kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Valmistuneilla hyvät työllistymismahdollisuudet

Valmistuneilla hyvät työllistymismahdollisuudetArthur.jpg
Hakeuduin opiskelemaan maanmittaustekniikkaa, koska koulutusohjelma ammattikorkeakoulussa tuntui luonnolliselta jatkumolta maanmittausalan perustutkinnolle. Muutin Rovaniemelle jo ammattikouluun, joten kaupunki oli tuttu aloittaessani insinööriopintoja. Rovaniemi on kaupunkina erittäin mukava ja viihtyisä.

Opinnot maanmittaustekniikassa koostuivat perus- ja ammattiopinnoista sekä työharjoittelusta. Ammattiopinnot oli jaettu karkeasti mittaus- ja kiinteistötekniikan osa-alueisiin. Koulutusohjelman perusopinnot olivat kaikille samat, mutta valinnaisilla ammattiopinnoilla pystyi vaikuttamaan haluaako suuntautua mittaus- vai kiinteistötekniikan
osa-alueelle. Itse valitsemani opinnot jakautuivat hyvin tasaisesti molempiin. Perusopinnoissa opiskeltiin mm. kieliä ja matematiikkaa.

Omasta mielestäni opinnoissa suoritettava työharjoittelu on ammattitaidon kehittymisen kannalta erittäin tärkeässä roolissa. Kokonaisuudessaan koulutus tarjoaa hyvät peruslähtökohdat työelämään, mutta varsinainen ammattitaito muodostuu vasta työn kautta.

Opiskelu- ja opetustavat olivat hyvin pitkälti riippuvaisia opettajasta. Osa suosi luentotyylistä ja itsenäisiin tehtäviin perustuvaa opettamista, osa taas ryhmätöitä.
Mielekkäänä pidin erityisesti projektikursseja, joissa toteutettiin oikeita projekteja yritysten tai vaikkapa kuntien tarpeisiin.

Opiskelu koulutusohjelmassa oli mielenkiintoista ja koulutus tarjoaa vaihtoehtoisia reittejä omista mielenkiinnonkohteista riippuen. Valmistuneiden työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Koulutus antaa pohjan useisiin erityyppisiin tehtäviin niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille. Yksityisen sektorin tehtävät ovat useasti rakentamista ja suunnittelua palvelevia mittauksia hyvin laajalla skaalalla. Julkisella puolella mm. Maanmittauslaitos ja kunnat työllistävät niin kiinteistötekniikan kuin mittaustekniikan osaajia. Koulutus antaa vahvat perustiedot ja hyvät lähtökohdat ammattitaidon kehittämiselle. 

Pidän monipuolisen työharjoittelun roolia erittäin tärkeänä osana oppimista. Tutkinto antaa erinomaisen pohjan myös opintojen jatkamiselle yliopistossa. Valmistumisen jälkeen on hakukelpoinen soveltuvien alojen maisteriohjelmiin esim. Aalto-yliopistoon. Itse hain heti valmistuttuani opiskelemaan Aallon kiinteistötalouden koulutusohjelmaan ja pääsin sisään. Aloitin opintojen suorittamisen 2015 ja valmistuin kiinteistötalouden diplomi-insinööriksi 2019. Tällä hetkellä työskentelen maanmittauslaitoksella johtavana asiantuntijana. Nykyisissä tehtävissäni ammattikorkeakoulussa hankittu osaaminen on erittäin tärkeässä roolissa.

- Arthur Kreivi, maanmittaustekniikasta valmistunut, johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos.