kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Vanhustyön monialaiseksi osaajaksi

Vanhustyön monialaiseksi osaajaksihenkilökuva
Valmistumisen jälkeen olen saanut omanalan töitä ja aloitan työt geronomina Rovaniemelle avattavassa ikääntyneiden hoivakodissa.

Työtehtäviini kuuluu päivittäisen työn organisointi ja vastuuttaminen, ohjaaminen, omaisyhteistyö, ikääntyneiden arjessa ja hoivassa mukana oleminen, valmistelen palavereita ja huolehdin asiakkaiden päivittäisistä asioista, toimintakyvyn tukemisesta sekä hoiva- ja hoitotyöstä.

Ikääntyneiden parissa oleminen on tuntunut aina minulle luontevalta, joten siksi hakeuduin tälle alalle, jossa ikääntyneiden parissa työskentely on mahdollista. Koska olen syntyjään Lapista ja viihdyn täällä iloisten ihmisten ja kauniin luonnon keskellä päädyin hakemaan Lapin ammattikorkeakouluun, jossa on mahdollista kouluttautua vanhustyön monialaiseksi osaajaksi.

Opiskeluni Lapin AMKissa sujui hyvin, eikä pitkä välimatkakaan opiskelupaikkani ja kotini välillä ollut ongelma. Lähes päivittäin matkani taittui Rovaniemeltä Kemiin ja takaisin.  Lapin AMKissa geronomi opinnot ovat toteutettu monialaista osaamista hyödyntäen, joka antaa vanhustyön osaajalle vahvan pohjan sosiaali - ja terveysalan työelämän kentälle.

Geronomikoulutus on Lapissa suhteellisen tuore, jonka vuoksi työelämään täytyy lähteä itseään markkinoiden. Geronomin osaamiselle on kasvavan vanhustyön kentällä todella tarvetta nyt ja tulevaisuudessa, sillä tämä on tulevaisuuden ala.

Ammattikorkeakoulu tutkinnosta on ollut mielestäni erityinen hyöty niin työnhaussa kuin työelämässä. Opinnoista on saatu vahva monitieteinen teoreettinen perusta ja sen mahdollisuus käytännön työelämään yhdistämiseen antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään.

Suosittelen geronomin tutkintoon hakeutumista kaikille niille, joilla on halu kehittää itseään, tämän päivän ja tulevaisuuden vanhustyötä. Geronomin opintojen koostuessa laaja-alaisesta osaamisesta ja esimiestyötehtäviin tähtäävistä opinnoista, voi jokainen suunnata katseensa juuri siihen mikä itsellä eniten kiinnostaa ikääntyneiden parissa. Lapin AMKissa geronomiopinnot sujuvat aidoissa oppimisympäristöissä ja opetuksen sisältö koostuu useasta tieteenalasta kuten gerontologiasta, sosiaali- ja käyttäytymistieteistä, fysioterapiasta sekä hoitotieteestä.

- Riina Poikajärvi, geronomi