kuva
Home / English homepage - Lapland UAS / Applicants / Student stories

Student stories

Haaveena sairaanhoitajan työt suomen ulkopuolellaHaastattelukuva Henna Merenheimo (nursing).jpg
Opintojen suorittaminen englanniksi takaa hyvät mahdollisuudet työllistyä myös Suomen ulkopuolella.

Olen aina halunnut työskennellä terveydenhuollon parissa ja koin, että sairaanhoitajan työ saattaisi sopia minulle, sillä saisin työskennellä ihmisten parissa ja alalla varmasti riittäisi töitä. Opintojen suorittaminen englanniksi takaa hyvät mahdollisuudet työllistyä myös Suomen ulkopuolella ja tulevaisuudessa haluaisinkin suunnata ulkomaille töihin ainakin joksikin aikaa. Tämän vuoksi valitsin englannin kielisen koulutuksen suomenkielisen sijaan ja olen aiemminkin opiskellut englanniksi lukion vaihtovuoden aikana Yhdysvalloissa. Lapin AMKiin päädyin opiskelemaan oikeastaan sen vuoksi, että se sopi sijainniltaan parhaiten sen hetkiseen elämäntilanteeseeni. Lukion kävin Torniossa, joten muutto Kemiin opintojen perässä oli helppoa ja asunnot olivat paljon halvempia kuin Etelä-Suomessa.

Tähänastinen opiskelu on ollut mielestäni yllättävän helppoa. Odotin tiukkaa ja kiireistä aikataulua, mutta kursseja ei ole ollut kauhean paljoa, sillä opintoihin on kuulunut myös itsenäistä opiskelua. Opintojen alkaessa syksyllä ei ollut niin paljoa alaan liittyviä kursseja vaan enemmänkin kursseja jotka liittyivät ryhmähengen nostattamiseen ja Suomen kulttuurin oppimiseen. Lisäksi opiskelu koostui paljolti perusopinnoista, joihin kuului muun muassa kieliopinnot (suomi, ruotsi ja englanti). Pääsimme kuitenkin joulun aikaan jo yhdellä kurssilla harjoittelemaan toisillamme yksinkertaisia sairaanhoidon toimenpiteitä. Kevätlukukaudella opinnot ovat olleet enemmän alaan liittyviä kuten esimerkiksi anatomy & physiology, internal medicine ja lääkelaskuja. Mitä pidemmälle opinnoissa mennään, sitä enemmän on alaan liittyviä opintoja.

Opinnoissa on paljon ryhmä- ja paritöitä kontaktituntien lisäksi. Lukujärjestyksessä on myös itsenäistä opiskelua. Haastavinta opinnoissa on ollut se, että uutta opiskeltavaa asiaa on paljon ja eri lähteistä on osattava suodattaa vain se tarpeellinen tieto. Mukavinta puolestaan on ollut uuden oppiminen ja tekeminen sekä erilaiset simulaatio ja harjoittelutilanteet koulussa. Verikokeiden otto, rokotusten ja kanyylin laitto luokkakavereille on ollut ehdottomasti mieleenpainuva ja eräs parhaista kokemuksista Lapin AMKissa.

Vaikka lähteekin opiskelemaan englanninkielellä, niin omasta englannista ei kannata olla huolissaan. Mielestäni perusenglannilla pärjää jo pitkälle ja aina voi kysyä jos ei ymmärrä. Luokallani on reilu 20 oppilasta ja heistä vain kaksi puhuu englantia äidinkielenään. Kaikki tekevät virheitä, mutta niistä ei kannata olla huolissaan. Opettajat ovat pääsääntöisesti suomalaisia, joten heidänkään äidinkielensä ei ole englanti ja aina on mahdollisuus kysyä asioita myös suomeksi. Opiskeltaessa englanniksi sanavarasto karttuu koko ajan ja kielen käyttäjänä tulee entistä itsevarmemmaksi ajan myötä. Ensimmäiset esitelmät englanniksi voivat luonnollisesti jännittää mutta on hyvä muistaa, että kaikki ovat täällä oppimassa ja kukaan ei ole seppä syntyessään.

Suosittelisin nursing – opintoja muille, sillä opintojen jälkeen työllistymismahdollisuudet ovat hyvät sekä Suomessa että ulkomailla. Opiskeltaessa englanniksi ammattisanaston oppii kahdella kielellä (omalla äidinkielellä sekä englanniksi) ja se on vaan etu työnhaussa. Opinnot ovat suhteellisen nopeat (3,5 vuotta), eikä alalta tule työt loppumaan.

Henna Merenheimo, Nursing