kuva
Home / English homepage - Lapland UAS / Cooperation / RDI

Energiatehokkuus Arktisessa rakentamisessa


Yhteistyössä

Miten parantaa talojen energiatehokkuutta ja sisäilman laatua arktisissa ilmasto-olosuhteissa?

EEBAK-hankkeessa kehitetään ja arvioidaan arktisen ilmaston energiansäästötalojen parhaita käytäntöjä teknisten ratkaisujen pohjalta.

Tavoitteena on laatia toimenpide-ehdotuksia entistä pienemmän energiankulutuksen ja rakennusten paremman sisäilman aikaansaamiseksi. 

Erilaiset tekniset ratkaisut esitellään ja niistä käydään keskustelua rajaseutukuntien ja olennaisten sektoriviranomaisten välillä kokousten, työpajojen ja opintomatkojen yhteydessä.

Tietojen ja kokemusten vaihto dokumentoidaan ja analysoidaan, jotta voidaan selvittää edellytykset laajemmalle soveltamiselle.

Hankkeen tuloksista koostetaan raportit, joista keskustellaan, ja jotka esitetään ja julkaistaan tieteellisissä ja puolitieteellisissä yhteyksissä.

Tällä tavalla pystytään nopeammin jalkauttamaan toimivaa uutta tekniikkaa myös vanhemman rakennuskannan energiatehokkuuden lisäämiseksi arktisissa ilmasto-olosuhteissa.

Hanke suuntautuu erityisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisiin rajakuntiin ja niissä toimiviin yrityksiin. Hankkeen aikataulu: 1.1.2017–31.12.2019.

Tiedustelut

Rintala Mikko, Projektipäällikkö
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala TKI
Lapin ammattikorkeakoulu


Matkapuhelin: 050 461 2374
Sähköposti: mikko.rintalasähköposti.jpg
Katuosoite: Tietokatu 1, 94600 Kemi

Ajankohtaista

EEBAK-webinaarin 15.6. esitykset suomeksi


Infokortit