lehti.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Avoimet kilpailutukset
Lapin korkeakoulukonsernin ilmeen päivitys

 

Kysymys 1

Tehdäänkö kuvakäsikirjoitus olemassa olevan brändistrategialinjausten pohjalta? Onko laajuus mikä: kuinka monta imagokuvaa tarvitaan?

Vastaus:
Tarjouspyynnössä ei mainita brändistrategian laatimista, joten kuvakäsikirjoitus tulee suunnitella olemassa olevien linjausten pohjalta. Imagokuvien määrää ei myöskään ole määritelty tarjouspyynnössä. Hankinta ei pidä sisällään valokuvausta tai kuvapankkikuvien hankintaa.

Kysymys 2

Koskeeko värimaaliman täsmentämkinen pelkästään pääbränditasoa eli konsernitasoa + uutta sociopolis-instituuttia, entä kulttuuri-instituutti?

Vastaus:
Tarjouspyyntö koskee konsernitason päävärin täsmentämistä sekä Sociopoliksen tunnusvärin määrittämistä, ainoastaan nämä on mainittu tarjouspyynnössä.

Kysymys 3

Koskeeko visuaalisten sovellusten tuottaminen pelkästään pääbränditasoa vaiko alayksiköitä, kuten sociopolis, kulttuuri, MTI? Tarvitaanko verkkopalveluiden käyttöliittymärakenteen suunnittelua? (jonka ”päälle” visuaalinen muotoilu yleensä tehdään).

Vastaus:
Visuaalisten sovellusten tuottaminen koskee pääbränditasoa. Verkkopalveluiden käyttöliittymärakenteen suunnittelua ei tarvita. Lapin korkeakoulukonsernin www-sivujen päivityksen yhteydessä siirrytään käyttämään Lapin yliopiston www-sivustolla jo käytössä olevia sivupohjia.