kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Kirja-arvostelu: Ryhmärakennuttajan opas

Kirja-arvostelu: Ryhmärakennuttajan opas

12.5.2020Olli Kuisma
Insinööri (AMK) Olli Kuisma työskentelee projekti-insinöörinä Älykäs rakennettu ympäristö -osaamisryhmässä Lapin ammattikorkeakoulussa.

Osa rakennusinsinööreiksi opiskelevista opiskelijoista lähtee varmasti opiskelujensa jälkeen työelämään, jossa toimitaan rakennuttajana tai rakennuttajan palveluksessa. Tämän takia on hyvä muistaa rakennuttamisen pelisäännöt ja rakennuttajan työhön kuuluvat tavat.

Kirjastot ovat täynnä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, ja niitä voivat käyttää niin opiskelijat kuin työelämässä toimivat ammattilaiset. Salla Korpelan toimittama teos ryhmärakennuttajan opas antaa hyvän kuvan rakennushankkeesta, kun se tilataan ryhmärakennuttajan näkökulmasta.

Salla Korpela on asukaslähtöisen ryhmärakennuttamisen urauurtaja Suomessa. Hänen johtamanaan Helsingin Jätkäsaareen nousi ensimmäinen asukkaiden itselleen rakennuttama kerrostalo vuosikymmeniin. Korpela on myös toiminut konsulttina vastaavissa hankkeissa ja on Ryhmärakennuttajat ry:n puheenjohtaja.

Kirja antaa tarkan kuvauksen siitä, minkälainen prosessi on edessä, jos halutaan porukalla rakennuttaa esimerkiksi kerrostalo.

Opas aloittaa kartoituksen perustiedoista ja nostaa esille tekniset, juridiset ja rahalliset näkökulmat: miten tilaaminen käy, miten rahoitus järjestetään ja mitä vaihtoehtoja ryhmärakennuttajilla on sekä tarvitaanko konsulttia viemään haluttu rakennushanke loppuun asti. Lisäksi teos nostaa esiin keinoja erimielisyyksien selvittämiseen ja mahdollisuudet sanoutua irti rakennushankkeesta.

 

Rakennusinsinöörille perustietoa juridiikasta ja rahoituksesta

Salla Korpela toimittama teos soveltuu hyvin oppikirjakäyttöön, mikäli oppiaihe koskee rakennuttamista. Lisäksi se antaa näkökulmaa työn tilaamiseen, jos tilaajana on ryhmä, joka haluaa rakennuttaa isomman rakennuskompleksin.

Kirjassa ei kuitenkaan käydä läpi yksityiskohtaisesti rakennuttamiseen liittyviä urakkamuotoja, vaan ne esitellään lyhyesti. Tämä ei sinällään ole yllättävää, koska teoksessa halutaan painottua juuri ryhmärakennuttamiseen ilman, että aihe lähtisi rönsyilemään liiaksi. Jos rakennusurakoihin liittyvät asiat olisi nostettu kirjassa tarkkaan esille, olisi teoksesta tullut huomattavan pitkä.

Mielestäni ryhmärakennuttajan opas tuo selkeällä tavalla julki ryhmärakennuttamista koskevat juridiset sekä rahoitusta koskevat asiat. Vaikka ne eivät suoraan kuulu rakennusinsinöörin tehtäviin, on heidän hyvä tietää tähän agendaan kuuluvat vastuut. Näin ryhmärakentamisen tapa ei tule työelämässä vastaan aivan täytenä yllätyksenä, jolloin kaikki muukin on uutta.

 

Ryhmärakennuttamisprojektin avut ja ratkaisukeskeisyys

Allekirjoittaneelle tämän tyylinen rakennuttamisen muoto oli uusi asia, jonka kanssa en ole ollut tekemisissä missään muodossa. Eri rakennusurakoiden vaihtoehtojen valinta voi nostattaa tavallisilla ihmisillä hiukset pystyyn, koska markkinoilla on vaikea tehdä valintoja ja yleisesti ottaen projektiin halutaan saada mahdollisimman tehokas, mutta samalla kustannuksiltaan halvin rakennuttamisen muoto.

Ryhmärakennuttamisen opas korostaa, ettei konsulttien käyttöä hankkeessa kannata odotella, vaan sellaisen hankkiminen on järkevää jo alkuvaiheessa, mikäli porukalla ei ole kokemusta rakennuttamisesta. Tällöin rakennushanke maksaa tietenkin enemmän, mutta vastapainoksi taustalle saadaan henkilö, jolla on arvokasta kokemusta tämän tyylisistä hankkeista ja hanketta osataan viedä eteenpäin oikealla tavalla, ilman komplikaatioita.

Konsultin käyttöön sain paljon uusia näkökulmia. Ryhmärakennuttamiseen alkava porukka voi esimerkiksi sopia konsultille maksettavista palkkioista monella tapaa, ja samalla voidaan määritellä konsultin osallistumisaste rakennushankkeessa, eli kuinka paljon konsultti on mukana itse hankkeessa.

 

Projektin hyvä johtaminen ennaltaehkäisee konflikteja

Teoksen lopussa esille nostetaan hyvän tavan mukaiset ryhmärakennuttamisen johtotavat sekä konfliktien ratkominen. Täytyy muistaa, että jokaisessa rakennushankkeessa voi tulla vastaan tilanne, jossa ollaan tyytymättömiä rakennushanketta johtavaan projektiryhmään tai esille nousee muita erimielisyyttä aiheuttavia tilanteita.

Sanna Korpela on huomioinut selkeästi sen, millä tavalla toimii hyvä ryhmärakennuttamishankkeen vetäjä, jotta kaikki sujuisi oikealla tavalla eikä kukaan jäisi epätietoisuuteen tai pimentoon. Hankkeen hyvästä johtajasta on esitetty kattava ominaisuuksien lista.

Aivan teoksen loppuun on vielä annettu ohjeet konfliktitilanteita varten, jos keskinäisellä neuvonpidolla ja koko ryhmän palavereilla ratkaisua ei saada syntymään. On hyvä nostaa esille vaikeita asioita, jotka voivat vaikeuttaa hankkeiden vetämistä ja sen myötä oppia niitä tapoja, joilla erimielisyyksiä ratkotaan. Lisäksi tärkeää on saada ohjeita myös niihin tilanteisiin, joissa ratkaisua ei synny omassa porukassa, vaan konfliktit joudutaan ratkomaan ryhmän ulkopuolella.

Ryhmärakennuttajan opas antaa tärkeän näkökulman rakennuttamisen muodosta, jonka avulla tavalliset rakennushankkeen urakkamallit voidaan jättää pois. Koenkin siis, että Ryhmärakennuttajan opas on hyvä lisä perinteisiin rakennusurakoihin ja teosta voisi käyttää hyvinkin oppimateriaalina rakennusinsinöörien opinnoissa.

Uskon vahvasti, että ryhmärakennuttaminen voi yleistyä rakennusteollisuudessa. Tässä on oiva opas sen saloihin.

Ryhmärakennuttajan opas.jpg

Teoksen nimi: Ryhmärakennuttajan opas
Päätoimittaja: Sanna Korpela
Sivumäärä: 144
Julkaistu: 2015
Julkaisija: Rakennustieto Oy
ISBN: 978-952-267-108-0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulleKommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja