lehti.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Avoimet kilpailutukset

Avoimet tarjouspyynnöt


Lapin AMKin tarjouspyynnöt julkaistaan Lapin AMKin kotisivujen lisäksi myös Hilma-palvelussa kynnysarvojen (kansallinen / EU) ylittyessä. Huomioithan tarjousta jättäessäsi, että liitteenä ovat kaikki tarjouspyynnössä vaaditut dokumentit ja tarjous on toimitettu määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen tulleita tarjouksia ei avata.

Tarjouskuoressa tulee olla tarjouspyynnön mukaiset tunnistetiedot, sekä yhteystiedot tarjouksen jättäneestä yrityksestä. Päätökset toimitetaan sähköisesti (sähköpostilla) ja sitä varten yrityksen tulee ilmoittaa sähköpostiosoite mihin osoitteeseen päätös toimitetaan.

 

Tarjouspyyntö
Tunnus:  55.2018.SIIVOUS 
Tarjouspyynnön kohde: Siivouspalvelut
Hankintayksikkö: Kiinteistöpalvelut
Hankintamenettely: Avoin menettely
Tarjous jätettävä viimeistään:            
31.8.2018 klo 14:00

Liitteet
180514 Tarjouspyyntö.pdf
Liite 1 Puhtaustasoluokitus.pdf
Liite 2 Toiminnankuvaukset kaikki kiinteistöt.pdf
Liite 3 Ohje ESPD-lomakkeen täyttämisestä.pdf
Liite 4 Hintalomake.xls
Liite 5 Valintaperusteet.pdf
Liite 6 Sopijaosapuolten vastuut.pdf
Liite 7 espd-request.xml
Kysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöihin
Mahdolliset kyselyt tarjouspyyntöön ja hankintaan liittyen tulee toimittaa tarjouspyynnön mukaisessa aikataulussa hankintapalvelutsähköposti.jpg –sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostin otsikon aihe tulee olla tarjouspyynnön mukainen viite.

Vastaukset julkaistaan tarjouspyynnön mukaisessa aikataulussa tällä sivulla. Tarjoajien omalla vastuulla on hyväksi käyttää kysymykset ja niihin annetut vastaukset tarjouksensa tekemisessä.
Kysymykset ja vastaukset