Opiskelijalle sivut banneri.jpg
Home / English homepage - Lapland UAS / Students / Student Support Services / Counselling and Tutoring / Tutors, Kemi-Tornio

TUUTORIT 2018-2019

YAMK opettajatuutorit
 

(Lyhenteet: T = Tornio, K= Kemi, KA/TA = monimuotoryhmä Kemi/Tornio, ryhmäkoodin lopussa k/s = kevät/syksy)


Kulttuuriala

Kuvataide
T26K18S Anitra Arkko-Saukkonen
T26K17S Panu Pohjola
T26K16S Panu Pohjola
T26K15S Jari Penttinen
Aiemmat ryhmät: Jaana Koivuranta (opinto-ohjaaja)


Liiketalous ja tietojenkäsittely

Liiketalous

TT31L18K/S Satu Valli
T31L17S Satu Valli ja Mika Saloheimo
T31L16S Satu Valli ja Mika Saloheimo
T31L15S Satu Valli
Aiemmat ryhmät: Jaana Koivuranta (opinto-ohjaaja)

TA31L18S Katja Kankaanpää
TA31L17K Pirjo Könni
TA31L16K Kirsti Ketola
TA31L15S Pirjo Könni
Aiemmat ryhmät: Jaana Koivuranta (opinto-ohjaaja)

Tietojenkäsittely

T42T18S  Tuomo Lindholm
T42T17S Tuomo Lindholm
T42T16S  Tuomo Lindholm
Aiemmat ryhmät: Jaana Koivuranta (opinto-ohjaaja)

TA4218K Sari Mattinen -> 1.8.2018 Yrjö Koskenniemi
TA4217K Sari Mattinen ->  1.8.2018 Yrjö Koskenniemi
TA42T16K Yrjö Koskenniemi
Aiemmat ryhmät: Jaana Koivuranta (opinto-ohjaaja)


Business Information Technology

T42D18S Johanna Vuokila
T42D17S Johanna Vuokila
T42D16S Teresa Chen
Aiemmat ryhmät: Jaana Koivuranta (opinto-ohjaaja)

Lisäksi: Kulttuurin ja liiketalouden alan työharjoittelun opettajatuutorit

  • informoivat opiskelijoita paikkojen valintamahdollisuuksista
  • tukevat ja ohjaavat harjoittelujakson ja -paikan kytkemistä hopsiin
  • sopivat ja hoitavat viralliset kontaktit työpaikan ja koulun välillä sekä huolehtivat kuntien kanssa tehtävät tarpeelliset lisäsopimukset
  • tukevat ja ohjaavat opiskelijan arviointia, jonka keskeisenä elementtinä on opiskelijan itsearviointi
  • huolehtivat, että tarkemmat pelisäännöt työharjoittelua varten on sovittu ja kaikkien osapuolten tiedossa (ks. työharjoittelusopimus)

Sosiaaliala


K71S15K Sari Kähkönen
K71S15S Sari Leppälä
K71S16K Timo Marttala
K71S16S Päivi Muranen
K71S17S Sari Kähkönen ja Seija Järvi
K71S18S Sari Leppälä ja Merja Hjulberg


KA71S15K Kaisu Vinkki
KA71S15S Laura Jokela
RA71S15S  Tero Leppänen
KA71S16S  Leena Seppälä
KA71S17K Laura Jokela
KA71S17S  Kaisu Vinkki
KA71S18S Heli Arola ja Leena Seppälä

Tekniikka

Konetekniikka
K52K18S Arto Jäntti
K52K17S Arto Jäntti
K52K16S Ari Pikkarainen
K52K15S Ari Pikkarainen

KA52K18S Laila Kaikkonen
KA52K17S Laila Kaikkonen
KA52K16S Mari-Selina Kantanen
KA502K15S Mari-Selina Kantanen

Aiemmat ryhmät: Mari-Selina Kantanen

Sähkö- ja automaatiotekniikka
K53S18S Marko Kukkola
K53S17S Marko Kukkola
K53S16S Aila Petäjäjärvi
K503S15S Aila Petäjäjärvi

KA53S18S Päivi Honka
KA53S17S Päivi Honka
KA53S16S Laila Kaikkonen
KA53S15S Laila Kaikkonen

Aiemmat ryhmät: Aila Petäjärvi

Tieto- ja viestintätekniikka
KA54T18S Sirpa Torvinen
KA54T17S Tapani Ruokanen
KA54T16S Tapani Ruokanen

Tuotantotalous (LA1 ja LAY) Mari-Selina Kantanen (opinto-ohjaaja)

Opiskelijatuutorit
Tuutorit pitävät lukuvuoden aikana ryhmäkohtaisia tutortapaamisia, jotka on merkitty lukujärjestykseen. Kullakin tapaamisella on oma teema ja vieraileva luennoitsija. Tuutoritapaamiset ovat osa Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu -opintojaksoa.

Terveysala


Terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajakoulutus (päivitys kesken)

Päiväopinnot
K702H14S Marianne Sliden
K702T14S Tarja Lipponen
K72H15K Eija Kehus
K72H15S Eija Kehus
K72T15S Tarja Lipponen
K72H16K Marianne Sliden 
K7216S Anne Puro
K72T16S Kaisa Holma
K72T17S Tarja Lipponen
K72H17K Aija Lämsä
K72H17S Aija Lämsä

Monimuoto-opinnot
KA72H15K Arja Meinilä
KA72H16K Sirpa Orajärvi
KA72H17K Sirpa Orajärvi
KA72H18K Marianne Sliden (a-ryhmä) ja Sirpa Orajärvi (b-ryhmä)

Nursing

K702D14S Hannele Pietiläinen
K72D15S Hannele Kauppila
K72D16S Anja Mikkola
K72D17S Hannele Pietiläinen
K72D18S Anja Mikkola

Geronomikoulutus

Monimuoto-opinnot

KA702G14 Tuula Ahokumpu 
KA72G15S Sari Arolaakso-Ahola
KA72G16S Sari Arolaakso-Ahola
KA72H17S Tuula Ahokumpu


RTG-hoitaja, Bioanalyytikko
Aija Lämsä

Our website uses cookies, read more about cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK