kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Oppimisen revontulilla - jatkuvan oppimisen työpajan fasilitointi verkossa

Oppimisen revontulilla - jatkuvan oppimisen työpajan fasilitointi verkossa

7.8.2020Kangastie et al.jpg
Kirjoittajat: Helena Kangastie, TtM, erityisasiantutija (TKI ja O) Lapin AMK; Antti Koski, HTM, kehitysjohtaja, Lapin yliopisto; Linda Kuisma, KM, suunnittelija, Lapin yliopisto; Vilma Mutka, MBA, toimitusjohtaja, oppimismuotoilun valmentaja, fasilitaattori, Mukamas Learning Design Oy; Paula Äijänen, tradenomi, oppimismuotoilija, fasilitaattori, Mukamas Learning Design Oy

POIKKEUS blogikuva.jpg

 

Taustaa

Ennakointi ja jatkuva oppiminen - tulevaisuuden osaamistarpeet Lapissa -hankkeessa on strategiatyössä edetty toimeenpanosuunnitelman laatimisen vaiheeseen. Prosessi alkoi sidosryhmien osalta ensimmäisellä työpajalla kesäkuussa 2019.

Vuoden aikana ehti maailma muuttua, ja neljänteen ja viimeiseen, toukokuussa pidettävään sidosryhmätyöpajaan lähdettiin valmistautumaan poikkeusolojen vallitessa. Kasvokkain tapaaminen ei ollut vaihtoehto.

Tavoitteet työpajalle olivat kovat ja selkeät. Työ haluttiin saada laadukkaasti maaliin, jotta strategia 2021 - 2025 olisi julkaistavissa marraskuussa. Onnistuimme digitaalisessa läpiviennissä hienosti! Kuvassa yksi on kuvattu hankkeen työpajatyöskentely aikajanalla.

Kangastien nelikko kuva 1.jpg

Kuva 1. Työpajatyöskentelyn aikajana

Sidosryhmän viimeisessä työpajassa tavoitteena oli
1. tuottaa tietoa toimeenpanosuunnitelman sisällöksi yhdessä elinkeinoelämän, oppilaitosten sekä aluekehittäjien edustajien kanssa sekä
2. määritellä alustavat toimenpiteet, joilla pyritään osaltaan varmistamaan Lapin elinkeinojen osaaminen, alueen elinvoimaisuus sekä hyvinvointi myös tulevaisuudessa.

Tässä blogissa kuvaamme 15.5.2020 toteutettua “Lapin jatkuvan oppimisen toimeenpanosuunnitelma -työpajaa “. Kerromme taustoja ja kokemuksia siitä, miten työpaja suunniteltiin ja mitä tuli huomioida etätoteutuksessa, kun koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa jouduttiin nopeasti laatimaan uusi käsikirjoitus korvaamaan fyysistä, kasvokkaista työpajaa.

Pohdimme myös yhdessä, missä etäympäristöissä työpaja olisi parhaiten toteutettavissa - niin, että se palvelisi parhaiten tarkoitustaan ja olisi osallistujille mielekäs ja mukava, energisoiva oppimiskokemus. Halusimme rakentaa parhaan mahdollisen alustan ja paikan yhteiskehittelylle ja toimenpiteiden ja muiden ideoiden tuottamiselle. Näiden kysymysten äärellä työryhmä sai olla yhdessä suunnittelemassa ja oppimassa.

 

Työpajan suunnittelu

Projektiryhmä ja fasilitointiryhmä kokoontui 28.4. ja 8.5.2020 yhdessä suunnittelemaan ja tarkastelemaan jo alustavasti hahmoteltua käsikirjoitusta ja digiympäristöjä ja -työkaluja, joilla työpaja toteutetaan.

Sidosryhmätyöpajojen fasilitaattorina toimineen Vilma Mutkan suosituksen mukaan selvitimme Zoom- ja Howspace-alustoja. Tämä kombo on todettu vähänkään suurempien ryhmien fasilitoinnissa ylivertaiseksi yhdistelmäksi, kun halutaan työskennellä dialogisesti; joukkoistaa ideoita yhdessä, yhteiskehitellä tai tuottaa parempaa yhteisymmärrystä (sense making).

Zoom mahdollistaa tällä hetkellä parhaan “näköyhteyden” osallistujien (ja fasilitaattorin) kesken videoiden välityksellä, sekä osallistujien jouhevan ja ketterän pienryhmiin jakamisen. Nämä ominaisuudet ovat luottamuksellisen ilmapiirin ja rikastavan, dialogisen työskentelyn edellytyksiä digiympäristössä.

Howspace-alustalla puolestaan haluttiin mahdollistaa yhdessä työskentely niin työpajan aikana, kuin etukäteen virittäytyminen ja orientoituminen sekä jälkityöskentely. Howspace toimi siis niin informaation jakamisen paikkana kuin - mikä vielä tärkeämpää - tutustumisen sekä keskinäisen jakamisen ja dokumentoinnin eli sadonkorjuun paikkana. Kuvassa kaksi on työpajan näkymä sivustolta.

Kuva työskentelyohjeista
Kuva 2. Howspace sivuston työpajanäkymää

Alkuun haasteenamme oli Zoom-työkaluun kohdistuvat rajoitteet, sillä tietoturvasyistä jotkut julkiset organisaatiot ovat rajoittaneet sen asentamista koneelle. Osallistuminen kuitenkin onnistuu sujuvasti myös pelkästään selaimen kautta kirjauduttaessa, ja tämän pohjalta kommunikoituna osallistuminen mahdollistui kaikille.

Työpajan suunnittelun ja työskentelyn pohjana toimi aiemmin tehty työ. Strategiset painopisteet sekä kriittiset menestystekijät ja tavoitteet oli koostettu taulukoihin, joihin haluttiin nyt konkreettisia ideoita ja toimenpide--ehdotuksia sidosryhmiltä. Kuvassa kolme on esimerkki taulukosta.

Taulukko

Kuva 3. Strategiset painopisteet sekä kriittiset menestystekijät ja tavoitteet esimerkki taulukko.

Ennakkoon pyydettiin tutustumaan yhteenvetoon tähän mennessä tehdystä työstä ja työpajan tavoitteista. Lisäksi tutustuttavina olivat Sitran megatrendit -raportti ja hankkeessa koottu taulukko “Osaamistarpeet – toimialakohtaiset ja läpileikkaavat”. Jakoon laitettiin myös linkki aikaisempien työpajojen tuotoksiin ja aineistoihin Google Drive -kansiossa: https://drive.google.com/open?id=1eTaZWKnPeD4UjU5v4OT744gAqy8I4Spp

 

Työpajan toteutus

Työpajan toteutus käynnistyi Howspace-alustalla, jonne oli rakennettu työpajan oma sivusto. Jokainen osallistuja sai esittäytyä ja pohtia chatissä omia odotuksiaan työskentelylle jo ennakkoon. Tietenkin projektiryhmän jäsenten Antin, Helenan ja Lindan oli näytettävä esimerkkiä!

Työpajapäivän työskentelyn tueksi oli rakennettu paikat pienryhmätyöskentelyn dokumentaatiolle/sadonkorjuulle. Hienosti ja ketterästi ottivat ensikertalaisetkin haltuunsa Howspace-työskentelyn, ja alustalla syntyi työpajan aikana satoja toimenpideideoita eteenpäin työstettäväksi strategiaan - mutta paljon viemisiä myös kotiorganisaatioihin.

 

Työpajan arviointi

Arviointi on tärkeä osa kokonaisuudesta ja sillä on tärkeä rooli tiedon tuottamisessa ajatelleen seuraavien työpajojen toteutumista.

Saavutimmeko asettamamme tavoitteet, saimmeko tavoitteen mukaiset tulokset ja onnistuiko työpaja tuottamaan osallisille kehittäviä oppimiskokemuksia. Näin osallistujat arvioivat työpajaa.

Mitä saimme aikaiseksi?
● Uusia avauksia ja ideoita. Myös konkretiaa.
● Paljon hyvää keskustelua. On hyvä kuulla ihmisten mielipiteitä ja samalla saa itselle uutta tietoa prosessoitavaksi.
● Kovasti materiaalia, mitä työstää: hyviä ideoita!
● Minusta keskustelu oli hyvää ja monen alan edustajilta sai kuulla ajatuksia sekä konkreettisia ehdotuksia.
● Lisäkysymyksiä ja selvitettäviä asioita tavoitteisiin liittyen. Vaikeaa oli pysyä konkretian tai ratkaisujen tasolla.

Saavutimmeko tavoitteet?
● Aika oli hiukan kortilla, mutta ajatuksia ja saavutuksia oli paljon. Täytyy vielä itsekin käydä läpi näitä ideoita ja miettiä niihin niitä konkreettisia toimenpiteitä.
● Kyllä ja onnistui hyvin näin verkossakin
● Kyllä, aineistoa todella paljon.
● Kyllä, jos arjessa tulee tapahtumaan muutoksia.
● Kyllä! Työpaja oli yli omien odotusten, alusta toimi tähän erinomaisesti.
● Osittain kävi vähän kuten pelkäsin etukäteen, että keskustelu jäi yleiselle tasolle. Kun edessä on iso lakana, jossa on paljon tavoitteita, joita ei ehtinyt oikein lukea ja sisäistää, niin niihin on vaikea keksiä konkreettista toimintaa.

Mitä opin itse?

● Koulutuksella halua olla notkea ja muuttuva. Tämä on välttämätöntä tulevaisuudessa entistä enemmän
● Eri oppilaitostasoilla on varsin erilaiset maailmat. Hyviä käytäntöjä ja ideoita voisi jakaa ja aidosti miettiä, olisiko niitä hyödynnettävissä myös toisilla koulutusasteilla.
● Verkkotyöpajakin osoittautui toimivaksi ja hyvin interaktiiviseksi. Tätä käytäntöä voisi hyödyntää muissakin yhteyksissä.
● Tärkeää välillä pysähtyä ja rauhoittaa aikaa tulevaisuuden pohtimiseen yhteisesti.
● Uuden ympäristön ja alustan käyttöä. Saimme hyvän kokemuksen toimivasta verkkofasilitoinnista

Mitä vien mukanani arkeen?
● Muutaman aloitteen otan varmaan työstääkseni oman oppilaitokseni arkeen.
● Tämä olikin ihan toimiva työpajamenetelmä, hienoa!
● Verkostoitumisen tärkeys
● Kokemuksen, uusia kasvoja ja ennen kaikkea ajatuksia, miten voisimme tuoda omaa koulutustamme ja opiskelumahdollisia paremmin esiin

Myös työpajan järjestäjille työpajan onnistuneisuus oli tärkeä asia syksyn suunnittelua ja strategian sisällön rakentamista ajatellen.
”Että verkkotyöpaja on lähes yhtä kuin livetyöpaja. Kiitokset siitä järjestäjille.”

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleKommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja