemmin mukaan opintosisältöihin osana liiketoiminnan johtamista ja kehittämistä. Näin ollen vahvistaisimme alueellisesti kaivattuja tiedon tulkitsemisen, johtopäätösten tekemisen ja tiedolla johtamisen valmiuksia (Kemi ym. 2019).

Kansainvälisten kumppanuuksien tarjoamia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen on merkittävää ottaa yhä vahvemmin huomioon. Käynnissä olevat neuvottelut kumppanuussopimuksen laajentamisesta University of Applied Sciences Upperin kanssa ovat liiketalouden koulutuksen osalta tässä askel eteenpäin.

Etumatka – tiedolla tulosta -hanke toteutettiin ajalla 1.8.2018-30.4.2019 Lapin liiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)-osarahoittamana. Lue hankkeen tuloksista julkaisusta Ennakoimalla etumatkaa - ketterät mallit toimintaympäristön ennakointiin.

Vierailulla University of Applied Sciences Upper Austrian Steyrin kampuksella Itävallassa
Kuva 1. Vierailulla University of Applied Sciences Upper Austrian, Steyrin kampuksella Itävallassa

 

Lähteet

Halmerbauer, G. 2019. University of Applied Sciences Upper Austria. Process Management and Business Intelligence. Kansainvälinen henkilöstövaihto 17.9.2019.

Lapin liitto 2019. Lapin matkailustrategia 2020-2023. Luonnos lausuntokierrokselle 23.9.2019. Viitattu 29.11.2019 http://www.lappi.fi/c/document_library/get_file?folderId=16886&name=DLFE-35026.pdf.

Lapin luotsi 2019a. Lapin kehitysnäkymät. Viitattu 21.11.2019 http://luotsi.lappi.fi/lapin-kehitysnakymat.

Lapin luotsi 2019b. Lapin SWOT. Viitattu 21.11.2019 http://luotsi.lappi.fi/lapin-swot.

Kemi, J., Vähäkuopus, M., Harju-Myllyaho, A. & Valtanen, T. 2019. Ennakoimalla etumatkaa - Ketterät mallit toimintaympäristön ennakointiin. Lapin AMKin julkaisuja. Sarja D. Muut julkaisut 8/2019.

University of Applied Sciences Upper Austria 2019. Bachelor’s degree programme. Process Management ja Business Intelligence. Viitattu 21.11.2019 https://www.fh-ooe.at/en/steyr-campus/studiengaenge/bachelor/process-management-and-business-process-intelligence/.Kommentit

Lisää kommentti
Tarja Tammia 24.3.2020 18:05
Kiitos - hyvä juttu. Ennakoinnin ja avoimen datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa ja myös muussa nykypäivän toiminnassa tarvinnee nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän.
Jenni Kemi 25.3.2020 7:42
Kyllä ja lappilaiset yritykset ovat myös entistä kiinnostuneempia hyödyntämään ennakointia ja avointa dataa liiketoiminnassaan.
Asian äärellä tiistaisin

Pohjoisen tekijät on asiantuntijablogi, jossa julkaistaan Lapin AMKin toimintaa ja toimintaympäristöä käsitteleviä ajankohtaisia kirjoituksia.

Kirjoitukset perustuvat työntekijöidemme tekemään asiantuntija- tai tutkimustyöhön. 

Blogin tarkoituksena on yleistajuisen tiedon levittämisen lisäksi laatia tilannekuvaa ja analysoida erityisesti Lapin kehitystrendejä: onnistuessaan myös nostaa uusia teemoja yleiseen keskusteluun.

Kirjoituksia julkaistaan viikoittain. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti tiistai.

Blogin toimituskunnan muodostaa Lapin AMKin julkaisutyöryhmä.

Tervetuloa lukijaksi!

Opiskelijoiden blogi
Opiskelijoiden blogikirjoituksia julkaistaan Lapin AMKin opiskelijablogissa.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK