kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Virtuaalisen tiimin etäjohtaminen

Virtuaalisen tiimin etäjohtaminen

21.12.2018Virtuaalisen tiimin johtaminen vaatii esimieheltä erilaisia toimintatapoja kuin ennen. Kasvokkain tapaamiset ovat harvinaisia ja viestintä sekä vuorovaikutus vaativat erityistä tarkkuutta. Esimies toimii etäjohtajana ja tiennäyttäjänä.

Opinnäytetyöni "Etäjohtaminen – esimiehen kokemus ja odotukset muutoksessa" kohdistuu yksikköön, jonka kaikki viisi tiimiä ovat virtuaalisia. Tiimin jäsenet sijaitsevat usealla paikkakunnalla ja useammassa tiimissä tiimipäällikkö ei ole samalla paikkakunnalla kenenkään tiiminsä jäsenen kanssa.

Etäjohtamisen suurimmat haasteet liittyivät kasvokkain tapaamisten vähäisyyteen, vuorovaikutukseen ja etäisyyksiin. Opinnäytetyöni on toteutettu kvalitatiivisella menetelmällä tutkimuksellisena kehittämistyönä, jonka tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus (case study). Siksi tutkimuksen tulokset sellaisenaan pätevät ainoastaan tutkimaani yksikköön. Itse tutkimuksen toteutin haastattelemalla jokaista tiimipäällikköä avoimin kysymyksin.

Virtuaalinen työympäristö on toimistotyössä yhä useammin todellisuutta. Se mahdollistaa tiimit, joiden jäsenet ovat eri paikkakunnilla ja se mahdollistaa myös etätyön. Onnistunut virtuaalinen työskentely edellyttää monenlaisia asioita. Tekniikan ja yhteyksien on toimittava riittävällä teholla, ettei työnteko keskeydy. Toimivan tekniikan lisäksi tarvitaan luottamusta; ilman sitä ei rakennu hyvää työilmapiiriä ja tekemisen tahtotilaa. On sovittava pelisäännöt tiimin jäsenten kesken ja toimittava niiden mukaisesti.

Monet sähköiset viestintävälineet mahdollistavat kuvan ja äänen välittymisen, jolloin ne voivat korvata fyysisen läsnäolon tarvetta. Sähköiset välineet eivät kuitenkaan tutkimustulosten mukaan kokonaan poista tarvetta kasvokkain tapaamisiin, vaan niitä halutaan edelleen muutaman kerran vuodessa.

Virtuaalisessa työskentelyssä viestimisen tarkkuus ja viestintävälineen valinta korostuvat ja aistihavainnoinnit jäävät vähemmälle. Virtuaalisessa ympäristössä muuttuu myös esimiehen rooli ja toimintatapa, kun lähiesimiehestä on tullut etäesimies.

Etäesimiehelle olisikin hyvä laatia käsikirjatyyppinen valmennusopas virtuaalisen työtehtävän haltuun saamiseksi. Työelämän virtuaalisuus liittyy olennaisesti tiimin jäsenten itsensä johtamiseen ja itseohjautuvuuteen, jolloin esimiehen tehtäväkenttä siirtyy enemmän hallinnolliselle puolelle ja esimies on enemmän suurten linjojen vetäjä kuin suorien vastausten antaja yksittäisiin pieniin kysymyksiin.

Elämmekö murroksessa matkaten lähes täysin virtuaaliseen maailmaan, jolloin ei enää edes kaivata fyysistä tapaamista? Tarvitseeko etäesimiestyön ollakaan lähiesimiestyön kaltaista? Tämä jää nähtäväksi tekniikan kehittyessä ja ihmisten sopeutuessa virtuaalisuuteen.


Kuva Katja Välimaa.jpg
Etäisyys voi olla myös mahdollisuus. Kuva: Katja Välimaa


Lisätietoja:

Päivi Mylläri
Puh. 040 746 5442
paivikmyllari(ät)gmail.com