kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Opiskelijapalautetta

Opiskelijapalautetta

8.4.2014Vararehtori Reijo Tolppi

Tolppi_Reijo_LapinAMK_04.jpg 

 

 

Oppilaitoksissa palautteen kerääminen on ollut jo pitkään säännönmukaista ja usein toistuvaa. Ministeriö patistaa siihen valtakunnallisesti vakioiduilla kyselyillä, joiden painoarvo ainakin minun silmissäni nousi huomattavasti, kun niistä tuli yksi rahoitusperusteista. Lisäksi Lapin AMK kerää omaa opiskelijapalautetta, ja tänä vuonna kysely toteutettiin maaliskuussa.

Vastaajia saimme yhteensä pyöreät 1300, joista englanninkieliseen kyselyyn vastasi 143. Olisihan tuo vastausten määrä voinut olla suurempikin, mutta kyllä tämä määrä jo takaa varsin pitkälle vastausten yleistettävyyden. Lisäksi positiivinen yllätys oli avovastusten laatu ja määrä.

Saimme runsaat kaksikymmentä sivua fonttikoolla 10 olevia ruusuja ja risuja, jotka oli opiskelijoiden tapaan kirjoitettu suorasukaisesti mutta rakentavasti.

Kysely toteutettiin seitsenportaisella asteikolla, josta ykkönen oli asteikon negatiivinen ja seitsemän positiivinen ääripää, eli mitä isomman arvon vastaajat antoivat, sitä tyytyväisempiä he olivat. Otsikkotasolla tulokset näyttivät seuraavilta:

Opiskelijapalautetaulukko.jpg

Kaiken kaikkiaan englanninkieliset vastaajat olivat kautta linjan suomenkielisiä vastaajia tyytyväisempiä elämäänsä. Vastausprofiilit olivat kuitenkin varsin saman näköiset; ainoa merkittävä poikkeus oli työelämäyhteistyö, johon englanninkieliset vastaajat olivat suhteellisesti tyytymättömämpiä kuin suomenkieliset. Tosin tohdin epäillä, että ero selittyy pitkälle työelämän korkeilla suomenkielen vaatimuksilla, joita useimpien englanninkielisten opiskelijoiden on vaikea täyttää.

Molemmat ryhmät arvioivat positiivisemmin omaa oppimistaan. Kaikista kysymyksistä suomenkieliset antoivat korkeimman arvion kyvystään suoriutua itsenäisesti tehtävistä (5,57) ja englanninkieliset kieli- ja kansainvälistymistaidoille (5,71). Tulosten perusteella Lapin AMKilla on suomenkielisten opiskelijoiden mielestä eniten parannettavaa palautteen antamisessa (palautteen määrää kysyttäessä tyytyväisyys jäi 3,87:ään) ja englanninkielisten vastaajien näkökulmasta SoleOPS voisi toimia paremminkin opintojen tukena (vastausten keskiarvo 4,71).

Palautteen kerääminen on aina antoisampaa, kun käytettävissä on tuloksia aikaisemmilta palautekierroksilta. Ikävä kyllä tänä keväänä ei järjellisiä vertailuja aikaisempiin tuloksiin pääse tekemään, mutta jostakinhan tämäkin pitää aloittaa. Sen voinee luvata, että käytäntöä tullaan tulevinakin vuosina jatkamaan, ja myös sen, että palautteiden perusteella esiin nouseviin kipupisteisiin tullaan puuttumaan.

opiskelijapalaute blogi.jpg 

Kuva: Jesse TamskiKommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja