kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Kohota kuntoa kokoustamalla

Kohota kuntoa kokoustamalla

5.5.2020Huczkowski Pekkala Vatanen.jpg
TtM Panu Huczkowski, TtM Tiina Pekkala ja sairaanhoitaja YAMK Marko Vatanen työskentelevät lehtoreina Lapin ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden terveyspalvelut -osaamisryhmässä ja SotePeda 24/7 -hankkeessa.

SotePeda 24/7 -hanke pyrkii hankesuunnitelman mukaisesti edistämään digitaalisuuden käyttöönottoa ja hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla. Mietimme myös aktiivisesti, miten näitä sisältöjä olisi parasta opettaa oppilaitoksissa ja työelämässä.

Uuden luomisessa on mielestämme tärkeää pystyä muuttamaan totuttuja käytäntöjä ennakkoluulottomasti ja rohkeasti. Olemmeko itse rohkeita ja ennakkoluulottomia hankkeessa käyttämiemme työskentelytapojen uudistamisen suhteen? Olemmeko ennakkoluulottomasti ottaneet vastaan digitaalisuuden meille tarjoamat mahdollisuudet työskentelytapojen muutoksessa?

Työskentelimme Lapin AMK:n SotePeda-tiimissä aluksi perinteisiä menetelmiä käyttäen. Kokoonnuimme säännöllisesti palavereihin, joita varten olimme varanneet kokoustilan. Oikeastaan emme edes osanneet toimia toisin, sillä meillä oli vahvasti selkärankaan iskostunut ajatus siitä, miten kokous organisoidaan ja viedään läpi.

Oli tavallista, että tiimin kokoukset saattoivat venyä pitkiksi, eikä taukoja ollut kuin sanojen välissä puhujan vetäessä välillä happea. Osa kokouksistamme on siirretty käytäväksi verkon välityksellä. Etäkokoukset eivät ole vähentäneet istumisen määrää, vaan olemme ankkuroituneet entistä tiukemmin tuolin ja läppärin väliin.

Kaiken edellä mainitun lisäksi havahduimme siihen, että myös kokouksien tauot istuttiin, kahvikupin äärellä.

Pitkät työskentelyjaksot paikallaan istuen ja asioita miettien olivat raskaita ja olo päivän päätteeksi oli voipunut. Puhuimme useasti siitä, miten raskaita työpäivät joskus olivat. Liikunnan lisääminen työpäivään oli asia, joka toistui usein keskusteluissa ja kaikki olivat sitä mieltä, että työskentelytapoja pitäisi muuttaa liikkumista suosivaan ja paikallaanoloa vähentävään suuntaan.

”Pitäisi muuttaa” alkoi hiljalleen kuulostaa turhauttavalta ja siksi päätimme ryhtyä tuumasta toimeen. Terveyden edistämisen näkökulmasta halusimme siirtää osan kokouksista ulos luontoon pidettäviksi kävelykokouksiksi. Liikunnan tuomien terveyshyötyjen lisäksi halusimme hyödyntää myös luonnon terveysvaikutuksia. Työyksikkömme työpisteiden läheisyydessä löytyy lähiluontoa, joka mahdollistaa luonnossa liikkumisen satunnaisesti myös työpäivien aikana.

Ensimmäinen kävelykokouksemme tapahtui kansallisena Unelmien liikuntapäivänä toukokuussa 2019. Kävelykokouksen suunnittelun lähtökohtana oli säilyttää yleiset kokoukselle asetetut standardit liikunnasta huolimatta.

Käsiteltyjen asioiden kirjaaminen ja dokumentointi asianmukaisesti ja reaaliaikaisesti haastoi meitä uutta kokoustapaa opetellessamme. Huomasimme muutaman kävelykokouksen jälkeen selkeän tarpeen reaaliaikaiselle kirjaamiselle. Kokousmuistion kirjoittaminen vasta kokouksen jälkeen oli turhauttavaa ja tehotonta. Halusimme löytää ratkaisun tähän haasteeseen.

Ensimmäiset kokeilut

Kävelykokouksen aikana käsin kirjoitettujen muistiinpanojen tekeminen on epäkäytännöllistä. Tämä ajoi meidät kokeilemaan sanelua asioiden tallentamisen menetelmänä. Sanelu itsessään on helppoa, mutta menetelmä osoittautui hankalaksi tilanteissa, joissa aiemmin käsiteltyihin ja kirjattuihin asioihin pitää palata kokouksen aikana.

Halusimme tekstin näkyville, jotta asioihin palaaminen ja kokonaiskuvan luominen olisi helpompaa. Puheesta tekstiksi toiminto nousi esille, kun joku työryhmästämme oli kokeillut toimintoa WhatsApp-sovelluksessa ja todennut sen erityisen toimivaksi ja helppokäyttöiseksi. Kyseinen toiminto löytyy nykyisin useasta palvelusta tai sovelluksesta, kuten esimerkiksi Microsoftin tekstinkäsittelyohjelmasta ja mobiililaitteiden viestintäsovelluksista (viestit, WhatsApp jne.)

Teimme Google Docsiin oman muistiopohjan, johon tekstiä on helppo syöttää puhekirjoituksen avulla, silloinkin kun olemme liikkeellä. Google Docsin mobiiliapplikaatiossa toimiva puhekirjoitus on helppokäyttöinen ja se tunnistaa puheen kokemuksemme mukaan hyvin. Asiat saadaan dokumentoitua reaaliajassa ja nopeasti, sillä puheen tuottaminen on useimmissa tapauksissa nopeampaa kuin tekstin kirjoittaminen näppäimistöllä.

Kuva 1 PH et al.jpg
Kuva 1. Kokousmuistiinpanojen kirjaamista mobiililaitteella. (kuva: Pia Rajaniemi)

Vaikka saneleminen on teknisesti helppoa se voi tuntua aluksi oudolta, sillä kirjakielellä puhuminen ja selkeä artikulaatio poikkeaa arkipäivän kielenkäytöstä jonkin verran.

Saneltava teksti on hyvä jäsentää mielessä valmiiksi, jotta tekstistä tulisi sujuvaa. Vieraskieliset sanat voivat olla haastavia, sillä puhekirjoitus ei tunnista niitä oletuskielen ollessa suomi. Onneksi vieraskielisten sanojen määrä on usein rajallinen, jolloin tämä ongelma ei merkittävästi haittaa sanelutoiminnon käyttöä.

Kuva 2 PH et al.jpg

Kuva 2. Puheesta tekstiksi -toiminto mahdollistaa kokousmuistion reaaliaikaisen tallentamisen. (Kuva: Pia Rajaniemi).

Ylös tuolista, ulos työpaikalta ja lenkille kokoustamaan

Passiivisuus ja pitkä paikallaan istuminen on terveydelle ja hyvinvoinnille haitallista. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat myös, että liikunnasta on hyötyä oppimisessa ja ongelmanratkaisussa. Työhyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen ja työn tuottavuuden lisäämisen edellyttää nykyisen toimintatavan kyseenalaistamista ja muuttamista. Työpäivään pitää sisällyttää fyysistä aktiivisuutta ja työtä tulisi jaksottaa niin, että pitkät yhtäjaksoiset paikallaanolot vähenevät. Nykyaikaisen teknologian avulla työskentely erilaisissa ympäristöissä on mahdollista.

Laadukas älypuhelin on erittäin tehokas ja monipuolinen työväline, jonka ominaisuuksista käytämme usein vain murto-osaa. Parhaimmillaan laite mahdollistaa hyvin monipuolisen työskentelyn myös kävelykokousten aikana. Ohjeita ja vinkkejä mobiililaitteiden tehokkaaseen käyttöön löytyy esimerkiksi Youtubesta lähes rajaton määrä. Pienellä vaivannäöllä voit löytää itsellesi oivan tavan lisätä puhelimesta saatavaa lisäarvoa ja helpottaa omaa työskentelyäsi. Ole rohkea ja kokeile!

Lähde liikkeelle vaikkapa näin:

● Tunnista oman työyhteisösi “huonot toimintamallit”

● Lisää oman työskentelytiimisi fyysistä aktiivisuutta
○ Järjestä ensimmäinen kävelykokous
○ Pidä työpäivän aikana pieniä taukoliikuntahetkiä

● Hyödynnä teknologiaa rohkeasti
○ Ota mobiililaitteet käyttöön
○ Kokeile erilaisia toimintoja, joita laitteet tarjoavat

● Edistä omaa ja työyhteisön terveyttä
○ Ole aktiivinen ja haasta nykyiset toimintakäytännöt

Kuva 3 PH et al.jpg
Kuva 3. Aloita rohkeasti. (kuva: Marko Vatanen)

Fyysisen aktiivisuuden systemaattinen lisääminen työpäiviin on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi työhyvinvoinnin näkökulmasta. Liikunnallinen työpäivä on energinen ja työskentely on tehokasta ja aikaansaavaa. Positiiviset vaikutukset jatkuvat myös työpäivän jälkeen. Olo liikunnallisen työpäivän jälkeen on virkeämpi ja energiaa riittää touhuamiseen perheen ja harrastusten parissa.

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleKommentit

Lisää kommentti
Heidi Korhonen 17.5.2020 21:10
Mielenkiintoinen kirjoitus! Tästä saa hyödyllisiä ideoita omaankin työhön!
Asian äärellä tiistaisin

Pohjoisen tekijät on asiantuntijablogi, jossa julkaistaan Lapin AMKin toimintaa ja toimintaympäristöä käsitteleviä ajankohtaisia kirjoituksia.

Kirjoitukset perustuvat työntekijöidemme tekemään asiantuntija- tai tutkimustyöhön. 

Blogin tarkoituksena on yleistajuisen tiedon levittämisen lisäksi laatia tilannekuvaa ja analysoida erityisesti Lapin kehitystrendejä: onnistuessaan myös nostaa uusia teemoja yleiseen keskusteluun.

Kirjoituksia julkaistaan viikoittain. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti tiistai.

Blogin toimituskunnan muodostaa Lapin AMKin julkaisutyöryhmä.

Tervetuloa lukijaksi!

Opiskelijoiden blogi
Opiskelijoiden blogikirjoituksia julkaistaan Lapin AMKin opiskelijablogissa.