kuva
Home / English homepage - Lapland UAS / Cooperation / RDI
Byggnaders energieffektivitet i artiskt klimat

Med vilka tekniska lösningar minskas energianvändning och förbättras inomhusklimat i byggnader i arktisk klimat?

EEBAK Projektets övergripande mål är att höja kompetensen bland gränsregionens kommuner avseende grön samhällsutveckling med inriktning mot energieffektivisering av byggnader i arktiskt klimat.

Målet ska nås genom ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt ett samlat kunskapsunderlag avseende lågenergihus i arktiskt klimat.

Olika tekniska lösningar presenteras och diskuteras med kommuner i gränsregionen och relevanta sektorsmyndigheter via möten, workshopar och studieresor.

Det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som sker dokumenteras och analyseras för att belysa förutsättningar för en bredare tillämpning.

Projektets resultat sammanställs även i rapporter som diskuteras, presenteras och publiceras i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang. På detta sätt kommer fungerande ny teknik för energieffektivisering av byggnader i arktiskt klimat snabbare kunna implementeras vid renovering av det äldre byggnadsbeståndet, vilket bidrar till resurseffektiviseringar i regionens samhällen.

Projektet riktar sig särskilt till kommuner i norra Finland, Norge och Sverige. Tidplan: 2017-01-01 - 2019-12-31.

Kontakt

xxx

I samarbete med

interreg_nord_2016_swe_color.jpgNORUT_Narvik_blå.jpg

Ltu Luleå tekniska universitetet net.jpg

lapinamk_rgb.jpg

Aktuellt

EEBAK Webinar 6.15.2017 presentationer på Svenska.